Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 150/2023 (15.12.2023.), Odluka o uspostavljanju državnih linija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2161

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, broj 19/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. prosinca 2023. donijela

ODLUKU

O USPOSTAVLJANJU DRŽAVNIH LINIJA

I.

Ovom Odlukom uspostavljaju se državne trajektne, brzobrodske i brodske linije sa specifikacijom relacije na kojoj se obavlja prijevoz od državnog značaja, minimalnom učestalošću prijevoza, vrstom i minimalnim kapacitetom brodova, vrstom prijevoza i naznakom o profitabilnosti linije kako slijedi:

 

 

Broj linije

Relacija

Minimalna učestalost prijevoza – broj povratnih putovanja tjedno

Linija prema vrsti prijevoza

Minimalni kapacitet broda

Profitabilnost linije

izvan sezone

niska sezona

visoka sezona

izvan sezone

niska sezona

visoka sezona

1.

401

ZADAR/Gaženica – IST – OLIB – SILBA – PREMUDA – MALI LOŠINJ i obratno

3

6

7

trajektna

60 vozila

400 putnika

60 vozila

400 putnika

60 vozila

400 putnika

NE

2.

432

TKON – BIOGRAD NA MORU i obratno

61

77

133

trajektna

35 vozila

200 putnika

35 vozila

200 putnika

60 vozila

300 putnika

NE

3.

632

SUĆURAJ – DRVENIK i obratno

42

70

77

trajektna

60 vozila

300 putnika

60 vozila

300 putnika

60 vozila

300 putnika

NE

4.

635

STARI GRAD – SPLIT i obratno

21

35

49

trajektna

100 vozila

400 putnika

200 vozila

1000 putnika

270 vozila

1600 putnika

NE

5.

433

ZADAR/Gaženica – RIVANJ – SESTRUNJ – ZVERINAC – MOLAT – ZAPUNTEL – IST i obratno

3

7

7

trajektna

40 vozila

300 putnika

40 vozila

300 putnika

40 vozila

300 putnika

NE

6.

435

ZADAR/Gaženica – IŽ MALI/BRŠANJ – RAVA – RAVA MALA i obratno

5

7

14

trajektna

40 vozila

300 putnika

40 vozila

300 putnika

40 vozila

300 putnika

NE

7.

434

BRBINJ – ZADAR/Gaženica i obratno

15

21

26

trajektna

100 vozila

500 putnika

100 vozila

500 putnika

100 vozila

500 putnika

NE

8.

602

VIS – SPLIT i obratno

14

17

20

trajektna

100 vozila

400 putnika

100 vozila

600 putnika

100 vozila

600 putnika

NE

9.

604

LASTOVO/Ubli – VELA LUKA – HVAR – SPLIT i obratno

12

14

14

trajektna

160 vozila

900 putnika

160 vozila

900 putnika

160 vozila

900 putnika

NE

10.

606

DRVENIK VELIKI – DRVENIK MALI – TROGIR/Soline i obratno

21

21

27

trajektna

25 vozila

200 putnika

25 vozila

200 putnika

25 vozila

200 putnika

NE

11.

634

KORČULA /Dominče – OREBIĆ i obratno

98

139

153

trajektna

100 vozila

500 putnika

100 vozila

500 putnika

100 vozila

500 putnika

DA

12.

636

ROGAČ – SPLIT i obratno

28

35

42

trajektna

100 vozila

500 putnika

100 vozila

500 putnika

100 vozila

500 putnika

NE

13.

638

SUMARTIN – MAKARSKA i obratno

21

28

35

trajektna

25 vozila

150 putnika

25 vozila

150 putnika

50 vozila

300 putnika

NE

14.

832

SOBRA – PRAPRATNO i obratno

28

35

42

trajektna

70 vozila

400 putnika

70 vozila

400 putnika

70 vozila

400 putnika

NE

15.

409

PREKO – ZADAR i obratno

56

63

70

brodska

250 putnika

250 putnika

250 putnika

NE

16.

9308

MALI LOŠINJ – ILOVIK – SUSAK – UNIJE – MARTINŠĆICA – CRES – RIJEKA i obratno

7

7

7

brzobrodska

300 putnika

300 putnika

300 putnika

NE

17.

9309

NOVALJA – RAB – RIJEKA i obratno

7

7

7

brzobrodska

300 putnika

300 putnika

300 putnika

NE

18.

9401

OLIB – SILBA – PREMUDA – ZADAR i obratno

8

8

8

brzobrodska

300 putnika

300 putnika

300 putnika

NE

19.

9403

IST – ZAPUNTEL – BRGULJE – MOLAT – ZADAR i obratno

8

8

8

brzobrodska

250 putnika

250 putnika

250 putnika

NE

20.

9404

BRBINJ – BOŽAVA – ZVERINAC – SESTRUNJ – RIVANJ – ZADAR i obratno

8

8

8

brzobrodska

200 putnika

200 putnika

200 putnika

NE

21.

9405

ZADAR – IŽ MALI – VELI IŽ – RAVA MALA – RAVA i obratno

6

6

6

brzobrodska

200 putnika

200 putnika

200 putnika

NE

22.

9406

ZADAR – SALI – ZAGLAV – IŽ MALI/BRŠANJ i obratno

21

21

21

brzobrodska

150 putnika

150 putnika

150 putnika

NE

23.

9601

MILNA – (Stomorska) – ROGAČ – SPLIT i obratno

12

12

7

brzobrodska

150 putnika

150 putnika

150 putnika

NE

24.

9602

VIS – HVAR – MILNA – SPLIT i obratno

7

7

7

brzobrodska

250 putnika

250 putnika

250 putnika

NE

25.

9603

JELSA – STARI GRAD – BOL – SPLIT i obratno

12

7

7

brzobrodska

300 putnika

300 putnika

300 putnika

NE

26.

9604

LASTOVO/Ubli – VELA LUKA – HVAR – SPLIT i obratno

7

7

7

brzobrodska

300 putnika

300 putnika

300 putnika

NE

27.

9608

KORČULA – (PRIGRADICA) – HVAR – SPLIT i obratno

7

7

7

brzobrodska

300 putnika

300 putnika

300 putnika

NE

28.

633

PLOČE – TRPANJ i obrano

21

21

28

trajektna

30 vozila 140 putnika

30 vozila

140 putnika

30 vozila

140 putnika

NE

29.

310

MALI LOŠINJ – UNIJE – VELE SRAKANE – SUSAK i obratno

13

13

13

brodska

100 putnika

200 putnika

200 putnika

NE

30.

311

ILOVIK – MRTVAŠKA – MALI LOŠINJ i obratno

26

28

29

brodska

50 putnika

50 putnika

50 putnika

NE

31.

501

KRAPANJ – BRODARICA i obratno

89

110

110

brodska

40 putnika

40 putnika

40 putnika

NE

32.

614

OREBIĆ – KORČULA i obratno

44

80

110

brodska

100 putnika

100 putnika

100 putnika

NE

 

 

 

II.

Državne linije utvrđene Odlukom o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu klasa: 022-03/16-04/363, urbroj: 50301-25/14-16-2, od 22. prosinca 2016., klasa: 022-03/20-04/215, urbroj: 50301-27/25-20-2, od 21. svibnja 2020. i klasa: 022-03/21-04/11, urbroj: 50301-05/14-21-2, od 28. siječnja 2021., koje nisu navedene u točki I. ove Odluke, a za koje je na snazi ugovor o koncesiji, odnosno ugovor o javnoj usluzi smatraju se državnim linijama do isteka ugovora o koncesiji, odnosno ugovora o javnoj usluzi.

Zadužuje se Agencija za obalni linijski promet da provede javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću radi iskazivanja interesa otočnog stanovništva i brodara te utvrdi može li se opći gospodarski interes ostvariti bez nametanja obveze javne usluge svim brodarima, odnosno bez sklapanja ugovora o javnoj usluzi za linije iz stavka 1. ove točke, najkasnije šest mjeseci prije isteka ugovora o koncesiji, odnosno ugovora o javnoj usluzi.

III.

Sredstva za osiguranje naknade za obavljanje javne usluge koju je dodijelio javni naručitelj za obavljanje usluge javnog prijevoza koja je od općeg gospodarskog interesa, osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u okviru posebne glave: Agencija za obalni linijski pomorski promet.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu klasa: 022-03/16-04/363, urbroj: 50301-25/14-16-2, od 22. prosinca 2016., klasa: 022-03/20-04/215, urbroj: 50301-27/25-20-2, od 21. svibnja 2020. i klasa: 022-03/21-04/11, urbroj: 50301-05/14-21-2, od 28. siječnja 2021.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/491 Urbroj: 50301-05/31-23-4 Zagreb, 13. prosinca 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić