NN 18/2024 (14.2.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

301

Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI INTERVENCIJA ZA POTPORU ULAGANJIMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (»Narodne novine«, br. 132/23 i 7/24.) u članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik nije ispunio uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika. U slučaju podnošenja zahtjeva za potporu korisnika (subjekta) odgovornog za objekt registriran za držanje svinja ako je taj objekt smješten u zoni ograničenja određenoj rješenjem Ministarstva poljoprivrede zbog izbijanja afričke svinjske kuge, prihvatljivo je odstupanje od uvjeta iz točke c) stavka 2. ovoga članka i alineje 6. stavka 3. ovoga članka te uvjeta iz točke e) stavka 2. ovoga članka i uvjeta iz alineje 8. stavka 3. ovoga članka, osim uvjeta da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik nije ispunio uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika. U slučaju podnošenja zahtjeva za potporu korisnika (subjekta) odgovornog za objekt registriran za držanje svinja ako je taj objekt smješten u zoni ograničenja određenoj rješenjem Ministarstva poljoprivrede zbog izbijanja afričke svinjske kuge, prihvatljivo je odstupanje od uvjeta iz točaka d) i h) stavka 2. ovoga članka, osim uvjeta da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.«.

Članak 3.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik nije ispunio uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika. U slučaju podnošenja zahtjeva za potporu korisnika (subjekta) odgovornog za objekt registriran za držanje svinja ako je taj objekt smješten u zoni ograničenja određenoj rješenjem Ministarstva poljoprivrede zbog izbijanja afričke svinjske kuge, prihvatljivo je odstupanje od uvjeta iz točaka a) i e) stavka 2. ovoga članka, osim uvjeta da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako u postupku dodjele potpore Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvrdi da korisnik nije ispunio uvjete iz stavaka 1. do 3. ovoga članka, korisniku će izdati odluku o odbijanju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika. U slučaju podnošenja zahtjeva za potporu korisnika (subjekta) odgovornog za objekt registriran za držanje svinja ako je taj objekt smješten u zoni ograničenja određenoj rješenjem Ministarstva poljoprivrede zbog izbijanja afričke svinjske kuge, prihvatljivo je odstupanje od uvjeta iz točke e) stavka 2. ovoga članka, osim uvjeta da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/90

Urbroj: 525-07/299-24-26

Zagreb, 13. veljače 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić