Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 122/2023 (20.10.2023.), Odluka o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga 2023. – Svi sveti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1684

Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08., 116/08., 76/09. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23.), a u vezi s člankom 1. stavkom 1. podstavkom 10. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 110/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2023. donijela

ODLUKU

O PRODAJNIM OBJEKTIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST TRGOVINE NA MALO ZA ODREĐENE PROIZVODE NA DAN BLAGDANA 1. STUDENOGA 2023. – SVI SVETI

I.

Ovom Odlukom određuju se prodajni objekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga 2023. – Svi sveti, a u pogledu opskrbe potrošača sukladno zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.

II.

Prodajni objekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode iz točke I. ove Odluke su specijalizirane prodavaonice i oblici prodaje izvan prodavaonica.

III.

Određeni proizvodi iz točke I. ove Odluke su:

– cvijeće

– cvjetni aranžmani (buketi)

– vijenci

– svijeće i lampaši

– povezani prigodni proizvodi vezano uz blagdan iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/406 Urbroj: 50301-05/16-23-2 Zagreb, 19. listopada 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić