Povezani zakoni

Zakon o otpadu

prestao važiti

NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

 

 

Ovaj tekst zakona obuhvaća sve izmjene od 2004-2013, a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić