Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 37/2024 (27.3.2024.), Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

Ustavni sud Republike Hrvatske

593

Na temelju članka 104. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine« broj 116/99., 109/00., 53/03., 69/03. – pročišćeni tekst, 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11., 120/11. – pročišćeni tekst, 19/15., 66/15. – pročišćeni tekst, 104/15. i 98/19.) Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik te suci Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Goran Selanec i Miroslav Šumanović, na sjednici Suda od 25. ožujka 2024., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ETIČKOG POVJERENSTVA

I.

Na temelju članka 105. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor predsjednik Etičkog povjerenstva po položaju je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Velimir Neidhardt.

II.

Imenuju se članovi Etičkog povjerenstva:

na prijedlog većinskih političkih stranaka sukladno stranačkom sastavu 10. saziva Hrvatskog sabora:

1. prof. dr. sc. Marko Ivkošić iz Splita,

2. prof. dr. sc. Jasenka Markeljević iz Zagreba,

3. prof. dr. sc. Frane Staničić iz Zagreba;

na prijedlog oporbenih političkih stranaka sukladno stranačkom sastavu 10. saziva Hrvatskog sabora:

1. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina iz Zagreba,

2. izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić iz Dugog Sela,

3. dr. sc. Jakov Žižić iz Zagreba.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-6/2024

Zagreb, 25. ožujka 2024.

Predsjednik dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić