Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 33/2024 (20.3.2024.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

514

Na temelju članka 41. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (»Narodne novine«, br. 149/23) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2024. GODINI

I.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini (»Narodne novine«, broj 15/24), u glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA iza podtočke 3.20.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaje se:

3.21. Naknada za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene

Prihodi od naknade za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene uplaćuju se u korist sljedećih računa grada/općine:

 

Račun

Grad/općina

HR2610010051705329803

CRIKVENICA

HR5710010051707729801

BRELA

HR2610010051717829805

KARLOBAG

HR7410010051720429802

KORČULA

HR6510010051720929805

KRALJEVICA

HR1610010051722229808

LABIN

HR6610010051722629809

LASTOVO

HR5510010051725229801

MALI LOŠINJ

HR1410010051725829805

MARINA

HR5510010051726729809

MILNA

HR0210010051726829800

MLJET

HR4310010051729129805

NOVIGRAD

HR2810010051730829806

OREBIĆ

HR6810010051734129802

PODSTRANA

HR8710010051734829800

POREČ

HR0310010051736829803

RAŠA

HR5910010051737329800

RIJEKA

HR8610010051737429806

ROVINJ

HR4610010051738229806

SEGET

HR7910010051738329801

SELCA

HR7510010051738729804

SENJ

HR8110010051740229801

SMOKIVCA

HR2410010051740929809

SPLIT

HR5510010051741929806

STON

HR0810010051742329807

SUĆURAJ

HR9310010051744729803

ŠOLTA

HR1310010051746329803

TROGIR

HR9310010051751629801

VRSAR

HR1310010051758829805

OKRUG

HR4310010051762429808

LOPAR

 

 

 

3.21.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR05«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija. U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi. Ako je upisan, određuje ga davatelj koncesije.

3.22. Prihodi od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Repub­like Hrvatske

Prihodi od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske uplaćuju se u korist računa grada/općine na čijem se području nekretnina nalazi:

 

Račun

Grad/općina

HR341001005-1731229823

OSIJEK

 

 

3.22.1. Brojčane oznake za prihode od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

 

– 6203

Prodaja građevinskog zemljišta i popratnih objekata na njima,

– 6211

Prodaja popratnih objekata koji se nalaze na zemljištu,

– 6220

Zakup/najam građevinskog zemljišta i popratnih objekata na njima i

– 6238

Naknada za služnost na građevinskom zemljištu.

 

 

3.22.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Uplatitelji prihoda od raspologanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na propisane brojčane oznake vrste prihoda od 6203 do 6238 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda od raspolaganja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koji se uplaćuje (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave, podatak treći broj ugovora (najviše 5 znamenki).

II.

U istoj glavi u točki 4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA iza podtočke 4.5.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« dodaje se:

4.6. Naknada za dozvolu na pomorskom dobru

Prihodi od naknade za dozvolu na pomorskom dobru uplaćuju se u korist računa grada/općine:

 

Račun

Grad/općina

HR2310010051700475007

BAKAR

HR8410010051700875004

BAŠKA

HR4210010051705275001

CRES

HR2610010051705375005

CRIKVENICA

HR7210010051707475003

DOBRINJ

HR9610010051753875006

KOSTRENA

HR6010010051720975000

KRALJEVICA

HR3510010051721575007

KRK

HR7010010051762475009

LOPAR

HR7810010051724275004

LOVRAN

HR1710010051725275008

MALI LOŠINJ

HR0710010051725375001

MALINSKA – DUBAŠNICA

HR6310010051727375006

MOŠČENIČKA DRAGA

HR7510010051729075006

NOVI VINODOLSKI

HR4710010051730175005

OMIŠALJ

HR3110010051730275009

OPATIJA

HR8610010051736075007

PUNAT

HR8210010051736375003

RAB

HR0510010051737375004

RIJEKA

HR6810010051750775002

VRBNIK

HR2110010051717875000

KARLOBAG

HR1510010051728875005

NOVALJA

HR4810010051738775007

SENJ

HR9310010051701775002

BENKOVAC

HR4010010051702075007

BIBINJE

HR2510010051702275000

BIOGRAD NA MORU

HR2710010051716775009

JASENICE

HR1910010051717375001

KALI

HR0510010051762275001

KOLAN

HR7710010051757275004

KUKLJICA

HR8310010051728275000

NIN

HR7410010051753775007

NOVIGRAD

HR8310010051729675001

OBROVAC

HR5310010051731675002

PAG

HR8010010051731775008

PAKOŠTANE

HR8710010051732075000

PAŠMAN

HR8210010051734975002

POSEDARJE

HR2910010051757375002

POVLJANA

HR1410010051735475000

PREKO

HR5610010051757475008

PRIVLAKA (Zadar)

HR2610010051737175000

RAŽANAC

HR8810010051737975007

SALI

HR9210010051741675000

STARIGRAD

HR6310010051742575003

SUKOŠAN

HR1010010051742875008

SVETI FILIP I JAKOV

HR4610010051757575001

TKON

HR7710010051748975005

VIR

HR2210010051762575007

VRSI

HR8910010051752075006

ZADAR

HR1510010051762175008

BILICE

HR6210010051761775007

MURTER – KORNATI

HR8610010051758175002

PIROVAC

HR4210010051735775002

PRIMOŠTEN

HR1610010051758275008

ROGOZNICA

HR5610010051739475009

SKRADIN

HR9210010051744475002

ŠIBENIK

HR6910010051745475001

TISNO

HR4410010051762675006

TRIBUNJ

HR2210010051750075005

VODICE

HR3610010051700975002

BAŠKA VODA

HR7010010051702775001

BOL

HR1910010051707775008

BRELA

HR2810010051710075007

DUGI RAT

HR9510010051713475009

GRADAC

HR4910010051715375000

HVAR

HR0210010051717175002

JELSA

HR7610010051718175001

KAŠTELA

HR6610010051719775002

KOMIŽA

HR8610010051724975006

MAKARSKA

HR0910010051725875000

MARINA

HR7710010051726775003

MILNA

HR9810010051728075007

NEREŽIŠĆA

HR0810010051758875000

OKRUG

HR6310010051730075001

OMIŠ

HR0810010051733975003

PODGORA

HR5210010051734175001

PODSTRANA

HR9310010051735075005

POSTIRA

HR6910010051735875008

PUČIŠĆA

HR1410010051738275002

SEGET

HR4110010051738375008

SELCA

HR5010010051740675007

SOLIN

HR4610010051740975003

SPLIT

HR5810010051741375009

STARI GRAD

HR8910010051742375006

SUĆURAJ

HR8010010051742775002

SUPETAR

HR4710010051759275005

SUTIVAN

HR9310010051744775005

ŠOLTA

HR1310010051746375005

TROGIR

HR3110010051759375009

TUČEPI

HR8910010051749275004

VIS

HR0510010051759575006

ZADVARJE

HR4510010051700575006

BALE-VALLE

HR0810010051700675000

BARBAN

HR4810010051704075003

BRTONIGLA – VERTENEGLIO

HR6510010051704275002

BUJE-BUIE

HR4710010051761975000

FAŽANA – FASANA

HR8310010051762975004

FUNTANA – FONTANE

HR8410010051717575009

KANFANAR

HR2010010051721775000

KRŠAN

HR4310010051722275009

LABIN

HR1610010051723575004

LIŽNJAN – LISIGNANO

HR8810010051725475005

MARČANA

HR3210010051726375009

MEDULIN

HR3810010051729175000

NOVIGRAD – CITTANOVA

HR3310010051734875004

POREČ – PARENZO

HR5910010051735975001

PULA – POLA

HR0310010051736875005

RAŠA

HR5410010051737475002

ROVINJ – ROVIGNO

HR4610010051763175005

TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA

HR4210010051746875003

UMAG – UMAGO

HR5510010051750275007

VODNJAN – DIGNANO

HR5510010051751675008

VRSAR – ORSERA

HR5310010051702575002

BLATO

HR4410010051759875004

DUBROVAČKO PRIMORJE

HR3310010051709875000

DUBROVNIK

HR9310010051759975002

JANJINA

HR9310010051719875008

KONAVLE

HR5810010051720475001

KORČULA

HR8810010051722675003

LASTOVO

HR7710010051760075006

LUMBARDA

HR4510010051726875004

MLJET

HR7610010051730675003

OPUZEN

HR9310010051730875002

OREBIĆ

HR6010010051733575009

PLOČE

HR6910010051739975004

SLIVNO

HR4310010051740275008

SMOKVICA

HR2310010051741975002

STON

HR4010010051760175000

TRPANJ

HR2810010051747475006

VELA LUKA

HR5110010051760275003

ŽUPA DUBROVAČKA

 

 

 

4.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za dozvolu na pomorskom dobru na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave. Podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani, a ako su upisani nisu pod kontrolom.

5. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA PRORAČUNA I TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOJEMU JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA

5.1. Prihod od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

Prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske uplaćuju se na sljedeći račun:

 

Račun

Grad/općina

HR7910010051700029836

Prihod od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

 

 

5.1.1. Brojčane oznake za prihode od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

 

- 6246

Prihod od prodaje stanova i

- 6254

Prihod od prodaje uredskih objekata.

 

 

5.1.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Uplatitelji prihoda od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na propisane brojčane oznake vrste prihoda od 6246 do 6254 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste prihoda od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske koji se uplaćuje (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave, podatak treći nije obvezan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

III.

Mijenjaju se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA, Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA PRIHODE PRORAČUNA (državnog, županijskih i gradskih/općinskih) I HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE i Prilog 4 – POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/24-01/17

Urbroj: 513-05-03-24-3

Zagreb, 19. ožujka 2024.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

 

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Krapini)

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

OROSLAVJE

HR6324020061831100001

311

DONJA STUBICA

VELIKO TRGOVIŠĆE

HR6424020061848100009

481

ZABOK

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Bjelovaru)

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

SIRAČ

HR1824020061839000006

390

DARUVAR

IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Gospiću)

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

HR8523900011800009008

130

 

 

 

 

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Pazinu)

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

SVETVINČENAT

HR2723900011843500002

435

PULA – POLA

 

 

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA PRIHODE PRORAČUNA (državnog, županijskih i gradskih/općinskih) I HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Brišu se sljedeće brojčane oznake vrste prihoda:

5142

7102

7633

 

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

HR23

HR24

HR26

HR27

HR28

HR29

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

A. Prihodi Državnoga proračuna

5142

HR68

7102

HR68

7633

HR68

 

 

PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA

3. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA

 

Račun/naziv računa

Model

HR05

HR67

HRxx100100517...2980K

Naknada za posebnu upotrebu izvan luka otvorenih za javni promet i za luke posebne namjene

HR05

 

 

 

Račun/naziv računa

Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)

Model

HR05

HR67

HR68

HRxx100100517...2982K

Prihodi od raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

 

6203

HR68

6211

HR68

6220

HR68

6238

HR68

 

 

4. ZAJEDNIČKI PRIHODI ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA

 

Račun/naziv računa

Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)

Model

HR05

HR67

HR68

HRxx100100517...7500K

Naknada za dozvolu na pomorskom dobru

HR67

 

 

5. ZAJEDNIČKI PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA I TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOJEMU JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA

 

Račun/naziv računa

Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)

Model

HR05

HR67

HR68

HR7910010051700029836

Prihod od prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

6246

-

HR68

6254

-

HR68

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić