Zakoni po abecedi

Baza je ažurirana 12.11.2018. zaključno sa NN 98/18

Pratimo Narodne Novine i Službeni list EU za Vas!

07.11.2018. – Informator.hr Novine u propisima, ogledni primjeri, tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18) i pročišćeni tekst Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – ispr. Odluke USRH, 22/06 i 68/18) Autori: Josip Bienenfeld, Dragica Kemeter i Milan Ivanović
06.11.2018. – Informator.hr Savjetovanje je namijenjeno pravnicima i ostalim zaposlenicima koji rade na poslovima primjene Zakona o komunalnom gospodarstvu i usklađivanju akata jedinica lokalne samouprave (općine, gradovi i županije), pravnicima u komunalnom gospodarstvu, korporativnim pravnicima, odvjetnicima te pravnicima koji sudjeluju u upravnim postupcima, sudcima i stručnim osobama koje sudjeluju u poslovima upisa u katastar i zemljišne knjige.
26.10.2018. - NN 95/18
15.10.2018. - e-Savjetovanja

KLIKNI ZA SVE VIJESTI

NAJVAŽNIJE VIJESTI:

27.07.2018. - NN 68/18
20.07.2018. - NN 66/18
19.07.2018. - NN 65/18
18.05.2018. - NN 46/18

 

klikni za SVE VIJESTI