Povezani zakoni

Zakon o naseljima

NN 54/88 

na snazi od 05.01.1989.

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.01.2022. 

zaključno sa NN 08/22

Copyright © Ante Borić