Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 47/2024 (22.4.2024.), Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. – NKD 2025.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

800

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2024. donijela

ODLUKU

O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2025. – NKD 2025.

I.

Ovom se Odlukom uređuje Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025. – s nazivima područja, odjeljaka, skupina, razreda i podrazreda gospodarskih i drugih djelatnosti.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti je obvezni statistički standard za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavu i diseminaciju statističkih podataka usklađen s europskim standardom.

II.

U Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2025. – NKD 2025. definirane su sljedeće razine djelatnosti:

 

– područja

– označena jednoslovnom oznakom

– odjeljci

–     označeni dvoznamenkastom brojčanom oznakom

– skupine

–     označene troznamenkastom brojčanom oznakom

– razredi

–     označeni četveroznamenkastom brojčanom oznakom

– podrazredi

–     označeni peteroznamenkastom brojčanom oznakom.

 

 

Podrazred je razina definirana za nacionalne potrebe.

Tamo gdje ne postoji nacionalna podjela zadnja peteroznamenkasta brojčana oznaka je 0 (nula).

III.

Svaka kategorija djelatnosti određena je šifrom i nazivom.

Za tumačenje sadržaja kategorija zaduženo je tijelo nadležno za poslove službene statistike Republike Hrvatske.

IV.

Sastavni dio ove Odluke je Dodatak 1. – Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.

V.

Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti koja je sastavni dio ove Odluke odobrila je Europska komisija 27. ožujka 2024., u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima Tekst značajan za EGP (SL L, 393/1, 30. 12. 2006.) i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2023/137 od 10. listopada 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 Tekst značajan za EGP (SL L 19/5, 20. 1. 2023.).

VI.

Za statističke i analitičke potrebe službene statistike Republike Hrvatske u prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2027. istodobno će se koristiti i Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07. – ispravak).

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, br. 58/07. i 72/07. – ispravak).

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2025.

Klasa: 022-03/24-04/34 Urbroj: 50301-05/14-24-4 Zagreb, 15. travnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

DODATAK 1.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025.

 

Područje

Odjeljak

Skupina

Razred

Podrazred

Naziv

A

 

 

 

 

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

 

01

 

 

 

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 

 

01.1

 

 

Uzgoj jednogodišnjih usjeva

 

 

 

01.11

 

Uzgoj žitarica, osim riže, uzgoj mahunarki i uljanog sjemenja

 

 

 

 

01.11.0

Uzgoj žitarica, osim riže, uzgoj mahunarki i uljanog sjemenja

 

 

 

01.12

 

Uzgoj riže

 

 

 

 

01.12.0

Uzgoj riže

 

 

 

01.13

 

Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća

 

 

 

 

01.13.0

Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća

 

 

 

01.14

 

Uzgoj šećerne trske

 

 

 

 

01.14.0

Uzgoj šećerne trske

 

 

 

01.15

 

Uzgoj duhana

 

 

 

 

01.15.0

Uzgoj duhana

 

 

 

01.16

 

Uzgoj predivog bilja

 

 

 

 

01.16.0

Uzgoj predivog bilja

 

 

 

01.19

 

Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva

 

 

 

 

01.19.0

Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva

 

 

01.2

 

 

Uzgoj višegodišnjih usjeva

 

 

 

01.21

 

Uzgoj grožđa

 

 

 

 

01.21.0

Uzgoj grožđa

 

 

 

01.22

 

Uzgoj tropskog i suptropskog voća

 

 

 

 

01.22.0

Uzgoj tropskog i suptropskog voća

 

 

 

01.23

 

Uzgoj agruma

 

 

 

 

01.23.0

Uzgoj agruma

 

 

 

01.24

 

Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

 

 

 

 

01.24.0

Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća

 

 

 

01.25

 

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

 

 

 

 

01.25.0

Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća

 

 

 

01.26

 

Uzgoj uljanih plodova

 

 

 

 

01.26.0

Uzgoj uljanih plodova

 

 

 

01.27

 

Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka

 

 

 

 

01.27.0

Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka

 

 

 

01.28

 

Uzgoj začinskog, aromatskog, ljekovitog bilja i bilja za uporabu u farmaciji

 

 

 

 

01.28.0

Uzgoj začinskog, aromatskog, ljekovitog bilja i bilja za uporabu u farmaciji

 

 

 

01.29

 

Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva

 

 

 

 

01.29.0

Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva

 

 

01.3

 

 

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

 

 

 

01.30

 

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

 

 

 

 

01.30.0

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

 

 

01.4

 

 

Uzgoj životinja

 

 

 

01.41

 

Uzgoj mliječnih goveda

 

 

 

 

01.41.0

Uzgoj mliječnih goveda

 

 

 

01.42

 

Uzgoj ostalih goveda i bivola

 

 

 

 

01.42.0

Uzgoj ostalih goveda i bivola

 

 

 

01.43

 

Uzgoj konja i drugih kopitara

 

 

 

 

01.43.0

Uzgoj konja i drugih kopitara

 

 

 

01.44

 

Uzgoj deva i ljama

 

 

 

 

01.44.0

Uzgoj deva i ljama

 

 

 

01.45

 

Uzgoj ovaca i koza

 

 

 

 

01.45.1

Uzgoj mliječnih ovaca i koza

 

 

 

 

01.45.9

Uzgoj ostalih ovaca i koza

 

 

 

01.46

 

Uzgoj svinja

 

 

 

 

01.46.0

Uzgoj svinja

 

 

 

01.47

 

Uzgoj peradi

 

 

 

 

01.47.1

Uzgoj nesilica

 

 

 

 

01.47.2

Uzgoj brojlera

 

 

 

 

01.47.9

Uzgoj ostale peradi

 

 

 

01.48

 

Uzgoj ostalih životinja

 

 

 

 

01.48.1

Uzgoj pčela

 

 

 

 

01.48.9

Uzgoj ostalih životinja, d. n.

 

 

01.5

 

 

Mješovita poljoprivreda

 

 

 

01.50

 

Mješovita poljoprivreda

 

 

 

 

01.50.0

Mješovita poljoprivreda

 

 

01.6

 

 

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

 

 

 

01.61

 

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

 

 

 

 

01.61.0

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

 

 

 

01.62

 

Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja

 

 

 

 

01.62.0

Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja

 

 

 

01.63

 

Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva i dorada sjemena za sjemenski materijal

 

 

 

 

01.63.0

Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva i dorada sjemena za sjemenski materijal

 

 

01.7

 

 

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

 

 

 

01.70

 

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

 

 

 

 

01.70.0

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

 

02

 

 

 

Šumarstvo i sječa drva

 

 

02.1

 

 

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

 

 

 

02.10

 

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

 

 

 

 

02.10.0

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

 

 

02.2

 

 

Sječa drva

 

 

 

02.20

 

Sječa drva

 

 

 

 

02.20.0

Sječa drva

 

 

02.3

 

 

Skupljanje samoniklih plodova i proizvoda, osim drva

 

 

 

02.30

 

Skupljanje samoniklih plodova i proizvoda, osim drva

 

 

 

 

02.30.0

Skupljanje samoniklih plodova i proizvoda, osim drva

 

 

02.4

 

 

Pomoćne usluge u šumarstvu

 

 

 

02.40

 

Pomoćne usluge u šumarstvu

 

 

 

 

02.40.0

Pomoćne usluge u šumarstvu

 

03

 

 

 

Ribolov i akvakultura

 

 

03.1

 

 

Ribolov

 

 

 

03.11

 

Morski ribolov

 

 

 

 

03.11.0

Morski ribolov

 

 

 

03.12

 

Slatkovodni ribolov

 

 

 

 

03.12.0

Slatkovodni ribolov

 

 

03.2

 

 

Akvakultura

 

 

 

03.21

 

Morska akvakultura

 

 

 

 

03.21.0

Morska akvakultura

 

 

 

03.22

 

Slatkovodna akvakultura

 

 

 

 

03.22.0

Slatkovodna akvakultura

 

 

03.3

 

 

Pomoćne djelatnosti u ribolovu i akvakulturi

 

 

 

03.30

 

Pomoćne djelatnosti u ribolovu i akvakulturi

 

 

 

 

03.30.0

Pomoćne djelatnosti u ribolovu i akvakulturi

B

 

 

 

 

RUDARSTVO I VAĐENJE

 

05

 

 

 

Vađenje ugljena i lignita

 

 

05.1

 

 

Vađenje kamenog ugljena

 

 

 

05.10

 

Vađenje kamenog ugljena

 

 

 

 

05.10.0

Vađenje kamenog ugljena

 

 

05.2

 

 

Vađenje lignita

 

 

 

05.20

 

Vađenje lignita

 

 

 

 

05.20.0

Vađenje lignita

 

06

 

 

 

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 

 

06.1

 

 

Vađenje sirove nafte

 

 

 

06.10

 

Vađenje sirove nafte

 

 

 

 

06.10.0

Vađenje sirove nafte

 

 

06.2

 

 

Vađenje prirodnog plina

 

 

 

06.20

 

Vađenje prirodnog plina

 

 

 

 

06.20.0

Vađenje prirodnog plina

 

07

 

 

 

Vađenje metalnih ruda

 

 

07.1

 

 

Vađenje željeznih ruda

 

 

 

07.10

 

Vađenje željeznih ruda

 

 

 

 

07.10.0

Vađenje željeznih ruda

 

 

07.2

 

 

Vađenje ruda obojenih metala

 

 

 

07.21

 

Vađenje uranovih i torijevih ruda

 

 

 

 

07.21.0

Vađenje uranovih i torijevih ruda

 

 

 

07.29

 

Vađenje ostalih ruda obojenih metala

 

 

 

 

07.29.0

Vađenje ostalih ruda obojenih metala

 

08

 

 

 

Ostalo rudarstvo i vađenje

 

 

08.1

 

 

Vađenje kamena, pijeska i gline

 

 

 

08.11

 

Vađenje ukrasnoga kamena, vapnenca, gipsa, škriljevca i drugoga kamena

 

 

 

 

08.11.0

Vađenje ukrasnoga kamena, vapnenca, gipsa, škriljevca i drugoga kamena

 

 

 

08.12

 

Djelatnosti šljunčara i pješčara te vađenje gline i kaolina

 

 

 

 

08.12.0

Djelatnosti šljunčara i pješčara te vađenje gline i kaolina

 

 

08.9

 

 

Rudarstvo i vađenje, d. n.

 

 

 

08.91

 

Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva

 

 

 

 

08.91.0

Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva

 

 

 

08.92

 

Vađenje treseta

 

 

 

 

08.92.0

Vađenje treseta

 

 

 

08.93

 

Vađenje soli

 

 

 

 

08.93.0

Vađenje soli

 

 

 

08.99

 

Ostalo rudarstvo i vađenje, d. n.

 

 

 

 

08.99.0

Ostalo rudarstvo i vađenje, d. n.

 

09

 

 

 

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

 

 

09.1

 

 

Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina

 

 

 

09.10

 

Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina

 

 

 

 

09.10.0

Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina

 

 

09.9

 

 

Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje

 

 

 

09.90

 

Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje

 

 

 

 

09.90.0

Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje

C

 

 

 

 

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

10

 

 

 

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 

 

10.1

 

 

Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda

 

 

 

10.11

 

Prerada i konzerviranje mesa, osim mesa peradi

 

 

 

 

10.11.0

Prerada i konzerviranje mesa, osim mesa peradi

 

 

 

10.12

 

Prerada i konzerviranje mesa peradi

 

 

 

 

10.12.0

Prerada i konzerviranje mesa peradi

 

 

 

10.13

 

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

 

 

 

 

10.13.0

Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

 

 

10.2

 

 

Prerada i konzerviranje riba, rakova i mekušaca

 

 

 

10.20

 

Prerada i konzerviranje riba, rakova i mekušaca

 

 

 

 

10.20.0

Prerada i konzerviranje riba, rakova i mekušaca

 

 

10.3

 

 

Prerada i konzerviranje voća i povrća

 

 

 

10.31

 

Prerada i konzerviranje krumpira

 

 

 

 

10.31.0

Prerada i konzerviranje krumpira

 

 

 

10.32

 

Proizvodnja sokova od voća i povrća

 

 

 

 

10.32.0

Proizvodnja sokova od voća i povrća

 

 

 

10.39

 

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

 

 

 

 

10.39.0

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

 

 

10.4

 

 

Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti

 

 

 

10.41

 

Proizvodnja ulja i masti

 

 

 

 

10.41.0

Proizvodnja ulja i masti

 

 

 

10.42

 

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

 

 

 

 

10.42.0

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

 

 

10.5

 

 

Proizvodnja mliječnih proizvoda i jestivih ledenih proizvoda

 

 

 

10.51

 

Proizvodnja mliječnih proizvoda

 

 

 

 

10.51.0

Proizvodnja mliječnih proizvoda

 

 

 

10.52

 

Proizvodnja sladoleda i ostalih jestivih ledenih proizvoda

 

 

 

 

10.52.0

Proizvodnja sladoleda i ostalih jestivih ledenih proizvoda

 

 

10.6

 

 

Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda

 

 

 

10.61

 

Proizvodnja mlinskih proizvoda

 

 

 

 

10.61.0

Proizvodnja mlinskih proizvoda

 

 

 

10.62

 

Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda

 

 

 

 

10.62.0

Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda

 

 

10.7

 

 

Proizvodnja pekarskih proizvoda i tjestenine

 

 

 

10.71

 

Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača

 

 

 

 

10.71.0

Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača

 

 

 

10.72

 

Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača

 

 

 

 

10.72.0

Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnih peciva i kolača

 

 

 

10.73

 

Proizvodnja tjestenine

 

 

 

 

10.73.0

Proizvodnja tjestenine

 

 

10.8

 

 

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

 

 

 

10.81

 

Proizvodnja šećera

 

 

 

 

10.81.0

Proizvodnja šećera

 

 

 

10.82

 

Proizvodnja kakao, čokoladnih proizvoda i proizvoda od šećera

 

 

 

 

10.82.0

Proizvodnja kakao, čokoladnih proizvoda i proizvoda od šećera

 

 

 

10.83

 

Prerada čaja i kave

 

 

 

 

10.83.0

Prerada čaja i kave

 

 

 

10.84

 

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

 

 

 

 

10.84.0

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

 

 

 

10.85

 

Proizvodnja gotove hrane i jela

 

 

 

 

10.85.0

Proizvodnja gotove hrane i jela

 

 

 

10.86

 

Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane

 

 

 

 

10.86.0

Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane

 

 

 

10.89

 

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

 

 

 

 

10.89.0

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

 

 

10.9

 

 

Proizvodnja pripremljene hrane za životinje

 

 

 

10.91

 

Proizvodnja pripremljene stočne hrane

 

 

 

 

10.91.0

Proizvodnja pripremljene stočne hrane

 

 

 

10.92

 

Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce

 

 

 

 

10.92.0

Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce

 

11

 

 

 

Proizvodnja pića

 

 

11.0

 

 

Proizvodnja pića

 

 

 

11.01

 

Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića

 

 

 

 

11.01.0

Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića

 

 

 

11.02

 

Proizvodnja vina od grožđa

 

 

 

 

11.02.0

Proizvodnja vina od grožđa

 

 

 

11.03

 

Proizvodnja jabukovače i ostalih fermentiranih voćnih pića

 

 

 

 

11.03.0

Proizvodnja jabukovače i ostalih fermentiranih voćnih pića

 

 

 

11.04

 

Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

 

 

 

 

11.04.0

Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

 

 

 

11.05

 

Proizvodnja piva

 

 

 

 

11.05.0

Proizvodnja piva

 

 

 

11.06

 

Proizvodnja slada

 

 

 

 

11.06.0

Proizvodnja slada

 

 

 

11.07

 

Proizvodnja osvježavajućih napitaka i flaširane vode

 

 

 

 

11.07.0

Proizvodnja osvježavajućih napitaka i flaširane vode

 

12

 

 

 

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 

 

12.0

 

 

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 

 

 

12.00

 

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 

 

 

 

12.00.1

Obrada duhanskih listova

 

 

 

 

12.00.2

Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda

 

13

 

 

 

Proizvodnja tekstila

 

 

13.1

 

 

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

 

 

 

13.10

 

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

 

 

 

 

13.10.0

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

 

 

13.2

 

 

Tkanje tekstila

 

 

 

13.20

 

Tkanje tekstila

 

 

 

 

13.20.0

Tkanje tekstila

 

 

13.3

 

 

Dovršavanje tekstila

 

 

 

13.30

 

Dovršavanje tekstila

 

 

 

 

13.30.0

Dovršavanje tekstila

 

 

13.9

 

 

Proizvodnja ostalog tekstila

 

 

 

13.91

 

Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina

 

 

 

 

13.91.0

Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina

 

 

 

13.92

 

Proizvodnja tekstilnih proizvoda za kućanstvo i gotovih proizvoda za pokućstvo

 

 

 

 

13.92.0

Proizvodnja tekstilnih proizvoda za kućanstvo i gotovih proizvoda za pokućstvo

 

 

 

13.93

 

Proizvodnja tepiha i sagova

 

 

 

 

13.93.0

Proizvodnja tepiha i sagova

 

 

 

13.94

 

Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža

 

 

 

 

13.94.0

Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža

 

 

 

13.95

 

Proizvodnja netkanog tekstila i netkanih proizvoda

 

 

 

 

13.95.0

Proizvodnja netkanog tekstila i netkanih proizvoda

 

 

 

13.96

 

Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila

 

 

 

 

13.96.0

Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila

 

 

 

13.99

 

Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.

 

 

 

 

13.99.0

Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.

 

14

 

 

 

Proizvodnja odjeće

 

 

14.1

 

 

Proizvodnja pletene i kukičane odjeće

 

 

 

14.10

 

Proizvodnja pletene i kukičane odjeće

 

 

 

 

14.10.0

Proizvodnja pletene i kukičane odjeće

 

 

14.2

 

 

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

 

 

 

14.21

 

Proizvodnja vanjske odjeće

 

 

 

 

14.21.0

Proizvodnja vanjske odjeće

 

 

 

14.22

 

Proizvodnja rublja

 

 

 

 

14.22.0

Proizvodnja rublja

 

 

 

14.23

 

Proizvodnja radne odjeće

 

 

 

 

14.23.0

Proizvodnja radne odjeće

 

 

 

14.24

 

Proizvodnja kožne odjeće i proizvoda od krzna

 

 

 

 

14.24.0

Proizvodnja kožne odjeće i proizvoda od krzna

 

 

 

14.29

 

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću, d. n.

 

 

 

 

14.29.0

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću, d. n.

 

15

 

 

 

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda od drugih materijala

 

 

15.1

 

 

Štavljenje, bojenje, obrada kože i krzna; proizvodnja putnih i ručnih torbi, sedlarskih i remenarskih proizvoda

 

 

 

15.11

 

Štavljenje, obrada, bojenje kože i krzna

 

 

 

 

15.11.0

Štavljenje, obrada, bojenje kože i krzna

 

 

 

15.12

 

Proizvodnja putnih i ručnih torbi, sedlarskih i remenarskih proizvoda od bilo kojeg materijala

 

 

 

 

15.12.0

Proizvodnja putnih i ručnih torbi, sedlarskih i remenarskih proizvoda od bilo kojeg materijala

 

 

15.2

 

 

Proizvodnja obuće

 

 

 

15.20

 

Proizvodnja obuće

 

 

 

 

15.20.0

Proizvodnja obuće

 

16

 

 

 

Obrada drva i proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

 

 

16.1

 

 

Piljenje i blanjanje drva; obrada i dorada drva

 

 

 

16.11

 

Piljenje i blanjanje drva

 

 

 

 

16.11.0

Piljenje i blanjanje drva

 

 

 

16.12

 

Obrada i dorada drva

 

 

 

 

16.12.0

Obrada i dorada drva

 

 

16.2

 

 

Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

 

 

 

16.21

 

Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva

 

 

 

 

16.21.0

Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva

 

 

 

16.22

 

Proizvodnja sastavljenog parketa

 

 

 

 

16.22.0

Proizvodnja sastavljenog parketa

 

 

 

16.23

 

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

 

 

 

 

16.23.0

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

 

 

 

16.24

 

Proizvodnja ambalaže od drva

 

 

 

 

16.24.0

Proizvodnja ambalaže od drva

 

 

 

16.25

 

Proizvodnja vrata i prozora od drva

 

 

 

 

16.25.0

Proizvodnja vrata i prozora od drva

 

 

 

16.26

 

Proizvodnja krutih goriva iz biljne biomase

 

 

 

 

16.26.0

Proizvodnja krutih goriva iz biljne biomase

 

 

 

16.27

 

Dorada proizvoda od drva

 

 

 

 

16.27.0

Dorada proizvoda od drva

 

 

 

16.28

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva i pluta, slame i pletarskih materijala

 

 

 

 

16.28.0

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva i pluta, slame i pletarskih materijala

 

17

 

 

 

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 

 

17.1

 

 

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

 

 

 

17.11

 

Proizvodnja celuloze

 

 

 

 

17.11.0

Proizvodnja celuloze

 

 

 

17.12

 

Proizvodnja papira i kartona

 

 

 

 

17.12.0

Proizvodnja papira i kartona

 

 

17.2

 

 

Proizvodnja proizvoda od papira i kartona

 

 

 

17.21

 

Proizvodnja valovitog papira, kartona i ambalaže od papira i kartona

 

 

 

 

17.21.0

Proizvodnja valovitog papira, kartona i ambalaže od papira i kartona

 

 

 

17.22

 

Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira

 

 

 

 

17.22.0

Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira

 

 

 

17.23

 

Proizvodnja uredskog materijala od papira

 

 

 

 

17.23.0

Proizvodnja uredskog materijala od papira

 

 

 

17.24

 

Proizvodnja zidnih tapeta

 

 

 

 

17.24.0

Proizvodnja zidnih tapeta

 

 

 

17.25

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

 

 

 

 

17.25.0

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

 

18

 

 

 

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 

 

18.1

 

 

Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem

 

 

 

18.11

 

Tiskanje novina

 

 

 

 

18.11.0

Tiskanje novina

 

 

 

18.12

 

Ostalo tiskanje

 

 

 

 

18.12.0

Ostalo tiskanje

 

 

 

18.13

 

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje

 

 

 

 

18.13.0

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje

 

 

 

18.14

 

Knjigoveške i srodne usluge

 

 

 

 

18.14.0

Knjigoveške i srodne usluge

 

 

18.2

 

 

Umnožavanje snimljenih zapisa

 

 

 

18.20

 

Umnožavanje snimljenih zapisa

 

 

 

 

18.20.0

Umnožavanje snimljenih zapisa

 

19

 

 

 

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

 

 

19.1

 

 

Proizvodnja proizvoda koksnih peći

 

 

 

19.10

 

Proizvodnja proizvoda koksnih peći

 

 

 

 

19.10.0

Proizvodnja proizvoda koksnih peći

 

 

19.2

 

 

Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda i proizvoda od fosilnih goriva

 

 

 

19.20

 

Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda i proizvoda od fosilnih goriva

 

 

 

 

19.20.0

Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda i proizvoda od fosilnih goriva

 

20

 

 

 

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 

 

20.1

 

 

Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima

 

 

 

20.11

 

Proizvodnja industrijskih plinova

 

 

 

 

20.11.0

Proizvodnja industrijskih plinova

 

 

 

20.12

 

Proizvodnja bojila i pigmenata

 

 

 

 

20.12.0

Proizvodnja bojila i pigmenata

 

 

 

20.13

 

Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

 

 

 

 

20.13.0

Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

 

 

 

20.14

 

Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija

 

 

 

 

20.14.0

Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija

 

 

 

20.15

 

Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva

 

 

 

 

20.15.0

Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva

 

 

 

20.16

 

Proizvodnja plastike u primarnim oblicima

 

 

 

 

20.16.0

Proizvodnja plastike u primarnim oblicima

 

 

 

20.17

 

Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima

 

 

 

 

20.17.0

Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima

 

 

20.2

 

 

Proizvodnja pesticida, dezinficijensa i drugih agrokemijskih proizvoda

 

 

 

20.20

 

Proizvodnja pesticida, dezinficijensa i drugih agrokemijskih proizvoda

 

 

 

 

20.20.0

Proizvodnja pesticida, dezinficijensa i drugih agrokemijskih proizvoda

 

 

20.3

 

 

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

 

 

 

20.30

 

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

 

 

 

 

20.30.0

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

 

 

20.4

 

 

Proizvodnja sredstava za pranje, čišćenje i poliranje

 

 

 

20.41

 

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

 

 

 

 

20.41.0

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

 

 

 

20.42

 

Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

 

 

 

 

20.42.0

Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

 

 

20.5

 

 

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda

 

 

 

20.51

 

Proizvodnja tekućih biogoriva

 

 

 

 

20.51.0

Proizvodnja tekućih biogoriva

 

 

 

20.59

 

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

 

 

 

 

20.59.1

Proizvodnja eksploziva

 

 

 

 

20.59.2

Proizvodnja ljepila

 

 

 

 

20.59.3

Proizvodnja eteričnih ulja

 

 

 

 

20.59.9

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda

 

 

20.6

 

 

Proizvodnja umjetnih vlakana

 

 

 

20.60

 

Proizvodnja umjetnih vlakana

 

 

 

 

20.60.0

Proizvodnja umjetnih vlakana

 

21

 

 

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 

 

21.1

 

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

 

 

 

21.10

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

 

 

 

 

21.10.0

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

 

 

21.2

 

 

Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

 

 

 

21.20

 

Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

 

 

 

 

21.20.0

Proizvodnja farmaceutskih pripravaka

 

22

 

 

 

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 

 

22.1

 

 

Proizvodnja proizvoda od gume

 

 

 

22.11

 

Proizvodnja, protektiranje i obnova vanjskih i unutrašnjih guma za vozila te proizvodnja zračnica

 

 

 

 

22.11.0

Proizvodnja, protektiranje i obnova vanjskih i unutrašnjih guma za vozila te proizvodnja zračnica

 

 

 

22.12

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

 

 

 

 

22.12.0

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

 

 

22.2

 

 

Proizvodnja proizvoda od plastike

 

 

 

22.21

 

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike

 

 

 

 

22.21.0

Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike

 

 

 

22.22

 

Proizvodnja ambalaže od plastike

 

 

 

 

22.22.0

Proizvodnja ambalaže od plastike

 

 

 

22.23

 

Proizvodnja vrata i prozora od plastike

 

 

 

 

22.23.0

Proizvodnja vrata i prozora od plastike

 

 

 

22.24

 

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

 

 

 

 

22.24.0

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

 

 

 

22.25

 

Obrada i dovršavanje proizvoda od plastike

 

 

 

 

22.25.0

Obrada i dovršavanje proizvoda od plastike

 

 

 

22.26

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

 

 

 

 

22.26.0

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

 

23

 

 

 

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 

 

23.1

 

 

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

 

 

 

23.11

 

Proizvodnja ravnog stakla

 

 

 

 

23.11.0

Proizvodnja ravnog stakla

 

 

 

23.12

 

Oblikovanje i obrada ravnog stakla

 

 

 

 

23.12.0

Oblikovanje i obrada ravnog stakla

 

 

 

23.13

 

Proizvodnja šupljeg stakla

 

 

 

 

23.13.0

Proizvodnja šupljeg stakla

 

 

 

23.14

 

Proizvodnja staklenih vlakana

 

 

 

 

23.14.0

Proizvodnja staklenih vlakana

 

 

 

23.15

 

Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla

 

 

 

 

23.15.0

Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla

 

 

23.2

 

 

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

 

 

 

23.20

 

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

 

 

 

 

23.20.0

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

 

 

23.3

 

 

Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo

 

 

 

23.31

 

Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

 

 

 

 

23.31.0

Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

 

 

 

23.32

 

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

 

 

 

 

23.32.0

Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo

 

 

23.4

 

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike

 

 

 

23.41

 

Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

 

 

 

 

23.41.0

Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

 

 

 

23.42

 

Proizvodnja sanitarne keramike

 

 

 

 

23.42.0

Proizvodnja sanitarne keramike

 

 

 

23.43

 

Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

 

 

 

 

23.43.0

Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

 

 

 

23.44

 

Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

 

 

 

 

23.44.0

Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

 

 

 

23.45

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

 

 

 

 

23.45.0

Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

 

 

23.5

 

 

Proizvodnja cementa, vapna i gipsa

 

 

 

23.51

 

Proizvodnja cementa

 

 

 

 

23.51.0

Proizvodnja cementa

 

 

 

23.52

 

Proizvodnja vapna i gipsa

 

 

 

 

23.52.0

Proizvodnja vapna i gipsa

 

 

23.6

 

 

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

 

 

 

23.61

 

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

 

 

 

 

23.61.0

Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

 

 

 

23.62

 

Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo

 

 

 

 

23.62.0

Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo

 

 

 

23.63

 

Proizvodnja gotove betonske smjese

 

 

 

 

23.63.0

Proizvodnja gotove betonske smjese

 

 

 

23.64

 

Proizvodnja žbuke

 

 

 

 

23.64.0

Proizvodnja žbuke

 

 

 

23.65

 

Proizvodnja fibrocementa

 

 

 

 

23.65.0

Proizvodnja fibrocementa

 

 

 

23.66

 

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa

 

 

 

 

23.66.0

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa

 

 

23.7

 

 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

 

 

 

23.70

 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

 

 

 

 

23.70.0

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

 

 

23.9

 

 

Proizvodnja brusnih i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

 

 

 

23.91

 

Proizvodnja brusnih proizvoda

 

 

 

 

23.91.0

Proizvodnja brusnih proizvoda

 

 

 

23.99

 

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

 

 

 

 

23.99.0

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

 

24

 

 

 

Proizvodnja metala

 

 

24.1

 

 

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

 

 

 

24.10

 

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

 

 

 

 

24.10.0

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

 

 

24.2

 

 

Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i pripadajućeg pribora

 

 

 

24.20

 

Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i pripadajućeg pribora

 

 

 

 

24.20.0

Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i pripadajućeg pribora

 

 

24.3

 

 

Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika

 

 

 

24.31

 

Hladno vučenje šipki

 

 

 

 

24.31.0

Hladno vučenje šipki

 

 

 

24.32

 

Hladno valjanje uskih vrpci

 

 

 

 

24.32.0

Hladno valjanje uskih vrpci

 

 

 

24.33

 

Hladno oblikovanje i profiliranje

 

 

 

 

24.33.0

Hladno oblikovanje i profiliranje

 

 

 

24.34

 

Hladno vučenje žica

 

 

 

 

24.34.0

Hladno vučenje žica

 

 

24.4

 

 

Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala

 

 

 

24.41

 

Proizvodnja plemenitih metala

 

 

 

 

24.41.0

Proizvodnja plemenitih metala

 

 

 

24.42

 

Proizvodnja aluminija

 

 

 

 

24.42.0

Proizvodnja aluminija

 

 

 

24.43

 

Proizvodnja olova, cinka i kositra

 

 

 

 

24.43.0

Proizvodnja olova, cinka i kositra

 

 

 

24.44

 

Proizvodnja bakra

 

 

 

 

24.44.0

Proizvodnja bakra

 

 

 

24.45

 

Proizvodnja ostalih obojenih metala

 

 

 

 

24.45.0

Proizvodnja ostalih obojenih metala

 

 

 

24.46

 

Obrada nuklearnoga goriva

 

 

 

 

24.46.0

Obrada nuklearnoga goriva

 

 

24.5

 

 

Lijevanje metala

 

 

 

24.51

 

Lijevanje željeza

 

 

 

 

24.51.0

Lijevanje željeza

 

 

 

24.52

 

Lijevanje čelika

 

 

 

 

24.52.0

Lijevanje čelika

 

 

 

24.53

 

Lijevanje lakih metala

 

 

 

 

24.53.0

Lijevanje lakih metala

 

 

 

24.54

 

Lijevanje ostalih obojenih metala

 

 

 

 

24.54.0

Lijevanje ostalih obojenih metala

 

25

 

 

 

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 

 

25.1

 

 

Proizvodnja metalnih konstrukcija

 

 

 

25.11

 

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

 

 

 

 

25.11.0

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

 

 

 

25.12

 

Proizvodnja vrata i prozora od metala

 

 

 

 

25.12.0

Proizvodnja vrata i prozora od metala

 

 

25.2

 

 

Proizvodnja cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala

 

 

 

25.21

 

Proizvodnja radijatora, parnih kotlova i kotlova za centralno grijanje

 

 

 

 

25.21.0

Proizvodnja radijatora, parnih kotlova i kotlova za centralno grijanje

 

 

 

25.22

 

Proizvodnja ostalih cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala

 

 

 

 

25.22.0

Proizvodnja ostalih cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala

 

 

25.3

 

 

Proizvodnja oružja i streljiva

 

 

 

25.30

 

Proizvodnja oružja i streljiva

 

 

 

 

25.30.0

Proizvodnja oružja i streljiva

 

 

25.4

 

 

Kovanje i oblikovanje metala i metalurgija praha

 

 

 

25.40

 

Kovanje i oblikovanje metala i metalurgija praha

 

 

 

 

25.40.0

Kovanje i oblikovanje metala i metalurgija praha

 

 

25.5

 

 

Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala

 

 

 

25.51

 

Prevlačenje metala

 

 

 

 

25.51.0

Prevlačenje metala

 

 

 

25.52

 

Toplinska obrada metala

 

 

 

 

25.52.0

Toplinska obrada metala

 

 

 

25.53

 

Strojna obrada metala

 

 

 

 

25.53.0

Strojna obrada metala

 

 

25.6

 

 

Proizvodnja pribora za jelo i sječiva, alata i opće željezne robe

 

 

 

25.61

 

Proizvodnja pribora za jelo i sječiva

 

 

 

 

25.61.0

Proizvodnja pribora za jelo i sječiva

 

 

 

25.62

 

Proizvodnja brava i okova

 

 

 

 

25.62.0

Proizvodnja brava i okova

 

 

 

25.63

 

Proizvodnja alata

 

 

 

 

25.63.0

Proizvodnja alata

 

 

25.9

 

 

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala

 

 

 

25.91

 

Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda

 

 

 

 

25.91.0

Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda

 

 

 

25.92

 

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

 

 

 

 

25.92.0

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

 

 

 

25.93

 

Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga

 

 

 

 

25.93.0

Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga

 

 

 

25.94

 

Proizvodnja zakovica i vijčane robe

 

 

 

 

25.94.0

Proizvodnja zakovica i vijčane robe

 

 

 

25.99

 

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

 

 

 

 

25.99.0

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

 

26

 

 

 

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

 

 

26.1

 

 

Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča

 

 

 

26.11

 

Proizvodnja elektroničkih komponenata

 

 

 

 

26.11.0

Proizvodnja elektroničkih komponenata

 

 

 

26.12

 

Proizvodnja punih elektroničkih ploča

 

 

 

 

26.12.0

Proizvodnja punih elektroničkih ploča

 

 

26.2

 

 

Proizvodnja računala i periferne opreme

 

 

 

26.20

 

Proizvodnja računala i periferne opreme

 

 

 

 

26.20.0

Proizvodnja računala i periferne opreme

 

 

26.3

 

 

Proizvodnja komunikacijske opreme

 

 

 

26.30

 

Proizvodnja komunikacijske opreme

 

 

 

 

26.30.0

Proizvodnja komunikacijske opreme

 

 

26.4

 

 

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

 

 

 

26.40

 

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

 

 

 

 

26.40.0

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

 

 

26.5

 

 

Proizvodnja mjernih instrumenata za ispitivanje i satova

 

 

 

26.51

 

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

 

 

 

 

26.51.0

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

 

 

 

26.52

 

Proizvodnja satova

 

 

 

 

26.52.0

Proizvodnja satova

 

 

26.6

 

 

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

 

 

 

26.60

 

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

 

 

 

 

26.60.0

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

 

 

26.7

 

 

Proizvodnja optičkih instrumenata, magnetskih i optičkih medija te fotografske opreme

 

 

 

26.70

 

Proizvodnja optičkih instrumenata, magnetskih i optičkih medija te fotografske opreme

 

 

 

 

26.70.0

Proizvodnja optičkih instrumenata, magnetskih i optičkih medija te fotografske opreme

 

27

 

 

 

Proizvodnja električne opreme

 

 

27.1

 

 

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

 

 

 

27.11

 

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

 

 

 

 

27.11.0

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

 

 

 

27.12

 

Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

 

 

 

 

27.12.0

Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

 

 

27.2

 

 

Proizvodnja baterija i akumulatora

 

 

 

27.20

 

Proizvodnja baterija i akumulatora

 

 

 

 

27.20.0

Proizvodnja baterija i akumulatora

 

 

27.3

 

 

Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala

 

 

 

27.31

 

Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

 

 

 

 

27.31.0

Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

 

 

 

27.32

 

Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova

 

 

 

 

27.32.0

Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova

 

 

 

27.33

 

Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala

 

 

 

 

27.33.0

Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala

 

 

27.4

 

 

Proizvodnja rasvjetne opreme

 

 

 

27.40

 

Proizvodnja rasvjetne opreme

 

 

 

 

27.40.0

Proizvodnja rasvjetne opreme

 

 

27.5

 

 

Proizvodnja aparata za kućanstvo

 

 

 

27.51

 

Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo

 

 

 

 

27.51.0

Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo

 

 

 

27.52

 

Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo

 

 

 

 

27.52.0

Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo

 

 

27.9

 

 

Proizvodnja ostale električne opreme

 

 

 

27.90

 

Proizvodnja ostale električne opreme

 

 

 

 

27.90.0

Proizvodnja ostale električne opreme

 

28

 

 

 

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 

 

28.1

 

 

Proizvodnja strojeva za opće namjene

 

 

 

28.11

 

Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

 

 

 

 

28.11.0

Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

 

 

 

28.12

 

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

 

 

 

 

28.12.0

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

 

 

 

28.13

 

Proizvodnja ostalih crpki i kompresora

 

 

 

 

28.13.0

Proizvodnja ostalih crpki i kompresora

 

 

 

28.14

 

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

 

 

 

 

28.14.0

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

 

 

 

28.15

 

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

 

 

 

 

28.15.0

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

 

 

28.2

 

 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

 

 

 

28.21

 

Proizvodnja peći, kamina i trajne opreme za grijanje kućanstva

 

 

 

 

28.21.0

Proizvodnja peći, kamina i trajne opreme za grijanje kućanstva

 

 

 

28.22

 

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

 

 

 

 

28.22.0

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

 

 

 

28.23

 

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme, osim proizvodnje računala i periferne opreme

 

 

 

 

28.23.0

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme, osim proizvodnje računala i periferne opreme

 

 

 

28.24

 

Proizvodnja mehaniziranog ručnog alata

 

 

 

 

28.24.0

Proizvodnja mehaniziranog ručnog alata

 

 

 

28.25

 

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstva

 

 

 

 

28.25.0

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstva

 

 

 

28.29

 

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

 

 

 

 

28.29.0

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

 

 

28.3

 

 

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

 

 

 

28.30

 

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

 

 

 

 

28.30.0

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

 

 

28.4

 

 

Proizvodnja strojeva za oblikovanje metala i alatnih strojeva

 

 

 

28.41

 

Proizvodnja strojeva za oblikovanje metala i alatnih strojeva za obradu metala

 

 

 

 

28.41.0

Proizvodnja strojeva za oblikovanje metala i alatnih strojeva za obradu metala

 

 

 

28.42

 

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

 

 

 

 

28.42.0

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

 

 

28.9

 

 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

 

 

 

28.91

 

Proizvodnja strojeva za metalurgiju

 

 

 

 

28.91.0

Proizvodnja strojeva za metalurgiju

 

 

 

28.92

 

Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

 

 

 

 

28.92.0

Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

 

 

 

28.93

 

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana

 

 

 

 

28.93.0

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana

 

 

 

28.94

 

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

 

 

 

 

28.94.0

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

 

 

 

28.95

 

Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona

 

 

 

 

28.95.0

Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona

 

 

 

28.96

 

Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu

 

 

 

 

28.96.0

Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu

 

 

 

28.97

 

Proizvodnja strojeva za aditivnu proizvodnju

 

 

 

 

28.97.0

Proizvodnja strojeva za aditivnu proizvodnju

 

 

 

28.99

 

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.

 

 

 

 

28.99.0

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.

 

29

 

 

 

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 

 

29.1

 

 

Proizvodnja motornih vozila

 

 

 

29.10

 

Proizvodnja motornih vozila

 

 

 

 

29.10.0

Proizvodnja motornih vozila

 

 

29.2

 

 

Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica

 

 

 

29.20

 

Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica

 

 

 

 

29.20.0

Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica

 

 

29.3

 

 

Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila

 

 

 

29.31

 

Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila

 

 

 

 

29.31.0

Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila

 

 

 

29.32

 

Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila

 

 

 

 

29.32.0

Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila

 

30

 

 

 

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 

 

30.1

 

 

Gradnja brodova i čamaca

 

 

 

30.11

 

Gradnja civilnih brodova i plutajućih objekata

 

 

 

 

30.11.0

Gradnja civilnih brodova i plutajućih objekata

 

 

 

30.12

 

Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca

 

 

 

 

30.12.0

Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca

 

 

 

30.13

 

Gradnja vojnih brodova i plovila

 

 

 

 

30.13.0

Gradnja vojnih brodova i plovila

 

 

30.2

 

 

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

 

 

 

30.20

 

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

 

 

 

 

30.20.0

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

 

 

30.3

 

 

Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih strojeva i opreme

 

 

 

30.31

 

Proizvodnja civilnih zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih strojeva i opreme

 

 

 

 

30.31.0

Proizvodnja civilnih zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih strojeva i opreme

 

 

 

30.32

 

Proizvodnja vojnih zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih strojeva i opreme

 

 

 

 

30.32.0

Proizvodnja vojnih zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih strojeva i opreme

 

 

30.4

 

 

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

 

 

 

30.40

 

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

 

 

 

 

30.40.0

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

 

 

30.9

 

 

Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n.

 

 

 

30.91

 

Proizvodnja motocikala

 

 

 

 

30.91.0

Proizvodnja motocikala

 

 

 

30.92

 

Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

 

 

 

 

30.92.0

Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

 

 

 

30.99

 

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.

 

 

 

 

30.99.0

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.

 

31

 

 

 

Proizvodnja namještaja

 

 

31.0

 

 

Proizvodnja namještaja

 

 

 

31.00

 

Proizvodnja namještaja

 

 

 

 

31.00.1

Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore

 

 

 

 

31.00.2

Proizvodnja kuhinjskog namještaja

 

 

 

 

31.00.3

Proizvodnja madraca

 

 

 

 

31.00.9

Proizvodnja ostalog namještaja

 

32

 

 

 

Ostala prerađivačka industrija

 

 

32.1

 

 

Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

 

 

 

32.11

 

Proizvodnja kovanog novca

 

 

 

 

32.11.0

Proizvodnja kovanog novca

 

 

 

32.12

 

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

 

 

 

 

32.12.0

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

 

 

 

32.13

 

Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

 

 

 

 

32.13.0

Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

 

 

32.2

 

 

Proizvodnja glazbenih instrumenata

 

 

 

32.20

 

Proizvodnja glazbenih instrumenata

 

 

 

 

32.20.0

Proizvodnja glazbenih instrumenata

 

 

32.3

 

 

Proizvodnja sportske opreme

 

 

 

32.30

 

Proizvodnja sportske opreme

 

 

 

 

32.30.0

Proizvodnja sportske opreme

 

 

32.4

 

 

Proizvodnja igara i igračaka

 

 

 

32.40

 

Proizvodnja igara i igračaka

 

 

 

 

32.40.0

Proizvodnja igara i igračaka

 

 

32.5

 

 

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

 

 

 

32.50

 

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

 

 

 

 

32.50.0

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

 

 

32.9

 

 

Prerađivačka industrija, d. n.

 

 

 

32.91

 

Proizvodnja metli i četki

 

 

 

 

32.91.0

Proizvodnja metli i četki

 

 

 

32.99

 

Ostala prerađivačka industrija, d. n.

 

 

 

 

32.99.0

Ostala prerađivačka industrija, d. n.

 

33

 

 

 

Popravak, održavanje i instaliranje strojeva i opreme

 

 

33.1

 

 

Popravak i održavanje proizvoda od metala, strojeva i opreme

 

 

 

33.11

 

Popravak i održavanje proizvoda od metala

 

 

 

 

33.11.0

Popravak i održavanje proizvoda od metala

 

 

 

33.12

 

Popravak i održavanje strojeva

 

 

 

 

33.12.0

Popravak i održavanje strojeva

 

 

 

33.13

 

Popravak i održavanje elektroničke i optičke opreme

 

 

 

 

33.13.0

Popravak i održavanje elektroničke i optičke opreme

 

 

 

33.14

 

Popravak i održavanje električne opreme

 

 

 

 

33.14.0

Popravak i održavanje električne opreme

 

 

 

33.15

 

Popravak i održavanje civilnih brodova i čamaca

 

 

 

 

33.15.0

Popravak i održavanje civilnih brodova i čamaca

 

 

 

33.16

 

Popravak i održavanje civilnih zrakoplova i svemirskih letjelica

 

 

 

 

33.16.0

Popravak i održavanje civilnih zrakoplova i svemirskih letjelica

 

 

 

33.17

 

Popravak i održavanje ostalih civilnih prijevoznih sredstava

 

 

 

 

33.17.0

Popravak i održavanje ostalih civilnih prijevoznih sredstava

 

 

 

33.18

 

Popravak i održavanje vojnih borbenih vozila, brodova, čamaca, zrakoplova i svemirskih letjelica

 

 

 

 

33.18.0

Popravak i održavanje vojnih borbenih vozila, brodova, čamaca, zrakoplova i svemirskih letjelica

 

 

 

33.19

 

Popravak i održavanje ostale opreme

 

 

 

 

33.19.0

Popravak i održavanje ostale opreme

 

 

33.2

 

 

Instalacija industrijskih strojeva i opreme

 

 

 

33.20

 

Instalacija industrijskih strojeva i opreme

 

 

 

 

33.20.0

Instalacija industrijskih strojeva i opreme

D

 

 

 

 

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

 

35

 

 

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

 

35.1

 

 

Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije

 

 

 

35.11

 

Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih izvora

 

 

 

 

35.11.0

Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih izvora

 

 

 

35.12

 

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora

 

 

 

 

35.12.0

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora

 

 

 

35.13

 

Prijenos električne energije

 

 

 

 

35.13.0

Prijenos električne energije

 

 

 

35.14

 

Distribucija električne energije

 

 

 

 

35.14.0

Distribucija električne energije

 

 

 

35.15

 

Trgovina električnom energijom

 

 

 

 

35.15.0

Trgovina električnom energijom

 

 

 

35.16

 

Skladištenje električne energije

 

 

 

 

35.16.0

Skladištenje električne energije

 

 

35.2

 

 

Proizvodnja plina i distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

 

 

 

35.21

 

Proizvodnja plina

 

 

 

 

35.21.0

Proizvodnja plina

 

 

 

35.22

 

Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

 

 

 

 

35.22.1

Djelatnosti distribucije plina distribucijskom mrežom

 

 

 

 

35.22.2

Djelatnosti opskrbe plinom putem distribucijske mreže

 

 

 

 

35.22.9

Djelatnosti distribucije ostalih plinovitih goriva distribucijskom mrežom

 

 

 

35.23

 

Trgovina plinom distribucijskom mrežom

 

 

 

 

35.23.0

Trgovina plinom distribucijskom mrežom

 

 

 

35.24

 

Skladištenje plina kao dio usluge opskrbe putem mreže

 

 

 

 

35.24.0

Skladištenje plina kao dio usluge opskrbe putem mreže

 

 

35.3

 

 

Opskrba parom i klimatizacija

 

 

 

35.30

 

Opskrba parom i klimatizacija

 

 

 

 

35.30.0

Opskrba parom i klimatizacija

 

 

35.4

 

 

Djelatnosti brokera i agenata za električnu energiju i plin

 

 

 

35.40

 

Djelatnosti brokera i agenata za električnu energiju i plin

 

 

 

 

35.40.0

Djelatnosti brokera i agenata za električnu energiju i plin

E

 

 

 

 

OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA

 

36

 

 

 

Zahvaćanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 

 

36.0

 

 

Zahvaćanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 

 

 

36.00

 

Zahvaćanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 

 

 

 

36.00.0

Zahvaćanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 

37

 

 

 

Obrada otpadnih voda

 

 

37.0

 

 

Obrada otpadnih voda

 

 

 

37.00

 

Obrada otpadnih voda

 

 

 

 

37.00.0

Obrada otpadnih voda

 

38

 

 

 

Sakupljanje, oporaba i zbrinjavanje otpada

 

 

38.1

 

 

Sakupljanje otpada

 

 

 

38.11

 

Sakupljanje neopasnog otpada

 

 

 

 

38.11.0

Sakupljanje neopasnog otpada

 

 

 

38.12

 

Sakupljanje opasnog otpada

 

 

 

 

38.12.0

Sakupljanje opasnog otpada

 

 

38.2

 

 

Oporaba otpada

 

 

 

38.21

 

Oporaba materijala

 

 

 

 

38.21.0

Oporaba materijala

 

 

 

38.22

 

Oporaba energije

 

 

 

 

38.22.0

Oporaba energije

 

 

 

38.23

 

Ostala oporaba otpada

 

 

 

 

38.23.0

Ostala oporaba otpada

 

 

38.3

 

 

Zbrinjavanje otpada bez oporabe

 

 

 

38.31

 

Spaljivanje otpada bez dobivanja energije

 

 

 

 

38.31.0

Spaljivanje otpada bez dobivanja energije

 

 

 

38.32

 

Odlaganje ili trajno skladištenje otpada

 

 

 

 

38.32.0

Odlaganje ili trajno skladištenje otpada

 

 

 

38.33

 

Ostalo zbrinjavanje otpada

 

 

 

 

38.33.0

Ostalo zbrinjavanje otpada

 

39

 

 

 

Djelatnosti sanacije okoliša i ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 

 

39.0

 

 

Djelatnosti sanacije okoliša i ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 

 

 

39.00

 

Djelatnosti sanacije okoliša i ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 

 

 

 

39.00.0

Djelatnosti sanacije okoliša i ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

F

 

 

 

 

GRAĐEVINARSTVO

 

41

 

 

 

Građenje stambenih i nestambenih zgrada

 

 

41.0

 

 

Građenje stambenih i nestambenih zgrada

 

 

 

41.00

 

Građenje stambenih i nestambenih zgrada

 

 

 

 

41.00.0

Građenje stambenih i nestambenih zgrada

 

42

 

 

 

Građenje građevina niskogradnje

 

 

42.1

 

 

Građenje cesta i željezničkih pruga

 

 

 

42.11

 

Građenje cesta i autocesta

 

 

 

 

42.11.0

Građenje cesta i autocesta

 

 

 

42.12

 

Građenje željezničkih pruga i podzemnih željeznica

 

 

 

 

42.12.0

Građenje željezničkih pruga i podzemnih željeznica

 

 

 

42.13

 

Građenje mostova i tunela

 

 

 

 

42.13.0

Građenje mostova i tunela

 

 

42.2

 

 

Građenje cjevovoda, elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova

 

 

 

42.21

 

Građenje cjevovoda za tekućine i plinove

 

 

 

 

42.21.0

Građenje cjevovoda za tekućine i plinove

 

 

 

42.22

 

Građenje elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova

 

 

 

 

42.22.0

Građenje elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova

 

 

42.9

 

 

Građenje ostalih građevina niskogradnje

 

 

 

42.91

 

Građenje vodnih građevina

 

 

 

 

42.91.0

Građenje vodnih građevina

 

 

 

42.99

 

Građenje ostalih građevina niskogradnje, d. n.

 

 

 

 

42.99.0

Građenje ostalih građevina niskogradnje, d. n.

 

43

 

 

 

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 

 

43.1

 

 

Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu

 

 

 

43.11

 

Uklanjanje građevina

 

 

 

 

43.11.0

Uklanjanje građevina

 

 

 

43.12

 

Pripremni radovi na gradilištu

 

 

 

 

43.12.0

Pripremni radovi na gradilištu

 

 

 

43.13

 

Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju

 

 

 

 

43.13.0

Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju

 

 

43.2

 

 

Građevinski instalacijski radovi

 

 

 

43.21

 

Elektroinstalacijski radovi

 

 

 

 

43.21.0

Elektroinstalacijski radovi

 

 

 

43.22

 

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina te instalacija za grijanje i klimatizaciju

 

 

 

 

43.22.0

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina te instalacija za grijanje i klimatizaciju

 

 

 

43.23

 

Radovi na postavljanju izolacije

 

 

 

 

43.23.0

Radovi na postavljanju izolacije

 

 

 

43.24

 

Ostali građevinski instalacijski radovi

 

 

 

 

43.24.0

Ostali građevinski instalacijski radovi

 

 

43.3

 

 

Završni građevinski radovi

 

 

 

43.31

 

Fasadni i štukaturski radovi

 

 

 

 

43.31.0

Fasadni i štukaturski radovi

 

 

 

43.32

 

Ugradnja stolarije

 

 

 

 

43.32.0

Ugradnja stolarije

 

 

 

43.33

 

Postavljanje podnih i zidnih obloga

 

 

 

 

43.33.0

Postavljanje podnih i zidnih obloga

 

 

 

43.34

 

Soboslikarski i staklarski radovi

 

 

 

 

43.34.0

Soboslikarski i staklarski radovi

 

 

 

43.35

 

Ostali završni građevinski radovi

 

 

 

 

43.35.0

Ostali završni građevinski radovi

 

 

43.4

 

 

Specijalizirani građevinski radovi u gradnji zgrada

 

 

 

43.41

 

Radovi na krovištu

 

 

 

 

43.41.0

Radovi na krovištu

 

 

 

43.42

 

Ostali specijalizirani građevinski radovi u gradnji zgrada

 

 

 

 

43.42.0

Ostali specijalizirani građevinski radovi u gradnji zgrada

 

 

43.5

 

 

Specijalizirani građevinski radovi u niskogradnji

 

 

 

43.50

 

Specijalizirani građevinski radovi u niskogradnji

 

 

 

 

43.50.0

Specijalizirani građevinski radovi u niskogradnji

 

 

43.6

 

 

Usluge posredovanja u pružanju specijaliziranih građevinskih usluga

 

 

 

43.60

 

Usluge posredovanja u pružanju specijaliziranih građevinskih usluga

 

 

 

 

43.60.0

Usluge posredovanja u pružanju specijaliziranih građevinskih usluga

 

 

43.9

 

 

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

 

 

 

43.91

 

Zidarski radovi

 

 

 

 

43.91.0

Zidarski radovi

 

 

 

43.99

 

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

 

 

 

 

43.99.0

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

G

 

 

 

 

TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO

 

46

 

 

 

Trgovina na veliko

 

 

46.1

 

 

Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora

 

 

 

46.11

 

Posredovanje u trgovini na veliko poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

 

 

 

 

46.11.0

Posredovanje u trgovini na veliko poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

 

 

 

46.12

 

Posredovanje u trgovini na veliko gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama

 

 

 

 

46.12.0

Posredovanje u trgovini na veliko gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama

 

 

 

46.13

 

Posredovanje u trgovini na veliko drvom i građevinskim materijalom

 

 

 

 

46.13.0

Posredovanje u trgovini na veliko drvom i građevinskim materijalom

 

 

 

46.14

 

Posredovanje u trgovini na veliko strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima

 

 

 

 

46.14.0

Posredovanje u trgovini na veliko strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima

 

 

 

46.15

 

Posredovanje u trgovini na veliko namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom

 

 

 

 

46.15.0

Posredovanje u trgovini na veliko namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom

 

 

 

46.16

 

Posredovanje u trgovini na veliko tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima

 

 

 

 

46.16.0

Posredovanje u trgovini na veliko tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima

 

 

 

46.17

 

Posredovanje u trgovini na veliko hranom, pićima i duhanom

 

 

 

 

46.17.0

Posredovanje u trgovini na veliko hranom, pićima i duhanom

 

 

 

46.18

 

Posredovanje u trgovini na veliko ostalim određenim proizvodima

 

 

 

 

46.18.0

Posredovanje u trgovini na veliko ostalim određenim proizvodima

 

 

 

46.19

 

Posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko

 

 

 

 

46.19.0

Posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko

 

 

46.2

 

 

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama

 

 

 

46.21

 

Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom

 

 

 

 

46.21.0

Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom

 

 

 

46.22

 

Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

 

 

 

 

46.22.0

Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

 

 

 

46.23

 

Trgovina na veliko živim životinjama

 

 

 

 

46.23.0

Trgovina na veliko živim životinjama

 

 

 

46.24

 

Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama

 

 

 

 

46.24.0

Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama

 

 

46.3

 

 

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

 

 

 

46.31

 

Trgovina na veliko voćem i povrćem

 

 

 

 

46.31.0

Trgovina na veliko voćem i povrćem

 

 

 

46.32

 

Trgovina na veliko mesom, mesnim proizvodima, ribom i ribljim proizvodima

 

 

 

 

46.32.0

Trgovina na veliko mesom, mesnim proizvodima, ribom i ribljim proizvodima

 

 

 

46.33

 

Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima

 

 

 

 

46.33.0

Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima

 

 

 

46.34

 

Trgovina na veliko pićima

 

 

 

 

46.34.0

Trgovina na veliko pićima

 

 

 

46.35

 

Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

 

 

 

 

46.35.0

Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

 

 

 

46.36

 

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera

 

 

 

 

46.36.0

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera

 

 

 

46.37

 

Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima

 

 

 

 

46.37.0

Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima

 

 

 

46.38

 

Trgovina na veliko ostalom hranom

 

 

 

 

46.38.0

Trgovina na veliko ostalom hranom

 

 

 

46.39

 

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

 

 

 

 

46.39.0

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

 

 

46.4

 

 

Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

 

 

 

46.41

 

Trgovina na veliko tekstilom

 

 

 

 

46.41.0

Trgovina na veliko tekstilom

 

 

 

46.42

 

Trgovina na veliko odjećom i obućom

 

 

 

 

46.42.0

Trgovina na veliko odjećom i obućom

 

 

 

46.43

 

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo

 

 

 

 

46.43.0

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo

 

 

 

46.44

 

Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje

 

 

 

 

46.44.0

Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje

 

 

 

46.45

 

Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

 

 

 

 

46.45.0

Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

 

 

 

46.46

 

Trgovina na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima

 

 

 

 

46.46.0

Trgovina na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima

 

 

 

46.47

 

Trgovina na veliko namještajem za kućanstva, urede i trgovine, sagovima i opremom za rasvjetu

 

 

 

 

46.47.0

Trgovina na veliko namještajem za kućanstva, urede i trgovine, sagovima i opremom za rasvjetu

 

 

 

46.48

 

Trgovina na veliko satovima i nakitom

 

 

 

 

46.48.0

Trgovina na veliko satovima i nakitom

 

 

 

46.49

 

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

 

 

 

 

46.49.0

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo

 

 

46.5

 

 

Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

 

 

 

46.50

 

Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

 

 

 

 

46.50.0

Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

 

 

46.6

 

 

Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

 

 

 

46.61

 

Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom

 

 

 

 

46.61.0

Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom

 

 

 

46.62

 

Trgovina na veliko alatnim strojevima

 

 

 

 

46.62.0

Trgovina na veliko alatnim strojevima

 

 

 

46.63

 

Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i građevinarstvo

 

 

 

 

46.63.0

Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i građevinarstvo

 

 

 

46.64

 

Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom

 

 

 

 

46.64.0

Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom

 

 

46.7

 

 

Trgovina na veliko motornim vozilima, motociklima te njihovim dijelovima i priborom

 

 

 

46.71

 

Trgovina na veliko motornim vozilima

 

 

 

 

46.71.0

Trgovina na veliko motornim vozilima

 

 

 

46.72

 

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

 

 

 

 

46.72.0

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

 

 

 

46.73

 

Trgovina na veliko motociklima te dijelovima i priborom za motocikle

 

 

 

 

46.73.0

Trgovina na veliko motociklima te dijelovima i priborom za motocikle

 

 

46.8

 

 

Ostala specijalizirana trgovina na veliko

 

 

 

46.81

 

Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

 

 

 

 

46.81.0

Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

 

 

 

46.82

 

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

 

 

 

 

46.82.0

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

 

 

 

46.83

 

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

 

 

 

 

46.83.0

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

 

 

 

46.84

 

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

 

 

 

 

46.84.0

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

 

 

 

46.85

 

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima

 

 

 

 

46.85.0

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima

 

 

 

46.86

 

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

 

 

 

 

46.86.0

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

 

 

 

46.87

 

Trgovina na veliko ostacima i otpacima

 

 

 

 

46.87.0

Trgovina na veliko ostacima i otpacima

 

 

 

46.89

 

Ostala specijalizirana trgovina na veliko, d. n.

 

 

 

 

46.89.0

Ostala specijalizirana trgovina na veliko, d. n.

 

 

46.9

 

 

Nespecijalizirana trgovina na veliko

 

 

 

46.90

 

Nespecijalizirana trgovina na veliko

 

 

 

 

46.90.0

Nespecijalizirana trgovina na veliko

 

47

 

 

 

Trgovina na malo

 

 

47.1

 

 

Nespecijalizirana trgovina na malo

 

 

 

47.11

 

Nespecijalizirana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

 

 

 

 

47.11.0

Nespecijalizirana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

 

 

 

47.12

 

Ostala nespecijalizirana trgovina na malo

 

 

 

 

47.12.0

Ostala nespecijalizirana trgovina na malo

 

 

47.2

 

 

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima

 

 

 

47.21

 

Trgovina na malo voćem i povrćem

 

 

 

 

47.21.0

Trgovina na malo voćem i povrćem

 

 

 

47.22

 

Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima

 

 

 

 

47.22.0

Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima

 

 

 

47.23

 

Trgovina na malo ribama, rakovima i mekušcima

 

 

 

 

47.23.0

Trgovina na malo ribama, rakovima i mekušcima

 

 

 

47.24

 

Trgovina na malo kruhom, kolačima i slatkim proizvodima

 

 

 

 

47.24.0

Trgovina na malo kruhom, kolačima i slatkim proizvodima

 

 

 

47.25

 

Trgovina na malo pićima

 

 

 

 

47.25.0

Trgovina na malo pićima

 

 

 

47.26

 

Trgovina na malo duhanskim proizvodima

 

 

 

 

47.26.0

Trgovina na malo duhanskim proizvodima

 

 

 

47.27

 

Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima

 

 

 

 

47.27.0

Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima

 

 

47.3

 

 

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 

 

 

47.30

 

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 

 

 

 

47.30.0

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 

 

47.4

 

 

Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom

 

 

 

47.40

 

Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom

 

 

 

 

47.40.0

Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom

 

 

47.5

 

 

Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo

 

 

 

47.51

 

Trgovina na malo tekstilom

 

 

 

 

47.51.0

Trgovina na malo tekstilom

 

 

 

47.52

 

Trgovina na malo željeznom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom

 

 

 

 

47.52.0

Trgovina na malo željeznom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom

 

 

 

47.53

 

Trgovina na malo sagovima, prostirkama za pod, zidnim i podnim oblogama

 

 

 

 

47.53.0

Trgovina na malo sagovima, prostirkama za pod, zidnim i podnim oblogama

 

 

 

47.54

 

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo

 

 

 

 

47.54.0

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo

 

 

 

47.55

 

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu, stolnim posuđem i ostalim proizvodima za kućanstvo

 

 

 

 

47.55.0

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu, stolnim posuđem i ostalim proizvodima za kućanstvo

 

 

47.6

 

 

Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju

 

 

 

47.61

 

Trgovina na malo knjigama

 

 

 

 

47.61.0

Trgovina na malo knjigama

 

 

 

47.62

 

Trgovina na malo novinama i ostalim periodičnim publikacijama te papirnatom robom i pisaćim priborom

 

 

 

 

47.62.0

Trgovina na malo novinama i ostalim periodičnim publikacijama te papirnatom robom i pisaćim priborom

 

 

 

47.63

 

Trgovina na malo sportskom opremom

 

 

 

 

47.63.0

Trgovina na malo sportskom opremom

 

 

 

47.64

 

Trgovina na malo igrama i igračkama

 

 

 

 

47.64.0

Trgovina na malo igrama i igračkama

 

 

 

47.69

 

Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju, d. n.

 

 

 

 

47.69.0

Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju, d. n.

 

 

47.7

 

 

Trgovina na malo ostalom robom, osim motornim vozilima i motociklima

 

 

 

47.71

 

Trgovina na malo odjećom

 

 

 

 

47.71.0

Trgovina na malo odjećom

 

 

 

47.72

 

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože

 

 

 

 

47.72.0

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože

 

 

 

47.73

 

Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima

 

 

 

 

47.73.0

Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima

 

 

 

47.74

 

Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima

 

 

 

 

47.74.1

Trgovina na malo naočalama

 

 

 

 

47.74.9

Ostala trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima

 

 

 

47.75

 

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

 

 

 

 

47.75.0

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

 

 

 

47.76

 

Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce

 

 

 

 

47.76.1

Trgovina na malo cvijećem

 

 

 

 

47.76.2

Trgovina na malo sadnicama i gnojivom

 

 

 

 

47.76.3

Trgovina na malo kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce

 

 

 

47.77

 

Trgovina na malo satovima i nakitom

 

 

 

 

47.77.0

Trgovina na malo satovima i nakitom

 

 

 

47.78

 

Trgovina na malo ostalom novom robom

 

 

 

 

47.78.0

Trgovina na malo ostalom novom robom

 

 

 

47.79

 

Trgovina na malo rabljenom robom

 

 

 

 

47.79.0

Trgovina na malo rabljenom robom

 

 

47.8

 

 

Trgovina na malo motornim vozilima, motociklima te njihovim dijelovima i priborom

 

 

 

47.81

 

Trgovina na malo motornim vozilima

 

 

 

 

47.81.0

Trgovina na malo motornim vozilima

 

 

 

47.82

 

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

 

 

 

 

47.82.0

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

 

 

 

47.83

 

Trgovina na malo motociklima, njihovim dijelovima i priborom

 

 

 

 

47.83.0

Trgovina na malo motociklima, njihovim dijelovima i priborom

 

 

47.9

 

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u trgovini na malo

 

 

 

47.91

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u nespecijaliziranoj trgovini na malo

 

 

 

 

47.91.0

Uslužne djelatnosti posredovanja u nespecijaliziranoj trgovini na malo

 

 

 

47.92

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u specijaliziranoj trgovini na malo

 

 

 

 

47.92.0

Uslužne djelatnosti posredovanja u specijaliziranoj trgovini na malo

H

 

 

 

 

PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

 

49

 

 

 

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 

 

49.1

 

 

Željeznički prijevoz putnika

 

 

 

49.11

 

Prijevoz putnika nacionalnom i međunarodnom željeznicom

 

 

 

 

49.11.0

Prijevoz putnika nacionalnom i međunarodnom željeznicom

 

 

 

49.12

 

Ostali željeznički prijevoz putnika

 

 

 

 

49.12.0

Ostali željeznički prijevoz putnika

 

 

49.2

 

 

Željeznički prijevoz robe

 

 

 

49.20

 

Željeznički prijevoz robe

 

 

 

 

49.20.0

Željeznički prijevoz robe

 

 

49.3

 

 

Ostali kopneni prijevoz putnika

 

 

 

49.31

 

Linijski cestovni prijevoz putnika

 

 

 

 

49.31.0

Linijski cestovni prijevoz putnika

 

 

 

49.32

 

Povremeni cestovni prijevoz putnika

 

 

 

 

49.32.0

Povremeni cestovni prijevoz putnika

 

 

 

49.33

 

Uslužne djelatnosti prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev

 

 

 

 

49.33.0

Uslužne djelatnosti prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev

 

 

 

49.34

 

Prijevoz putnika žičarom i vučnicom

 

 

 

 

49.34.0

Prijevoz putnika žičarom i vučnicom

 

 

 

49.39

 

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

 

 

 

 

49.39.0

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

 

 

49.4

 

 

Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja

 

 

 

49.41

 

Cestovni prijevoz robe

 

 

 

 

49.41.0

Cestovni prijevoz robe

 

 

 

49.42

 

Usluge preseljenja

 

 

 

 

49.42.0

Usluge preseljenja

 

 

49.5

 

 

Cjevovodni transport

 

 

 

49.50

 

Cjevovodni transport

 

 

 

 

49.50.0

Cjevovodni transport

 

50

 

 

 

Vodni prijevoz

 

 

50.1

 

 

Pomorski i obalni prijevoz putnika

 

 

 

50.10

 

Pomorski i obalni prijevoz putnika

 

 

 

 

50.10.1

Prijevoz putnika na plovilima za kružna putovanja i izlete

 

 

 

 

50.10.9

Ostali pomorski i obalni prijevoz putnika

 

 

50.2

 

 

Pomorski i obalni prijevoz robe

 

 

 

50.20

 

Pomorski i obalni prijevoz robe

 

 

 

 

50.20.0

Pomorski i obalni prijevoz robe

 

 

50.3

 

 

Prijevoz putnika unutarnjim vodnim putovima

 

 

 

50.30

 

Prijevoz putnika unutarnjim vodnim putovima

 

 

 

 

50.30.0

Prijevoz putnika unutarnjim vodnim putovima

 

 

50.4

 

 

Prijevoz robe unutarnjim vodnim putovima

 

 

 

50.40

 

Prijevoz robe unutarnjim vodnim putovima

 

 

 

 

50.40.0

Prijevoz robe unutarnjim vodnim putovima

 

51

 

 

 

Zračni prijevoz

 

 

51.1

 

 

Zračni prijevoz putnika

 

 

 

51.10

 

Zračni prijevoz putnika

 

 

 

 

51.10.0

Zračni prijevoz putnika

 

 

51.2

 

 

Zračni prijevoz robe i svemirski prijevoz

 

 

 

51.21

 

Zračni prijevoz robe

 

 

 

 

51.21.0

Zračni prijevoz robe

 

 

 

51.22

 

Svemirski prijevoz

 

 

 

 

51.22.0

Svemirski prijevoz

 

52

 

 

 

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 

 

52.1

 

 

Skladištenje robe

 

 

 

52.10

 

Skladištenje robe

 

 

 

 

52.10.0

Skladištenje robe

 

 

52.2

 

 

Prateće djelatnosti u prijevozu

 

 

 

52.21

 

Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

 

 

 

 

52.21.0

Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

 

 

 

52.22

 

Uslužne djelatnosti u vezi s vodnim prijevozom

 

 

 

 

52.22.0

Uslužne djelatnosti u vezi s vodnim prijevozom

 

 

 

52.23

 

Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

 

 

 

 

52.23.0

Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

 

 

 

52.24

 

Prekrcaj tereta

 

 

 

 

52.24.0

Prekrcaj tereta

 

 

 

52.25

 

Uslužne djelatnosti u logistici

 

 

 

 

52.25.0

Uslužne djelatnosti u logistici

 

 

 

52.26

 

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

 

 

 

 

52.26.0

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

 

 

52.3

 

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u prijevozu

 

 

 

52.31

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u prijevozu robe

 

 

 

 

52.31.0

Uslužne djelatnosti posredovanja u prijevozu robe

 

 

 

52.32

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u prijevozu putnika

 

 

 

 

52.32.0

Uslužne djelatnosti posredovanja u prijevozu putnika

 

53

 

 

 

Poštanske i kurirske djelatnosti

 

 

53.1

 

 

Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga

 

 

 

53.10

 

Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga

 

 

 

 

53.10.0

Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga

 

 

53.2

 

 

Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga

 

 

 

53.20

 

Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga

 

 

 

 

53.20.0

Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga

 

 

53.3

 

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju poštanskih i kurirskih usluga

 

 

 

53.30

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju poštanskih i kurirskih usluga

 

 

 

 

53.30.0

Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju poštanskih i kurirskih usluga

I

 

 

 

 

SMJEŠTAJ TE PRIPREMA I USLUŽIVANJE HRANE

 

55

 

 

 

Smještaj

 

 

55.1

 

 

Hoteli i sličan smještaj

 

 

 

55.10

 

Hoteli i sličan smještaj

 

 

 

 

55.10.0

Hoteli i sličan smještaj

 

 

55.2

 

 

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

 

 

 

55.20

 

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

 

 

 

 

55.20.0

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

 

 

55.3

 

 

Kampovi i prostori za kampiranje

 

 

 

55.30

 

Kampovi i prostori za kampiranje

 

 

 

 

55.30.0

Kampovi i prostori za kampiranje

 

 

55.4

 

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju smještaja

 

 

 

55.40

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju smještaja

 

 

 

 

55.40.0

Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju smještaja

 

 

55.9

 

 

Ostali smještaj

 

 

 

55.90

 

Ostali smještaj

 

 

 

 

55.90.0

Ostali smještaj

 

56

 

 

 

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

 

 

56.1

 

 

Djelatnosti restorana i pokretne djelatnosti usluživanja hrane

 

 

 

56.11

 

Djelatnosti restorana

 

 

 

 

56.11.0

Djelatnosti restorana

 

 

 

56.12

 

Pokretne djelatnosti usluživanja hrane

 

 

 

 

56.12.0

Pokretne djelatnosti usluživanja hrane

 

 

56.2

 

 

Djelatnosti keteringa za razna događanja, usluge keteringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

 

 

 

56.21

 

Djelatnosti keteringa za razna događanja

 

 

 

 

56.21.0

Djelatnosti keteringa za razna događanja

 

 

 

56.22

 

Usluge keteringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

 

 

 

 

56.22.0

Usluge keteringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

 

 

56.3

 

 

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

 

 

 

56.30

 

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

 

 

 

 

56.30.0

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

 

 

56.4

 

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u pripremi i usluživanju hrane i pića

 

 

 

56.40

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u pripremi i usluživanju hrane i pića

 

 

 

 

56.40.0

Uslužne djelatnosti posredovanja u pripremi i usluživanju hrane i pića

J

 

 

 

 

IZDAVAČKE DJELATNOSTI, DJELATNOSTI EMITIRANJA TE PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE SADRŽAJA

 

58

 

 

 

Izdavačke djelatnosti

 

 

58.1

 

 

Izdavanje knjiga, novina i ostale izdavačke djelatnosti, osim izdavanja softvera

 

 

 

58.11

 

Izdavanje knjiga

 

 

 

 

58.11.1

Izdavanje udžbenika

 

 

 

 

58.11.9

Izdavanje ostalih knjiga

 

 

 

58.12

 

Izdavanje novina

 

 

 

 

58.12.0

Izdavanje novina

 

 

 

58.13

 

Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

 

 

 

 

58.13.0

Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

 

 

 

58.19

 

Ostale izdavačke djelatnosti, osim izdavanja softvera

 

 

 

 

58.19.0

Ostale izdavačke djelatnosti, osim izdavanja softvera

 

 

58.2

 

 

Izdavanje softvera

 

 

 

58.21

 

Izdavanje videoigara

 

 

 

 

58.21.0

Izdavanje videoigara

 

 

 

58.29

 

Ostalo izdavanje softvera

 

 

 

 

58.29.0

Ostalo izdavanje softvera

 

59

 

 

 

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 

 

59.1

 

 

Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

 

 

 

59.11

 

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

 

 

 

 

59.11.0

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

 

 

 

59.12

 

Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova i videofilmova i televizijskog programa

 

 

 

 

59.12.0

Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova i videofilmova i televizijskog programa

 

 

 

59.13

 

Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

 

 

 

 

59.13.0

Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

 

 

 

59.14

 

Djelatnosti prikazivanja filmova

 

 

 

 

59.14.0

Djelatnosti prikazivanja filmova

 

 

59.2

 

 

Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 

 

 

59.20

 

Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 

 

 

 

59.20.0

Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 

60

 

 

 

Emitiranje radijskog i televizijskog programa, djelatnosti novinskih agencija i ostale djelatnosti distribucije sadržaja

 

 

60.1

 

 

Emitiranje radijskog programa i distribucija audio sadržaja

 

 

 

60.10

 

Emitiranje radijskog programa i distribucija audio sadržaja

 

 

 

 

60.10.0

Emitiranje radijskog programa i distribucija audio sadržaja

 

 

60.2

 

 

Emitiranje televizijskog programa i video distribucija

 

 

 

60.20

 

Emitiranje televizijskog programa i video distribucija

 

 

 

 

60.20.0

Emitiranje televizijskog programa i video distribucija

 

 

60.3

 

 

Djelatnosti novinskih agencija i ostale djelatnosti distribucije sadržaja

 

 

 

60.31

 

Djelatnosti novinskih agencija

 

 

 

 

60.31.0

Djelatnosti novinskih agencija

 

 

 

60.39

 

Ostale djelatnosti distribucije sadržaja

 

 

 

 

60.39.0

Ostale djelatnosti distribucije sadržaja

K

 

 

 

 

TELEKOMUNIKACIJE, RAČUNALNO PROGRAMIRANJE, SAVJETOVANJE, RAČUNALNA INFRASTRUKTURA I OSTALE INFORMACIJSKE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

61

 

 

 

Telekomunikacije

 

 

61.1

 

 

Žičane, bežične i satelitske telekomunikacijske djelatnosti

 

 

 

61.10

 

Žičane, bežične i satelitske telekomunikacijske djelatnosti

 

 

 

 

61.10.0

Žičane, bežične i satelitske telekomunikacijske djelatnosti

 

 

61.2

 

 

Djelatnosti preprodaje telekomunikacijskih usluga i usluge posredovanja u telekomunikacijskim djelatnostima

 

 

 

61.20

 

Djelatnosti preprodaje telekomunikacijskih usluga i usluge posredovanja u telekomunikacijskim djelatnostima

 

 

 

 

61.20.0

Djelatnosti preprodaje telekomunikacijskih usluga i usluge posredovanja u telekomunikacijskim djelatnostima

 

 

61.9

 

 

Ostale telekomunikacijske djelatnosti

 

 

 

61.90

 

Ostale telekomunikacijske djelatnosti

 

 

 

 

61.90.0

Ostale telekomunikacijske djelatnosti

 

62

 

 

 

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 

 

62.1

 

 

Računalno programiranje

 

 

 

62.10

 

Računalno programiranje

 

 

 

 

62.10.1

Programiranje videoigara

 

 

 

 

62.10.9

Ostalo računalno programiranje

 

 

62.2

 

 

Računalno savjetovanje i djelatnosti upravljanja računalnom opremom

 

 

 

62.20

 

Računalno savjetovanje i djelatnosti upravljanja računalnom opremom

 

 

 

 

62.20.0

Računalno savjetovanje i djelatnosti upravljanja računalnom opremom

 

 

62.9

 

 

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

 

 

 

62.90

 

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

 

 

 

 

62.90.0

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

 

63

 

 

 

Računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i ostale informacijske uslužne djelatnosti

 

 

63.1

 

 

Računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i povezane djelatnosti

 

 

 

63.10

 

Računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i povezane djelatnosti

 

 

 

 

63.10.0

Računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i povezane djelatnosti

 

 

63.9

 

 

Djelatnosti internetskih portala i druge informacijske uslužne djelatnosti

 

 

 

63.91

 

Djelatnosti internetskih portala

 

 

 

 

63.91.0

Djelatnosti internetskih portala

 

 

 

63.92

 

Ostale informacijske uslužne djelatnosti

 

 

 

 

63.92.0

Ostale informacijske uslužne djelatnosti

L

 

 

 

 

FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

 

64

 

 

 

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 

 

64.1

 

 

Novčarsko posredovanje

 

 

 

64.11

 

Središnje bankarstvo

 

 

 

 

64.11.0

Središnje bankarstvo

 

 

 

64.19

 

Ostalo novčarsko posredovanje

 

 

 

 

64.19.0

Ostalo novčarsko posredovanje

 

 

64.2

 

 

Djelatnosti holding-društava i kanala financiranja

 

 

 

64.21

 

Djelatnosti holding društava

 

 

 

 

64.21.0

Djelatnosti holding društava

 

 

 

64.22

 

Djelatnosti kanala financiranja

 

 

 

 

64.22.0

Djelatnosti kanala financiranja

 

 

64.3

 

 

Djelatnosti uzajamnih fondova (trustova), ostalih fondova i sličnih financijskih subjekata

 

 

 

64.31

 

Djelatnost novčanih i nenovčanih investicijskih fondova

 

 

 

 

64.31.0

Djelatnost novčanih i nenovčanih investicijskih fondova

 

 

 

64.32

 

Djelatnosti uzajamnih fondova (trustova), imovinskih računa i računa o zastupanju

 

 

 

 

64.32.0

Djelatnosti uzajamnih fondova (trustova), imovinskih računa i računa o zastupanju

 

 

64.9

 

 

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 

 

 

64.91

 

Financijski leasing

 

 

 

 

64.91.0

Financijski leasing

 

 

 

64.92

 

Ostalo kreditno posredovanje

 

 

 

 

64.92.0

Ostalo kreditno posredovanje

 

 

 

64.99

 

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

 

 

 

 

64.99.0

Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.

 

65

 

 

 

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznog socijalnog osiguranja

 

 

65.1

 

 

Osiguranje

 

 

 

65.11

 

Životno osiguranje

 

 

 

 

65.11.0

Životno osiguranje

 

 

 

65.12

 

Ostalo osiguranje, osim životnog

 

 

 

 

65.12.0

Ostalo osiguranje, osim životnog

 

 

65.2

 

 

Reosiguranje

 

 

 

65.20

 

Reosiguranje

 

 

 

 

65.20.0

Reosiguranje

 

 

65.3

 

 

Mirovinski fondovi

 

 

 

65.30

 

Mirovinski fondovi

 

 

 

 

65.30.0

Mirovinski fondovi

 

66

 

 

 

Pomoćne djelatnosti za financijske usluge i djelatnosti osiguranja

 

 

66.1

 

 

Pomoćne djelatnosti za financijske usluge, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 

 

 

66.11

 

Upravljanje financijskim tržištima

 

 

 

 

66.11.0

Upravljanje financijskim tržištima

 

 

 

66.12

 

Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

 

 

 

 

66.12.0

Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

 

 

 

66.19

 

Ostale pomoćne djelatnosti za financijske usluge, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 

 

 

 

66.19.0

Ostale pomoćne djelatnosti za financijske usluge, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 

 

66.2

 

 

Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima

 

 

 

66.21

 

Procjena rizika i štete

 

 

 

 

66.21.0

Procjena rizika i štete

 

 

 

66.22

 

Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja

 

 

 

 

66.22.0

Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja

 

 

 

66.29

 

Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima, d. n.

 

 

 

 

66.29.0

Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima, d. n.

 

 

66.3

 

 

Djelatnosti upravljanja fondovima

 

 

 

66.30

 

Djelatnosti upravljanja fondovima

 

 

 

 

66.30.0

Djelatnosti upravljanja fondovima

M

 

 

 

 

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

 

68

 

 

 

Poslovanje nekretninama

 

 

68.1

 

 

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina i organizacija izvedbe projekata za zgrade

 

 

 

68.11

 

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

 

 

 

 

68.11.0

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

 

 

 

68.12

 

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

 

 

 

 

68.12.0

Organizacija izvedbe projekata za zgrade

 

 

68.2

 

 

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

 

 

 

68.20

 

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

 

 

 

 

68.20.0

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

 

 

68.3

 

 

Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

 

 

 

68.31

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama

 

 

 

 

68.31.0

Uslužne djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama

 

 

 

68.32

 

Ostale djelatnosti poslovanja nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

 

 

 

 

68.32.0

Ostale djelatnosti poslovanja nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

N

 

 

 

 

STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

 

69

 

 

 

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 

 

69.1

 

 

Pravne djelatnosti

 

 

 

69.10

 

Pravne djelatnosti

 

 

 

 

69.10.1

Djelatnosti javnih bilježnika

 

 

 

 

69.10.2

Djelatnosti odvjetnika

 

 

 

 

69.10.9

Ostale pravne djelatnosti

 

 

69.2

 

 

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

 

 

 

69.20

 

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

 

 

 

 

69.20.1

Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti

 

 

 

 

69.20.2

Revizijske djelatnosti

 

 

 

 

69.20.3

Porezno savjetovanje

 

70

 

 

 

Upravljačke djelatnosti i savjetovanje u vezi s upravljanjem

 

 

70.1

 

 

Upravljačke djelatnosti

 

 

 

70.10

 

Upravljačke djelatnosti

 

 

 

 

70.10.0

Upravljačke djelatnosti

 

 

70.2

 

 

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

 

 

 

70.20

 

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

 

 

 

 

70.20.0

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

 

71

 

 

 

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

 

 

71.1

 

 

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

 

 

 

71.11

 

Arhitektonske djelatnosti

 

 

 

 

71.11.1

Arhitektonsko projektiranje

 

 

 

 

71.11.2

Urbanističko i prostorno planiranje

 

 

 

71.12

 

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

 

 

 

 

71.12.1

Geodetske i geoinformatičke djelatnosti

 

 

 

 

71.12.9

Ostalo inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

 

 

71.2

 

 

Tehničko ispitivanje i analiza

 

 

 

71.20

 

Tehničko ispitivanje i analiza

 

 

 

 

71.20.0

Tehničko ispitivanje i analiza

 

72

 

 

 

Znanstveno istraživanje i razvoj

 

 

72.1

 

 

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

 

 

 

72.10

 

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

 

 

 

 

72.10.0

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

 

 

72.2

 

 

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

 

 

 

72.20

 

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

 

 

 

 

72.20.0

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

 

73

 

 

 

Djelatnosti promidžbe, istraživanje tržišta i odnosi s javnošću

 

 

73.1

 

 

Djelatnosti promidžbe

 

 

 

73.11

 

Djelatnosti agencija za promidžbu

 

 

 

 

73.11.0

Djelatnosti agencija za promidžbu

 

 

 

73.12

 

Oglašavanje putem medija

 

 

 

 

73.12.0

Oglašavanje putem medija

 

 

73.2

 

 

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

 

 

 

73.20

 

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

 

 

 

 

73.20.0

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

 

 

73.3

 

 

Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja

 

 

 

73.30

 

Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja

 

 

 

 

73.30.0

Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćavanja

 

74

 

 

 

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

 

74.1

 

 

Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

 

 

 

74.11

 

Djelatnosti industrijskog i modnog dizajna

 

 

 

 

74.11.0

Djelatnosti industrijskog i modnog dizajna

 

 

 

74.12

 

Djelatnosti grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija

 

 

 

 

74.12.0

Djelatnosti grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija

 

 

 

74.13

 

Djelatnosti uređivanja interijera

 

 

 

 

74.13.0

Djelatnosti uređivanja interijera

 

 

 

74.14

 

Ostale specijalizirane dizajnerske djelatnosti

 

 

 

 

74.14.0

Ostale specijalizirane dizajnerske djelatnosti

 

 

74.2

 

 

Fotografske djelatnosti

 

 

 

74.20

 

Fotografske djelatnosti

 

 

 

 

74.20.0

Fotografske djelatnosti

 

 

74.3

 

 

Djelatnosti pismenog i usmenog prevođenja

 

 

 

74.30

 

Djelatnosti pismenog i usmenog prevođenja

 

 

 

 

74.30.1

Djelatnosti pismenog prevođenja

 

 

 

 

74.30.2

Djelatnosti usmenog prevođenja

 

 

74.9

 

 

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

 

 

 

74.91

 

Uslužne djelatnosti posredovanja i promidžbe u vezi s patentima

 

 

 

 

74.91.0

Uslužne djelatnosti posredovanja i promidžbe u vezi s patentima

 

 

 

74.99

 

Sve ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

 

 

 

 

74.99.1

Djelatnosti zaštite na radu

 

 

 

 

74.99.9

Sve ostale razne stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

 

75

 

 

 

Veterinarske djelatnosti

 

 

75.0

 

 

Veterinarske djelatnosti

 

 

 

75.00

 

Veterinarske djelatnosti

 

 

 

 

75.00.0

Veterinarske djelatnosti

O

 

 

 

 

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

77

 

 

 

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 

 

77.1

 

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila

 

 

 

77.11

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

 

 

 

 

77.11.0

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

 

 

 

77.12

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona

 

 

 

 

77.12.0

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona

 

 

77.2

 

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

 

 

77.21

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

 

 

 

 

77.21.1

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovila za razonodu

 

 

 

 

77.21.9

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostale opreme za rekreaciju i sport

 

 

 

77.22

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

 

 

 

77.22.0

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

 

77.3

 

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara

 

 

 

77.31

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme

 

 

 

 

77.31.0

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme

 

 

 

77.32

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo

 

 

 

 

77.32.0

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo

 

 

 

77.33

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme te računala

 

 

 

 

77.33.0

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme te računala

 

 

 

77.34

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

 

 

 

 

77.34.0

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

 

 

 

77.35

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

 

 

 

 

77.35.0

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

 

 

 

77.39

 

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.

 

 

 

 

77.39.0

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.

 

 

77.4

 

 

Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

 

 

 

77.40

 

Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

 

 

 

 

77.40.0

Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

 

 

77.5

 

 

Usluge posredovanja u iznajmljivanju i davanju u zakup (leasing) materijalnih dobara i nefinancijske nematerijalne imovine

 

 

 

77.51

 

Usluge posredovanja u iznajmljivanju i davanju u zakup (leasing) automobila, kampera i prikolica

 

 

 

 

77.51.0

Usluge posredovanja u iznajmljivanju i davanju u zakup (leasing) automobila, kampera i prikolica

 

 

 

77.52

 

Usluge posredovanja u iznajmljivanju i davanju u zakup (leasing) ostalih materijalnih dobara i nefinancijske nematerijalne imovine

 

 

 

 

77.52.0

Usluge posredovanja u iznajmljivanju i davanju u zakup (leasing) ostalih materijalnih dobara i nefinancijske nematerijalne imovine

 

78

 

 

 

Djelatnosti zapošljavanja

 

 

78.1

 

 

Djelatnosti agencija za zapošljavanje

 

 

 

78.10

 

Djelatnosti agencija za zapošljavanje

 

 

 

 

78.10.0

Djelatnosti agencija za zapošljavanje

 

 

78.2

 

 

Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje i ostalo ustupanje ljudskih resursa

 

 

 

78.20

 

Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje i ostalo ustupanje ljudskih resursa

 

 

 

 

78.20.0

Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje i ostalo ustupanje ljudskih resursa

 

79

 

 

 

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 

 

79.1

 

 

Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)

 

 

 

79.11

 

Djelatnosti putničkih agencija

 

 

 

 

79.11.0

Djelatnosti putničkih agencija

 

 

 

79.12

 

Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)

 

 

 

 

79.12.0

Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)

 

 

79.9

 

 

Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

 

 

 

79.90

 

Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

 

 

 

 

79.90.0

Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

 

80

 

 

 

Istražne i zaštitne djelatnosti

 

 

80.0

 

 

Istražne i zaštitne djelatnosti

 

 

 

80.01

 

Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite

 

 

 

 

80.01.1

Istražne djelatnosti

 

 

 

 

80.01.2

Djelatnosti privatne zaštite

 

 

 

80.09

 

Zaštitne djelatnosti, d. n.

 

 

 

 

80.09.0

Zaštitne djelatnosti, d. n.

 

81

 

 

 

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 

 

81.1

 

 

Održavanje zgrada

 

 

 

81.10

 

Održavanje zgrada

 

 

 

 

81.10.0

Održavanje zgrada

 

 

81.2

 

 

Djelatnosti čišćenja

 

 

 

81.21

 

Osnovno čišćenje zgrada

 

 

 

 

81.21.0

Osnovno čišćenje zgrada

 

 

 

81.22

 

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata

 

 

 

 

81.22.0

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata

 

 

 

81.23

 

Ostale djelatnosti čišćenja

 

 

 

 

81.23.0

Ostale djelatnosti čišćenja

 

 

81.3

 

 

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 

 

 

81.30

 

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 

 

 

 

81.30.0

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 

82

 

 

 

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

 

 

82.1

 

 

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti

 

 

 

82.10

 

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti

 

 

 

 

82.10.0

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti

 

 

82.2

 

 

Djelatnosti pozivnih centara

 

 

 

82.20

 

Djelatnosti pozivnih centara

 

 

 

 

82.20.0

Djelatnosti pozivnih centara

 

 

82.3

 

 

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

 

 

 

82.30

 

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

 

 

 

 

82.30.0

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

 

 

82.4

 

 

Uslužne djelatnosti posredovanja za poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

 

 

 

82.40

 

Uslužne djelatnosti posredovanja za poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

 

 

 

 

82.40.0

Uslužne djelatnosti posredovanja za poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

 

 

82.9

 

 

Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

 

 

 

82.91

 

Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda

 

 

 

 

82.91.0

Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda

 

 

 

82.92

 

Djelatnosti pakiranja

 

 

 

 

82.92.0

Djelatnosti pakiranja

 

 

 

82.99

 

Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

 

 

 

 

82.99.0

Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

P

 

 

 

 

JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 

84

 

 

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

 

84.1

 

 

Državna uprava, ekonomska i socijalna politika te politika okoliša zajednice

 

 

 

84.11

 

Opće djelatnosti javne uprave

 

 

 

 

84.11.0

Opće djelatnosti javne uprave

 

 

 

84.12

 

Reguliranje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih usluga

 

 

 

 

84.12.0

Reguliranje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih i drugih društvenih usluga

 

 

 

84.13

 

Reguliranje i poboljšanje poslovanja u gospodarstvu

 

 

 

 

84.13.0

Reguliranje i poboljšanje poslovanja u gospodarstvu

 

 

84.2

 

 

Pružanje usluga zajednici kao cjelini

 

 

 

84.21

 

Vanjski poslovi

 

 

 

 

84.21.0

Vanjski poslovi

 

 

 

84.22

 

Poslovi obrane

 

 

 

 

84.22.0

Poslovi obrane

 

 

 

84.23

 

Sudske i pravosudne djelatnosti

 

 

 

 

84.23.0

Sudske i pravosudne djelatnosti

 

 

 

84.24

 

Poslovi javnog reda i sigurnosti

 

 

 

 

84.24.0

Poslovi javnog reda i sigurnosti

 

 

 

84.25

 

Djelatnosti vatrogasne službe

 

 

 

 

84.25.0

Djelatnosti vatrogasne službe

 

 

84.3

 

 

Djelatnosti obveznog socijalnog osiguranja

 

 

 

84.30

 

Djelatnosti obveznog socijalnog osiguranja

 

 

 

 

84.30.0

Djelatnosti obveznog socijalnog osiguranja

Q

 

 

 

 

OBRAZOVANJE

 

85

 

 

 

Obrazovanje

 

 

85.1

 

 

Predškolsko obrazovanje

 

 

 

85.10

 

Predškolsko obrazovanje

 

 

 

 

85.10.0

Predškolsko obrazovanje

 

 

85.2

 

 

Osnovnoškolsko obrazovanje

 

 

 

85.20

 

Osnovnoškolsko obrazovanje

 

 

 

 

85.20.0

Osnovnoškolsko obrazovanje

 

 

85.3

 

 

Srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije visoko

 

 

 

85.31

 

Opće srednjoškolsko obrazovanje

 

 

 

 

85.31.0

Opće srednjoškolsko obrazovanje

 

 

 

85.32

 

Srednjoškolsko strukovno obrazovanje

 

 

 

 

85.32.0

Srednjoškolsko strukovno obrazovanje

 

 

 

85.33

 

Obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije visoko

 

 

 

 

85.33.0

Obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije visoko

 

 

85.4

 

 

Visoko obrazovanje

 

 

 

85.40

 

Visoko obrazovanje

 

 

 

 

85.40.0

Visoko obrazovanje

 

 

85.5

 

 

Ostalo obrazovanje

 

 

 

85.51

 

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

 

 

 

 

85.51.0

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

 

 

 

85.52

 

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

 

 

 

 

85.52.0

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

 

 

 

85.53

 

Djelatnosti vozačkih škola

 

 

 

 

85.53.0

Djelatnosti vozačkih škola

 

 

 

85.59

 

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

 

 

 

 

85.59.0

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

 

 

85.6

 

 

Pomoćne djelatnosti u obrazovanju

 

 

 

85.61

 

Uslužne djelatnosti posredovanja za tečajeve i mentorstva

 

 

 

 

85.61.0

Uslužne djelatnosti posredovanja za tečajeve i mentorstva

 

 

 

85.69

 

Pomoćne djelatnosti u obrazovanju, d. n.

 

 

 

 

85.69.0

Pomoćne djelatnosti u obrazovanju, d. n.

R

 

 

 

 

DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI

 

86

 

 

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 

 

86.1

 

 

Djelatnosti bolnica

 

 

 

86.10

 

Djelatnosti bolnica

 

 

 

 

86.10.0

Djelatnosti bolnica

 

 

86.2

 

 

Djelatnosti medicine i dentalne medicine

 

 

 

86.21

 

Djelatnosti opće medicine

 

 

 

 

86.21.0

Djelatnosti opće medicine

 

 

 

86.22

 

Specijalistička medicinska djelatnost

 

 

 

 

86.22.0

Specijalistička medicinska djelatnost

 

 

 

86.23

 

Djelatnost dentalne medicine

 

 

 

 

86.23.0

Djelatnost dentalne medicine

 

 

86.9

 

 

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

 

 

 

86.91

 

Usluge dijagnostičkog snimanja i djelatnosti medicinskog laboratorija

 

 

 

 

86.91.0

Usluge dijagnostičkog snimanja i djelatnosti medicinskog laboratorija

 

 

 

86.92

 

Prijevoz pacijenata vozilom hitne pomoći

 

 

 

 

86.92.0

Prijevoz pacijenata vozilom hitne pomoći

 

 

 

86.93

 

Djelatnosti psihologa i psihoterapeuta, osim doktora medicine

 

 

 

 

86.93.0

Djelatnosti psihologa i psihoterapeuta, osim doktora medicine

 

 

 

86.94

 

Djelatnosti medicinskih sestara i primalja

 

 

 

 

86.94.0

Djelatnosti medicinskih sestara i primalja

 

 

 

86.95

 

Djelatnosti fizioterapeuta

 

 

 

 

86.95.0

Djelatnosti fizioterapeuta

 

 

 

86.96

 

Djelatnosti tradicionalne, komplementarne i alternativne medicine

 

 

 

 

86.96.0

Djelatnosti tradicionalne, komplementarne i alternativne medicine

 

 

 

86.97

 

Uslužne djelatnosti posredovanja za medicinske, stomatološke i druge zdravstvene usluge

 

 

 

 

86.97.0

Uslužne djelatnosti posredovanja za medicinske, stomatološke i druge zdravstvene usluge

 

 

 

86.99

 

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite, d. n.

 

 

 

 

86.99.0

Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite, d. n.

 

87

 

 

 

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 

 

87.1

 

 

Djelatnosti ustanova za njegu sa smještajem

 

 

 

87.10

 

Djelatnosti ustanova za njegu sa smještajem

 

 

 

 

87.10.0

Djelatnosti ustanova za njegu sa smještajem

 

 

87.2

 

 

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe koje boluju od nedijagnosticirane ili dijagnosticirane mentalne bolesti ili ovisnosti o opojnim sredstvima

 

 

 

87.20

 

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe koje boluju od nedijagnosticirane ili dijagnosticirane mentalne bolesti ili ovisnosti o opojnim sredstvima

 

 

 

 

87.20.0

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe koje boluju od nedijagnosticirane ili dijagnosticirane mentalne bolesti ili ovisnosti o opojnim sredstvima

 

 

87.3

 

 

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s fizičkim invaliditetom

 

 

 

87.30

 

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s fizičkim invaliditetom

 

 

 

 

87.30.0

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s fizičkim invaliditetom

 

 

87.9

 

 

Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 

 

 

87.91

 

Usluge posredovanja za djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 

 

 

 

87.91.0

Usluge posredovanja za djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 

 

 

87.99

 

Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem, d. n.

 

 

 

 

87.99.1

Djelatnosti ustanova za skrb o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata s trajnim smještajem

 

 

 

 

87.99.2

Djelatnosti ustanova za skrb o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata s privremenim smještajem i boravkom

 

 

 

 

87.99.9

Ostale razne djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem, d. n.

 

88

 

 

 

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 

 

88.1

 

 

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe ili osobe s invaliditetom

 

 

 

88.10

 

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe ili osobe s invaliditetom

 

 

 

 

88.10.0

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe ili osobe s invaliditetom

 

 

88.9

 

 

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 

 

 

88.91

 

Djelatnosti dnevne skrbi o djeci

 

 

 

 

88.91.0

Djelatnosti dnevne skrbi o djeci

 

 

 

88.99

 

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

 

 

 

 

88.99.0

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

S

 

 

 

 

UMJETNOST, SPORT I REKREACIJA

 

90

 

 

 

Umjetničko stvaralaštvo i izvedbene umjetnosti

 

 

90.1

 

 

Umjetničko stvaralaštvo

 

 

 

90.11

 

Književno i glazbeno stvaralaštvo

 

 

 

 

90.11.1

Književno stvaralaštvo

 

 

 

 

90.11.2

Glazbeno stvaralaštvo

 

 

 

90.12

 

Vizualne umjetnosti

 

 

 

 

90.12.0

Vizualne umjetnosti

 

 

 

90.13

 

Ostalo umjetničko stvaralaštvo

 

 

 

 

90.13.0

Ostalo umjetničko stvaralaštvo

 

 

90.2

 

 

Izvedbene umjetnosti

 

 

 

90.20

 

Izvedbene umjetnosti

 

 

 

 

90.20.0

Izvedbene umjetnosti

 

 

90.3

 

 

Pomoćne djelatnosti u umjetničkom stvaralaštvu i izvedbenim umjetnostima

 

 

 

90.31

 

Rad umjetničkih objekata i lokaliteta

 

 

 

 

90.31.0

Rad umjetničkih objekata i lokaliteta

 

 

 

90.39

 

Ostale pomoćne djelatnosti u umjetničkom stvaralaštvu i izvedbenim umjetnostima

 

 

 

 

90.39.1

Djelatnosti producenata i organizatora umjetničkih događaja

 

 

 

 

90.39.9

Ostale pomoćne djelatnosti u umjetničkom stvaralaštvu i izvedbenim umjetnostima

 

91

 

 

 

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

 

 

91.1

 

 

Djelatnosti knjižnica i arhiva

 

 

 

91.11

 

Djelatnosti knjižnica

 

 

 

 

91.11.0

Djelatnosti knjižnica

 

 

 

91.12

 

Djelatnosti arhiva

 

 

 

 

91.12.0

Djelatnosti arhiva

 

 

91.2

 

 

Djelatnosti muzeja, zbirki, povijesnih lokaliteta i spomenika kulture

 

 

 

91.21

 

Djelatnosti muzeja i zbirki

 

 

 

 

91.21.0

Djelatnosti muzeja i zbirki

 

 

 

91.22

 

Djelatnost povijesnih lokaliteta i spomenika kulture

 

 

 

 

91.22.0

Djelatnost povijesnih lokaliteta i spomenika kulture

 

 

91.3

 

 

Konzervatorske, restauratorske i ostale pomoćne djelatnosti u području kulturne baštine

 

 

 

91.30

 

Konzervatorske, restauratorske i ostale pomoćne djelatnosti u području kulturne baštine

 

 

 

 

91.30.0

Konzervatorske, restauratorske i ostale pomoćne djelatnosti u području kulturne baštine

 

 

91.4

 

 

Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata

 

 

 

91.41

 

Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova

 

 

 

 

91.41.0

Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova

 

 

 

91.42

 

Djelatnosti prirodnih rezervata

 

 

 

 

91.42.0

Djelatnosti prirodnih rezervata

 

92

 

 

 

Djelatnosti kockanja i klađenja

 

 

92.0

 

 

Djelatnosti kockanja i klađenja

 

 

 

92.00

 

Djelatnosti kockanja i klađenja

 

 

 

 

92.00.0

Djelatnosti kockanja i klađenja

 

93

 

 

 

Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti

 

 

93.1

 

 

Sportske djelatnosti

 

 

 

93.11

 

Rad sportskih objekata

 

 

 

 

93.11.0

Rad sportskih objekata

 

 

 

93.12

 

Djelatnosti sportskih klubova

 

 

 

 

93.12.0

Djelatnosti sportskih klubova

 

 

 

93.13

 

Djelatnosti fitness centara

 

 

 

 

93.13.0

Djelatnosti fitness centara

 

 

 

93.19

 

Sportske djelatnosti, d. n.

 

 

 

 

93.19.0

Sportske djelatnosti, d. n.

 

 

93.2

 

 

Zabavne i rekreacijske djelatnosti

 

 

 

93.21

 

Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

 

 

 

 

93.21.0

Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

 

 

 

93.29

 

Zabavne i rekreacijske djelatnosti, d. n.

 

 

 

 

93.29.1

Djelatnosti marina

 

 

 

 

93.29.9

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

T

 

 

 

 

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

94

 

 

 

Djelatnosti članskih organizacija

 

 

94.1

 

 

Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija

 

 

 

94.11

 

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

 

 

 

 

94.11.0

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

 

 

 

94.12

 

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

 

 

 

 

94.12.0

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

 

 

94.2

 

 

Djelatnosti sindikata

 

 

 

94.20

 

Djelatnosti sindikata

 

 

 

 

94.20.0

Djelatnosti sindikata

 

 

94.9

 

 

Djelatnosti ostalih članskih organizacija

 

 

 

94.91

 

Djelatnosti vjerskih organizacija

 

 

 

 

94.91.0

Djelatnosti vjerskih organizacija

 

 

 

94.92

 

Djelatnosti političkih organizacija

 

 

 

 

94.92.0

Djelatnosti političkih organizacija

 

 

 

94.99

 

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

 

 

 

 

94.99.0

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

 

95

 

 

 

Popravak i održavanje računala, predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te motornih vozila i motocikala

 

 

95.1

 

 

Popravak i održavanje računala i komunikacijske opreme

 

 

 

95.10

 

Popravak i održavanje računala i komunikacijske opreme

 

 

 

 

95.10.0

Popravak i održavanje računala i komunikacijske opreme

 

 

95.2

 

 

Popravak i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

 

 

95.21

 

Popravak i održavanje elektroničkih uređaja za široku potrošnju

 

 

 

 

95.21.0

Popravak i održavanje elektroničkih uređaja za široku potrošnju

 

 

 

95.22

 

Popravak i održavanje aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt

 

 

 

 

95.22.0

Popravak i održavanje aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt

 

 

 

95.23

 

Popravak i održavanje obuće i proizvoda od kože

 

 

 

 

95.23.0

Popravak i održavanje obuće i proizvoda od kože

 

 

 

95.24

 

Popravak i održavanje namještaja i pokućstva

 

 

 

 

95.24.0

Popravak i održavanje namještaja i pokućstva

 

 

 

95.25

 

Popravak i održavanje satova i nakita

 

 

 

 

95.25.0

Popravak i održavanje satova i nakita

 

 

 

95.29

 

Popravak i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.

 

 

 

 

95.29.0

Popravak i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, d. n.

 

 

95.3

 

 

Popravak i održavanje motornih vozila i motocikala

 

 

 

95.31

 

Popravak i održavanje motornih vozila

 

 

 

 

95.31.0

Popravak i održavanje motornih vozila

 

 

 

95.32

 

Popravak i održavanje motocikala

 

 

 

 

95.32.0

Popravak i održavanje motocikala

 

 

95.4

 

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u popravku i održavanju računala, predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te motornih vozila i motocikala

 

 

 

95.40

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u popravku i održavanju računala, predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te motornih vozila i motocikala

 

 

 

 

95.40.0

Uslužne djelatnosti posredovanja u popravku i održavanju računala, predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te motornih vozila i motocikala

 

96

 

 

 

Osobne uslužne djelatnosti

 

 

96.1

 

 

Pranje i čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

 

 

 

96.10

 

Pranje i čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

 

 

 

 

96.10.0

Pranje i čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

 

 

96.2

 

 

Frizerski saloni, saloni za uljepšavanje, dnevni spa tretmani i slične djelatnosti

 

 

 

96.21

 

Frizerski saloni i brijačnice

 

 

 

 

96.21.0

Frizerski saloni i brijačnice

 

 

 

96.22

 

Saloni za uljepšavanje i ostali tretmani za ljepotu

 

 

 

 

96.22.0

Saloni za uljepšavanje i ostali tretmani za ljepotu

 

 

 

96.23

 

Dnevni spa tretmani, saune i parne kupelji

 

 

 

 

96.23.0

Dnevni spa tretmani, saune i parne kupelji

 

 

96.3

 

 

Pogrebničke i srodne djelatnosti

 

 

 

96.30

 

Pogrebničke i srodne djelatnosti

 

 

 

 

96.30.1

Djelatnosti groblja i krematorija

 

 

 

 

96.30.2

Pogrebničke djelatnosti

 

 

96.4

 

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u ostalim osobnim uslugama

 

 

 

96.40

 

Uslužne djelatnosti posredovanja u ostalim osobnim uslugama

 

 

 

 

96.40.0

Uslužne djelatnosti posredovanja u ostalim osobnim uslugama

 

 

96.9

 

 

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 

 

 

96.91

 

Pružanje osobnih uslužnih djelatnosti kućanstvima

 

 

 

 

96.91.0

Pružanje osobnih uslužnih djelatnosti kućanstvima

 

 

 

96.99

 

Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.

 

 

 

 

96.99.1

Usluge skrbi za kućne ljubimce

 

 

 

 

96.99.9

Ostale osobne uslužne djelatnosti

U

 

 

 

 

DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA I DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE

 

97

 

 

 

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

 

 

97.0

 

 

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

 

 

 

97.00

 

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

 

 

 

 

97.00.0

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

 

98

 

 

 

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

 

98.1

 

 

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe

 

 

 

98.10

 

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe

 

 

 

 

98.10.0

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe

 

 

98.2

 

 

Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

 

 

98.20

 

Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

 

 

 

98.20.0

Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

V

 

 

 

 

DJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA

 

99

 

 

 

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

 

99.0

 

 

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

 

 

99.00

 

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

 

 

 

99.00.0

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić