Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 2/2024 (3.1.2024.), Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

49

Na temelju članka 72. Zakona o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, br. 118/2018), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ODORI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA LUČKIH KAPETANIJA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i sastavni dijelovi odora, oznake, vrijeme, način nošenja službenih odora te državni službenici (u daljnjem tekstu: službenik) koji ih moraju nositi.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira koriste li se u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

SLUŽBENA ODORA

Članak 2.

(1) Pod službenom odorom u smislu članka 1. ovoga Pravilnika podrazumijeva se službena zimska, službena ljetna, svečana i zaštitna odora te pripadajuće oznake propisane ovim Pravilnikom.

(2) Službena odora je vanjsko obilježje pripadnosti službenika Uprave sigurnosti plovidbe kojima je propisana obaveza nošenja službene odore i ima zaštitnu funkciju pri obavljanju svakodnevnih zadaća.

DUŽNOST NOŠENJA SLUŽBENE ODORE

Članak 3.

(1) Službenu zimsku i službenu ljetnu odoru dužni su nositi sljedeći službenici:

1. svi službenici lučkih kapetanija i

2. svi službenici Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe.

(2) Službenici iz stavka 1. ovoga članka dužni su nositi službenu odoru za vrijeme obnašanja službene dužnosti tijekom cijele godine, a izvan uobičajenog radnog vremena kada prisustvuju sastancima, konferencijama i ostalim događanjima na koje su pozvani ili upućeni kao predstavnici ministarstva ili kapetanija.

(3) Pravo na dijelove službene zimske i ljetne odore imaju i ostali službenici Uprave sigurnosti plovidbe, koji obavljaju inspekcijske poslove i poslove na plovilima kapetanija.

(4) Službenu zimsku i ljetnu odoru, po potrebi nosi i čelnik uprave nadležne za sigurnost plovidbe.

(5) Zimska službena odora nosi se od 15. listopada do 15. svibnja, dok se ljetna službena odora nosi od 16. svibnja do 14. listopada. Čelnik uprave nadležne za sigurnost plovidbe može donijeti odluku o izmjeni vremenskog perioda u slučaju neprilagođenih vremenskih prilika.

Članak 4.

(1) Svečanu odoru dužni su nositi sljedeći službenici:

1. lučki kapetan,

2. voditelj Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe,

3. načelnik sektora nadležnog za inspekcijske poslove,

4. voditelji službi u kapetanijama i Nacionalnom centru sigurnosti plovidbe i

5. kapetani ispostava lučkih kapetanija.

(2) Svečanu odoru službenici nose u svečanim prigodama te u dane državnih praznika, blagdana i komemoracija. Nošenje svečane odore u drugim prilikama može naložiti čelnik uprave nadležne za sigurnost plovidbe.

(3) Svečanu odoru, po potrebi nosi i čelnik uprave nadležne za sigurnost plovidbe.

(4) Svečana odora iz članka 16. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika nosi se od 15. listopada do 15. svibnja, dok se svečana odora iz članka 16. stavka 1. točke 8. ovoga Pravilnika nosi od 16. svibnja do 14. listopada. Čelnik uprave nadležne za sigurnost plovidbe može donijeti odluku o izmjeni vremenskog perioda u slučaju neprilagođenih vremenskih prilika.

Članak 5.

(1) Zaštitnu odoru dužni su nositi službenici koji obavljaju sljedeće poslove:

1. inspekcijski nadzor brodova, jahti, brodica, čamaca i pomorskog dobra ili

2. čine posadu brodova, brodica i čamaca lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija.

(2) Zaštitna odora nosi se tijekom cijele godine ovisno obavljanju pojedinih vrsta poslova i vremenskim prilikama.

SASTAVNI DIJELOVI ODORE

Članak 6.

Sastavni dijelovi zimske službene odore su:

1. zimska jakna s podjaknom,

2. muška vesta,

3. radna muška/ženska košulja dugih rukava,

4. kravata/marama,

5. zimske muške/ženske duge hlače/suknja,

6. muške/ženske uredske cipele,

7. remen za hlače/suknju – crni,

8. muške/ženske čarape,

9. zimska kapa sa šiltom,

10. muška polo majica dugih rukava,

11. zimske duge radne hlače i

12. radne cipele.

Članak 7.

Sastavni dijelovi ljetne službene odore su:

1. kratka ljetna jakna do struka,

2. radna muška/ženska košulja kratkih rukava,

3. kravata/marama,

4. ljetne muške/ženske duge hlače/suknja,

5. muške/ženske uredske cipele,

6. remen za hlače/suknju – crni,

7. muške/ženske čarape,

8. ljetna kapa sa šiltom,

9. muška polo majica kratkih rukava,

10. ljetne duge/kratke radne hlače i

11. cipele za brod (brodarice).

Članak 8.

Sastavni dijelovi svečane odore su:

1. svečana muška kapa tanjurača/svečani ženski šešir,

2. muški/ženski zimski kaput,

3. muški/ženski sako,

4. svečana muška/ženska košulja dugih rukava,

5. kravata/marama,

6. svečane muške/ženske duge hlače/suknja,

7. remen za hlače/suknju – svečani,

8. muške/ženske čarape i

9. muške/ženske uredske cipele.

Članak 9.

Sastavni dijelovi zaštitne odore su:

1. zaštitno zimsko odijelo,

2. kišno odijelo,

3. vodonepropusno radno odijelo,

4. radni kombinezon,

5. vunena zimska kapa,

6. ovalna ljetna kapa/šešir,

7. zaštitna kaciga,

8. zaštitne rukavice,

9. radne cipele i

10. prsluk za spašavanje (samonapuhavajući).

Članak 10.

(1) Detaljan opis izgleda, sirovinskog sastava, boja i kroja tkanina pojedinih dijelova odore iz ovoga Pravilnika, uključujući gumbe, utvrdit će se internim aktom ovoga ministarstva – Katalogom službenih odora.

(2) Katalog službenih odora objavljuje se na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za pomorstvo i unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

OZNAKE NA ODORI

Članak 11.

(1) Osnovnom oznakom u smislu ovoga Pravilnika smatra se stilizirani službeni znak.

(2) Osnovna oznaka sastavni je dio dijelova zimske, ljetne i svečane odore i nalazi se na desnom rukavu veste te na lijevom i desnom rukavu službene košulje dugih i kratkih rukava i polo majice dugih i kratkih rukava.

(3) Prikaz izgleda osnovne oznake se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 12.

(1) Uz osnovnu oznaku iz članka 11. ovoga Pravilnika, sastavni dio službenih odora je i posebna oznaka s prezimenom službenika.

(2) Oznaka prezimena službenika mora se nalaziti na prsištu desne strane zimske podjakne, ljetne kratke jakne do struka, veste, službene košulje dugih i kratkih rukava, polo majice dugih i kratkih rukava i radnog kombinezona. Ako se nosi košulja dugih rukava bijele boje bez veste, na košulji moraju biti propisane oznake. Svi završni gornji dijelovi odore moraju imati propisane oznake.

(3) Prikaz izgleda oznaka prezimena službenika se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 13.

(1) Uz osnovne i posebne oznake iz članaka 11. i 12. ovoga Pravilnika, sastavni dio odore su i oznake radnih mjesta.

(2) Oznake radnih mjesta na svečanoj odori nose se na lijevom i desnom rukavu sakoa.

(3) Na službenoj košulji dugih i kratkih rukava, vesti, zimskoj jakni, ljetnoj kratkoj jakni do struka i zimskom kaputu oznake radnih mjesta nalaze se na naramenicama. Ako se nosi košulja dugih rukava bijele boje bez veste, na košulji moraju biti propisane oznake. Svi završni gornji dijelovi odore moraju imati propisane oznake.

(4) Oznake radnih mjesta nalaze se i na prsištu lijeve strane zimske podjakne, radnog kombinezona i polo majice dugih i kratkih rukava.

(5) U slučaju promjene radnog mjesta, službenik iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika stječe pravo na oznake i dijelove odore novog radnog mjesta.

(6) Prikaz izgleda oznaka radnih mjesta se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 14.

(1) Na prednjoj gornjoj strani kape tanjurače/ženskog šešira, vunene kape, kape sa šiltom i ovalne ljetne kape/šešira nalazi se oznaka.

(2) Prikaz izgleda oznaka iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

NAČIN NOŠENJA ODORE

Članak 15.

Službenici iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika moraju odoru redovito održavati i nositi u čistom i urednom stanju.

Članak 16.

(1) Ovisno o godišnjim dobima, zadaćama i nalozima postoje sljedeće vrste i načini nošenja službene odore:

1. Zimska službena odora tipa A, koju čine: vesta, košulja, kravata ili marama i hlače ili suknja. Uz zimsku službenu odoru tipa A može se nositi zimska jakna s podjaknom, zajedno ili odvojeno. U zatvorenim prostorima i uredima nosi se odora bez zimske jakne s podjaknom.

2. Zimska službena odora tipa B, koju čine: polo majica, hlače ili suknja te kapa. Uz zimsku službenu odoru tipa B može se nositi zimska jakna s podjaknom, zajedno ili odvojeno. U zatvorenim prostorima i uredima nosi se odora bez zimske jakne s podjaknom i kape.

3. Zimska službena odora tipa C, koju čine: polo majica, radne hlače te kapa. Uz zimsku službenu odoru tipa C može se nositi zimska jakna s podjaknom, zajedno ili odvojeno.

4. Ljetna službena odora tipa A, koju čine: košulja, kravata ili marama i hlače ili suknja. Uz ljetnu službenu odoru tipa A može se nositi kratka ljetna jakna. U zatvorenim prostorima i uredima nosi se odora bez kratke ljetne jakne.

5. Ljetna službena odora tipa B, koju čine: polo majica, hlače ili suknja te kapa. Uz ljetnu službenu odoru tipa B može se nositi kratka ljetna jakna. U zatvorenim prostorima i uredima nosi se odora bez kratke ljetne jakne i kape.

6. Ljetna službena odora tipa C, koju čine: polo majica, radne hlače te kapa. Uz ljetnu službenu odoru tipa C može se nositi kratka ljetna jakna.

7. Svečana odore tipa A, koju čine: sako, košulja, kravata ili marama, hlače ili suknja te kapa tanjurača ili ženski šešir. Uz svečanu odoru tipa A može se nositi zimski kaput.

8. Svečana odora tipa B, koju čine: košulja, kravata ili marama, hlače ili suknja te kapa tanjurača ili ženski šešir. Uz svečanu odoru tipa B može se nositi sako.

(2) Nije dopušteno nošenje pojedinih dijelova odore u kombinaciji s civilnom odjećom te nošenje pojedinih dijelova različitih kompleta odora.

(3) Odora mora odgovarati antropološkim mjerama službenika koji ju nosi.

(4) Zabranjeno je mijenjati izgled, veličinu i kroj odore.

(5) Kada se nalaze na otvorenom prostoru službenici uvijek nose kapu.

(6) U zatvorenim prostorima i uredima nosi se odora bez kape.

(7) Odore se nose propisno i uredno zakopčane.

(8) Nepropisno nošenje ili nenošenje službenih odora i značke propisano ovim Pravilnikom predstavlja povredu službene dužnosti.

ZAMJENA ILI VRAĆANJE ODORE

Članak 17.

(1) Nakon većeg oštećenja, uništenja ili dotrajalosti, dijelovi odore mogu se zamijeniti.

(2) Ukoliko veće oštećenje ili potpuno uništenje dijela odore iz stavka 1. ovoga članka i pripadajućih oznaka nije nastalo kao posljedica nošenja za vrijeme obnašanja službene dužnosti, odnosno obavljanja posebnih zadataka službenika, izdat će se novi dio odore na trošak službenika.

Članak 18.

(1) Osoba iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika kojoj je prestao radni odnos u ministarstvu, odnosno koja je raspoređena na drugo radno mjesto u ministarstvu, dužna je odoru i pripadajuće oznake vratiti.

(2) Kod prestanka radnog odnosa radi odlaska u mirovinu, odora i pripadajuće oznake mogu se zadržati.

POPIS DIJELOVA ODORE I EVIDENCIJA O IZDANIM ODORAMA

Članak 19.

Popis dijelova odore propisan ovim Pravilnikom, zajedno s pripadajućom količinom po službeniku nalazi se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 20.

(1) O izdanim odorama i pripadajućim oznakama vodi se evidencija u ministarstvu.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime i prezime službenika,

2. radno mjesto,

3. pojedini dio odore koji je službenik zadužio,

4. količinu i

5. datum zaduženja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija (»Narodne novine«, br. 41/2017).

Dijelovi odore koji nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika mogu se koristiti do isporuka novih dijelova odora, ali ne duže od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-03/99

Urbroj: 530-04-23-4

Zagreb, 28. prosinca 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

OZNAKE NA ODORI

1. Osnovna oznaka

2. Oznaka prezimena službenika

3. Oznake radnih mjesta 3a) Oznake radnih mjesta koje se nalaze na naramenicama

Radna mjesta III vrste zvanja – pomorska struka

Radna mjesta III vrste zvanja – ostale struke

Radna mjesta II vrste zvanja – pomorska struka, kapetani ispostava III vrste

Radna mjesta II vrste zvanja – ostale struke

Radna mjesta I vrste zvanja – pomorska struka, kapetani ispostava II vrste

Radna mjesta I vrste zvanja – ostale struke

Voditelji službe pomorske struke, kapetani ispostava I vrste

Voditelj službe ostalih struka

Lučki kapetan, voditelj NCSP

Čelnik uprave sigurnosti plovidbe

3b) Oznake radnih mjesta koje se nalaze na prsima

Radna mjesta III vrste zvanja – pomorska struka

Radna mjesta III vrste zvanja – ostale struke

Radna mjesta II vrste zvanja – pomorska struka, kapetani ispostava III vrste

Radna mjesta II vrste zvanja – ostale struke

Radna mjesta I vrste zvanja – pomorska struka, kapetani ispostava II vrste

Radna mjesta I vrste zvanja – ostale struke

Voditelji službe pomorske struke, kapetani ispostava I vrste

Voditelj službe ostalih struka

Lučki kapetan, voditelj NCSP

Čelnik uprave sigurnosti plovidbe

3c) Oznake radnih mjesta koje se nalaze na rukavima

Radna mjesta III vrste zvanja – pomorska struka

Radna mjesta III vrste zvanja – ostale struke

Radna mjesta II vrste zvanja – pomorska struka, kapetani ispostava III vrste

Radna mjesta II vrste zvanja – ostale struke

Radna mjesta I vrste zvanja – pomorska struka, kapetani ispostava II vrste

Radna mjesta I vrste zvanja – ostale struke

Voditelji službe pomorske struke, kapetani ispostava I vrste

Voditelj službe ostalih struka

Lučki kapetan, voditelj NCSP

Čelnik uprave sigurnosti plovidbe

4. Oznake na kapi 4a) Oznake na kapi tanjurači/ženskom šeširu

4b) Oznaka za vunenu kapu, kapu sa šiltom i ovalnu ljetnu kapu/šešir

PRILOG 2.

POPIS DIJELOVA ODORA S VREMENOM TRAJANJA I PRIPADAJUĆIM KOLIČINAMA PO SLUŽBENIKU

 

Naziv

Količina

Period

Tablica 1.

Službenici lučkih kapetanija i Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe

Zimska jakna s podjaknom

1 komad

5 godina

Kratka ljetna jakna do struka

1 komad

5 godina

Muška vesta

2 komada

5 godina

Radna muška/ženska košulja dugih rukava

5 komada

5 godina

Radna muška/ženska košulja kratkih rukava

5 komada

5 godina

Kravata/marama

2 komada

5 godina

Zimske muške/ženske duge hlače/suknja

5 komada

5 godina

Ljetne muške/ženske duge hlače/suknja

5 komada

5 godina

Polo majica dugih rukava

5 komada

5 godina

Polo majica kratkih rukava

5 komada

5 godina

Muške/ženske uredske cipele

2 para

5 godina

Remen za hlače/suknju – crni

2 komada

5 godina

Muške/ženske čarape

15 pari

5 godina

Zimska kapa sa šiltom

2 komada

5 godina

Ljetna kapa sa šiltom

2 komada

5 godina

Oznake radnih mjesta – naramenice

5 pari

5 godina

Oznake radnih mjesta – prsište

5 komada

5 godina

Oznake s prezimenom

10 komada

5 godina

Tablica 2.

Službenici koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora brodova, jahti, brodica, čamaca i pomorskog dobra

Zimska jakna s podjaknom

1 komad

5 godina

Kratka ljetna jakna do struka

1 komad

5 godina

Muška vesta

2 komada

5 godina

Radna muška/ženska košulja dugih rukava

5 komada

5 godina

Radna muška/ženska košulja kratkih rukava

5 komada

5 godina

Kravata/marama

1 komad

5 godina

Zimske muške/ženske duge hlače/suknja

3 komada

5 godina

Ljetne muške/ženske duge hlače/suknja

3 komada

5 godina

Polo majica dugih rukava

5 komada

5 godina

Polo majica kratkih rukava

5 komada

5 godina

Zimske duge radne hlače

2 komada

5 godina

Ljetne duge radne hlače

2 komada

5 godina

Muške/ženske uredske cipele

2 para

5 godina

Radne cipele

2 para

5 godina

Remen za hlače/suknju – crni

2 komada

5 godina

Muške/ženske čarape

15 pari

5 godina

Zimska kapa sa šiltom

2 komada

5 godina

Ljetna kapa sa šiltom

2 komada

5 godina

Zaštitno zimsko odijelo

1 komad

dotrajalost

Vodonepropusno radno odijelo

1 komad

dotrajalost

Radni kombinezon

1 komad

5 godina

Vunena zimska kapa

2 komada

5 godina

Zaštitne rukavice

2 para

5 godina

Prsluk za spašavanje

1 komad

5 godina

Zaštitna kaciga

1 komad

5 godina

Oznake radnih mjesta – naramenice

5 pari

5 godina

Oznake radnih mjesta – prsište

5 komada

5 godina

Oznake s prezimenom

10 komada

5 godina

Tablica 3.

Službenici koji čine posadu brodova, brodica, čamaca

Zimska jakna s podjaknom

1 komad

5 godina

Kratka ljetna jakna do struka

1 komad

5 godina

Polo majica dugih rukava

5 komada

5 godina

Polo majica kratkih rukava

5 komada

5 godina

Zimske duge radne hlače

2 komada

5 godina

Ljetne duge radne hlače

2 komada

5 godina

Ljetne kratke radne hlače

3 komada

5 godina

Radne cipele

2 para

5 godina

Cipele za brod (brodarice)

2 para

5 godina

Remen za hlače/suknju – crni

2 komada

5 godina

Muške/ženske čarape

15 pari

5 godina

Zimska kapa sa šiltom

2 komada

5 godina

Ljetna kapa sa šiltom

2 komada

5 godina

Zaštitno zimsko odijelo

1 komad

dotrajalost

Kišno odijelo

1 komad

dotrajalost

Vodonepropusno radno odijelo

1 komad

dotrajalost

Radni kombinezon

1 komad

5 godina

Vunena zimska kapa

2 komada

5 godina

Ovalna ljetna kapa/šešir

2 komada

5 godina

Zaštitne rukavice

2 para

5 godina

Prsluk za spašavanje

1 komad

dotrajalost

Oznake radnih mjesta – naramenice

5 pari

5 godina

Oznake radnih mjesta – prsište

5 komada

5 godina

Oznake s prezimenom

10 komada

5 godina

Tablica 4.

Lučki kapetan, voditelj NCSP, načelnik sektora nadležnog za inspekcijske poslove, kapetani ispostava, voditelji službi u kapetanijama i NCSP imaju pravo i na svečanu odoru koja sadrži:

Muški/ženski zimski kaput

1 komad

trajno

Muški/ženski sako

1 komad

5 godina

Svečana muška/ženska košulja dugih rukava

2 komada

5 godina

Svečane muške/ženske duge hlače/suknja

2 komada

5 godina

Svečana muška kapa tanjurača/svečani ženski šešir

1 komad

trajno

Remen za hlače/suknju – svečani

1 komad

dotrajalost

Tablica 5.

Ravnatelj uprave nadležne za sigurnost plovidbe

Zimska jakna s podjaknom

1 komad

dotrajalost

Kratka ljetna jakna do struka

1 komad

dotrajalost

Muška vesta

1 komad

dotrajalost

Kravata/marama

1 komad

dotrajalost

Radna muška/ženska košulja dugih rukava

2 komada

dotrajalost

Radna muška/ženska košulja kratkih rukava

2 komada

dotrajalost

Zimske muške/ženske duge hlače/suknja

2 komada

dotrajalost

Ljetne muške/ženske duge hlače/suknja

2 komada

dotrajalost

Muške/ženske uredske cipele

1 par

dotrajalost

Remen za hlače/suknju – crni

1 komad

dotrajalost

Muški/ženski zimski kaput

1 komad

trajno

Muški/ženski sako

1 komad

5 godina

Svečana muška/ženska košulja dugih rukava

2 komada

5 godina

Svečane muške/ženske duge hlače/suknja

2 komada

5 godina

Svečana muška kapa tanjurača/svečani ženski šešir

1 komad

trajno

Remen za hlače/suknju – svečani

1 komad

dotrajalost

Oznake radnih mjesta – naramenice

2 para

dotrajalost

Oznake radnih mjesta – prsište

2 komada

dotrajalost

Oznake s prezimenom

2 komada

dotrajalost

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić