Zakoni po abecedi

Baza je ažurirana 26.09.2017. zaključno sa NN 95/17

Mi pratimo Narodne Novine i Službeni list EU za Vas!

20.09.2017. - NN 94/17

U kontroli akata koje utvrđuje i izdaje Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora utvrđeno je da je u pročišćenom tekstu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 81/15.) učinjena izmjena članka 71. umjesto članka 73. kako je to propisano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 79/06.).

Pročišćeni tekst objavljen na Zakon.hr nije imao tu grešku, a možete ga preuzeti ovdje.

13.09.2017. - NN 92/17

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osoba koje obavljaju ili su odgovorne za primjenu zaštitnog pregleda, kontrole pristupa ili drugih zaštitnih kontrola u zaštitno ograničenom području i za druge kategorije osoba određene Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj obrasca na kojem se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca temeljem Zakona o osiguranju radničkih tražbina, propisuje način podnošenja zahtjeva i dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj i način podnošenja obrasca zahtjeva za prisilnu naplatu, zbirnog zahtjeva za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i naloga za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu te obavijesti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije i Agencije za osiguranje radničkih tražbina središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu.

Odluka Ustavnog suda kojom je ukinut članak 26. stavak 3. ovog Pravilnika.

11.09.2017. - NN 91/17

Odluka Ustavnog suda kojom se ukidaju članci 12. i 13. ovog pravilnika.

31.03.2017. - NN 29/17
08.03.2017. - NN 20/17

 

 

UČITAJ SVE VIJESTI