NN 35/2024 (22.3.2024.), Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

546

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, br. 29/19., 98/19. i 126/21. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

II.

Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke imaju političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove u Europski parlament dobiju najmanje 5 % važećih glasova birača.

III.

Političke stranke i liste grupe birača iz točke II. ove Odluke imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 11.415,00 eura, po osvojenom mjestu u Europskom parlamentu prema konačnim rezultatima izbora, s time da se naknada troškova izborne promidžbe pojedinoj političkoj stranci, odnosno listi grupe birača ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

IV.

Političke stranke i liste grupe birača koje su na izborima za članove u Europski parlament dobile najmanje 5 % važećih glasova birača, a nisu osvojile mjesto u Europskom parlamentu, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 6.637,00 eura, s time da se naknada troškova izborne promidžbe pojedinoj političkoj stranci, odnosno listi grupe birača ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

V.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se političkim strankama na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Naknada troškova izborne promidžbe listama grupe birača isplaćuje se na poseban račun nositelja liste grupe birača, otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

VI.

Naknada troškova izborne promidžbe iz točaka III. i IV. ove Odluke isplatit će se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana objave izvješća Državnog izbornog povjerenstva o nadzoru poštivanja odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, br. 29/19., 98/19. i 126/21. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) koje se odnose na izbornu promidžbu, iz članka 61. toga Zakona.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/147

Urbroj: 50301-21/32-24-2

Zagreb, 20. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić