Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 31/2024 (13.3.2024.), Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 78. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 14. ožujka 2024. donio je

ODLUKU O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA

I.

Raspušta se Hrvatski sabor

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Copyright © Ante Borić