Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 155/2023 (22.12.2023.), Odluka o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2024. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2377

Na temelju članka 41. stavka 6. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 29/18., 32/19. i 18/23.) ministrica poljoprivrede uz suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa i uprave donosi

ODLUKU

O VISINI IZUZETIH NOVČANIH SREDSTAVA OD OVRHE ZA 2024. GODINU

I.

Ovom Odlukom propisuje se visina izuzetih novčanih sredstava od ovrhe koja su nužna obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje posjeduje žive životinje radi osiguravanja održivosti osnovnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno za opskrbu hranom i druge skrbi za životinje.

Izuzeta novčana sredstva propisuju se u visini dostatnoj na mjesečnoj razini za podmirenje uzdržnih potreba hrane i lijekova za životinje evidentirane u nadležnim registrima po grlu za goveda i kopitare, po grlu za svinje, po grlu za ovce i koze te po kljunu za perad za 2024. godinu.

II.

Visina izuzetih novčanih sredstava od ovrhe iz točke I. ove Odluke iznosi za:

1. goveda i kopitare (po grlu): 171,00 eura

2. svinje (po grlu): 49,00 eura

3. ovce i koze (po grlu): 37,00 eura

4. perad (po kljunu): 6,00 eura.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, stupa na snagu 1. siječnja 2024. i prestaje važiti 31. prosinca 2024.

Klasa: 740-11/23-01/35

Urbroj: 525-11/680-23-1

Zagreb, 30. studenoga 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić