Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 49/2024 (26.4.2024.), Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

838

Na temelju članka 314. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 156/23) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O TABLICI O PROSJEČNIM POTREBAMA MALOLJETNOG DJETETA

I.

Ovom Odlukom određuju se prosječne potrebe maloljetnog djeteta, u skladu s dobi djeteta i primitcima roditelja obveznika uzdržavanja.

II.

(1) Iznosi uzdržavanja određuju se za svako dijete prema sljedećoj tablici:

 

Primitak roditelja obveznika uzdržavanja1

Mjesečni iznosi uzdržavanja prema dobi djeteta

0 – 6 g.

7 – 12 g.

13 – 18 g.

1

2

do 1.148

195,16

229,6

252,56

1.149 – 1.200

199,75

235

258,5

1.201 – 1.300

212,5

250

275

1.301 – 1.400

229,5

270

297

1.401 – 1.500

246,5

290

319

1.501 – 1.600

263,5

310

341

1.601 – 1.700

280,5

330

363

1.701 – 1.800

297,5

350

385

1.801 – 1.900

314,5

370

407

1.901 – 2.000

331,5

390

429

2.001 – 2.200

357

420

462

2.201 – 2.400

391

460

506

2.401 – 2.600

425

500

550

2.601 – 2.800

459

540

594

2.801 – 3.100

501,5

590

649

3.101 – 3.400

552,5

650

715

3.401 – 3.700

603,5

710

781

3.701 – 4.000

654,5

770

847

4.001 – 4.300

705,5

830

913

 

 

1 Iznosi u tablici izraženi su u eurima

(2) Iznos uzdržavanja maloljetnog djeteta se određuje u svakom pojedinom slučaju, sukladno odredbama Obiteljskog zakona koji uređuje uvjete i način određivanja uzdržavanja za dijete u odnosu na okolnosti roditelja obveznika uzdržavanja i okolnosti djeteta.

(3) Ako roditelj obveznik uzdržavanja ostvaruje primitak iznad najvišeg iznosa u tablici može mu se odrediti uzdržavanje u iznosu višem od najvišeg iznosa uzdržavanja, vodeći računa da uzdržavanje djeteta ne smije povećati životni standard drugog roditelja.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (»Narodne novine«, broj 48/23).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-01/06 Urbroj: 524-08-02-03/3-24-11 Zagreb, 15. travnja 2024.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić