Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Član 1.

Ovim zakonom osiguravaju se uvjeti za trajnu zaštitu, održavanje, čuvanje, unapređivanje i korištenje prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti objekata i područja otočja Brioni, kao izuzetne prirodne i kulturno-povijesne cjeline. kojoj poseban značaj daje dugogodišnja prisutnost i djelovanje predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita na tim otocima, te stvaraju uvjeti da ih građani Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i građani drugih zemalja mogu posjećivati i razgledati.

Član 2.

Otočje Brijuni koje čine otoci Veliki Brijun, Mali Brijun, Sv. Marko, Gaz, Obljak (Okrugljak), Supin, Supinić, Galija, Grunj, Krasnica (Vanga), Pusti otok (Madona), Vrsar, Sv. Jerolim i Kotež (Kozada), s morem i podmorjem, u ukupnoj površini od 33,85 km², proglašavaju se Nacionalnim parkom »Brijuni«.«

Granica Nacionalnog parka teče crtom koja spaja točke:

A - svjetlo na grebenu Kabula 440 56ž 40žž i 130 42ž 56žž

B - pozicija 440 54ž 00žž i 130 43ž 06žž

C - pozicija 0,3 naut. milje u smjeru 1800 od svjetionika Peneda 440 52ž 54žž i 130 45ž 30žž

D - pozicija 0,1 naut. milju u smjeru 1800 od južnog rta otoka Kotež (Kozada) 440 53ž 45" i 130 48ž 10"

E - pozicija 0,1 naut. milju u smjeru 900 od istočnog rta (pristan) otoka Kotež (Kozada) 440 54ž 00" i 130 48ž 33"

F - pozicija 0,35 naut. milja u smjeru 150 od rta Slavuja 440 55ž 24žž i 130 47ž 07žž

G - pozicija 440 56ž 57žž i 130 44ž 40žž.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 45/99

Članak 3.

Granica Nacionalnog parka »Brijuni« ucrtana je na topografskoj karti 1:25.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u nadležnom ministarstvu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Uredba o Javnom poduzeću „Brijuni“

 

Copyright © Ante Borić