Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 43/2024 (10.4.2024.), Odluka o izmjeni Odluke o označavanju autocesta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

747

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 114/22., 4/23. i 133/23.), ministar mora, prometa i infrastrukture donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OZNAČAVANJU AUTOCESTA

Članak 1.

U Odluci o označavanju autocesta (»Narodne novine«, broj 2/22.) u Prilogu 2. OZNAKA BROJA IZLAZA ILI ČVORIŠTA TE NAZIVI IZLAZA I ČVORIŠTA I ODMORIŠTA:

1. Na autocesti oznake A1 naziv čvorišta PIROVAC oznake/broja čvorišta 21 mijenja se i glasi: »VODICE«,

2. Na autocesti oznake A1 naziv čvorišta VRPOLJE oznake/broja čvorišta 25 mijenja se i glasi: »DANILO«

3. Na autocesti oznake A3 naziv čvorišta DUGO SELO oznake/broja čvorišta 11 mijenja se i glasi: »RUGVICA«.

Članak 2.

Prometni znakovi uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/24-06/1 Urbroj: 530-08-1-2-24-3 Zagreb, 29. ožujka 2024.

Potpredsjednik Vlade i ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić