NN 32/2024 (15.3.2024.), Odluka o proglašenju 2025. godine »Godinom obilježavanja 1100. obljetnice hrvatskoga kraljevstva«

HRVATSKI SABOR

484

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 14. ožujka 2024. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU 2025. GODINE »GODINOM OBILJEŽAVANJA 1100. OBLJETNICE HRVATSKOGA KRALJEVSTVA«

I.

Godina 2025. proglašava se »Godinom obilježavanja 1100. obljetnice hrvatskoga kraljevstva«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 990-01/24-01/4

Zagreb, 14. ožujka 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić