Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 34/2024 (21.3.2024.), Obvezatne upute broj Z XII – obrasci za postupak provedbe izbora (OZ-22 - OZ-61/RH)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

537

Na osnovi članka 56. točaka 3. i 5. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 18. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z XII

OBRASCI ZA POSTUPAK PROVEDBE IZBORA (OZ-22 – OZ-61/RH)

1. Postupak provedbe izbora zastupnika u Hrvatski sabor obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OZ.

3. Obrasci za provedbu izbora su:

– OZ-22 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na kojem se glasuje za jednu od lista

– OZ-23 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se biraju zastupnici srpske nacionalne manjine

– OZ-24 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik mađarske nacionalne manjine

– OZ-25 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik talijanske nacionalne manjine

– OZ-26 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine

– OZ-27 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine

– OZ-28 – Glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici u kojoj se bira zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine

– OZ-29 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za liste I. – X. izborne jedinice i za kandidate XII. izborne jedinice

– OZ-30 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastup­nika u Hrvatski sabor na posebnom biračkom mjestu na kojem glasuju privremeno upisani birači (evidencija privremeno upisanih birača »C«) za liste I. – X. izborne jedinice i za kandidate XII. izborne jedinice

– OZ-31 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na posebnom biračkom mjestu na kojem glasuju birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili birači članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske ili birači lišeni slobode ili birači smješteni u ustanovama socijalne skrbi za liste I. – X. izborne jedinice i za kandidate XII. izborne jedinice

– OZ-32 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za liste XI. izborne jedinice

– OZ-32/RH – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj za liste XI. izborne jedinice

– OZ-33 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za liste I. – X. izborne jedinice

– OZ-34 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za kandidate srpske nacionalne manjine

– OZ-34/RH – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na kojem glasuju birači pripadnici srpske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice za kandidate srpske nacionalne manjine

– OZ-35 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za kandidate mađarske nacionalne manjine

– OZ-35/RH – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na kojem glasuju birači pripadnici mađarske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice za kandidate mađarske nacionalne manjine

– OZ-36 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za kandidate talijanske nacionalne manjine

– OZ-36/RH – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na kojem glasuju birači pripadnici talijanske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice za kandidate talijanske nacionalne manjine

– OZ-37 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za kandidate češke i slovačke nacionalne manjine

– OZ-37/RH Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na kojem glasuju birači pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice za kandidate češke i slovačke nacionalne manjine

– OZ-38 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za kandidate austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine

– OZ-38/RH – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na kojem glasuju birači pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice za kandidate austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine

– OZ-39 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u inozemstvu za kandidate albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine

– OZ-39/RH – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na kojem glasuju birači pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice za kandidate albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine

– OZ-40 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za liste izborne jedinice

– OZ-41 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate srpske nacionalne manjine

– OZ-42 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate mađarske nacionalne manjine

– OZ-43 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate talijanske nacionalne manjine

– OZ-44 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate češke i slovačke nacionalne manjine

– OZ-45- Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine

– OZ-46 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva općine/grada za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine

– OZ-47 – Zapisnik o radu izbornog povjerenstva izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za liste izborne jedinice

– OZ-48 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva XII. izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate srpske nacionalne manjine

– OZ-49 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva izborne XII. jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate mađarske nacionalne manjine

– OZ-50 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva XII. izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate talijanske nacionalne manjine

– OZ-51 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva XII. izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate češke i slovačke nacionalne manjine

– OZ-52 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva XII. izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine

– OZ-53 – Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva XII. izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor za kandidate albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine

– OZ-54 – Popis za glasovanje za XI. izbornu jedinicu na biračkom mjestu u inozemstvu

– OZ-54/RH – Popis za glasovanje za XI. izbornu jedinicu na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj

– OZ-55 – Popis za glasovanje za izbornu jedinicu na biračkom mjestu u inozemstvu

– OZ-56 – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike srpske nacionalne manjine na biračkom mjestu u inozemstvu

– OZ-56/RH – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike srpske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj

– OZ-57 – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike mađarske nacionalne manjine na biračkom mjestu u inozemstvu

– OZ-57/RH – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike mađarske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj

– OZ-58- Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike talijanske nacionalne manjine na biračkom mjestu u inozemstvu

– OZ-58/RH – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike talijanske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj

– OZ-59 – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike češke i slovačke nacionalne manjine na biračkom mjestu u inozemstvu

– OZ-59/RH – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike češke i slovačke nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj

– OZ-60 – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine na biračkom mjestu u inozemstvu

– OZ-60/RH – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj

– OZ-61 – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine na biračkom mjestu u inozemstvu

– OZ-61/RH – Popis za glasovanje za XII. izbornu jedinicu za birače pripadnike albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine iz XI. izborne jedinice na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj.

4. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

6. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem rodu su navedeni.

Klasa: 012-01/24-01/40 Urbroj: 507-03/05-24-12 Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić