Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 157/2023 (28.12.2023.), Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

MINISTARSTVO FINANCIJA

2414

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 137/15, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22 i 114/23) ministar financija donosi

ODLUKU

O OBJAVI KAMATNE STOPE NA ZAJMOVE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Članak 1.

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2024. godinu iznosi 3,25 %.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 31. prosinca 2023. godine.

Klasa: 410-01/23-01/1920 Urbroj: 513-07-21-01-23-1 Zagreb, 18. prosinca 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić