NN 20/2024 (21.2.2024.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«

Ministarstvo poljoprivrede

321

Na temelju članka 97. stavaka 4. i 5., članka 98. stavka 11. i članka 99. stavka 10. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NACIONALNOM SUSTAVU KVALITETE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA »DOKAZANA KVALITETA«

Članak 1.

U Pravilniku o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta« (»Narodne novine«, br. 18/20., 93/21. i 128/22.) u članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) najmanja dopuštena veličina znaka Dokazana kvaliteta je 30 mm u širini. U posebnim prilikama zbog malih ambalaža i ­proizvoda veličina znaka se može smanjiti na 15 mm.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-01/12

Urbroj: 525-13/905-24-8

Zagreb, 13. veljače 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić