NN 158/2023 (29.12.2023.), Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine za 2024. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2513

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18. i 18/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2023. donijela

ODLUKU

O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA I IZNOSA OPSKRBNINE ZA 2024. GODINU

I.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine za 2024. godinu, iznosi 80,00 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-03/23-04/518 Urbroj: 50301-01/10-23-2 Zagreb, 28. prosinca 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić