Zakon o naseljima

NN 54/88 

na snazi od 05.01.1989.

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.09.2019. zaključno sa NN 89/19

Copyright © Ante Borić