NN 28/2024 (8.3.2024.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem eura

HRVATSKA NARODNA BANKA

446

Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/2022. i 88/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM EURA

Članak 1.

U Odluci o opskrbi banaka gotovim novcem eura (»Narodne novine«, br. 133/2022. i 31/2023.) članku 4. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka može neposredno pustiti u optjecaj određene količine eurokovanica.«

Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 93-091/03-24/BV

Zagreb, 1. ožujka 2024.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić