Zakon o naseljima

NN 54/88 

na snazi od 05.01.1989.

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.01.2020. zaključno sa NN 05/20

Copyright © Ante Borić