Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 135/2023 (10.11.2023.), Odluka o uspostavi informacijskog sustava Jedinstvene elektroničke evidencije rada putem digitalnih radnih platformi

Vlada Republike Hrvatske

1839

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 13. Zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada (»Narodne novine«, broj 151/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. studenoga 2023. donijela

ODLUKU

O USPOSTAVI INFORMACIJSKOG SUSTAVA JEDINSTVENE ELEKTRONIČKE EVIDENCIJE RADA PUTEM DIGITALNIH RADNIH PLATFORMI

I.

Ovom Odlukom pokreće se uspostava informacijskog sustava Jedinstvene elektroničke evidencije rada (u daljnjem tekstu: informacijski sustav JEER).

II.

Izrada informacijskog sustava JEER provest će se kao dio projekta radnog naziva Uvođenje sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena i podizanje razine svijesti o dobrobitima prijavljenog rada za čiju pripremu i upravljanje je zaduženo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

III.

Izradu poslovnog rješenja i uspostavu informacijskog sustava JEER te umrežavanje istog s temeljnim registrima tijela državne uprave izvršit će Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.

IV.

Procijenjena vrijednost izrade informacijskog sustava JEER u skladu s točkom III. ove Odluke iznosi 2.550.000,00 eura s porezom na dodanu vrijednost, a sredstva su osigurana u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao nositelju projekta u okviru Europskog socijalnog fonda plus, kao dio sredstava za realizaciju projekta radnog naziva Uvođenje sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena i podizanje razine svijesti o dobrobitima prijavljenog rada.

V.

Vlasnik informacijskog sustava JEER je Republika Hrvatska.

VI.

Sredstva za podršku i održavanje informacijskog sustava JEER nakon uspostave osigurat će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na svojim pozicijama u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/251 Urbroj: 50301-05/20-23-3 Zagreb, 9. studenoga 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić