Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 25/2024 (1.3.2024.), Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2024.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

390

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21 i 119/22) i članka 22. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. veljače 2024., donosi

ODLUKU

O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2024.

Članak 1.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. siječnja 2024. iznosi 12,26 EUR.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

Klasa: 041-01/24-02/1 Urbroj: 341-99-01/01-24-4 Zagreb, 28. veljače 2024.

Predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Melita Čičak, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić