Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 10/2024 (26.1.2024.), Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

194

Na temelju članka 123. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19., 114/22. i 155/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE RASHODA JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI U 2024. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za financiranje rashoda za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama, materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe i financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe.

II.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb financiraju javnu vatrogasnu postrojbu koje su osnivači i suosnivači te osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene i sredstva za materijalne i financijske rashode javne vatrogasne postrojbe.

III.

Minimalni financijski standardi temelj su za planiranje pomoći osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi za decentraliziranu funkciju vatrogastva, a uz primjenu odgovarajućih indeksa u prethodnom razdoblju, za 2024. godinu iznose 47.588.994,00 eura.

Rashodi iz točke II. ove Odluke za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama su:

– plaće

– ostali rashodi za zaposlene

– doprinosi na plaće.

Materijalni rashodi iz točke II. ove Odluke za javne vatrogasne postrojbe su:

– naknade troškova zaposlenima

– rashodi za materijal i energiju

– rashodi za usluge – usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi i računalne usluge

– ostali nespomenuti rashodi – premije osiguranja.

Financijski rashodi iz točke II. ove Odluke za javne vatrogasne postrojbe su ostali financijski rashodi – bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate.

IV.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje minimalnih financijskih standarda kao temelja za planiranje pomoći za decentraliziranu funkciju vatrogastva osnivačima i suosnivačima javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini su:

– temeljna sredstva – fiksni dodatak, za 20/100 ukupnog iznosa

– klasifikacija javne vatrogasne postrojbe prema ugroženosti, sposobnosti i otpornosti, za 20/100 ukupnog iznosa

– broj stanovnika na površini osnivača i suosnivača koju javna vatrogasna postrojba može dohvatiti u 15 minuta (izračunato prema podacima Zemljopisno-obavijesnog sustava; u daljnjem tekstu: ZeOS), za 25/100 ukupnog iznosa

– površina osnivača i suosnivača koju javna vatrogasna postrojba može dosegnuti u 15 minuta (izračunato prema podacima sustava ZeOS), za 5/100 ukupnog iznosa

– dosadašnji prosjek financiranja (od 2003. do 2023., a preračunato prema limitu za godinu iz ove Odluke), za 25/100 ukupnog iznosa

– ostali rizici, dopunske aktivnosti po zapovijedi i korekcija za osobnu zaštitnu opremu, za 5/100 ukupnog iznosa.

Minimalni financijski standard za 2024. godinu utvrđuje se u ukupnom iznosu od 47.588.994,00 eura kako slijedi:

 

 

 

Osnivači i suosnivači

Javna vatrogasna postrojba

Udio za suosnivače

Ukupno

Iznos za županije

 

 

 

 

 

 

 

I

GRAD ZAGREB

 

 

 

5.889.116

 

1

Grad Zagreb

JVP ZAGREB

 

5.889.116

 

 

 

 

 

 

 

 

II

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

2.203.589

 

2

Grad Zaprešić

JVP ZAPREŠIĆ

 

573.722

 

 

3

Grad Samobor

JVP SAMOBOR

 

442.641

 

 

4

Grad Velika Gorica

JVP VELIKA GORICA

 

666.955

 

 

5

Grad Ivanić Grad

JVP IVANIĆ GRAD

 

520.271

 

 

 

 

 

 

 

 

III

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

 

 

 

1.356.728

 

6

više suosnivača:

JVP ZAGORSKA

1,0000

1.036.205

 

 

 

Grad Zabok (8,96%)

0,0896

92.844

 

 

 

Grad Klanjec (3,09%)

0,0309

32.019

 

 

 

Grad Oroslavje (5,98%)

0,0598

61.965

 

 

 

Grad Pregrada (6,85%)

0,0685

70.980

 

 

 

Grad Zlatar (6,22%)

0,0622

64.452

 

 

 

Grad Donja Stubica (5,67%)

0,0567

58.753

 

 

 

Općina Bedekovčina (8,11%)

0,0811

84.036

 

 

 

Općina Budinščina (2,67%)

0,0267

27.667

 

 

 

Općina Desinić (3,33%)

0,0333

34.505

 

 

 

Općina Gornja Stubica (5,48%)

0,0548

56.784

 

 

 

Općina Hrašćina (1,75%)

0,0175

18.133

 

 

 

Općina Konjšćina (3,90%)

0,0390

40.412

 

 

 

Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)

0,0174

18.030

 

 

 

Općina Krapinske Toplice (5,49%)

0,0549

56.888

 

 

 

Općina Kumrovec (1,77%)

0,0177

18.341

 

 

 

Općina Marija Bistrica (6,32%)

0,0632

65.488

 

 

 

Općina Stubičke Toplice (2,63%)

0,0263

27.252

 

 

 

Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)

0,0633

65.592

 

 

 

Općina Tuhelj (2,09%)

0,0209

21.657

 

 

 

Općina Veliko Trgovišće (4,99%)

0,0499

51.707

 

 

 

Općina Zagorska Sela (1,14%)

0,0114

11.813

 

 

 

Općina Zlatar Bistrica (2,71%)

0,0271

28.081

 

 

 

Općina Mače (2,78%)

0,0278

28.806

 

 

7

Grad Krapina

JVP KRAPINA

 

320.523

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

2.132.822

 

8

Grad Sisak

JVP SISAK

 

860.504

 

 

9

Grad Petrinja

JVP PETRINJA

 

511.873

 

 

10

Grad Kutina

JVP KUTINA

 

501.986

 

 

11

Grad Novska

JVP NOVSKA

 

258.459

 

 

 

 

 

 

 

 

V

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

1.481.020

 

12

Grad Karlovac

JVP KARLOVAČKA

 

1.035.899

 

 

13

Grad Ogulin

JVP OGULIN

 

445.121

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

 

 

 

912.882

 

14

Grad Varaždin

JVP VARAŽDIN

 

912.882

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

 

 

 

1.610.921

 

15

Grad Koprivnica

JVP KOPRIVNICA

 

689.984

 

 

16

više suosnivača:

JVP ĐURĐEVAC

1,0000

511.714

 

 

 

Grad Đurđevac (69,4%)

0,6940

355.130

 

 

 

Općina Virje (10,7%)

0,1070

54.753

 

 

 

Općina Kloštar Podravski (5,08%)

0,0508

25.995

 

 

 

Općina Kalinovac (4,88%)

0,0488

24.972

 

 

 

Općina Molve (4,05%)

0,0405

20.724

 

 

 

Općina Ferdinandovac (2,97%)

0,0297

15.198

 

 

 

Općina Podravske Sesvete (1,84%)

0,0184

9.416

 

 

 

Općina Novo Virje (1,08%)

0,0108

5.526

 

 

17

Grad Križevci

JVP KRIŽEVCI

 

409.223

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

 

 

 

2.099.144

 

18

Grad Bjelovar

JVP BJELOVAR

 

760.841

 

 

19

više suosnivača:

JVP DARUVAR

1,0000

427.939

 

 

 

Grad Daruvar (78%)

0,7800

333.792

 

 

 

Općina Sirač (7%)

0,0700

29.956

 

 

 

Općina Končanica (5%)

0,0500

21.397

 

 

 

Općina Đulovac (5%)

0,0500

21.397

 

 

 

Općina Dežanovac (5%)

0,0500

21.397

 

 

20

više suosnivača:

JVP GAREŠNICA

1,0000

321.630

 

 

 

Grad Garešnica (88 %)

0,8800

283.034

 

 

 

Općina Hercegovac (7 %)

0,0700

22.514

 

 

 

Općina Velika Trnovitica (5 %)

0,0500

16.082

 

 

21

Grad Čazma

JVP ČAZMA

 

308.050

 

 

22

Grad Grubišno Polje

JVP GRUBIŠNO POLJE

 

280.684

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

 

 

 

4.263.293

 

23

Grad Rijeka

JVP RIJEKA

 

2.275.388

 

 

24

Grad Mali Lošinj

JVP MALI LOŠINJ

 

424.810

 

 

25

Grad Crikvenica

JVP CRIKVENICA

 

297.290

 

 

26

Grad Krk

JVP KRK

 

403.640

 

 

27

više suosnivača:

JVP OPATIJA

1,0000

587.050

 

 

 

Grad Opatija (57%)

0,5700

334.619

 

 

 

Općina Matulji (23%)

0,2300

135.021

 

 

 

Općina Lovran (14%)

0,1400

82.187

 

 

 

Općina Mošćenička Draga (6%)

0,0600

35.223

 

 

28

Grad Delnice

JVP DELNICE

 

275.115

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

 

 

 

980.606

 

29

Grad Gospić

JVP GOSPIĆ

 

417.668

 

 

30

Općina Plitvička Jezera

JVP PLITVIČKA JEZERA

 

288.200

 

 

31

Grad Senj

JVP SENJ

 

274.738

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

 

 

 

782.045

 

32

Grad Virovitica

JVP VIROVITICA

 

413.623

 

 

33

Grad Slatina

JVP SLATINA

 

368.422

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

 

 

 

738.267

 

34

Grad Požega

JVP POŽEGA

 

376.453

 

 

35

više suosnivača:

JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

1,0000

361.814

 

 

 

Grad Pleternica (30,00%)

0,30

108.545

 

 

 

Grad Kutjevo (10,00%)

0,10

36.181

 

 

 

Grad Pakrac (15,00%)

0,15

54.272

 

 

 

Grad Lipik (10,00%)

0,10

36.181

 

 

 

Općina Velika (10,00%)

0,10

36.181

 

 

 

Općina Brestovac (10,00%)

0,10

36.181

 

 

 

Općina Kaptol (5,00%)

0,05

18.091

 

 

 

Općina Čaglin (5,00%)

0,05

18.091

 

 

 

Općina Jakšić (5,00%)

0,05

18.091

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

 

 

 

1.307.788

 

36

Grad Slavonski Brod

JVP SLAVONSKI BROD

 

1.023.931

 

 

37

Grad Nova Gradiška

JVP NOVA GRADIŠKA

 

283.857

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

ZADARSKA ŽUPANIJA

 

 

 

3.537.342

 

38

više suosnivača:

JVP ZADAR

1,0000

1.962.590

 

 

 

Grad Zadar (87,70%)

0,8770

1.721.191

 

 

 

Općina Poličnik (5,20%)

0,0520

102.055

 

 

 

Općina Zemunik Donji (2,40%)

0,0240

47.102

 

 

 

Općina Bibinje (4,70%)

0,0470

92.242

 

 

39

Grad Biograd na Moru

JVP BIOGRAD NA MORU

 

418.571

 

 

40

Grad Benkovac

JVP BENKOVAC

 

407.825

 

 

41

Općina Gračac

JVP GRAČAC

 

497.696

 

 

42

više suosnivača:

JVP PAG

1,0000

250.660

 

 

 

Grad Pag (60%)

 

0,6000

150.396

 

 

 

Općina Kolan (20%)

 

0,2000

50.132

 

 

 

Općina Povljana (20%)

 

0,2000

50.132

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 

 

 

2.566.609

 

43

Grad Osijek

JVP OSIJEK

 

1.650.741

 

 

44

Grad Beli Manastir

JVP BELI MANASTIR

 

366.482

 

 

45

Grad Našice

JVP NAŠICE

 

313.360

 

 

46

više suosnivača:

JVP ČEPIN

1,0000

236.026

 

 

 

Općina Čepin (70%)

0,7000

165.218

 

 

 

Općina Vuka (13%)

0,1300

30.683

 

 

 

Općina Vladislavci (17%)

0,1700

40.125

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

 

 

 

2.150.039

 

47

Grad Šibenik

JVP ŠIBENIK

 

1.096.866

 

 

48

Grad Drniš

JVP DRNIŠ

 

341.667

 

 

49

Grad Knin

JVP KNIN

 

443.058

 

 

50

Grad Vodice

JVP VODICE

 

268.448

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 

 

 

1.656.386

 

51

više suosnivača:

JVP VINKOVCI

1,0000

468.776

 

 

 

Grad Vinkovci (88%)

 

0,8800

412.523

 

 

 

Općina Andrijaševci (12%)

 

0,1200

56.253

 

 

52

Grad Vukovar

JVP VUKOVAR

 

767.316

 

 

53

Grad Ilok

JVP ILOK

 

265.109

 

 

54

Grad Županja

JVP ŽUPANJA

 

155.185

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

 

 

 

4.301.353

 

55

Grad Split

JVP SPLIT

 

2.180.768

 

 

56

Grad Imotski

JVP IMOTSKI

 

364.968

 

 

57

Grad Kaštela

JVP KAŠTELA

 

501.391

 

 

58

Grad Makarska

JVP MAKARSKA

 

310.384

 

 

59

Općina Podstrana

JVP PODSTRANA

 

262.614

 

 

60

Grad Sinj

JVP SINJ

 

376.449

 

 

61

Grad Trogir

JVP TROGIR

 

304.779

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX

ISTARSKA ŽUPANIJA

 

 

 

4.255.411

 

62

više suosnivača:

JVP PULA

1,0000

1.311.286

 

 

 

Grad Pula – Pola (68,92%)

0,6892

903.738

 

 

 

Općina Barban (3,27%)

0,0327

42.879

 

 

 

Općina Fažana – Fasana (3,78%)

0,0378

49.567

 

 

 

Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)

0,0345

45.239

 

 

 

Općina Marčana (4,59%)

0,0459

60.188

 

 

 

Općina Medulin (6,88%)

0,0688

90.216

 

 

 

Općina Svetvinčenat (2,61%)

0,0261

34.225

 

 

 

Grad Vodnjan – Dignano (6,5%)

0,0650

85.234

 

 

63

više suosnivača:

JVP PAZIN

1,0000

497.339

 

 

 

Grad Pazin (49,29%)

0,4929

245.139

 

 

 

Općina Cerovlje (9,55%)

0,0955

47.496

 

 

 

Općina Gračišće (7,66%)

0,0766

38.096

 

 

 

Općina Lupoglav (5,15%)

0,0515

25.613

 

 

 

Općina Karojba (7,73%)

0,0773

38.444

 

 

 

Općina Motovun – Montona (5,78%)

0,0578

28.746

 

 

 

Općina Tinjan (9,58%)

0,0958

47.645

 

 

 

Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)

0,0526

26.160

 

 

64

više suosnivača:

JVP POREČ

1,0000

526.386

 

 

 

Grad Poreč – Parenzo (67,18%)

0,6718

353.626

 

 

 

Općina Sveti Lovreč (1,49%)

0,0149

7.843

 

 

 

Općina Višnjan – Visignano (2,61%)

0,0261

13.739

 

 

 

Općina Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)

0,0136

7.159

 

 

 

Općina Vižinada – Visinada (1,44%)

0,0144

7.580

 

 

 

Općina Vrsar – Orsera (10,50%)

0,1050

55.270

 

 

 

Općina Funtana (6,70%)

0,0670

35.268

 

 

 

Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega (8,72%)

0,0872

45.901

 

 

65

više suosnivača:

JVP ROVINJ

1,0000

485.457

 

 

 

Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)

0,8817

428.027

 

 

 

Općina Bale – Valle (2,1%)

0,0210

10.195

 

 

 

Općina Kanfanar (3,2%)

0,0320

15.535

 

 

 

Općina Žminj (6,53%)

0,0653

31.700

 

 

66

više suosnivača:

JVP LABIN

1,0000

455.362

 

 

 

Grad Labin (49,9%)

0,4990

227.226

 

 

 

Općina Pićan (8,2%)

0,0820

37.340

 

 

 

Općina Raša (15,9%)

0,1590

72.402

 

 

 

Općina Kršan (13,2%)

0,1320

60.108

 

 

 

Općina Sveta Nedelja (12,8%)

0,1280

58.286

 

 

67

više suosnivača:

JVP BUZET

1,0000

364.527

 

 

 

Grad Buzet (80%)

0,8000

291.622

 

 

 

Općina Lanišće (20%)

0,2000

72.905

 

 

68

više suosnivača:

JVP UMAG

1,0000

615.054

 

 

 

Grad Umag – Umago (51,4%)

0,5140

316.138

 

 

 

Grad Novigrad – Cittanova (16,58%)

0,1658

101.976

 

 

 

Grad Buje – Buie (19,77%)

0,1977

121.596

 

 

 

Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%)

0,0281

17.283

 

 

 

Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%)

0,0620

38.133

 

 

 

Općina Oprtalj – Portole (3,24%)

0,0324

19.928

 

 

 

 

 

 

 

 

XX

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

 

 

 

2.658.221

 

69

Grad Dubrovnik

JVP DUBROVAČKI VATROGASCI

 

1.222.737

 

 

70

Općina Konavle

JVP KONAVLE

 

291.819

 

 

71

Općina Dubrovačko primorje

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE

 

273.599

 

 

72

Grad Ploče

JVP PLOČE

 

308.303

 

 

73

Grad Metković

JVP METKOVIĆ

 

293.904

 

 

74

Općina Mljet

JVP MLJET

 

267.859

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

 

 

 

705.412

 

75

više suosnivača:

JVP ČAKOVEC

1,0000

705.412

 

 

 

Grad Čakovec (56,64%)

0,5664

399.545

 

 

 

Općina Belica (2,28%)

0,0228

16.084

 

 

 

Općina Dekanovec (0,97%)

0,0097

6.843

 

 

 

Općina Domašinec (1,20%)

0,0120

8.465

 

 

 

Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)

0,0098

6.913

 

 

 

Općina Mala Subotica (3,22%)

0,0322

22.714

 

 

 

Općina Nedelišće (13,08%)

0,1308

92.268

 

 

 

Općina Orehovica (0,91%)

0,0091

6.419

 

 

 

Općina Podturen (3,96%)

0,0396

27.934

 

 

 

Općina Pribislavec (2,36%)

0,0236

16.648

 

 

 

Općina Selnica (1,43%)

0,0143

10.087

 

 

 

Općina Strahoninec (3,10%)

0,0310

21.868

 

 

 

Općina Sveti Juraj na Bregu (3,94%)

0,0394

27.793

 

 

 

Općina Šenkovec (4,65%)

0,0465

32.802

 

 

 

Općina Vratišinec (1,28%)

0,0128

9.029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO:

 

 

47.588.994

47.588.994

 

 

 

V.

Minimalni financijski standardi za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi iz točaka III. i IV. ove Odluke, u visini od 47.588.994,00 eura čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba u 2024. godini.

VI.

Prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0 %.

Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0 % ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava iz točke IV. ove Odluke ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu, na razdjelu Hrvatske vatrogasne zajednice na aktivnosti »Dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju vatrogastva«.

Sukladno članku 12. stavku 2. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.), a iznimno od članka 10. stavaka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17., 138/20., 151/22. i 114/23.), sredstva za pokriće rashoda za decentraliziranu funkciju vatrogastva koja se prema ovoj Odluci osiguravaju za Grad Zagreb, za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se osiguravaju u državnom proračunu na razdjelu Hrvatske vatrogasne zajednice.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentralizirane funkcije vatrogastva prati Hrvatska vatrogasna zajednica na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima iz dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Hrvatska vatrogasna zajednica.

VII.

Osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi obvezni su sredstva iz točke VI. ove Odluke koristiti prema utvrđenoj namjeni.

VIII.

Za slučaj kada više jedinica lokalne samouprave osniva zajedničku javnu vatrogasnu postrojbu, prihodi dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,0 % uplaćuju se na račun proračuna jedinice lokalne samouprave s najvećim udjelom u sufinanciranju najkasnije do 15. u mjesecu.

Sredstva pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna Republike Hrvatske, do razine iz točke VI. stavka 2. ove Odluke doznačuju se jedinici lokalne samouprave s najvećim osnivačkim udjelom.

IX.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb obvezni su u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb obvezni su uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja.

X.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb obvezni su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. najkasnije do 31. ožujka 2025. na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standarda (Obrazac 2), koji su sastavni dio ove Odluke.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/554 Urbroj: 50301-29/23-24-3 Zagreb, 25. siječnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić