Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 32/2024 (15.3.2024.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu zbog osiguranja sredstava radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

491

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 149/23.), a u vezi s člankom 60. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU ZBOG OSIGURANJA SREDSTAVA RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 115.598.927 eura unutar razdjela 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, 060 Ministarstvo poljoprivrede, 077 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 149/23.) zbog osiguranja sredstava radi ublažavanja posljedica rasta troškova života koji su rezultat ruske invazije na Ukrajinu.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/132 Urbroj: 50301-05/16-24-2 Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić