Povezani zakoni

Zakon o naseljima

NN 54/88 

na snazi od 05.01.1989.

Uživajte...

Baza je ažurirana 18.10.2021. 

zaključno sa NN 110/21

Copyright © Ante Borić