Zakoni po abecedi

Zakon o djelatnosti psihoterapije 2018-2022 (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Carinski zakon 1999-2013 Carinski zakonik EU Kazneni zakon Kazneni zakon 1997-2012 Kazneni zakon 2013-2015 Kazneni zakon 2015-2017 Kazneni zakon 2017-2018 Kazneni zakon 2019-2019 Kazneni zakon 2020-2021 Kazneni zakon 2021-2022 Kazneni zakon 2023-2023 Kazneni zakon 2023-2024 Obiteljski zakon Obiteljski zakon 2003-2015 Obiteljski zakon 2014 Obiteljski zakon 2015-2020 Obiteljski zakon 2020-2023 Opomena pred otkaz Ugovora o najmu stana - primjer Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Opći porezni zakon Opći porezni zakon 2012-2013 Opći porezni zakon 2013-2015 Opći porezni zakon 2015-2016 Opći porezni zakon 2016-2016 Opći porezni zakon 2019-2019 Opći porezni zakon 2020-2022 Otkaz Ugovora o najmu stana - primjer Ovršni zakon Ovršni zakon 2008-2012 Ovršni zakon 2010 Ovršni zakon 2012-2013 Ovršni zakon 2013-2014 Ovršni zakon 2014-2017 Ovršni zakon 2017-2020 Ovršni zakon 2020-2022 Ovršni zakon 2023-2023 PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU 2017 Pomorski zakonik Pomorski zakonik 2011-2013 Pomorski zakonik 2013-2015 Pomorski zakonik 2015-2019 Pomorski zakonik 2019-2019 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju pročišćeni tekst 2017 Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada pročišćeni Pravilnik o nostrifikaciji projekata pročišćeni Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva pročišćeni Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) Prekršajni zakon Prekršajni zakon 2008-2013 Prekršajni zakon 2014-2015 Prekršajni zakon 2015-2017 Prekršajni zakon 2017-2018 Prekršajni zakon 2019-2022 Primjer Tabularne isprave za Ugovor o kupoprodaji nekretnina Primjer Predugovora o kupoprodaji nekretnina Primjer Ugovora o darovanju nekretnine Primjer Ugovora o kupoprodaji nekretnina Primjer Ugovora o najmu garaže/parkirnog mjesta - na neodređeno vrijeme Primjer Ugovora o najmu garaže/parkirnog mjesta - na određeno vrijeme Primjer Ugovora o najmu stana Stečajni zakon Stečajni zakon 1996-2015 Stečajni zakon 2015-2017 Stečajni zakon 2017-2022 Stečajni zakon 2022-2024 Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita - pročišćeni tekst Ustav Republike Hrvatske Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon alternativnim investicijskim fondovima 2018-2019 Zakon alternativnim investicijskim fondovima 2019-2020 Zakon alternativnim investicijskim fondovima 2021-2023 Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 2010-2013 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 2013-2014 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 2014-2019 Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o Državnom inspektoratu 2019-201 Zakon o Državnom inspektoratu 2021-2023 Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o Državnom sudbenom vijeću 2015-2018 Zakon o Državnom sudbenom vijeću 2018-2019 Zakon o Državnom sudbenom vijeću 2020-2022 Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o Državnom uredu za reviziju 2011-2019 Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2003-2018 Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o Gradu Zagrebu 2009-2014 Zakon o Gradu Zagrebu 2015-2019 Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori 1991-2022 Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci 2013-2020 Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost 2012-2022 Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 2013-2018 Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 2018-2020 Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 2020-2021 Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata Zakon o Hrvatskom registru brodova Zakon o Hrvatskom registru brodova 2013-2020 Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o Jadroliniji, Rijeka 1996-2006 Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka 2013-2018 Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka 2018-2020 Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o Nacionalnom parku "Kornati" Zakon o Nacionalnom parku Brijuni Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o Nagradi Vladimir Nazor Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o Plovputu, Split Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o Pravosudnoj akademiji 2010-2015 Zakon o Pravosudnoj akademiji 2015-2019 Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o Zajedničkom fondu rizika pomorskih brodarskih poduzeća prekomorske plovidbe Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2017-2017 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2018-2018 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2019-2019 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2020-2022 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2023-2023 Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o akreditaciji Zakon o akvakulturi Zakon o akvakulturi 2019-2020 Zakon o akvakulturi 2020-2023 Zakon o akvakulturi 2023-2024 Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova 2016-2019 Zakon o arbitraži Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o arhivskom gradivu i arhivima Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 1997-2018 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 2018-2019 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 2020-2022 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 2023-2024 Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2013-2014 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2014-2017 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2017-2018 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2018-2021 Zakon o azilu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o biljnom zdravstvu 2011-2018 Zakon o biljnom zdravstvu 2019-2020 Zakon o biljnom zdravstvu 2020-2022 Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o biogorivima za prijevoz 2018-2021 Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj 2011-2019 Zakon o boravišnoj pristojbi Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o brdsko-planinskim područjima 2015-2019 Zakon o carinskoj službi Zakon o carinskoj službi 2009-2013 Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o carinskoj službi 2016-2019 Zakon o carinskoj službi 2019-2024 Zakon o carinskoj tarifi Zakon o cestama Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o cestama 2014-2019 Zakon o cestama 2020-2022 Zakon o cestama 2022-2022 Zakon o cestama 2023-2023 Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Zakon o civilnoj službi Zakon o dadiljama Zakon o dadiljama 2013-2019 Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o dentalnoj medicini Zakon o deviznom poslovanju Zakon o deviznom poslovanju 2013-2021 Zakon o deviznom poslovanju 2021-2022 Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o djelatnosti socijalnog rada 2012-2019 Zakon o djelatnosti socijalnog rada 2019-2022 Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2018-2018 Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2019-2023 Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju 2010-2020 Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o doplatku za djecu Zakon o doplatku za djecu 2015-2018 Zakon o doplatku za djecu 2018-2023 Zakon o doplatku za djecu od 01.03.2024. Zakon o doprinosima Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o doprinosima 2015-2016 Zakon o doprinosima 2017-2018 Zakon o doprinosima 2019-2023 Zakon o doprinosima 2023-2023 Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji 2015-2018 Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji 2018-2019 Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji 2019-2021 Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji 2019-2020 Zakon o državnim maticama Zakon o državnim maticama 1994-2013 Zakon o državnim maticama 2013-2020 Zakon o državnim maticama 2020-2022 Zakon o državnim potporama Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o državnim službenicima Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o državnim službenicima 2017-2019 Zakon o državnim službenicima 2019-2022 Zakon o državnim službenicima 2022-2023 Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2000-2007 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2007-2008 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2009-2010 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2010-2013 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2013-2016 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2016-2018 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2018-2022 Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 2019-2021 Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2011-2012 Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o državnom inspektoratu 2014-2019 Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o državnom izbornom povjerenstvu Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o državnom odvjetništvu 2009-2018 Zakon o državnom odvjetništvu 2018-2022 Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o duhanu Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti 2011-2019 Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti 2019-2022 Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja 2017-2020 Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja 2020-2022 Zakon o elektroničkim komunikacijama Zakon o elektroničkim komunikacijama 2013-2014 Zakon o elektroničkim komunikacijama 2014-2017 Zakon o elektroničkim komunikacijama 2017-2022 Zakon o elektroničkim medijima Zakon o elektroničkim medijima 2003-2009 Zakon o elektroničkim medijima 2011-2013 Zakon o elektroničkim medijima 2013-2021 Zakon o elektroničkoj ispravi Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o elektroničkoj trgovini 2011-2014 Zakon o elektroničkoj trgovini 2014-2019 Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o elektroničkom novcu Zakon o elektroničkom potpisu Zakon o energetskoj učinkovitosti Zakon o energetskoj učinkovitosti 2019-2020 Zakon o energetskoj učinkovitosti 2020-2021 Zakon o energiji Zakon o energiji 2010-2012 Zakon o energiji 2014-2015 Zakon o energiji 2015-2018 Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke suradnje s inozemstvom Zakon o faktoringu Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o financijskoj policiji Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o financijskom osiguranju Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2012-2013 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2013-2015 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2015-2015 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2015-2022 Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017-2017 Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 2016-2017 Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 2017-2019 Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 2019-2019 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2013-2015 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2015-2015 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2016-2017 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2017-2019 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2019-2024 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2013-2016 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2017-2018 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2019-2020 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2020-2020 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2021-2023 Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o fiskalnoj odgovornosti 2010-2014 Zakon o fiskalnoj odgovornosti 2014-2018 Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o genetski modificiranim organizmima Zakon o genetski modificiranim organizmima 2009-2013 Zakon o genetski modificiranim organizmima 2013-2018 Zakon o genetski modificiranim organizmima 2018-2018 Zakon o genetski modificiranim organizmima 2019-2019 Zakon o geološkim istraživanjima Zakon o gnojidbenim proizvodima Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla 2014-2019 Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o gradnji Zakon o gradnji 1999-2001 Zakon o gradnji 2002-2003 Zakon o gradnji 2004-2004 Zakon o gradnji 2004-2007 Zakon o gradnji 2013-2017 Zakon o gradnji 2017-2019 Zakon o gradnji 2019-2019 Zakon o građenju 1992-1993 Zakon o građenju 1993-1995 Zakon o građenju 1995-1996 Zakon o građenju 1996-1999 Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o građevnim proizvodima Zakon o građevnim proizvodima 2013-2013 Zakon o građevnim proizvodima 2014-2018 Zakon o građevnim proizvodima 2018-2019 Zakon o građevnim proizvodima 2019-2020 Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o grobljima Zakon o grobljima boraca Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu 2013-2018 Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu 2019-2022 Zakon o hrani Zakon o hrani 2013-2015 Zakon o hrani 2007-2013 Zakon o hrani 2015-2018 Zakon o hrani 2019-2023 Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 2019-2021 Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 2017-2019 Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 2021-2023 Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o hrvatskom crvenom križu 2003-2010 Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o hrvatskom državljanstvu 1994-2012 Zakon o hrvatskom državljanstvu 2012-2015 Zakon o hrvatskom državljanstvu 2015-2019 Zakon o hrvatskom jeziku Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o humanitarnoj pomoći 2011-2015 Zakon o humanitarnoj pomoći 2015-2019 Zakon o humanitarnoj pomoći 2020-20023 Zakon o igralištima za golf Zakon o igrama na sreću Zakon o igrama na sreću 2014-2014 Zakon o igrama na sreću 2015-2022 Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o industrijskom dizajnu 2011-2018 Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o informatičkoj djelatnosti Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o informiranju potrošača o hrani 2014-2016 Zakon o informiranju potrošača o hrani 2016-2019 Zakon o inkluzivnom dodatku Zakon o inspekcijama u gospodarstvu Zakon o inspekcijama u gospodarstvu 2014-2016 Zakon o inspekcijama u poljoprivredi 2013-2015 Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta 2011-2014 Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta 2014-2019 Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta 2020-2022 Zakon o inspektoratu rada Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o investicijskim fondovima Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 2013-2018 Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 2018-2019 Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 2019-2021 Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2015-2019 Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske 2011-2014 Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o izvlaštenju Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2011-2011 Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2011-2013 Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2013-2013 Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2013-2021 Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje 2011-2013 Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje 2003-2009 Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o javno privatnom partnerstvu 2011-2012 Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o javno-privatnom partnerstvu 2014-2018 Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o javnoj nabavi Zakon o javnoj nabavi 2009-2011 Zakon o javnoj nabavi 2012-2013 Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o javnoj nabavi 2022-2022 Zakon o javnom bilježništvu Zakon o javnom bilježništvu 2017-2022 Zakon o javnom okupljanju Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o kamatama Zakon o kazalištima Zakon o kazalištima 2006-2013 Zakon o kazalištima 2013-2014 Zakon o kazalištima 2014-2019 Zakon o kazalištima 2020-2023 Zakon o kaznenom postupku Zakon o kaznenom postupku 1997-2011 Zakon o kaznenom postupku 2012-2013 Zakon o kaznenom postupku 2013-2013 Zakon o kaznenom postupku 2013-2014 Zakon o kaznenom postupku 2014-2017 Zakon o kaznenom postupku 2017-2019 Zakon o kaznenom postupku 2020-2022 Zakon o kaznenom postupku 2022-2024 Zakon o kemikalijama Zakon o kemikalijama 2005-2013 Zakon o kemikalijama 2013-2018 Zakon o kemikalijama 2019-2020 Zakon o kibernetičkoj sigurnosti Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga 2018-2024 Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o knjižnicama 2009-2019 Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2020-2022 Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2023-2024 Zakon o komasaciji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta 2015-2022 Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o kombiniranom prometu 2010-2016 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 2015-2018 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 2019-2019 Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o komunalnom gospodarstvu 1995-2018 Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o koncesijama Zakon o koncesijama 2009-2012 Zakon o koncesijama 2012-2017 Zakon o koncesijama 2017-2020 Zakon o kontaminantima Zakon o konvalidaciji Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o kreditnim institucijama Zakon o kreditnim institucijama 2009-2013 Zakon o kreditnim institucijama 2015-2018 Zakon o kreditnim institucijama 2018-2019 Zakon o kreditnim institucijama 2019-2020 Zakon o kreditnim institucijama 2020-2020 Zakon o kreditnim institucijama 2021-2022 Zakon o kreditnim unijama Zakon o kreditnim unijama 2006-2009 Zakon o kreditnim unijama 2009-2011 Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o kulturnim vijećima Zakon o kulturnim vijećima 2009-2013 Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite 2007-2011 Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2011-2018 Zakon o leasingu Zakon o leasingu 2006-2013 Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o lijekovima Zakon o lijekovima 2011-2013 Zakon o lijekovima 2013-2018 Zakon o liječništvu Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o ljekarništvu Zakon o lobiranju Zakon o lokalnim izborima Zakon o lokalnim izborima 2017-2019 Zakon o lokalnim izborima 2020-2020 Zakon o lokalnim porezima Zakon o lokalnim porezima 2017-2022 Zakon o lokalnim porezima 2023-2023 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2017-2019 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2012-2017 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2020-2020 Zakon o lovstvu Zakon o lovstvu 2005-2018 Zakon o lovstvu 2018-2019 Zakon o lučkim kapetanijama Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom 2014-2019 Zakon o matičnom broju Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o medicinskim proizvodima 2011-2013 Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o medijima Zakon o medijima 2013-2022 Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti 2018-2023 Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima Zakon o minimalnoj plaći Zakon o minimalnoj plaći 2008-2013 Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Zakon o mirenju Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima 2014-2018 Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima 2018-2018 Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima 2019-2023 Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o mirovinskom osiguranju 1998-2013 Zakon o mirovinskom osiguranju 2017-2018 Zakon o mirovinskom osiguranju 2018-2018 v1 Zakon o mirovinskom osiguranju 2018-2018 v2 Zakon o mirovinskom osiguranju 2019-2019 Zakon o mirovinskom osiguranju 2020-2021 Zakon o mirovinskom osiguranju 2021-2022 Zakon o mjenici Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o mjeriteljstvu Zakon o mjeriteljstvu 2003-2014 Zakon o mjeriteljstvu 2014-2018 Zakon o mjeriteljstvu 2019-2022 Zakon o morskom ribarstvu Zakon o morskom ribarstvu 2010-2013 Zakon o morskom ribarstvu 2014-2014 Zakon o morskom ribarstvu 2014-2017 Zakon o morskom ribarstvu 2018-2019 Zakon o morskom ribarstvu 2019-2023 Zakon o morskom ribarstvu 2023-2024 Zakon o muzejima Zakon o muzejima 2009-2015 Zakon o muzejima 2015-2018 Zakon o muzejima 2018-2019 Zakon o muzejima 2020-2022 Zakon o muzejima 2023-2024 Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana 2018-2020 Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana 2020-2022 Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o nadzoru državne granice Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom 2013-2023 Zakon o najmu stanova Zakon o najmu stanova 2006-2018 Zakon o najmu stanova 2018-2020 Zakon o najvišoj mirovini Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o naseljima Zakon o nasljeđivanju Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o normizaciji Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske 2007-2019 Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti 2009-2011 Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti 2011-2013 Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti 2013-2018 Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 2018-2019 Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 2019-2023 Zakon o obnovi Zakon o obnovi 2011-2013 Zakon o obnovi 2013-2019 Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije 2020-2021 Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 2021 Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 2021-2021 Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 2017-2018 Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 2019-2021 Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o obrani Zakon o obrani 2002-2013 Zakon o obrani 2013-2015 Zakon o obrani 2015-2016 Zakon o obrani 2016-2017 Zakon o obrani 2017-2018 Zakon o obrani 2018-2019 Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o obrazovanju odraslih 2007-2022 Zakon o obrtu Zakon o obrtu 1993-2013 Zakon o obrtu 2013-2019 Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu 2009-2013 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu 1998-2008 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu 2008-2009 Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o obveznim mirovinskim fondovima 2014-2015 Zakon o obveznim mirovinskim fondovima 2015-2018 Zakon o obveznim mirovinskim fondovima 2018-2018 Zakon o obveznim mirovinskim fondovima 2019-2020 Zakon o obveznim mirovinskim fondovima 2020-2023 Zakon o obveznim odnosima Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu 2013-2014 Zakon o obveznim osiguranjima u prometu 2015-2023 Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 2008-2013 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 2013-2019 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 2020-2023 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj 2021-2022 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj 2018-2021 Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2012-2013 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2013-2016 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2017-2018 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2018-2019 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2020-2023 Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela 2013-2022 Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela 2023-2023 Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o održivoj uporabi pesticida 2014-2018 Zakon o održivoj uporabi pesticida 2019-2022 Zakon o održivom gospodarenju otpadom Zakon o održivom gospodarenju otpadom 2013-2017 Zakon o održivom gospodarenju otpadom 2017-2019 Zakon o održivom gospodarenju otpadom 2019-2019 Zakon o odvjetništvu Zakon o odvjetništvu 2011-2021 Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda 2017-2019 Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o općem oprostu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o općem upravnom postupku 1991-2009 Zakon o općem upravnom postupku 2010-2021 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o općoj sigurnosti proizvoda 2014-2019 Zakon o organiziranom odmoru djece i omladine Zakon o oružju Zakon o osiguranju Zakon o osiguranju 2013-2014 Zakon o osiguranju 2014-2015 Zakon o osiguranju 2015-2018 Zakon o osiguranju 2018-2020 Zakon o osiguranju 2020-2020 Zakon o osiguranju 2021-2022 Zakon o osiguranju depozita Zakon o osiguranju depozita 2004 Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o osobnoj iskaznici 2006-2013 Zakon o osobnoj iskaznici 2013-2015 Zakon o osobnoj iskaznici 2015-2020 Zakon o osobnoj iskaznici 2020-2021 Zakon o osobnoj iskaznici 2021-2022 Zakon o osobnoj iskaznici 2023-2024 Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o osobnom imenu Zakon o osobnom imenu 1992-2012 Zakon o osobnom imenu 2012-2017 Zakon o osobnom imenu 2017-2019 Zakon o otocima Zakon o otocima 2006-2018 Zakon o otocima 2018-2020 Zakon o otocima 2020-2021 Zakon o otpadu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 2013-2016 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 2016-2019 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 2020-2021 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 2021-2022 Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbe o uređivanju određenih pitanja u obavljanju zaštite spomenika kulture, knjižničarske i muzejske djelatnosti Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga 2011-2018 Zakon o parničnom postupku Zakon o parničnom postupku - za postupke pokrenute od 01.04.2013. do 30.08.2019. Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o parničnom postupku 2013-2019 Zakon o parničnom postupku 2019-2022 Zakon o parničnom postupku 2022-2022 Zakon o parničnom postupku 2023-2023 Zakon o patentu Zakon o patentu 2018-2020 Zakon o patentu 2011-2013 Zakon o patentu 2013-2018 Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o platnom prometu Zakon o platnom prometu 2012-2018 Zakon o platnom prometu u zemlji 2002-2010 Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika 2014-2016 Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika 2017-2019 Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika 2019-2023 Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika 2023-2024 Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda 2013-2014 Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda 2014-2018 Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda 2019-2021 Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o područjima posebne državne skrbi 2013-2014 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2014-2014 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2014-2015 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2015-2019 Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o pogrebničkoj djelatnosti 2015-2019 Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o policiji Zakon o policiji 2015-2019 Zakon o policiji 2019-2024 Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima 2014-2019 Zakon o političkim strankama Zakon o poljoprivredi Zakon o poljoprivredi 2009-2015 Zakon o poljoprivredi 2015-2018 Zakon o poljoprivredi 2019-2020 Zakon o poljoprivredi 2020-2021 Zakon o poljoprivredi 2021-2023 Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2010-2013 Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2013-2015 Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2015-2018 Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2018-2018 Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2019-2019 Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2020-2022 Zakon o pomilovanju Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama 2009-2011 Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama 2011-2016 Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama 2016-2019 Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama 2020-2023 Zakon o popisima birača 1997-2012 Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine Zakon o poreznoj upravi Zakon o poreznoj upravi 2010-2012 Zakon o poreznoj upravi 2012-2013 Zakon o poreznoj upravi 2014-2016 Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o porezu na dobit Zakon o porezu na dobit 2012-2022 Zakon o porezu na dobit 2013-2014 Zakon o porezu na dobit 2014-2016 Zakon o porezu na dobit 2016-2016 Zakon o porezu na dobit 2017-2018 Zakon o porezu na dobit 2019-2019 Zakon o porezu na dobit 2020-2020 Zakon o porezu na dobit 2023-2023 Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2020-2020 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2021-2022 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2022-2022 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 1995-2013 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2013-2014 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2015-2016 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2017-2018 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2019-2019 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2023-2023 Zakon o porezu na dohodak Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o porezu na dohodak 2015 Zakon o porezu na dohodak 2016 Zakon o porezu na dohodak 2017-2018 Zakon o porezu na dohodak 2019-2019 Zakon o porezu na dohodak 2020-2020 Zakon o porezu na dohodak 2021-2022 Zakon o porezu na dohodak 2023-2023 Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o porezu na promet nekretnina 2014-2016 Zakon o porezu na promet nekretnina 2017-2018 Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište Zakon o posebnoj pristojbi na uvezenu robu Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića 2020-2020 Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića 2013-2019 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o posebnom porezu na motorna vozila 2013-2016 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila 2017-2017 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila 2018-2019 Zakon o posebnom porezu na naftne derivate Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 2015-2018 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 2019-2019 Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti 2008-2017 Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti 2017-2018 Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o posredovanju u prometu nekretnina 2012-2014 Zakon o posredovanju u prometu nekretnina 2014-2019 Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 2011-2012 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 2012-2013 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 2013-2017 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 2017-2019 Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS) Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o postupku primopredaje vlasti Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o poticanju prodaje stanova Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o poticanju ulaganja Zakon o poticanju ulaganja 2021-2022 Zakon o poticanju zapošljavanja 2017-2018 Zakon o potpomognutim područjima Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2012-2013 Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2013-2015 Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o potrošačkom kreditiranju 2015-2022 Zakon o potrošačkom kreditiranju 2023-2023 Zakon o potvrdi zakona i odluka, donesenih prije 30. studenog 1946. godine Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o povlasticama u prometu Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu 2000-2019 Zakon o poštanskim uslugama Zakon o poštanskim uslugama 2011-2012 Zakon o poštanskim uslugama 2013-2015 Zakon o poštanskim uslugama 2015-2019 Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu 2015-2019 Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji 2017-2022 Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2015-2017 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2017-2018 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2018-2019 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2019-2020 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2020-2024 Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o pravu na pristup informacijama 2015-2022 Zakon o prebivalištu Zakon o prebivalištu i boravištu građana 1991-2012 Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o predmetima opće uporabe 2013-2019 Zakon o predmetima opće uporabe 2019-2022 Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi 2007-2013 Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 2013-2019 Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 2020-2022 Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira 1994-2022 Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira 2023-2023 Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o prestanku rada sudova udruženog rada Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o prestanku važenja Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine Zakon o prestanku važenja Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja Zakon o prestanku važenja Zakona o osiguranju sredstava za izgradnju objekata Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o prestanku važenja Zakona o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima Zakon o prestanku važenja Zakona o udruživanju poljoprivrednika Zakon o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o prestanku važenja Zakona o zaštiti poljskih dobara Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2004-2013 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2013-2018 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2018-2019 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2020-2021 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2021-2022 Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu 2013-2016 Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu 2016-2019 Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu 2019-2022 Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o primaljstvu Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o privatizaciji Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o privatnim detektivima Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o privatnoj zaštiti 2010-2020 Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o probaciji Zakon o probaciji 2009-2012 Zakon o probaciji 2012-2018 Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o proglašenju Bijelih i Samarskih stijena strogim rezervatom Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o proglašenju Parka prirode "Učka" Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o proglašenju planine Biokovo parkom prirode Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijiom 2010-2013 Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme 2009-2019 Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o proračunu Zakon o proračunu 2015-2021 Zakon o prostornom uređenju Zakon o prostornom uređenju 1994-1998 Zakon o prostornom uređenju 1998-2000 Zakon o prostornom uređenju 2000-2002 Zakon o prostornom uređenju 2002-2004 Zakon o prostornom uređenju 2004-2007 Zakon o prostornom uređenju 2014-2017 Zakon o prostornom uređenju 2017-2018 Zakon o prostornom uređenju 2018-2019 Zakon o prostornom uređenju 2019-2020 Zakon o prostornom uređenju 2020-2023 Zakon o prostornom uređenju i gradnji Zakon o prostornom uređenju i gradnji 2007-2009 Zakon o prostornom uređenju i gradnji 2009-2011 Zakon o prostornom uređenju i gradnji 2011-2011 Zakon o prostornom uređenju i gradnji 2011-2012 Zakon o prostornom uređenju i gradnji 2012-2013 Zakon o prostornom uređenju i gradnji 2014-2015 Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o protuminskom djelovanju 2015-2018 Zakon o protuminskom djelovanju 2019-2022 Zakon o protuminskom djelovanju 2023-2023 Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211.2011 Europskog parlamenta i Vijaća o građanskoj inicijativi Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja 2013-2019 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223.2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272.2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima 2013-2019 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258.97 Eurospkog parlamenta i Vijeća od 27.01.1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane 2013-2018 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850.2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o provedbi Uredbe EU br. 649.2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 2012-2018 Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 2018-2020 Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 2020-2020 Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2012 godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1907.2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa 2013-2016 Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa 2016-2020 Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja 2014-2014 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja 2014-2019 Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o pružanju usluga u turizmu 2007-2017 Zakon o pružanju usluga u turizmu 2018-2019 Zakon o pružanju usluga u turizmu 2019-2019 Zakon o pružanju usluga u turizmu 2020-2020 Zakon o pružanju usluga u turizmu 2020-2021 Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o psihološkoj djelatnosti 2003-2019 Zakon o psihološkoj djelatnosti 2019-2022 Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana 2015-2020 Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2010-2013 Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2013-2015 Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2015-2018 Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2018-2018 Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2019-2022 Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2022-2022 Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu 2010-2013 Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu 2013-2015 Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu 2015-2017 Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu 2017-2022 Zakon o radu Zakon o radu 1995-2009 Zakon o radu 2010-2013 Zakon o radu 2013-2014 Zakon o radu 2020-2022 Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o računanju vremena Zakon o računovodstvu Zakon o računovodstvu 2007-2016 Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o računovodstvu 2017-2018 Zakon o računovodstvu 2019-2020 Zakon o računovodstvu 2020-2022 Zakon o računovodstvu 2023-2023 Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 2017-2018 Zakon o registru birača Zakon o registru birača 2012-2015 Zakon o registru birača 2015-2019 Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 2015-2019 Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 2019-2020 Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 2020-2023 Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o reviziji Zakon o reviziji 2005-2017 Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2008-2013 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2015-2017 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2017-2020 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2020-2022 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2022-2022 Zakon o rudarstvu Zakon o rudarstvu 2014-2018 Zakon o rudarstvu 2018-2019 Zakon o rudarstvu 2019-2019 Zakon o rudarstvu 2020-2023 Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o sanaciji javnih ustanova 2014-2016 Zakon o sanaciji javnih ustanova 2016-2019 Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava 2015-2019 Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava 2019-2020 Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava 2020-2020 Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava 2021-2022 Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava 2022-2024 Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o savjetima mladih Zakon o savjetodavnoj službi 2012-2018 Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o sestrinstvu Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka 2012-2017 Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka 2017-2021 Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava 2015-2020 Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 2015-2020 Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2013-2015 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2015-2017 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2017-2019 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2019-2020 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2020-2022 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2022-2022 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2023-2023 Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja 2014-2018 Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja 2019-2021 Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o slatkovodnom ribarstvu 2014-2017 Zakon o slatkovodnom ribarstvu 2017-2019 Zakon o slobodnim zonama Zakon o slobodnim zonama 2013-2020 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2018-2019 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi 2011-2018 Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja 2014-2015 Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja 2015-2019 Zakon o službenoj iskaznici Zakon o službenoj statistici Zakon o službenoj statistici 2012-2020 Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 2015-2016 Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 2016-2018 Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 2018-2019 Zakon o službi u Oružanim snagama u Republici Hrvatskoj 2013-2015 Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske 2009-2013 Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o socijalnoj skrbi 1997-2011 Zakon o socijalnoj skrbi 2011-2012 Zakon o socijalnoj skrbi 2012-2013 Zakon o socijalnoj skrbi 2014-2015 Zakon o socijalnoj skrbi 2015-2017 Zakon o socijalnoj skrbi 2017-2018 Zakon o socijalnoj skrbi 2018-2019 Zakon o socijalnoj skrbi 2020-2022 Zakon o socijalnoj skrbi 2022-2022 Zakon o socijalnoj skrbi 2022-2023 Zakon o socijalnoj skrbi 2023-2023 Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti 2019-2022 Zakon o sportskoj inspekciji Zakon o sportskoj inspekciji 2012-2019 Zakon o sportskoj inspekciji 2019-2021 Zakon o sportu Zakon o sportu 2013-2015 Zakon o sportu 2015-2019 Zakon o sportu 2020-2020 Zakon o sportu 2020-2022 Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 2018-2019 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 2019-2019 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 2008-2017 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 2020-2022 Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o sprječavanju sukoba interesa 2015-2020 Zakon o sprječavanju sukoba interesa 2020-2021 Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o sredstvima za zaštitu bilja Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju 2023-2024 Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima 2019-2019 Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima 2020-2023 Zakon o statusu prognanika i izbjeglica Zakon o statusu prognanika i izbjeglica 2013-2019 Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem 2011-2018 Zakon o stečaju potrošača Zakon o stočarstvu Zakon o strancima Zakon o strancima 2009-2012 Zakon o strancima 2012-2013 Zakon o strancima 2013-2017 Zakon o strancima 2017-2018 Zakon o strancima 2018-2020 Zakon o strancima 2021-2022 Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013 Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o subvencioniranju stambenih kredita 2018-2019 Zakon o subvencioniranju stambenih kredita 2019-2020 Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o sudovima Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o sudovima 2018-2020 Zakon o sudovima 2021-2022 Zakon o sudovima 2022-2023 Zakon o sudovima za mladež Zakon o sudovima za mladež 2013-2015 Zakon o sudovima za mladež 2015-2019 Zakon o sudskim pristojbama Zakon o sudskim pristojbama 2014-2015 Zakon o sudskim pristojbama 2015-2018 Zakon o sudskom registru Zakon o sudskom registru 2013-2014 Zakon o sudskom registru 2014-2015 Zakon o sudskom registru 2015-2019 Zakon o sudskom registru 2019-2022 Zakon o sudskom registru 2022-2023 Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o sustavu civilne zaštite 2015-2018 Zakon o sustavu civilne zaštite 2019-2020 Zakon o sustavu civilne zaštite 2020-2021 Zakon o sustavu civilne zaštite 2021-2022 Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o sustavu državne uprave Zakon o sustavu državne uprave 2007-2011 Zakon o sustavu državne uprave 2011-2013 Zakon o sustavu državne uprave 2013-2016 Zakon o sustavu državne uprave 2016-2019 Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 2015-2019 Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o suzbijanju zlouporabe droga 2013-2019 Zakon o tajnosti podataka Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti 2010-2013 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti 2013-2014 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti 2014-2019 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti 2019-2021 Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o trgovačkim društvima Zakon o trgovačkim društvima 2019-2022 Zakon o trgovačkim društvima 2015-2019 Zakon o trgovačkim društvima 2022-2022 Zakon o trgovačkim društvima 2023-2023 Zakon o trgovačkim društvima 2023-2023 B Zakon o trgovini Zakon o trgovini 2014-2019 Zakon o trgovini 2019-2019 Zakon o trgovini 2020-2023 Zakon o trošarinama Zakon o trošarinama 2010-2013 Zakon o trošarinama 2013-2015 Zakon o trošarinama 2015-2016 Zakon o trošarinama 2017-2018 Zakon o trošarinama 2019-2019 Zakon o trošarinama 2020-2022 Zakon o tržištu električne energije Zakon o tržištu električne energije 2004-2012 Zakon o tržištu električne energije 2013-2015 Zakon o tržištu električne energije 2015-2018 Zakon o tržištu električne energije 2018-2019 Zakon o tržištu električne energije 2019-2021 Zakon o tržištu kapitala 1/2 Zakon o tržištu kapitala 2/2 Zakon o tržištu kapitala 2008-2013 Zakon o tržištu kapitala 2013-2013 Zakon o tržištu kapitala 2014-2015 Zakon o tržištu kapitala 2015-2017 Zakon o tržištu kapitala 2018-2018 Zakon o tržištu kapitala 2018-2020 Zakon o tržištu kapitala 2020-2021 Zakon o tržištu kapitala 2021-2022 Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata 2006-2014 Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata 2014-2017 Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata 2017-2019 Zakon o tržištu plina Zakon o tržištu rada Zakon o tržištu rada 2020-2022 Zakon o tržištu toplinske energije Zakon o tržištu toplinske energije 2013-2015 Zakon o tržištu toplinske energije 2015-2018 Zakon o tržištu toplinske energije 2018-2019 Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zakon o turističkoj inspekciji Zakon o turističkoj pristojbi Zakon o turističkoj pristojbi 2019-2020 Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o turizmu Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o udomiteljstvu Zakon o udomiteljstvu 2012-2018 Zakon o udomiteljstvu 2019-2022 Zakon o udrugama Zakon o udrugama 2002-2014 Zakon o udrugama 2014-2019 Zakon o udrugama 2020-2022 Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2006-2015 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2014-2014 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2014-2015 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2016-2018 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2018-2019 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2019-2021 Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o upravljanju državnom imovinom 2010-2013 Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2016-2017 Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2017-2018 Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi 2001-2019 Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o upravnim pristojbama Zakon o upravnim pristojbama 2014-2017 Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o upravnim sporovima Zakon o upravnim sporovima 1992-20111 Zakon o upravnim sporovima 2012-2014 Zakon o upravnim sporovima 2014-2017 Zakon o upravnim sporovima 2017-2021 Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o upravnoj inspekciji 2008-2018 Zakon o upravnoj inspekciji 2018-2020 Zakon o upravnoj inspekciji 2020-2024 Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o uslugama Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o ustanovama Zakon o ustanovama 2008-2019 Zakon o ustanovama 2020-2022 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o utvrđivanju ratne štete Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o uzgoju domaćih životinja 2019-2021 Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Zakon o vanjskim poslovima Zakon o vanjskim poslovima 2013-2018 Zakon o vanparničnom postupku Zakon o vatrogastvu Zakon o vatrogastvu 2010-2019 Zakon o vatrogastvu 2023-2024 Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima 2013-2015 Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima 2015-2019 Zakon o veterinarstvu Zakon o veterinarstvu 2007-2013 Zakon o veterinarstvu 2013-2018 Zakon o veterinarstvu 2019-2021 Zakon o veterinarstvu 2021-2022 Zakon o veterinarstvu 2022-2022 Zakon o vinu Zakon o vinu 2014-2019 Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu 2009-2019 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o vodama Zakon o vodama 1995-2009 Zakon o vodama 2011-2013 Zakon o vodama 2013-2018 Zakon o vodama 2018-2019 Zakon o vodama 2019-2021 Zakon o vodama 2021-2023 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 2013-2015 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 2015-2017 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 2017-2018 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 2019-2020 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 2020-2023 Zakon o vodnim uslugama Zakon o volonterstvu Zakon o volonterstvu 2013-2021 Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom 2017-2021 Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom 2021-2024 Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o zadrugama Zakon o zadrugama 2014-2018 Zakon o zadrugama 2019-2019 Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda Zakon o zakladama Zakon o zakladama 2019-2019 Zakon o zakladama 2020-2022 Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o zakladi Kultura nova Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 2011-2015 Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 2015-2018 Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora 1996-2011 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima 2010-2022 Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2017-2018 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2018-2020 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2020-2021 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2021-2022 Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o zaštiti na radu Zakon o zaštiti na radu 1996-2014 Zakon o zaštiti na radu 2014-2018 Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o zaštiti od buke Zakon o zaštiti od buke 2016-2019 Zakon o zaštiti od buke 2019-2021 Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2003-2009 Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2009-2017 Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2018-2019 Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2020-2023 Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2023-2024 Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja 2010-2019 Zakon o zaštiti od požara Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja 2011-2019 Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti okoliša 2007-2013 Zakon o zaštiti okoliša 2013-2015 Zakon o zaštiti okoliša 2015-2018 Zakon o zaštiti okoliša 2018-2018 Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama 1997-2014 Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o zaštiti poduzeća i drugih pravnih osoba sa privremeno zaposjednutih područja Republike Hrvatske Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti potrošača 2007-2014 Zakon o zaštiti potrošača 2015-2019 Zakon o zaštiti potrošača 2019-2022 Zakon o zaštiti potrošača 2022-2023 Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti 2019-2022 Zakon o zaštiti prirode Zakon o zaštiti prirode 2005-2013 Zakon o zaštiti prirode 2013-2018 Zakon o zaštiti prirode 2018-2019 Zakon o zaštiti prirode 2019-2019 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 2009-2018 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 2018-2020 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 2020-2020 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 2021-2021 Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata 2014-2019 Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o zaštiti zraka Zakon o zaštiti zraka 2017-2018 Zakon o zaštiti zraka 2019-2019 Zakon o zaštiti zraka 2020-2022 Zakon o zaštiti životinja Zakon o zaštiti životinja 2006-2013 Zakon o zaštiti životinja 2013-2017 Zakon o zaštiti životinja 2017-2019 Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon o zdravlju životinja Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2015-2018 Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019-2022 Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2022-2023 Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2023-2024 Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o zemljišnim knjigama 2009-2013 Zakon o zemljišnim knjigama 2013-2017 Zakon o zemljišnim knjigama 2017-2019 Zakon o zemljišnim knjigama 2019-2022 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Zakon o zračnim lukama Zakon o zračnom prometu Zakon o čeku Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o članarinama u turističkim zajednicama 2011-2015 Zakon o članarinama u turističkim zajednicama 2016-2016 Zakon o članarinama u turističkim zajednicama 2017-2019 Zakon o članarinama u turističkim zajednicama 2020-2020 Zakon o šumama Zakon o šumama 2013-2014 Zakon o šumama 2014-2018 Zakon o šumama 2018-2018 Zakon o šumama 2019-2019 Zakon o šumama 2020-2020 Zakon o šumama 2021-2024 Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu 2014-2019 Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu 2019-2019 Zakon o željeznici Zakon o željeznici 2014-2017 Zakon o željeznici 2017-2019 Zakon o željeznici 2019-2021 Zakon o željeznici 2021-2022 Zakon o žigu Zakon o žigu 2003-2019 Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o žičarama Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 2009-2014 Zakon.hr + Zakon.ai Zakon.hr o obveznim odnosima 2018-2021 Zakon.hr o obveznim odnosima 2022-2022 Zakon.hr o obveznim odnosima 2023-2023

Copyright © Ante Borić