NN 153/2023 (20.12.2023.), Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2024. godinu

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

2245

Na temelju članka 79. stavka 3. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine« broj 118/18, 32/20 i 18/22), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz suglasnost ministra financija, donosi

ODLUKU

O NAJNIŽEM DNEVNOM IZNOSU PLAĆE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2024. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje dohotka, ne može biti niži od 16,64 EUR.

Članak 2.

Na iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su isti uplaćeni unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 011-02/23-01/73

Urbroj: 524-04-01-02/1-23-4

Zagreb, 13. prosinca 2023.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić