NN 147/2023 (12.12.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja

Ministarstvo poljoprivrede

2056

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za europske poslove, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROTOKOLIMA ZA ISPITIVANJE RAZLIČITOSTI, UJEDNAČENOSTI I POSTOJANOSTI SORTI U SVRHU PRIZNAVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti u svrhu priznavanja (»Narodne novine« broj 8/22., 146/22. i 64/23.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Komisije 2003/90/EZ оd 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 254, 8. 10. 2003.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2023/1438 od 10. srpnja 2023. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ u pogledu protokola za ispitivanje određenih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta i određenih sorata povrća (SL L 176/17, 11. 7. 2023.)

– Direktiva Komisije 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrća (SL L 254, 8. 10. 2003.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2023/1438 od 10. srpnja 2023. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ u pogledu protokola za ispitivanje određenih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta i određenih sorata povrća (SL L 176/17, 11. 7. 2023.)

– Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20. 7. 2002.).«.

Članak 2.

Dosadašnji Dodaci I. i II. zamjenjuju se novim Dodacima I. i II. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 3.

Za preglede započete prije 1. siječnja 2024. godine primjenjivat će se uvjeti u skladu s odredbama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti u svrhu priznavanja.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 011-01/23-01/52

Urbroj: 525-06/245-23-12

Zagreb, 1. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

DODATAK I.

Popis vrsta koje moraju udovoljavati protokolima CPVO-a za provođenje DUS ispitivanja

 

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Protokol CPVO-a

Allium cepa L. (skupina Aggregatum)

Luk kozjak

TP 46/2 od 1. 4. 2009.

Allium cepa L. (skupina Cepa)

Luk

TP 46/2 od 1. 4. 2009.

Allium fistulosum L.

Luk zimski

TP 161/1 od 11. 3. 2010.

Allium porrum L.

Poriluk

TP 85/2 od 1. 4. 2009.

Allium sativum L.

Češnjak

TP 162/2 od 30. 5. 2023.

Allium schoenoprasum L.

Vlasac

TP 198/2 od 11. 3. 2015.

Apium graveolens L.

Celer

TP 82/1 od 13. 3. 2008.

Apium graveolens L.

Celer korjenaš

TP 74/1 od 13. 3. 2008.

Asparagus officinalis L.

Šparoga

TP 130/2 od 16. 2. 2011.

Avena nuda L.

Golozrna zob

TP 20/3 od 6. 3. 2020.

Avena sativa L. (uključuje A. byzantina K. Koch)

Zob i crvena zob

TP 20/3 od 6. 3. 2020.

Beta vulgaris L.

Cikla uključujući Cheltenham repu

TP 60/1 od 1. 4. 2009.

Beta vulgaris L.

Blitva

TP 106/2 od 14. 4. 2021.

Brassica napus L. (partim)

Uljana repica

TP 36/3 od 21. 4. 2020.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Stočna koraba

TP 89/1 od 11. 3. 2015.

Brassica oleracea L.

Kelj lisnati

TP 90/1 od 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Cvjetača

TP 45/2 Rev. 2 od 21. 3. 2018.

Brassica oleracea L.

Brokula ili kalabrijska brokula

TP 151/2 Rev. 2 od 21. 4. 2020.

Brassica oleracea L.

Kelj pupčar

TP 54/2 Rev. od 15. 3. 2017.

Brassica oleracea L.

Korabica

TP 65/2 od 30. 5. 2023.

Brassica oleracea L.

Kelj grmoliki, kupus bijeli i kupus crveni

TP 48/3 Rev. 2 od 25. 3. 2021.

Brassica rapa L.

Kupus kineski

TP 105/1 od 13. 3. 2008.

Cannabis sativa L.

Konoplja

TP 276/2 Rev. od 30.12.2022.

Capsicum annuum L.

Čili paprika ili paprika

TP 76/2 Rev. 2 Corr od 21. 4. 2020

Cichorium endivia L.

Kudrava endivija i endivija širokolisna

TP 118/3 od 19. 3. 2014.

Cichorium intybus L.

Industrijska cikorija

TP 172/2 od 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Lisnati ili glavati radič

TP 154/2 Rev.od 31. 3. 2023.

Cichorium intybus L.

Radič za pospješivanje

TP 173/2 od 21. 3. 2018.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Lubenica

TP 142/2 Rev od 31. 3. 2023.

Cucumis melo L.

Dinja

TP 104/2 Rev. 2 od 25. 3. 2021.

Cucumis sativus L.

Krastavac i krastavac za konzerviranje

TP 61/2 Rev. 2 od 19. 3. 2019.

Cucurbita maxima Duchesne

Buča

TP 155/1 od 11. 3. 2015.

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Međuvrsni hibridi Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne kao podloga za cijepljenje

TP 311/1 od 15. 3. 2017.

Cucurbita pepo L.

Tikva ili tikvica

TP 119/1 Rev. od 19. 3. 2014.

Cynara cardunculus L.

Artičoka i karda

TP 184/2 Rev. od 6. 3. 2020.

Dactylis glomerata L.

Klupčasta oštrica

TP 31/1 od 25. 3. 2021.

Daucus carota L.

Mrkva i stočna mrkva

TP 49/3 od 13. 3. 2008.

Festuca arundinacea Schreb.

Vlasulja barska

TP 39/1 od 1. 10. 2015.

Festuca filiformis Pourr.

Uskolisna vlasulja ovčja

TP 67/1 od 23. 6. 2011.

Festuca ovina L.

Vlasulja ovčja

TP 67/1 od 23. 6. 2011.

Festuca pratensis Huds.

Vlasulja livadna

TP 39/1 od 1.10.2015.

Festuca rubra L.

Vlasulja nacrvena

TP 67/1 od 23. 6. 2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Oštrolisna vlasulja

TP 67/1 od 23. 6. 2011.

Foeniculum vulgare Mill.

Komorač

TP 183/2 od 14. 4. 2021.

Glycine max (L.) Merr.

Soja

TP 80/1 od 15. 3. 2017.

Gossypium spp.

Pamuk

TP 88/2 od 11. 12. 2020.

Helianthus annuus L.

Suncokret

TP 81/1 od 31. 10. 2002.

Hordeum vulgare L.

Ječam

TP 19/5 od 19. 3. 2019.

Lactuca sativa L.

Zelena salata

TP 13/6 Rev. 3 od 27. 4. 2022.

Linum usitatissimum L.

Lan/sjeme lana

TP 57/2 od 19. 3. 2014.

Lolium multiflorum Lam.

Ljulj talijanski

TP 4/2 od 19. 3. 2019.

Lolium perenne L.

Ljulj engleski

TP 4/2 od 19. 3. 2019.

Lolium x hybridum Hausskn.

Ljulj oldenburški

TP 4/2 od 19. 3. 2019.

Medicago sativa L.

Lucerna

TP 6/1 Corr. od 22. 12. 2021.

Medicago x varia T. Martyn

Bastardna lucerna

TP 6/1 Corr. od 22. 12. 2021.

Oryza sativa L.

Riža

TP 16/3 od 1. 10. 2015.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Peršin

TP 136/1 Corr od 21. 3. 2007

Phaseolus coccineus L.

Grah mnogocvjetni

TP 9/1 od 21. 3. 2007.

Phaseolus vulgaris L.

Grah mahunar niski i grah mahunar visoki

TP 12/4 od 27. 2. 2013.

Phleum nodosum L.

Mačji repak Bertolonijev

TP 34/1 od 22. 12. 2021.

Phleum pratense L.

Mačji repak

TP 34/1 od 22. 12. 2021.

Pisum sativum L. (partim)

Stočni grašak

TP 7/2 Rev. 3 Corr of 16. 3. 2020.

Pisum sativum L. (partim)

Grašak naboranog sjemena, grašak okruglog sjemena i grašak šećerac

TP 7/2 Rev. 3 Corr of 16. 3. 2020.

Poa pratensis L.

Vlasnjača livadna

TP 33/1 od 15. 3. 2017.

Raphanus sativus L.

Rotkvica, rotkva

TP 64/2 Rev. Corr od 11. 3. 2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Uljana rotkva

TP 178/1 od 15. 3. 2017.

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbara

TP 62/1 od 19. 4. 2016.

Scorzonera hispanica L.

Crni korijen

TP 116/1 od 11. 3. 2015.

Secale cereale L.

Raž

TP 58/1 Rev. Corr. od 27. 4. 2022.

Sinapis alba L.

Gorušica bijela

TP 179/1 od 15. 3. 2017.

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Podanci rajčice

TP 294/1 Rev. 5 od 14. 4. 2021.

Solanum lycopersicum L.

Rajčica

TP 44/4 Rev. 5 od 14. 4. 2021.

Solanum melongena L.

Patlidžan

TP 117/1 od 13. 3. 2008.

Solanum tuberosum L.

Krumpir

TP 23/3 od 15. 3. 2017.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Sirak

TP 122/1 od 19. 3. 2019.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Hibridi nastali križanjem vrsta Sorghum bicolor subsp., bicolor i Sorghum bicolor subsp. drummondii

TP 122/1 od 19. 3. 2019.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Sudanska trava

TP 122/1 od 19. 3. 2019.

Spinacia oleracea L.

Špinat

TP 55/5 Rev. 4 od 27. 4. 2022.

Trifolium pratense L.

Djetelina crvena

TP 5/1 od 22. 12. 2021.

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Pšenica

TP 3/5 od 19. 3. 2019.

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Tvrda pšenica

TP 120/3 od 19. 3. 2014.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Matovilac

TP 75/2 od 21. 3. 2007.

Vicia faba L.

Stočni bob

TP 8/1 od 19. 3. 2019.

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP 206/1 od 25. 3. 2004.

Vicia sativa L.

Grahorica jara

TP 32/1 od 19. 4. 2016.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibridi nastali križanjem vrste iz roda Triticum i vrste iz roda Secale

TP 121/3 od 27. 4. 2022.

Zea mays L. (partim)

Kukuruz

TP 2/3 od 11. 3. 2010.

Zea mays L. (partim)

Slatki kukuruz i kukuruz kokičar

TP 2/3 od 11. 3. 2010.

 

 

 

 

Tekst protokola objavljen je na mrežnim stranicama CPVO-a (www.cpvo.europa.eu).

DODATAK II.

Popis vrsta koje moraju udovoljavati vodičima UPOV-a za provođenje DUS ispitivanja

 

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Smjernice UPOV-a

Agrostis canina L.

Rosulja pasja

TG/30/6 od 12. 10. 1990.

Agrostis capillaris L.

Obična rosulja

TG/30/6 od 12. 10. 1990.

Agrostis gigantea Roth

Rosulja bijela

TG/30/6 od 12. 10. 1990.

Agrostis stolonifera L.

Rosulja vriježasta

TG/30/6 od 12. 10. 1990.

Arachis hypogaea L.

Orašac/kikiriki

TG/93/4 od 9. 4. 2014.

Beta vulgaris L.

Stočna repa

TG/150/3 od 4. 11. 1994.

Brassica juncea (L.) Czern

Smeđa gorušica

TG/335/1 od 17. 12.2020.

Brassica rapa L.

Postrna repa

TG/37/11 od 23. 9. 2022.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Krmna ogrštica

TG/185/3 od 17.4.2002.

Bromus catharticus Vahl

Stoklasa štraderova

TG/180/3 od 4. 4. 2001.

Bromus sitchensis Trin.

Stoklasa zobena

TG/180/3 od 4. 4. 2001.

Carthamus tinctorius L.

Šafranika

TG/134/3 od 12. 10. 1990.

Lotus corniculatus L.

Smiljkita roškasta

TG 193/1 od 9. 4. 2008.

Lupinus albus L.

Lupina bijela slatka

TG/66/4 od 31. 3. 2004.

Lupinus angustifolius L.

Lupina uskolisna

TG/66/4 od 31. 3. 2004.

Lupinus luteus L.

Lupina slatka

TG/66/4 od 31. 3. 2004.

Medicago doliata Carmign.

Dunjica čigrasta/šiljasta

TG/228/1 od 5. 4. 2006.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Medicago italica (Mill.) Fiori

TG/228/1 od 5. 4. 2006.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Obalna vija/dunjica

TG/228/1 od 5. 4. 2006.

Medicago lupulina L.

Hmeljasta vija/dunjica

TG/228/1 od 5. 4. 2006.

Medicago murex Willd.

Medicago murex Willd.

TG/228/1 od 5. 4. 2006.

Medicago polymorpha L.

Oštrodlakava vija/dunjica

TG/228/1 od 5. 4. 2006.

Medicago rugosa Desr.

Medicago rugosa Desr.

TG/228/1 od 5. 4. 2006.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Štitasta vija/dunjica

TG/228/1 od 5. 4. 2006.

Medicago truncatula Gaertn.

Buretasta lucerna

TG/228/1 od 5. 4. 2006.

Papaver somniferum L.

Mak

TG/166/4 od 9. 4. 2014.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Facelija

TG 319/1 od 5. 4. 2017.

Trifolium repens L.

Djetelina bijela

TG/38/7 od 9. 4. 2003.

Trifolium subterraneum L.

Podzemna djetelina

TG/170/3 od 4. 4. 2001.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibridi nastali križanjem vrste iz roda Festuca i vrste iz roda Lolium

TG/243/1 od 9. 4. 2008.

 

 

 

Tekst vodiča objavljen je na mrežnim stranicama UPOV-a (www.upov.int).

 

 

 

Copyright © Ante Borić