Povezani zakoni

Zakon o morskom ribarstvu

prestao važiti NN 81/13, 14/14, 152/14

na snazi od 30.12.2014. do 07.07.2017.

Uživajte...

Baza je ažurirana 19.10.2018. zaključno sa NN 92/18

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 07.07.2017., osim odredaba članka 49. do 58., članka 76. stavka 1. točke 21. do 27., članka 78. stavka 1. točke 72. do 76. i točaka 125. do 127.., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon 08.07.2017. na snazi je novi zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić