Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 49/2024 (26.4.2024.), Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

837

Na temelju članka 314. stavka 1. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 156/23) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

I. Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja za 2023. godinu, iznosi 1.148 eura, prema objavi Državnog zavoda za statistiku (»Narodne novine«, broj 21/24)

– za dijete do 6 godina 17 % prosječne neto plaće 195,16 eura

– za dijete od 7 do 12 godina 20 % prosječne neto plaće 229,6 eura

– za dijete od 13 do 18 godina 22 % prosječne neto plaće 252,56 eura.

II. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (»Narodne novine«, broj 48/23).

III. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-01/06 Urbroj: 524-08-02-03/3-24-5 Zagreb, 11. ožujka 2024.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić