Povezani zakoni

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

pročišćeni tekst zakona

NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

na snazi od 01.01.2020. do 31.07.2021.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2020. do 31.07.2021., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Novi zakon iz NN 84/21 pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić