Povezani zakoni

Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja

NN 19/1974

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Članak 1.

Propisuje se obavezno cijepljenje protiv rubeole i obavezno prijavljivanje oboljenja od rubeole kao zarazne bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od općeg interesa za Republiku.

Članak 2.

Cijepljenje protiv rubeole obavezno je za žensku djecu u završnom razredu osmogodišnje škole.

Ženska djeca koja nisu cijepljena u završnom razredu osmogodišnje škole cijepit će se u završnom razredu srednje škole.

Cijepljenje protiv rubeole obavezno je i za žene u generativnoj dobi koje dolaze u dodir s djecom u zdravstvenim, prosvjetnim i socijalnim ustanovama.

Članak 3.

Cijepljenje protiv rubeole provodi se prema programu koji utvrđuje republički organ uprave nadležan za poslove zdravlja.

Obavezno cijepljenje provode zdravstvene radne organizacije koje odredi općinski organ uprave nadležan za poslove zdravlja.

Članak 4.

Ne smije se cijepiti osobe:

a) koje boluju od leukemije, limfomatoze, i druglin generaliziranih malignih oboljenja,

b) koje boluju od teških febrilnih oboljenja,

c) koje su pod terapijom sa kortikosteroidima, radijacijom i citostaticima,

d) koje u anamnezi imaju febrilne konvulzije ili oštećenja centralnog nervnog sistema,

e) koje su gravidne.

Članak 5.

Oboljenje od rubeole se prijavljuje i evidentira.

Prijavu podnosi nadležnom općinskom organu uprave, odnosno zdravstvenoj radnoj organizaciji koju odredi općinska skupština, zdravstvena organizacija u kojoj je utvrđeno oboljenje od rubeole odnosno zdravstveni radnik koji utvrdi oboljenje od rubeole izvan zdrastvene organizacije.

Evidenciju o oboljenjima vodi općinski organ uprave nadležan za zdravlje odnosno zdrastvena radna organizacija koju odredi općinska skupština.

Način na koji se podnosi prijava i vodi evidencija o oboljenju od rubeole, propisat će republički sekretar za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu.

Članak 6.

Novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 dinara kaznit će se za prekršaj:

1. zdravstvena radna organizacija koja ne izvrši cijepljenje (Članak 3),

2. zdravstvena radna organizacija koja ne podnese prijavu oboljenja od rubeole (Članak 5).

Za prekršaje iz stava 1. ovog članka, novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 dinara kaznit će se i odgovorna osoba u zdravstvenoj radnoj organizaciji kao i zdravstveni radnik koji utvrdi oboljenje od rubeole izvan zdravstvene radne organizacije (Članak 5).

Članak 7.

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 dinara kaznit će se za prekršaj:

1. roditelj odnosno staratelj djeteta koje je po ovom zakonu obvezano cijepiti se ako neosnovano odbije da se dijete cijepi (Članak 2. stav 1. i 2.),

2. žena koja je po ovom zakonu obvezana cijepiti se ako neosnovano odbije da se cijepi (Članak 2. stav 3.).

Članak 8.

Dok republički sekretar za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu ne donese propis predviđen u članku 5. ovog zakona, prijavljivanje i evidencija oboljenja od rubeole obavljat će se prema postojećim propisima o prijavljivanju zaraznih bolesti i o vođenju evidencije o tim bolestima.

Članak 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave Narodnim novinama.

 

Copyright © Ante Borić