Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 142/2023 (29.11.2023.), Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

1941

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENAMA TEHNIČKOG PROPISA KOJIM SE UTVRĐUJU TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA GRAĐEVNE PROIZVODE U USKLAĐENOM PODRUČJU

Članak 1.

(1) U Tehničkom propisu kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (»Narodne novine«, broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19 i 150/22) Popis usklađenih normi za građevne proizvode dan u Prilogu 1 Tehničkog propisa zamjenjuje se novim Popisom usklađenih normi za građevne proizvode danim u Prilogu 1 ovoga Tehničkog propisa koji čini njegov sastavni dio.

(2) Popis europskih dokumenata za ocjenjivanje dan u Prilogu 3 Tehničkog propisa zamjenjuje se novim Popisom europskih dokumenata za ocjenjivanje danim u Prilogu 2 ovoga Tehničkog propisa koji čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Propis stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/23-01/159 Urbroj: 531-01-23-2 Zagreb, 14. studenoga 2023.

Potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić, v. r.

PRILOG 1

POPIS USKLAĐENIH NORMI ZA GRAĐEVNE PROIZVODE

 

Referentni broj i naslov usklađene norme na hrvatskom (i referentni dokument)

Referentni broj i naslov usklađene norme na engleskom (i referentni dokument)

Referentni broj zamijenjene norme

Datum početka primjene norme kao usklađene norme

Datum završetka razdoblja istodobnog postojanja

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HRN EN 1:2008

Uljne peći s isparivačkim plamenicima

EN 1:1998

Flued oil stoves with vaporizing burners

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

EN 1:1998/A1:2007

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 40-4:2008

Rasvjetni stupovi -- 4. dio: Zahtjevi za betonske rasvjetne stupove od armiranog i prednapetog betona

EN 40-4:2005

Lighting columns -- Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns

 

1. 10. 2006.

1. 10. 2007.

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 40-5:2008

Rasvjetni stupovi -- 5. dio: Zahtjevi za čelične rasvjetne stupove

EN 40-5:2002

Lighting columns -- Part 5: Requirements for steel lighting columns

 

1. 2. 2003.

1. 2. 2005.

HRN EN 40-6:2008

Rasvjetni stupovi -- 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove

EN 40-6:2002

Lighting columns -- Part 6: Requirements for aluminium lighting columns

 

1. 2. 2003.

1. 2. 2005.

HRN EN 40-7:2008

Rasvjetni stupovi -- 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvjetne stupove

EN 40-7:2002

Lighting columns -- Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns

 

1. 10. 2003.

1. 10. 2004.

HRN EN 54-2:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema

EN 54-2:1997

Fire detection and fire alarm systems -- Part 2: Control and indicating equipment

 

1. 1. 2008.

1. 8. 2009.

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2008.

HRN EN 54-2:2005/A1:2007

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1. 1. 2008.

1. 8. 2009.

HRN EN 54-3:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 3. dio: Naprave za uzbunjivanje -- Sirene

EN 54-3:2001

Fire detection and fire alarm systems -- Part 3: Fire alarm devices -- Sounders

 

1. 4. 2003.

1. 6. 2009.

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1. 4. 2003.

30. 6. 2005.

HRN EN 54-3:2005/A2:2008

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1. 3. 2007.

1. 6. 2009.

HRN EN 54-4:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 4. dio: Oprema za napajanje energijom

EN 54-4:1997

Fire detection and fire alarm systems -- Part 4: Power supply equipment

 

1. 10. 2003.

1. 8. 2009.

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1. 10. 2003.

1. 8. 2009.

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1. 6. 2005.

1. 6. 2005.

HRN EN 54-4:2005/A2:2008

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1. 6. 2007.

1. 8. 2009.

HRN EN 54-5:2018

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 5. dio: Detektori topline -- Točkasti detektori

EN 54-5:2017+A1:2018

Fire detection and fire alarm systems -- Part 5: Heat detectors -- Point heat detectors

HRN EN 54-5:2005

(EN 54-5:2000)

(EN 54-5:2000/A1:2002)

20. 3. 2019.

31. 8.2022.

EN 54-7:2018

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 7. dio: Detektori dima -- Točkasti detektori s raspršivanjem svjetla, prolaskom svjetla ili ionizacijom

EN 54-7:2018

Fire detection and fire alarm systems -- Part 7: Smoke detectors -- Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization

HRN EN 54-7:2005

(EN 54-7:2000)

(EN 54-7:2000/A1:2002)

HRN EN 54-7:2005/A2:2008

(EN 54-7:2000/

A2:2006)

20. 3. 2019.

31. 8. 2022.

HRN EN 54-10:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 10. dio: Detektori plamena -- Točkasti detektori

EN 54-10:2002

Fire detection and fire alarm systems -- Part 10: Flame detectors -- Point detectors

 

1. 9. 2006.

1. 9. 2008.

HRN EN 54-10:2005/A1:2008

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1. 9. 2006.

1. 9. 2008.

HRN EN 54-11:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 11. dio: Ručni javljači

EN 54-11:2001

Fire detection and fire alarm systems -- Part 11: Manual call points

 

1. 9. 2006.

1. 9. 2008.

HRN EN 54-11:2005/A1:2008

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1. 9. 2006.

1. 9. 2008.

HRN EN 54-12:2015

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 12. dio: Detektori dima -- Linijski detektori s optičkom zrakom

EN 54-12:2015

Fire detection and fire alarm systems -- Part 12: Smoke detectors -- Line detectors using an optical beam

HRN EN 54-12:2005

(EN 54-12:2002)

8. 4. 2016.

8. 4. 2019.

HRN EN 54-16:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 16. dio: Kontrolna i pokazna oprema zvučne uzbune

EN 54-16:2008

Fire detection and fire alarm systems -- Part 16: Voice alarm control and indicating equipment

 

1. 1. 2009.

1. 4. 2011.

HRN EN 54-17:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 17. dio: Izolatori kratkoga spoja

EN 54-17:2005

Fire detection and fire alarm systems -- Part 17: Short circuit isolators

 

1. 10. 2006.

1. 12. 2008.

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 54-18:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 18. dio: Ulazno/izlazni uređaji

EN 54-18:2005

Fire detection and fire alarm systems -- Part 18: Input/output devices

 

1. 10. 2006.

1. 12. 2008.

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2008.

HRN EN 54-20:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 20. dio: Aspiracijski dimni detektori

EN 54-20:2006

Fire detection and fire alarm systems -- Part 20: Aspirating smoke detectors

 

1. 4. 2007.

1. 7. 2009.

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1. 8. 2009.

1. 8. 2009.

HRN EN 54-21:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 21. dio: Oprema za prijenos uzbune i dojavu greške

EN 54-21:2006

Fire detection and fire alarm systems -- Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment

 

1. 3. 2007.

1. 6. 2009.

HRN EN 54-23:2010

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 23. dio: Uređaji za požarno uzbunjivanje -- Uređaji za vizualno uzbunjivanje

EN 54-23:2010

Fire detection and fire alarm systems -- Part 23: Fire alarm devices -- Visual alarm devices

 

1. 12. 2010.

31. 12. 2013.

HRN EN 54-24:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 24. dio: Dijelovi sustava zvučne uzbune -- Zvučnici

EN 54-24:2008

Fire detection and fire alarm systems -- Part 24: Components of voice alarm systems -- Loudspeakers

 

1. 1. 2009.

1. 4. 2011.

HRN EN 54-25:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radio veze

EN 54-25:2008

Fire detection and fire alarm systems -- Part 25: Components using radio links

 

1. 1. 2009.

1. 4. 2011.

HRN EN 54-25:2008/Ispr.1:2012

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1. 7. 2012.

1. 7. 2012.

HRN EN 179:2008

Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 179:2008

Building hardware -- Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape routes -- Requirements and test methods

HRN EN 179:2001

(EN 179:1997)

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 197-1:2012

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene

EN 197-1:2011

Cement -- Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

HRN EN 197-1:2003

(EN 197-1:2000)

HRN EN 197-4:2004

(EN 197-4:2004)

1. 7. 2012.

1. 7. 2013.

HRN EN 295-1:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 1. dio: Zahtjevi za cijevi, oblikovne komade i cijevne priključke

EN 295-1:2013

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers -- Part 1: Requirements for pipes, fittings and joints

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1. 11. 2013.

1. 11. 2014.

HRN EN 295-4:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 4. dio: Zahtjevi za prilagođivače, spojnice i elastične spojke

EN 295-4:2013

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers -- Part 4: Requirements for adaptors, connectors and flexible couplings

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1. 11. 2013.

1. 11. 2014.

HRN EN 295-5:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 5. dio: Zahtjevi za perforirane cijevi i oblikovne komade

EN 295-5:2013

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers -- Part 5: Requirements for perforated pipes and fittings

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1. 11. 2013.

1. 11. 2014.

HRN EN 295-6:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 6. dio: Zahtjevi za dijelove kontrolnih okna i inspekcijskih komora

EN 295-6:2013

Vitrified clay pipes systems for drain and sewers -- Part 6: Requirements for components of manholes and inspection chambers

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1. 11. 2013.

1. 11. 2014.

HRN EN 295-7:2013

Keramičke cijevi za odvodne i kanalizacijske sustave -- 7. dio: Zahtjevi za cijevi i spojnice za priključke na cijevi

EN 295-7:2013

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers -- Part 7: Requirements for pipes and joints for pipe jacking

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1. 11. 2013.

1. 11. 2014.

HRN EN 331:2000

Kuglaste i konusne plinske slavine za kućne plinske instalacije koje se ručno zatvaraju

EN 331:1998

Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings

 

1. 9. 2011.

1. 9. 2012.

HRN EN 331:2000/A1:2012

EN 331:1998/A1:2010

 

1. 9. 2011.

1. 9. 2012.

HRN EN 413-1:2011

Zidarski cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 413-1:2011

Masonry cement -- Part 1: Composition, specifications and conformity criteria

HRN EN 413-1:2007

(EN 413-1:2004)

1. 2. 2012.

1. 2. 2013.

HRN EN 416-1:2009

Plinske ovjesne nekućanske tamno-zračeće grijalice s jednim plamenikom s ventilatorom -- 1. dio: Sigurnost

EN 416-1:2009

Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic use -- Part 1: Safety

 

1. 12. 2009.

1. 12. 2010.

HRN EN 438-7:2008

Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) -- Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno se nazivaju laminati) -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i završnu obradu stropa

EN 438-7:2005

High-pressure decorative laminates (HPL) -- Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) -- Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes

 

1. 11. 2005.

1. 11. 2006.

HRN EN 442-1:2015

Radijatori i konvektori -- 1. dio: Tehničke specifikacije i zahtjevi

EN 442-1:2014

Radiators and convectors – Part 1: Technical specifications and requirements

HRN EN 442-1:2008

(EN 442-1:1995)

13. 11. 2015.

13. 11. 2016.

HRN EN 450-1:2013

Leteći pepeo za beton -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnost

EN 450-1:2012

Fly ash for concrete -- Part 1: Definition, specifications and conformity criteria

HRN EN 450-1:2008

(EN 450-1:2005+

A1:2007)

1. 5. 2013.

1. 5. 2014.

HRN EN 459-1:2010

Građevno vapno -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 459-1:2010

Building lime -- Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

HRN EN 459-1:2004

(EN 459-1:2001)

1. 6. 2011.

1. 6. 2012.

HRN EN 490:2012

Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova -- Specifikacije proizvoda

EN 490:2011

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding -- Product specifications

HRN EN 490:2005

(EN 490:2004)

1. 8. 2012.

1. 8. 2012.

HRN EN 492:2018

Ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

EN 492:2012+A2:2018

Fibre-cement slates and fittings -- Product specification and test methods

HRN EN 492:2012

(EN 492:2012)

20. 3. 2019.

20. 3. 2020.

HRN EN 494:2015

Valovite ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

EN 494:2012+A1:2015

Fibre-cement profiled sheets and fittings -- Product specification and test methods

HRN EN 494:2012

(EN 494:2012)

8. 4. 2016.

8. 4. 2017.

HRN EN 516:2008

Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Instalacije za pristup krovu -- Staze, gazišta i stube

EN 516:2006

Prefabricated accessories for roofing -- Installations for roof access -- Walkways, treads and steps

 

1. 11. 2006.

1. 11. 2007.

HRN EN 517:2008

Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Sigurnosne krovne kuke

EN 517:2006

Prefabricated accessories for roofing -- Roof safety hooks

 

1. 12. 2006.

1. 12. 2007.

HRN EN 520:2010

Gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 520:2004+A1:2009

Gypsum plasterboards -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 520:2006

(EN 520:2004)

1. 6. 2010.

1. 12. 2010.

HRN EN 523:2004

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje -- Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete

EN 523:2003

Steel strip sheaths for prestressing tendons -- Terminology, requirements, quality control

 

1. 6. 2004.

1. 6. 2005.

HRN EN 534:2010

Valovite bitumenske ploče -- Specifikacija proizvoda i ispitne metode

EN 534:2006+A1:2010

Corrugated bitumen sheets -- Product specification and test methods

HRN EN 534:2008

(EN 534:2006)

1. 1. 2011.

1. 1. 2011.

HRN EN 544:2011

Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

EN 544:2011

Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements -- Product specification and test methods

HRN EN 544:2008

(EN 544:2005)

1. 4. 2012.

1. 4. 2012.

HRN EN 572-9:2005

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 572-9:2004

Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 9: Evaluation of conformity/Product standard

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 588-2:2005

Vlakneno-cementne cijevi za odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Kontrolna okna i inspekcijske komore

EN 588-2:2001

Fibre cement pipes for drains and sewers -- Part 2: Manholes and inspection chambers

 

1. 10. 2002.

1. 10. 2003.

HRN EN 598:2009

Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za odvodnju otpadnih voda -- Zahtjevi i postupci ispitivanja

EN 598:2007+A1:2009

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications -- Requirements and test methods

HRN EN 598:2008

(EN 598:2007)

1. 4. 2010.

1. 4. 2011.

HRN EN 621:2010

Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova

EN 621:2009

Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products

 

1. 8. 2010.

1. 8. 2011.

HRN EN 671-1:2012

Stabilni protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 1. dio: Hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima

EN 671-1:2012

Fixed firefighting systems -- Hose systems -- Part 1: Hose reels with semi-rigid hose

HRN EN 671-1:2007

(EN 671-1:2001)

1. 3. 2013.

1. 7. 2013.

HRN EN 671-2:2012

Stabilni protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima

EN 671-2:2012

Fixed firefighting systems -- Hose systems -- Part 2: Hose systems with lay-flat hose

HRN EN 671-2:2007

(EN 671-2:2001)

1. 3. 2013.

1. 7. 2013.

HRN EN 681-1:2003

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma

EN 681-1:1996

Elastomeric seals -- Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications -- Part 1: Vulcanized rubber

 

1. 1. 2003.

1. 1. 2009.

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1. 1. 2003.

1. 1. 2004.

EN 681-1:1996/ A2:2002

 

1. 1. 2003.

1. 1. 2004.

HRN EN 681-1:2003/A3:2007

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 681-2:2003

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000+A1:2002)

EN 681-2:2000

Elastomeric seals -- Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications -- Part 2: Thermoplastic elastomers

 

1. 1. 2003.

1. 1. 2004.

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1. 1. 2003.

1. 1. 2004.

HRN EN 681-2:2003/A2:2007

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2010.

HRN EN 681-3:2003

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume

EN 681-3:2000

Elastomeric seals -- Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications -- Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber

 

1. 1. 2003.

1. 1. 2004.

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1. 1. 2003.

1. 1. 2004.

HRN EN 681-3:2003/A2:2007

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1. 7. 2012.

1. 7. 2012.

HRN EN 681-4:2003

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi

EN 681-4:2000

Elastomeric seals -- Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications -- Part 4: Cast polyurethane sealing elements

 

1. 1. 2003.

1. 1. 2004.

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1. 1. 2003.

1. 1. 2004.

HRN EN 681-4:2003/A2:2007

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1. 7. 2012.

1. 7. 2012.

HRN EN 682:2007

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva namijenjenih za cijevi i spojnice za transport plina i tekućih ugljikovodika

EN 682:2002

Elastomeric seals -- Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids

 

1. 10. 2002.

1. 12. 2003.

EN 682:2002/A1:2005

 

1. 7. 2012.

1. 7. 2012.

HRN EN 771-1:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 1. dio: Opečni zidni elementi

EN 771-1:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 1: Clay masonry units

HRN EN 771-1:2011

(EN 771-1:2011)

10. 6. 2016.

10. 6. 2017.

HRN EN 771-2:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi

EN 771-2:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 2: Calcium silicate masonry units

HRN EN 771-2:2011

(EN 771-2:2011)

10. 6. 2016.

10. 6. 2017.

HRN EN 771-3:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat)

EN 771-3:2011+A1:2015

Specification for masonry units – Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)

HRN EN 771-3:2011

(EN 771-3:2011)

10. 6. 2016.

10. 6. 2017.

HRN EN 771-4:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona

EN 771-4:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units

HRN EN 771-4:2011

(EN 771-4:2011)

10. 6. 2016.

10. 6. 2017.

HRN EN 771-5:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena

EN 771-5:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 5: Manufactured stone masonry units

HRN EN 771-5:2011

(EN 771-5:2011)

10. 6. 2016.

10. 6. 2017.

HRN EN 771-6:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 6. dio: Zidni elementi od prirodnog kamena

EN 771-6:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 6: Natural stone masonry units

HRN EN 771-6:2011

(EN 771-6:2011)

8. 4. 2016.

8. 4. 2017.

HRN EN 777-1:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 1. dio: Sustav D -- Sigurnost

EN 777-1:2009

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use -- Part 1: System D -- Safety

 

1. 11. 2009.

1. 11. 2010.

HRN EN 777-2:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 2. dio: Sustav E -- Sigurnost

EN 777-2:2009

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use -- Part 2: System E -- Safety

 

1. 11. 2009.

1. 11. 2010.

HRN EN 777-3:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 3. dio: Sustav F -- Sigurnost

EN 777-3:2009

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non domestic use -- Part 3: System F -- Safety

 

1. 11. 2009.

1. 11. 2010.

HRN EN 777-4:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 4. dio: Sustav H -- Sigurnost

EN 777-4:2009

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use -- Part 4: System H -- Safety

 

1. 11. 2009.

1. 11. 2010.

HRN EN 778:2010

Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova

EN 778:2009

Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 70 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products

 

1. 8. 2010.

1. 8. 2011.

HRN EN 845-1:2016

Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa -- 1. dio: Zidne spone, vlačne vezice, papuče za grede i konzole

EN 845-1:2013+A1:2016

Specification for ancillary components for masonry -- Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets

HRN EN 845-1:2013

(EN 845-1:2013)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 845-2:2016

Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa -- 2. dio: Nadvoji

EN 845-2:2013+A1:2016

Specification for ancillary components for masonry -- Part 2: Lintels

HRN EN 845-2:2013

(EN 845-2:2013)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 845-3:2016

Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa -- 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža

EN 845-3:2013+A1:2016

Specification for ancillary components for masonry -- Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork

HRN EN 845-3:2013

(EN 845-3:2013)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 858-1:2002

Sustavi za odvajanje lakih tekućina – separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće

EN 858-1:2002

Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) -- Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 858-1:2002/A1:2008

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 877:2001

Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, postupci ispitivanja i osiguranje kakvoće

EN 877:1999

Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings -- Requirements, test methods and quality assurance

 

1. 1. 2008.

1. 9. 2009.

HRN EN 877:2001/A1:2007

EN 877:1999/A1:2006

 

1. 1. 2008.

1. 9. 2009.

HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 934-2:2012

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 2. dio: Dodaci betonu -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

EN 934-2:2009+A1:2012

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 2: Concrete admixtures -- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

HRN EN 934-2:2010

(EN 934-2:2009)

1. 3. 2013.

1. 9. 2013.

HRN EN 934-3:2012

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 3. dio: Dodaci mortu za zidanje -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

EN 934-3:2009+A1:2012

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 3: Admixtures for masonry mortar -- Definitions, requirements, conformity and marking and labelling

HRN EN 934-3:2010

(EN 934-3:2009)

1. 3. 2013.

1. 9. 2013.

HRN EN 934-4:2010

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih kabela -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

EN 934-4:2009

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons -- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

HRN EN 934-4:2004

(EN 934-4:2001)

1. 3. 2010.

1. 3. 2011.

HRN EN 934-5:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 5. dio: Dodaci mlaznom betonu -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

EN 934-5:2007

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 5: Admixtures for sprayed concrete -- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 969:2009

Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za plinske cjevovode -- Zahtjevi i postupci ispitivanja

EN 969:2009

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines -- Requirements and test methods

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2011.

HRN EN 997:2012

WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom

EN 997:2012

WC pans and WC suites with integral trap

HRN EN 997:2004

(EN 997:2003)

1. 12. 2012.

1. 6. 2013.

HRN EN 997:2012/Ispr.1:2012

EN 997:2012/AC:2012

 

1. 3. 2013.

1. 3. 2013.

HRN EN 998-1:2016

Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka

EN 998-1:2016

Specification for mortar for masonry -- Part 1: Rendering and plastering mortar

HRN EN 998-1:2010

(EN 998-1:2010)

11. 8. 2017.

11. 8. 2018.

HRN EN 998-2:2016

Specifikacija morta za ziđe -- 2. dio: Mort za ziđe

EN 998-2:2016

Specification for mortar for masonry -- Part 2: Masonry mortar

HRN EN 998-2:2010

(EN 998-2:2010)

11. 8. 2017.

11. 8. 2018.

HRN EN 1013:2015

Prozirne jednoslojne profilirane plastične trake za unutrašnje i vanjske krovove, zidove i stropove -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1013:2012+A1:2014

Light transmitting single skin profield plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings -- Requirements and test methods

HRN EN 1013:2012

(EN 1013:2012)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 1020:2010

Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, s ventilatorom u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova

EN 1020:2009

Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products

 

1. 8. 2010.

1. 8. 2011.

HRN EN 1036-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1036-2:2008

Glass in building -- Mirrors from silver-coated float glass for internal use -- Part 2: Evaluation of conformity; product standard

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 1051-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Staklene prizme za zidove i podove -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1051-2:2007

Glass in building -- Glass blocks and glass pavers -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 1057:2011

Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje

EN 1057:2006+A1:2010

Copper and copper alloys -- Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications

HRN EN 1057:2008

(EN 1057:2006)

1. 12. 2010.

1. 12. 2010.

HRN EN 1090-1:2012

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata

EN 1090-1:2009+A1:2011

Execution of steel structures and aluminium structures -- Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

HRN EN 1090-1:2009

(EN 1090-1:2009)

1. 9. 2012.

1. 7. 2014.

HRN EN 1096-4:2018

Staklo u graditeljstvu -- Staklo s premazom -- 4. dio: Norma za proizvod

EN 1096-4:2004

Glass in building -- Coated glass -- Part 4: Product standard

HRN EN 1096-4:2008

(EN 1096-4:2004)

20. 3. 2019.

20. 3. 2020.

HRN EN 1123-1:2008

Cijevi i spojni dijelovi od uzdužno zavarenih, vruće pocinčanih čeličnih cijevi s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete

EN 1123-1:1999

Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems -- Part 1: Requirements, testing, quality control

 

1. 6. 2005.

1. 6. 2006.

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1. 6. 2005.

1. 6. 2006.

HRN EN 1124-1:2007

Cijevi i oblikovni komadi uzdužno zavarenih cijevi od nehrđajućeg čelika s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje, kontrola kvalitete

EN 1124-1:1999

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems -- Part 1: Requirements, testing, quality control

 

1. 6. 2005.

1. 6. 2006.

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1. 6. 2005.

1. 6. 2006.

HRN EN 1125:2008

Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1125:2008

Building hardware -- Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes -- Requirements and test methods

HRN EN 1125:2003

(EN 1125:1997)

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 1154:2008

Građevni okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1154:1996

Building hardware -- Controlled door closing devices -- Requirements and test methods

 

1. 10. 2003.

1. 10. 2004.

EN 1154:1996/A1:2002

 

1. 10. 2003.

1. 10. 2004.

EN 1154:1996/ A1:2002/AC:2006

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2010.

HRN EN 1155:2008

Građevni okovi -- Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u otvorenome položaju -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1155:1997

Building hardware -- Electrically powered hold-open devices for swing doors -- Requirements and test methods

 

1. 10. 2003.

1. 10. 2004.

EN 1155:1997/A1:2002

 

1. 10. 2003.

1. 10. 2004.

EN 1155:1997/ A1:2002/AC:2006

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2010.

HRN EN 1158:2008

Građevni okovi -- Naprave za upravljanje vratima -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1158:1997

Building hardware -- Door cordinator devices -- Requirements and test methods

 

1. 10. 2003.

1. 10. 2004.

EN 1158:1997/A1:2002

 

1. 10. 2003.

1. 10. 2004.

EN 1158:1997/ A1:2002/AC:2006

 

1. 6. 2006.

1. 6. 2006.

HRN EN 1168:2012

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Ploče sa šupljinama

EN 1168:2005+A3:2011

Precast concrete products -- Hollow core slabs

HRN EN 1168:2009

(EN 1168:2005+

A2:2009)

1. 7. 2012.

1. 7. 2013.

HRN EN 1279-5:2018

Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Norma za proizvod

EN 1279-5:2018

Glass in building -- Insulating glass units -- Part 5: Product standard

HRN EN 1279-5:2010

(EN 1279-5:2005+A2:2010)

20. 3. 2019.

20. 3. 2020.

HRN EN 1304:2005

Glineni crijep i pomoćni dijelovi -- Definicije i specifikacije proizvoda

EN 1304:2005

Clay roofing tiles and fittings -- Product definitions and specifications

 

1. 2. 2006.

1. 2. 2007.

HRN EN 1317-5:2012

Zaštitni cestovni sustavi -- 5. dio: Zahtjevi za proizvod i ocjenjivanje sukladnosti za zaštitne cestovne sustave

EN 1317-5:2007+A2:2012

Road restraint systems -- Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems

HRN EN 1317-5:2009

(EN 1317-5:2007+A1:2008)

1. 1. 2013.

1. 1. 2013.

HRN EN 1317-5:2012/Ispr.1:2012

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1. 3. 2013.

1. 3. 2013.

HRN EN 1319:2010

Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora, s ventilatorom kao potporom plinskim plamenicima s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW

EN 1319:2009

Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating, with fan-assisted burners not exceeding a net heat input of 70 kW

 

1. 10. 2010.

1. 10. 2011.

HRN EN 1337-3:2005

Konstrukcijski ležajevi -- 3. dio: Elastomerni ležajevi

EN 1337-3:2005

Structural bearings -- Part 3: Elastomeric bearings

 

1. 1. 2006.

1. 1. 2007.

HRN EN 1337-4:2004

Konstrukcijski ležajevi -- 4. dio: Valjkasti ležajevi

EN 1337-4:2004

Structural bearings -- Part 4: Roller bearings

 

1. 2. 2005.

1. 2. 2006.

HRN EN 1337-4:2004/Ispr.1:2008

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2008.

HRN EN 1337-5:2005

Konstrukcijski ležajevi -- 5. dio: Lončasti ležajevi

EN 1337-5:2005

Structural bearings -- Part 5: Pot bearings

 

1. 1. 2006.

1. 1. 2007.

HRN EN 1337-6:2004

Konstrukcijski ležajevi -- 6. dio: Zakretni ležajevi

EN 1337-6:2004

Structural bearings -- Part 6: Rocker bearings

 

1. 2. 2005.

1. 2. 2006.

HRN EN 1337-7:2004

Konstrukcijski ležajevi -- 7. dio: Sferni i valjkasti PTFE ležajevi

EN 1337-7:2004

Structural bearings -- Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings

HRN EN 1337-7:2002

(EN 1337-7:2000)

1. 12. 2004.

1. 6. 2005.

HRN EN 1337-8:2008

Konstrukcijski ležajevi -- 8. dio: Ležajevi s vodilicama i uređajima za sprečavanje pomaka

EN 1337-8:2007

Structural bearings -- Part 8: Guide Bearings and Restraint Bearings

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 1338:2004

Betonski blokovi za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1338:2003

Concrete paving blocks -- Requirements and test methods

 

1. 3. 2004.

1. 3. 2005.

HRN EN 1338:2004/AC:2007

EN 1338:2003/AC:2006

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 1339:2004

Betonske ploče za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1339:2003

Concrete paving flags -- Requirements and test methods

 

1. 3. 2004.

1. 3. 2005.

HRN EN 1339:2004/AC:2007

EN 1339:2003/AC:2006

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 1340:2004

Betonski rubnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1340:2003

Concrete kerb units -- Requirements and test methods

 

1. 2. 2004.

1. 2. 2005.

HRN EN 1340:2004/AC:2007

EN 1340:2003/AC:2006

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 1341:2012

Ploče od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1341:2012

Slabs of natural stone for external paving -- Requirements and test methods

HRN EN 1341:2003

(EN 1341:2001)

1. 9. 2013.

1. 9. 2013.

HRN EN 1342:2012

Prizme od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1342:2012

Setts of natural stone for external paving -- Requirements and test methods

HRN EN 1342:2003

(EN 1342:2001)

1. 9. 2013.

1. 9. 2013.

HRN EN 1343:2012

Rubnjaci od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1343:2012

Kerbs of natural stone for external paving -- Requirements and test methods

HRN EN 1343:2003

(EN 1343:2001)

1. 9. 2013.

1. 9. 2013.

HRN EN 1344:2013

Glineni elementi za popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1344:2013

Clay pavers -- Requirements and test methods

HRN EN

1344:2004

(EN 1344:2002)

8. 8. 2014.

8. 8. 2016.

HRN EN 1344:2013/Ispr.1:2015

EN 1344:2013/AC:2015

 

 

 

HRN EN 1423:2012

Materijali za oznake na kolniku -- Dodaci -- Staklene kuglice i protuklizne čestice te njihova mješavina

EN 1423:2012

Road marking materials -- Drop on materials -- Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two

HRN EN 1423:2004

(EN 1423:1997)

1. 11. 2012.

1. 11. 2012.

HRN EN 1423:2012/Ispr.1:2013

EN 1423:2012/AC:2013

 

1. 7. 2013.

1. 7. 2013.

HRN EN 1433:2005

Odvodni kanali za prometna i pješačka područja -- Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i ocjena uporabivosti

EN 1433:2002

Drainage channels for vehicular and pedestrian areas -- Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity

 

1. 8. 2003.

1. 8. 2004.

HRN EN 1433:2005/A1:2008

EN 1433:2002/A1:2005

 

1. 1. 2006.

1. 1. 2006.

HRN EN 1457-1:2012

Dimnjaci -- Glinene/keramičke dimovodne cijevi -- 1. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje u suhim uvjetima -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1457-1:2012

Chimneys -- Clay/ceramic flue liners -- Part 1: Flue liners operating under dry conditions -- Requirements and test methods

HRN EN 1457:2003

(EN 1457:1999)

1. 11. 2012.

1. 11. 2013.

HRN EN 1457-2:2012

Dimnjaci -- Glinene/keramičke dimovodne cijevi -- 2. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje u vlažnim uvjetima -- Zahtjevi metode ispitivanja

EN 1457-2:2012

Chimneys -- Clay/ceramic flue liners -- Part 2: Flue liners operating under wet conditions -- Requirements and test methods

HRN EN 1457:2003

(EN 1457:1999)

1. 11. 2012.

1. 11. 2013.

HRN EN 1463-1:2022

Materijali za oznake na kolniku -- Retroreflektirajući markeri -- 1. dio: Osnovna zahtijevana svojstva

EN 1463-1:2021

Road marking materials -- Retroreflecting road studs -- Part 1: Initial performance requirements

HRN EN 1463-1:2009

(EN 1463-1:2009)

2. 12. 2022.

2. 12. 2023.

HRN EN 1469:2015

Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za oblaganje -- Zahtjevi

EN 1469:2015

Natural stone products -- Slabs for cladding -- Requirements

HRN EN 1469:2005

(EN 1469:2004)

8. 4. 2016.

8. 4. 2017.

HRN EN 1504-2:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 2. dio: Sustavi površinske zaštite

EN 1504-2:2004

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 2: Surface protection systems for concrete

 

1. 9. 2005.

1. 1. 2009.

HRN EN 1504-3:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak

EN 1504-3:2005

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 3: Structural and non-structural repair

 

1. 10. 2006.

1. 1. 2009.

HRN EN 1504-4:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje

EN 1504-4:2004

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 4: Structural bonding

 

1. 9. 2005.

1. 1. 2009.

HRN EN 1504-5:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 5. dio: Injektiranje betona

EN 1504-5:2004

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 5: Concrete injection

 

1. 10. 2005.

1. 1. 2009.

HRN EN 1504-6:2007

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 6. dio: Sidrenje čelične armature

EN 1504-6:2006

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar

 

1. 6. 2007.

1. 1. 2009.

HRN EN 1504-7:2007

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 7. dio: Zaštita armature od korozije

EN 1504-7:2006

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 7: Reinforcement corrosion protection

 

1. 6. 2007.

1. 1. 2009.

HRN EN 1520:2011

Predgotovljeni armirani elementi od betona otvorene strukture s laganim agregatom s konstrukcijskim ili nekonstrukcijskim ojačanjem

EN 1520:2011

Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure with structural or non-structural reinforcement

HRN EN 1520:2006

(EN 1520:2002)

1. 1. 2012.

1. 1. 2013.

HRN EN 1748-1-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Borosilikatna stakla -- Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1748-1-2:2004

Glass in building -- Special basic products -- Borosilicate glasses -- Part 1-2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 1748-2-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Staklo-keramika -- Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1748-2-2:2004

Glass in building -- Special basic products -- Glass ceramics -- Part 2-2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 1806:2008

Dimnjaci -- Glineni/keramički dimovodni blokovi za dimnjake s jednom stijenkom -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1806:2006

Chimneys -- Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys -- Requirements and test methods

 

1. 5. 2007.

1. 5. 2008.

HRN EN 1825-1:2005

Separatori masnoća -- 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće

EN 1825-1:2004

Grease separators -- Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 1825-1:2005/AC:2007

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 1856-1:2010

Dimnjaci -- Zahtjevi za metalne dimnjake -- 1. dio: Proizvodi sustava dimnjaka

EN 1856-1:2009

Chimneys -- Requirements for metal chimneys -- Part 1: System chimney products

HRN EN 1856-1:2003

(EN 1856-1:2003)

1. 3. 2010.

1. 3. 2011.

HRN EN 1856-2:2010

Dimnjaci -- Zahtjevi za metalne dimnjake -- 2. dio: Metalne cijevi i priključne dimovodne cijevi

EN 1856-2:2009

Chimneys -- Requirements for metal chimneys -- Part 2: Metal flue liners and connecting flue pipes

HRN EN 1856-2:2004

(EN 1856-2:2004)

1. 3. 2010.

1. 3. 2011.

HRN EN 1857:2010

Dimnjaci -- Dijelovi -- Betonske dimovodne cijevi

EN 1857:2010

Chimneys -- Components -- Concrete flue liners

HRN EN 1857:2008

(EN 1857:2003+

A1:2008)

1. 1. 2011.

1. 1. 2012.

HRN EN 1858:2011

Dimnjaci -- Dijelovi -- Betonski blokovi dimnjaka

EN 1858:2008+A1:2011

Chimneys -- Components -- Concrete flue blocks

HRN EN 1858:2008

(EN 1858:2008)

1. 4. 2012.

1. 4. 2013.

HRN EN 1863-2:2006

Staklo u graditeljstvu -- Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 1863-2:2004

Glass in building -- Heat strengthened soda lime silicate glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 1873:2008

Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Zasebni plastični krovni svjetlarnici -- Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja

EN 1873:2005

Prefabricated accessories for roofing -- Individual roof lights of plastics -- Product specification and test methods

 

1. 10. 2006.

1. 10. 2009.

HRN EN 1916:2005

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani

EN 1916:2002

Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced

 

1. 8. 2003.

23.11.2004.

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

EN 1916:2002/AC:2008

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 1917:2005

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana

EN 1917:2002

Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced

 

1. 8. 2003.

23.11.2004.

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

EN 1917:2002/AC:2008

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 1935:2003

Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1935:2002

Building hardware -- Single-axis hinges -- Requirements and test methods

 

1. 10. 2002.

1. 12. 2003.

HRN EN 1935/AC:2005

EN 1935:2002/AC:2003

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 10025-1:2006

Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 1. dio: Opći tehnički uvjeti isporuke

EN 10025-1:2004

Hot rolled products of structural steels -- Part 1: General technical delivery conditions

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 10088-4:2010

Nehrđajući čelici -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke limova i traka od korozijski postojanih čelika za građevinarstvo

EN 10088-4:2009

Stainless steels -- Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes

 

1. 2. 2010.

1. 2. 2011.

HRN EN 10088-5:2010

Nehrđajući čelici -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za šipke, motke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od čelika otpornih na koroziju za građevinarstvo

EN 10088-5:2009

Stainless steels -- Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2011.

HRN EN 10210-1:2008

Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika -- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke

EN 10210-1:2006

Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels -- Part 1: Technical delivery conditions

 

1. 2. 2007.

1. 2. 2008.

HRN EN 10219-1:2008

Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke

EN 10219-1:2006

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels -- Part 1: Technical delivery conditions

 

1. 2. 2007.

1. 2. 2008.

HRN EN 10224:2003

Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10224:2002

Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption -- Technical delivery conditions

 

1. 4. 2006.

1. 4. 2007.

HRN EN 10224:2003/A1:2008

EN 10224:2002/A1:2005

 

1. 4. 2006.

1. 4. 2007.

HRN EN 10255:2008

Cijevi od nelegiranih čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10255:2004+A1:2007

Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading -- Technical delivery conditions

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2011.

HRN EN 10311:2007

Spojevi za spajanje čeličnih cijevi i spojnica za prijenos vode i drugih vodenastih otopina

EN 10311:2005

Joints for the connection of steel tubes and fittings for the conveyance of water and other aqueous liquids

 

1. 3. 2006.

1. 3. 2007.

HRN EN 10312:2003

Zavarene cijevi od nehrđajućih čelika za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10312:2002

Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption -- Technical delivery conditions

 

1. 4. 2006.

1. 4. 2007.

HRN EN 10312/A1:2007

EN 10312:2002/A1:2005

 

1. 4. 2006.

1. 4. 2007.

HRN EN 10340:2008

Čelični odljevci za konstrukcije

EN 10340:2007

Steel castings for structural uses

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2011.

HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008

EN 10340:2007/AC:2008

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2010.

HRN EN 10343:2009

Poboljšani čelici za građevinarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10343:2009

Steels for quenching and tempering for construction purposes -- Technical delivery conditions

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2011.

HRN EN 12004:2012

Ljepila za pločice -- Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje

EN 12004:2007+A1:2012

Adhesives for tiles -- Requirements, evaluation of conformity, classification and designation

HRN EN 12004:2008

(EN 12004:2007)

1. 4. 2013.

1. 7. 2013.

HRN EN 12050-1:2008

Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 1. dio: Postrojenje za podizanje otpadne vode koja sadrži fekalne tvari

EN 12050-1:2001

Wastewater lifting plants for buildings and sites -- Principles of construction and testing -- Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter

 

1. 11. 2001.

1. 11. 2002.

HRN EN 12050-2:2007

Postrojenja za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 2. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda bez fekalija

EN 12050-2:2000

Wastewater lifting plants for buildings and sites -- Principles of construction and testing -- Part 2: Lifting plants for faecal-free wastewater

 

1. 10. 2001.

1. 10. 2002.

HRN EN 12050-3:2008

Postrojenje za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 3. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda koje sadrže fekalije za ograničenu primjenu

EN 12050-3:2000

Wastewater lifting plants for buildings and sites -- Principles of construction and testing -- Part 3: Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications

 

1. 10. 2001.

1. 10. 2002.

HRN EN 12050-4:2008

Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 4. dio: Nepovratni zaporni uređaji za otpadnu vodu bez fekalija i otpadnu vodu koja sadrži fekalne tvari

EN 12050-4:2000

Wastewater lifting plants for buildings and sites -- Principles of construction and testing -- Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter

 

1. 10. 2001.

1. 10. 2002.

HRN EN 12057:2005

Proizvodi od prirodnog kamena -- Modularne ploče -- Zahtjevi

EN 12057:2004

Natural stone products -- Modular tiles -- Requirements

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 12058:2005

Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za podove i stube -- Zahtjevi

EN 12058:2004

Natural stone products -- Slabs for floors and stairs -- Requirements

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 12094-1:2008

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za električne uređaje za automatsko upravljanje i odgodu

EN 12094-1:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices

 

1. 2. 2004.

1. 5. 2006.

HRN EN 12094-2:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje za automatsko upravljanje i odgodu gašenja

EN 12094-2:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices

 

1. 2. 2004.

1. 5. 2006.

HRN EN 12094-3:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 3. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za ručne uređaje za okidanje i zaustavljanje

EN 12094-3:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices

 

1. 1. 2004.

1. 9. 2005.

HRN EN 12094-4:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 4. dio: Zahtjevi i ispitne metode za sklopove ventila spremnika i njihove pokretače (aktuatore)

EN 12094-4:2004

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators

 

1. 5. 2005.

1. 8. 2007.

HRN EN 12094-5:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 5. dio: Zahtjevi i ispitne metode za visokotlačne i niskotlačne razdjelne ventile i njihove pokretače (aktuatore)

EN 12094-5:2006

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators

EN 12094-5:2000

1. 2. 2007.

1. 5. 2009.

HRN EN 12094-6:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 6. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje zaprečavanja

EN 12094-6:2006

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices

EN 12094-6:2000

1. 2. 2007.

1. 5. 2009.

HRN EN 12094-7:2008

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 7. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mlaznice za sustave CO2

EN 12094-7:2000

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems

 

1. 10. 2001.

1. 4. 2004.

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1. 11. 2005.

1. 11. 2006.

HRN EN 12094-8:2008

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 8. dio: Zahtjevi i ispitne metode za spojnice

EN 12094-8:2006

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 8: Requirements and test methods for connectors

 

1. 2. 2007.

1. 5. 2009.

HRN EN 12094-9:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 9. dio: Zahtjevi i ispitne metode za specijalne detektore požara

EN 12094-9:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors

 

1. 1. 2004.

1. 9. 2005.

HRN EN 12094-10:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 10. dio: Zahtjevi i ispitne metode za manometre i tlačne sklopke

EN 12094-10:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches

 

1. 2. 2004.

1. 5. 2006.

HRN EN 12094-11:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 11. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mehaničke uređaje za vaganje

EN 12094-11:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices

 

1. 1. 2004.

1. 9. 2005.

HRN EN 12094-12:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 12. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za pneumatske alarmne uređaje

EN 12094-12:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices

 

1. 1. 2004.

1. 9. 2005.

HRN EN 12094-13:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 13. dio: Zahtjevi i ispitne metode za nepovratne i protupovratne ventile

EN 12094-13:2001

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves

 

1. 1. 2002.

1. 4. 2004.

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2010.

HRN EN 12101-1:2008

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora

EN 12101-1:2005

Smoke and heat control systems -- Part 1: Specification for smoke barriers

 

1. 6. 2006.

1. 9. 2008.

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1. 12. 2006.

1. 9. 2008.

HRN EN 12101-2:2008

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i topline

EN 12101-2:2003

Smoke and heat control systems -- Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators

 

1. 4. 2004.

1. 9. 2006.

HRN EN 12101-3:2015

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija za ventilatore sa strojnim pogonom za upravljanje dimom i toplinom

EN 12101-3:2015

Smoke and heat control systems -- Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (fans)

HRN EN 12101-3:2008

(EN 12101-3:2002)

8. 4. 2016.

8. 4. 2017.

HRN EN 12101-6:2008

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi

EN 12101-6:2005

Smoke and heat control systems -- Part 6: Specification for pressure differential systems -- Kits

 

1. 4. 2006.

1. 4. 2007.

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 12101-7:2011

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 7. dio: Sekcije dimnih kanala

EN 12101-7:2011

Smoke and heat control systems -- Part 7: Smoke duct sections

 

1. 2. 2012.

1. 2. 2013.

HRN EN 12101-8:2011

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 8. dio: Zaklopke za upravljanje dimom

EN 12101-8:2011

Smoke and heat control systems -- Part 8: Smoke control dampers

 

1. 2. 2012.

1. 2. 2013.

HRN EN 12101-10:2008

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 10. dio: Opskrba energijom

EN 12101-10:2005

Smoke and heat control systems -- Part 10: Power supplies

 

1. 10. 2006.

1. 5. 2012.

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2008.

HRN EN 12150-2:2006

Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 12150-2:2004

Glass in building -- Thermally toughened soda lime silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 12209:2008

Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 12209:2003

Building hardware -- Locks and latches -- Mechanically operated locks, latches and locking plates -- Requirements and test methods

 

1. 12. 2004.

1. 6. 2006.

EN 12209:2003/AC:2005

 

1. 6. 2006.

1. 6. 2006.

HRN EN 12259-1:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 1. dio: Prskalice (sprinkleri)

EN 12259-1:1999+A1:2001

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 1: Sprinklers

 

1. 4. 2002.

1. 9. 2005.

EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004

 

1. 3. 2005.

1. 3. 2006.

EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006

 

1. 11. 2006.

1. 11. 2007.

HRN EN 12259-2:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila

EN 12259-2:1999

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 2: Wet alarm valve assemblies

 

1. 1. 2002.

1. 8. 2007.

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1. 1. 2002.

1. 8. 2007.

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1. 6. 2005.

1. 6. 2005.

HRN EN 12259-2:2007/A2:2007

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1. 9. 2006.

1. 8. 2007.

HRN EN 12259-3:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila

EN 12259-3:2000

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 3: Dry alarm valve assemblies

 

1. 1. 2002.

1. 8. 2007.

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1. 1. 2002.

1. 8. 2007.

HRN EN 12259-3:2007/A2:2007

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1. 9. 2006.

1. 8. 2007.

HRN EN 12259-4:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 4. dio: Alarmna zvona s vodnim pogonom

EN 12259-4:2000

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 4: Water motor alarms

 

1. 1. 2002.

1. 4. 2004.

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1. 1. 2002.

1. 4. 2004.

HRN EN 12259-5:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 5. dio: Detektori protoka vode

EN 12259-5:2002

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 5: Water flow detectors

 

1. 7. 2003.

1. 9. 2005.

HRN EN 12271:2008

Površinska obrada -- Zahtjevi

EN 12271:2006

Surface dressing -- Requirements

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2011.

HRN EN 12273:2008

Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom -- Zahtjevi

EN 12273:2008

Slurry surfacing -- Requirements

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2011.

HRN EN 12285-2:2008

Čelični spremnici izrađeni u radionici -- 2. dio: Horizontalni valjkasti spremnici s jednostrukom i dvostrukom stijenkom za nadzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tekućina onečišćenih vodom

EN 12285-2:2005

Workshop fabricated steel tanks -- Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids

 

1. 1. 2006.

1. 1. 2008.

HRN EN 12326-1:2014

Škriljevac i prirodni kamen za preklopno pokrivanje krovova i vanjsko oblaganje zidova -- 1. dio: Specifikacija proizvoda

EN 12326-1:2014

Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding -- Part 1: Specifications for slate and carbonate slate

HRN EN

12326-1:2008

(EN 12326-1:2004)

13. 2. 2015.

13. 2. 2016.

HRN EN 12337-2:2006

Staklo u graditeljstvu -- Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 12337-2:2004

Glass in building -- Chemically strengthened soda lime silicate glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 12352:2007

Oprema za regulaciju prometa -- Upozoravajuće i sigurnosne svjetlosne naprave

EN 12352:2006

Traffic control equipment -- Warning and safety light devices

 

1. 2. 2007.

1. 2. 2008.

HRN EN 12368:2007

Oprema za regulaciju prometa -- Prometna svjetla

EN 12368:2006

Traffic control equipment -- Signal heads

 

1. 2. 2007.

1. 2. 2008.

HRN EN 12380:2005

Odzračni ventili za odvodne sustave -- Zahtjevi, ispitne metode i ocjena sukladnosti

EN 12380:2002

Air admittance valves for drainage systems -- Requirements, tests methods and evaluation of conformity

 

1. 10. 2003.

1. 10. 2004.

HRN EN 12446:2011

Dimnjaci -- Dijelovi -- Elementi vanjskog betonskog plašta

EN 12446:2011

Chimneys -- Components -- Concrete outer wall elements

HRN EN 12446:2003

(EN 12446:2003)

1. 4. 2012.

1. 4. 2013.

HRN EN 12467:2018

Ravne ploče od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

EN 12467:2012+A2:2018

Fibre-cement flat sheets -- Product specification and test methods

HRN EN 12467:2012

(EN 12467:2012)

20. 3. 2019.

20. 3. 2020.

HRN EN 12566-1:2002

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 1. dio: Tvornički izrađene septičke jame

EN 12566-1:2000

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 1: Prefabricated septic tanks

 

1. 12. 2004.

1. 12. 2005.

HRN EN 12566-1:2002/A1:2008

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

1. 12. 2004.

1. 12. 2005.

HRN EN 12566-3:2013

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih voda

EN 12566-3:2005+A2:2013

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants

HRN EN

12566-3:2011

(EN 12566-3:2005+A1:2009)

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 12566-4:2008

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 4. dio: Septički spremnici iz predgotovljenih elemenata sklopivi in situ

EN 12566-4:2007

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 12566-6:2013

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 6. dio: Predgotovljene jedinice za obradu efluenata septičke jame

EN 12566-6:2013

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent

 

1. 11. 2013.

1. 11. 2014.

HRN EN 12566-7:2013

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 7. dio: Predgotovljene jedinice za tercijalnu obradu

EN 12566-7:2013

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 7: Prefabricated tertiary treatment units

 

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 12591:2009

Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za cestograđevne bitumene

EN 12591:2009

Bitumen and bituminous binders -- Specifications for paving grade bitumens

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2011.

HRN EN 12602:2016

Predgotovljeni armirani elementi od porastoga betona

EN 12602:2016

Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete

HRN EN 12602:2013

(EN 12602:2008+

A1:2013)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 12620:2008

Agregati za beton

EN 12620:2002+A1:2008

Aggregates for concrete

HRN EN 12620:2003

(EN 12620:2002)

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 12676-1:2000

Sustavi protiv zasljepljivanja na cestama -- 1. dio: Djelovanje i značajke

EN 12676-1:2000

Anti-glare systems for roads -- Part 1: Performance and characteristics

 

1. 2. 2004.

1. 2. 2006.

HRN EN 12676-1/A1:2004

EN 12676-1:2000/A1:2003

 

1. 2. 2004.

1. 2. 2006.

HRN EN 12737:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stajske podnice

EN 12737:2004+A1:2007

Precast concrete products -- Floor slats for livestock

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 12764:2008

Sanitarni uređaji -- Specifikacija za vrtložne kade

EN 12764:2004+A1:2008

Sanitary appliances -- Specification for whirlpool baths

EN 12764:2004

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 12794:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Piloti za temelje

EN 12794:2005+A1:2007

Precast concrete products -- Foundation piles

HRN EN 12794:2005

(EN 12794:2005)

1. 2. 2008.

1. 2. 2009.

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

 

1. 8. 2009.

1. 8. 2009.

HRN EN 12839:2012

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za ograde

EN 12839:2012

Precast concrete products -- Elements for fences

HRN EN 12839:2004

(EN 12839:2001)

1. 10. 2012.

1. 10. 2013.

HRN EN 12843:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stupovi i motke

EN 12843:2004

Precast concrete products -- Masts and poles

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2007.

HRN EN 12859:2011

Gipsani blokovi -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 12859:2011

Gypsum blocks -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 12859:2008

(EN 12859:2008)

1. 12. 2011.

1. 12. 2012.

HRN EN 12860:2002

Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 12860:2001

Gypsum based adhesives for gypsum blocks -- Definitions, requirements and test methods

 

1. 4. 2002.

1. 4. 2003.

HRN EN 12860/AC:2003

EN 12860:2001/AC:2002

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2010.

HRN EN 12878:2005

Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna -- Specifikacije i metode ispitivanja

EN 12878:2005

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime -- Specifications and methods of test

 

1. 3. 2006.

1. 3. 2007.

EN 12878:2005/AC:2006

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 12899-1:2008

Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 1. dio: Stalni znakovi

EN 12899-1:2007

Fixed, vertical road traffic signs -- Part 1: Fixed signs

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2013.

HRN EN 12899-2:2008

Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 2. dio: Svijetleći prometni stupići

EN 12899-2:2007

Fixed, vertical road traffic signs -- Part 2: Transilluminated traffic bollards (TTB)

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2013.

HRN EN 12899-3:2008

Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 3. dio: Smjerokazni stupići i retroreflektirajući elementi

EN 12899-3:2007

Fixed, vertical road traffic signs -- Part 3: Delineator posts and retroreflectors

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2013.

HRN EN 12951:2008

Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Trajno postavljene krovne ljestve -- Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja

EN 12951:2004

Prefabricated accessories for roofing -- Permanently fixed roof ladders -- Product specification and test methods

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 12966-1:2011

Vertikalna prometna signalizacija -- Promjenjivi prometni znakovi -- 1. dio: Norma za proizvod

EN 12966-1:2005+A1:2009

Road vertical signs -- Variable message traffic signs -- Part 1: Product standard

 

1. 8. 2010.

1. 8. 2010.

HRN EN 13024-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Kaljeno borosilikatno sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/ Norma za proizvod

EN 13024-2:2004

Glass in building -- Thermally toughened borosilicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 13043:2003

Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina

EN 13043:2002

Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas

 

1. 7. 2003.

1. 6. 2004.

HRN EN 13043:2003/AC:2006

EN 13043:2002/AC:2004

 

1. 6. 2006.

1. 6. 2006.

HRN EN 13055-1:2003

Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje

EN 13055-1:2002

Lightweight aggregates -- Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout

 

1. 3. 2003.

1. 6. 2004.

HRN EN 13055-1:2003/AC:2006

EN 13055-1:2002/AC:2004

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2010.

HRN EN 13055-2:2007

Lagani agregati -- 2. dio: Lagani agregati za bitumenske mješavine i površinske obrade i za primjenu u nevezanim i vezanim mješavinama

EN 13055-2:2004

Lightweight aggregates -- Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and bound applications

 

1. 5. 2005.

1. 5. 2006.

HRN EN 13063-1:2008

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima -- 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za otpornost na požar čađe

EN 13063-1:2005+A1:2007

Chimneys -- System chimneys with clay/ceramic flue liners -- Part 1: Requirements and test methods for sootfire resistance

HRN EN 13063-1:2006

(EN 13063-1:2005)

1. 5. 2008.

1. 5. 2009.

HRN EN 13063-2:2008

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima -- 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode u vlažnim uvjetima

EN 13063-2:2005+A1:2007

Chimneys -- System chimneys with clay/ceramic flue liners -- Part 2: Requirements and test methods under wet conditions

HRN EN 13063-2:2005

(EN 13063-2:2005)

1. 5. 2008.

1. 5. 2009.

HRN EN 13063-3:2008

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima -- 3. dio: Zahtjevi i ispitne metode za dimovodne dozračne sustave

EN 13063-3:2007

Chimneys -- System chimneys with clay/ceramic flue liners -- Part 3: Requirements and test methods for air flue system chimneys

 

1. 5. 2008.

1. 5. 2009.

HRN EN 13069:2005

Dimnjaci -- Glineni/keramički vanjski plaštevi za sustave dimnjaka -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 13069:2005

Chimneys -- Clay/ceramic outer walls for system chimneys -- Requirements and test methods

 

1. 5. 2006.

1. 5. 2007.

HRN EN 13084-5:2008

Samostojeći dimnjaci -- 5. dio: Materijali za zidane cijevi -- Specifikacija proizvoda

EN 13084-5:2005

Free-standing chimneys -- Part 5: Material for brick liners -- Product specifications

 

1. 4. 2006.

1. 4. 2007.

EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 13084-7:2012

Samostojeći dimnjaci -- 7. dio: Specifikacije proizvoda za cilindrične čelične proizvode za upotrebu u čeličnim dimnjacima s jednom stijenkom i čeličnim cijevima

EN 13084-7:2012

Free-standing chimneys -- Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners

HRN EN 13084-7:2008

(EN 13084-7:2005)

1. 9. 2013.

1. 9. 2013.

HRN EN 13101:2007

Stepenice za pristup čovjeka u podzemne komore -- Zahtjevi, označivanje, ispitivanje i procjena sukladnosti

EN 13101:2002

Steps for underground man entry chambers -- Requirements, marking, testing and evaluation of conformity

 

1. 8. 2003.

1. 8. 2004.

HRN EN 13108-1:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton

EN 13108-1:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 1: Asphalt Concrete

 

1. 3. 2007.

1. 3. 2008.

HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 13108-2:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 2. dio: Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve

EN 13108-2:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers

 

1. 3. 2007.

1. 3. 2008.

HRN EN 13108-2:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 13108-3:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 3. dio: Meki asfalt

EN 13108-3:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 3: Soft Asphalt

 

1. 3. 2007.

1. 3. 2008.

HRN EN 13108-3:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 13108-4:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 4. dio: HRA (Hot Rolled Asphalt)

EN 13108-4:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 4: Hot Rolled Asphalt

 

1. 3. 2007.

1. 3. 2008.

HRN EN 13108-4:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 13108-5:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 5. dio: SMA (Stone Mastic Asphalt)

EN 13108-5:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 5: Stone Mastic Asphalt

 

1. 3. 2007.

1. 3. 2008.

HRN EN 13108-5:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 13108-6:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 6. dio: Lijevani asfalt

EN 13108-6:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 6: Mastic Asphalt

 

1. 3. 2007.

1. 3. 2008.

HRN EN 13108-6:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 13108-7:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 7. dio: Porozni asfalt

EN 13108-7:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 7: Porous Asphalt

 

1. 3. 2007.

1. 3. 2008.

HRN EN 13108-7:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 13139:2003

Agregati za mort

EN 13139:2002

Aggregates for mortar

 

1. 3. 2003.

1. 6. 2004.

HRN EN 13139:2003/AC:2006

EN 13139:2002/AC:2004

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2010.

HRN EN 13160-1:2004

Sustavi za otkrivanje propuštanja -- 1. dio: Osnovna načela

EN 13160-1:2003

Leak detection systems -- Part 1: General principles

 

1. 3. 2004.

1. 3. 2005.

HRN EN 13162:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija

EN 13162:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification

HRN EN 13162:2012

(EN 13162:2012)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 13163:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija

EN 13163:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded polystyrene (EPS) products -- Specification

HRN EN 13163:2012

(EN 13163:2012)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 13164:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija

EN 13164:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products -- Specification

HRN EN 13164:2012

(EN 13164:2012)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 13165:2016

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija

EN 13165:2012+A2:2016

Thermal insulation products for buildings -- Factory made rigid polyurethane foam (PU) products -- Specification

HRN EN 13165:2015

(EN 13165:2012+

A1:2015)

14.10.2016.

14.10.2017.

HRN EN 13166:2016

Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija

EN 13166:2012+A2:2016

Thermal insulation products for buildings -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification

HRN EN 13166:2015

(EN 13166:2012+

A1:2015)

14.10.2016.

14.10.2017.

HRN EN 13167:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija

EN 13167:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification

HRN EN 13167:2012

(EN 13167:2012)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 13168:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija

EN 13168:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood wool (WW) products -- Specification

HRN EN 13168:2012

(EN 13168:2012)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 13169:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija

EN 13169:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded perlite board (EPB) products -- Specification

HRN EN 13169:2012

(EN 13169:2012)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 13170:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija

EN 13170:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of expanded cork (ICB) -- Specification

HRN EN 13170:2012

(EN 13170:2012)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 13171:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija

EN 13171:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood fibre (WF) products -- Specification

HRN EN 13171:2012

(EN 13171:2012)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 13224:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Rebrasti stropni elementi

EN 13224:2011

Precast concrete products -- Ribbed floor elements

HRN EN 13224:2008

(EN 13224:2004+

A1:2007)

1. 8. 2012.

1. 8. 2013.

HRN EN 13225:2013

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Linijski konstrukcijski elementi

EN 13225:2013

Precast concrete products -- Linear structural elements

HRN EN

13225:2005

(EN 13225:2004)

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 13241:2016

Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke

EN 13241:2003+A2:2016

Industrial, commercial, garage doors and gates -- Product standard, performance characteristics

HRN EN 13241-1:2011

(EN 13241-1:2003+A1:2011)

1. 11. 2016.

1. 11. 2019.

HRN EN 13242:2008

Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji

EN 13242:2002+A1:2007

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction

HRN EN 13242:2003

(EN 13242:2002)

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 13245-2:2008

Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu -- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge

EN 13245-2:2008

Plastics -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications -- Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes

 

1. 7. 2010.

1. 7. 2012.

HRN EN 13245-2:2008/Ispr.1:2009

EN 13245-2:2008/AC:2009

 

1. 7. 2010.

1. 7. 2010.

HRN EN 13249:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina (izuzimaju se željeznice i asfaltni slojevi)

EN 13249:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)

HRN EN 13249:2002

(EN 13249:2000)

HRN EN 13249/A1:2005

(EN 13249:2000/

A1:2005)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 13250:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji željeznica

EN 13250:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of railways

HRN EN 13250:2002

(EN 13250:2000)

HRN EN 13250/A1:2005

(EN 13250:2000/

A1:2005)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 13251:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija

EN 13251:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures

HRN EN 13251:2002

(EN 13251:2000)

HRN EN 13251/A1:2005

(EN 13251:2000/

A1:2005)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 13252:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima

EN 13252:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in drainage systems

HRN EN 13252:2002

(EN 13252:2000)

HRN EN 13252/A1:2005

(EN 13252:2000/

A1:2005)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 13253:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u zaštiti od erozije (zaštita obale, obaloutvrde)

EN 13253:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)

HRN EN 13253:2002

(EN 13253:2000)

HRN EN 13253/A1:2005

(EN 13253:2000/

A1:2005)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 13254:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana

EN 13254:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for the use in the construction of reservoirs and dams

HRN EN 13254:2002

(EN 13254:2000)

HRN EN 13254/A1:2005

(EN 13254:2000/

A1:2005)

HRN EN 13254/AC:2004

(EN 13254:2000/

AC:2003)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 13255:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala

EN 13255:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of canals

HRN EN 13255:2002

(EN 13255:2000)

HRN EN 13255/A1:2005

(EN 13255:2000/

A1:2005)

HRN EN 13255/AC:2004

(EN 13255:2000/

AC:2003)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 13256:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina

EN 13256:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures

HRN EN 13256:2002

(EN 13256:2000)

HRN EN 13256/A1:2005

(EN 13256:2000/

A1:2005)

HRN EN 13256/AC:2004

(EN 13256:2000/

AC:2003)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 13257:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima krutog otpada

EN 13257:2016

Geotextiles and geotextile-related documents -- Characteristics required for use in solid waste disposals

HRN EN 13257:2002

(EN 13257:2000)

HRN EN 13257/A1:2005

(EN 13257:2000/

A1:2005)

HRN EN 13257/AC:2004

(EN 13257:2000/

AC:2003)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 13263-1:2009

Silicijska prašina za beton -- 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti

EN 13263-1:2005+A1:2009

Silica fume for concrete -- Part 1: Definitions, requirements and conformity criteria

HRN EN 13263-1:2005

(EN 13263-1:2005)

1. 1. 2010.

1. 1. 2011.

HRN EN 13265:2016

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u projektima zbrinjavanja tekućeg otpada

EN 13265:2016

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in liquid waste containment projects

HRN EN 13265:2002

(EN 13265:2000)

HRN EN 13265/A1:2005

(EN 13265:2000/

A1:2005)

HRN EN 13265/AC:2004

(EN 13265:2000/

AC:2003)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 13279-1:2008

Veziva i žbuke na osnovi gipsa -- 1. dio: Definicije i zahtjevi

EN 13279-1:2008

Gypsum binders and gypsum plasters -- Part 1: Definitions and requirements

HRN EN 13279-1:2006

(EN 13279-1:2005)

1. 10. 2009.

1. 10. 2010.

HRN EN 13282-1:2013

Hidraulična veziva za ceste -- 1. dio: Brzo otvrdnjavajuća hidraulična veziva za ceste -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 13282-1:2013

Hydraulic road binders -- Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders -- Composition, specifications and conformity criteria

 

1. 11. 2013.

1. 11. 2014.

HRN EN 13310:2008

Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 13310:2003

Kitchen sinks -- Functional requirements and test methods

 

1. 2. 2004.

1. 2. 2006.

HRN EN 13341:2011

Nepomični termoplastični spremnici za nadzemno skladištenje lož ulja za domaćinstvo, kerozinskog i dizelskog goriva -- Polietilenski spremnici proizvedeni upuhivanjem u kalupe i centrifugalnim lijevanjem te spremnici dobiveni centrifugalnim lijevanjem anionskog polimerizacijskog poliamida 6 -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13341:2005+A1:2011

Static thermoplastic tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels -- Blow moulded and rotationally moulded polyethylene tanks and rotationally moulded tanks made of anionically polymerized polyamide 6 -- Requirements and test methods

HRN EN 13341:2008

(EN 13341:2005)

1. 10. 2011.

1. 10. 2011.

HRN EN 13361:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana

EN 13361:2004

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 13361:2005/A1:2008

EN 13361:2004/A1:2006

 

1. 6. 2007.

1. 6. 2008.

HRN EN 13362:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala

EN 13362:2005

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in the construction of canals

 

1. 2. 2006.

1. 2. 2007.

HRN EN 13383-1:2003

Kamenozaštite -- 1. dio: Specifikacije

EN 13383-1:2002

Armourstone -- Part 1: Specification

 

1. 3. 2003.

1. 6. 2004.

HRN EN 13383-1:2003/AC:2006

EN 13383-1:2002/AC:2004

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2010.

Granična vrijednost za gustoću utvrđena u klauzuli 5.2 (norme EN 13383-1:2002) isključuje se iz područja primjene upućivanja. (Odluka Komisije 2016/1610)

HRN EN 13407:2008

Zidni pisoari -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 13407:2006

Wall-hung urinals -- Functional requirements and test methods

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 13450:2003

Agregati za željeznički tucanik

EN 13450:2002

Aggregates for railway ballast

 

1. 10. 2003.

1. 6. 2004.

HRN EN 13450:2003/AC:2006

EN 13450:2002/AC:2004

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 13454-1:2006

Veziva, sastavljena veziva i tvornički pripremljene mješavine za in situ podove (estrihe) na osnovi kalcijevog sulfata -- 1.dio: Definicije i zahtjevi

EN 13454-1:2004

Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds based on calcium sulfate -- Part 1: Definitions and requirements

 

1. 7. 2005.

1. 7. 2006.

HRN EN 13479:2017

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Opća norma za proizvod za dodatne materijale i praškove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem

EN 13479:2017

Welding consumables -- General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials

HRN EN 13479:2007

(EN 13479:2004)

9. 3. 2018.

9. 3. 2019.

HRN EN 13491:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina

EN 13491:2004

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of tunnels and underground structures

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 13491:2005/A1:2008

EN 13491:2004/A1:2006

 

1. 6. 2007.

1. 6. 2008.

HRN EN 13492:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji odlagališta tekućeg otpada, stanica za privremeno skladištenje ili sekundarnu zaštitu

EN 13492:2004

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or secondary containment

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 13492:2005/A1:2008

EN 13492:2004/A1:2006

 

1. 6. 2007.

1. 6. 2008.

HRN EN 13493:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji skladišta i odlagališta krutog otpada

EN 13493:2005

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites

 

1. 3. 2006.

1. 3. 2007.

HRN EN 13502:2004

Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za glinene/keramičke izlazne nastavke

EN 13502:2002

Chimneys -- Requirements and test methods for clay/ceramic flue terminals

 

1. 8. 2003.

1. 8. 2004.

HRN EN 13561:2008

Vanjska sjenila -- Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost

EN 13561:2004+A1:2008

External blinds -- Performance requirements including safety

EN 13561:2004

1. 8. 2009.

1. 8. 2010.

HRN EN 13564-1:2008

Uređaji protiv poplave za zgrade -- 1. dio: Zahtjevi

EN 13564-1:2002

Anti-flooding devices for buildings -- Part 1: Requirements

 

1. 5. 2003.

1. 5. 2004.

HRN EN 13616:2004

Oprema koja štiti od prepunjenosti nepokretnih spremnika za tekuća naftna goriva

EN 13616:2004

Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels

 

1. 5. 2005.

1. 5. 2006.

HRN EN 13616:2004/Ispr.1:2008

EN 13616:2004/AC:2006

 

1. 6. 2006.

1. 6. 2006.

HRN EN 13658-1:2006

Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio: Unutarnje žbuke

EN 13658-1:2005

Metal lath and beads -- Definitions, requirements and test methods -- Part 1: Internal plastering

 

1. 3. 2006.

1. 3. 2007.

HRN EN 13658-2:2006

Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio: Vanjske žbuke

EN 13658-2:2005

Metal lath and beads -- Definitions, requirements and test methods -- Part 2: External rendering

 

1. 3. 2006.

1. 3. 2007.

HRN EN 13659:2008

Zasloni -- Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost

EN 13659:2004+A1:2008

Shutters -- Performance requirements including safety

EN 13659:2004

1. 8. 2009.

1. 8. 2010.

HRN EN 13693:2010

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Posebni krovni elementi

EN 13693:2004+A1:2009

Precast concrete products -- Special roof elements

HRN EN 13693:2005

(EN 13693:2004)

1. 5. 2010.

1. 5. 2011.

HRN EN 13707:2009

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- Definicije i značajke

EN 13707:2004+A2:2009

Flexible sheets for waterproofing -- Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing -- Definitions and characteristics

 

1. 4. 2010.

1. 10. 2010.

HRN EN 13747:2010

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Podne pločice za podne sustave

EN 13747:2005+A2:2010

Precast concrete products -- Floor plates for floor systems

HRN EN 13747:2008

(EN 13747:2005+

A1:2008)

1. 1. 2011.

1. 1. 2011.

HRN EN 13748-1:2004

Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu

EN 13748-1:2004

Terrazzo tiles -- Part 1: Terrazzo tiles for internal use

 

1. 6. 2005.

1. 10. 2006.

HRN EN 13748-1:2004/A1:2008

EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1. 4. 2006.

1. 10. 2006.

HRN EN 13748-1:2004/AC:2007

EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1. 6. 2005.

1. 6. 2005.

HRN EN 13748-2:2004

Teraco pločice -- 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu

EN 13748-2:2004

Terrazzo tiles -- Part 2: Terrazzo tiles for external use

 

1. 4. 2005.

1. 4. 2006.

HRN EN 13808:2013

Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje kationskih bitumenskih emulzija

EN 13808:2013

Bitumen and bituminous binders -- Framework for specifying cationic bituminous emulsions

HRN EN

13808:2005

(EN 13808:2005)

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 13813:2003

Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) -- Materijal za in situ podove (estrihe) -- Svojstva i zahtjevi

EN 13813:2002

Screed material and floor screeds -- Screed material -- Properties and requirements

 

1. 8. 2003.

1. 8. 2004.

HRN EN 13815:2008

Oblikovni elementi od vlaknom ojačanog gipsa -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 13815:2006

Fibrous gypsum plaster casts -- Definitions, requirements and test methods

 

1. 6. 2007.

1. 6. 2008.

HRN EN 13830:2008

Ovješene fasade -- Norma za proizvod

EN 13830:2003

Curtain walling -- Product standard

 

1. 12. 2004.

1. 12. 2005.

HRN EN 13859-1:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

EN 13859-1:2010

Flexible sheets for waterproofing -- Definitions and characteristics of underlays -- Part 1: Underlays for discontinuous roofing

 

1. 4. 2011.

1. 4. 2012.

HRN EN 13859-2:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove

EN 13859-2:2010

Flexible sheets for waterproofing -- Definitions and characteristics of underlays -- Part 2: Underlays for walls

 

1. 4. 2011.

1. 4. 2012.

HRN EN 13877-3:2005

Betonski kolnici -- 3. dio: Specifikacije za moždanike u betonskim kolnicima

EN 13877-3:2004

Concrete pavements -- Part 3: Specifications for dowels to be used in concrete pavements

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 13915:2008

Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploča s jezgrom iz kartonskog saća -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 13915:2007

Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard core -- Definitions, requirements and test methods

 

1. 6. 2008.

1. 6. 2009.

HRN EN 13924:2007

Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za tvrde cestograđevne bitumene

EN 13924:2006

Bitumen and bituminous binders -- Specifications for hard paving grade bitumens

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2011.

EN 13924:2006/AC:2006

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2010.

HRN EN 13950:2014

Gipsane kompozitne ploče za toplinsku i zvučnu izolaciju -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13950:2014

Gypsum board thermal/acoustic insulation composite panels -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN

13950:2008

(EN 13950:2005)

13. 2. 2015.

13. 2. 2016.

HRN EN 13956:2012

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke

EN 13956:2012

Flexible sheet for waterproofing -- Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -- Definitions and characteristics

HRN EN 13956:2005

(EN 13956:2005)

1. 10. 2013.

1. 10. 2013.

HRN EN 13963:2007

Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 13963:2005

Jointing materials for gypsum plasterboards -- Definitions, requirements and test methods

 

1. 3. 2006.

1. 3. 2007.

EN 13963:2005/AC:2006

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 13964:2014

Ovješeni stropovi -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13964:2014

Suspended ceilings -- Requirements and test methods

HRN EN 13964:2007

(EN 13964:2004)

8. 4. 2016.

8. 4. 2017.

HRN EN 13967:2012

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke

EN 13967:2012

Flexible sheets for waterproofing -- Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet -- Definitions and characteristics

HRN EN 13967:2005

(EN 13967:2004)

1. 3. 2013.

1. 7. 2013.

HRN EN 13969:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke

EN 13969:2004

Flexible sheets for waterproofing -- Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets -- Definitions and characteristics

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 13969:2005/A1:2008

EN 13969:2004/A1:2006

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 13970:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke

EN 13970:2004

Flexible sheets for waterproofing -- Bitumen water vapour control layers -- Definitions and characteristics

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 13970:2005/A1:2008

EN 13970:2004/A1:2006

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 13978-1:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Predgotovljene betonske garaže -- 1. dio: Zahtjevi za armiranobetonske garaže monolitne ili sastavljene iz zasebnih elemenata sobnih dimenzija

EN 13978-1:2005

Precast concrete products -- Precast concrete garages -- Part 1: Requirements for reinforced garages monolithic or consisting of single sections with room dimensions

 

1. 3. 2006.

1. 3. 2008.

HRN EN 13984:2013

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke

EN 13984:2013

Flexible sheets for waterproofing -- Plastic and rubber vapour control layers -- Definitions and characteristics

HRN EN 13984:2005

(EN 13984:2004)

1. 11. 2013.

1. 11. 2013.

HRN EN 13986:2015

Ploče na osnovi drva za uporabu u graditeljstvu -- Karakteristike, ocjenjivanje sukladnosti i označivanje

EN 13986:2004+A1:2015

Wood-based panels for use in construction -- Characteristics, evaluation of conformity and marking

HRN EN 13986:2008

(EN 13986:2004)

13. 11. 2015.

13. 11. 2016.

HRN EN 14016-1:2008

Veziva za magnezitne estrihe -- Kaustični magnezij i magnezijev klorid -- 1. dio: Definicije i zahtjevi

EN 14016-1:2004

Binders for magnesite screeds -- Caustic magnesia and magnesium chloride -- Part 1: Definitions, requirements

 

1. 12. 2004.

1. 12. 2005.

HRN EN 14023:2010

Bitumen i bitumenska veziva -- Okvirna specifikacija za polimerom modificirane bitumene

EN 14023:2010

Bitumen and bituminous binders -- Specification framework for polymer modified bitumens

 

1. 1. 2011.

1. 1. 2012.

HRN EN 14037-1:2016

Slobodno viseće površine za grijanje i hlađenje vodom temperature niže od 120 °C -- 1. dio: Tvornički pripremljeni stropni zračeći paneli za grijanje prostora -- Tehničke specifikacije i zahtjevi

EN 14037-1:2016

Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120°C -- Part 1: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating -- Technical specifications and requirements

HRN EN 14037-1:2004

(EN 14037-1:2003)

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 14041:2008

Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge -- Bitne značajke

EN 14041:2004

Resilient, textile and laminate floor coverings -- Essential characteristics

 

1. 1. 2006.

1. 1. 2007.

EN 14041:2004/AC:2006

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 14055:2011

Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara

EN 14055:2010

WC and urinal flushing cisterns

 

1. 9. 2011.

1. 9. 2012.

HRN EN 14063-1:2008

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline -- 1. dio: Specifikacija za nasipne proizvode prije ugradnje

EN 14063-1:2004

Thermal insulation products -- In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products -- Part 1: Specification for the loose-fill products before installation

 

1. 6. 2005.

1. 6. 2006.

EN 14063-1:2004/AC:2006

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2008.

HRN EN 14064-1:2010

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje

EN 14064-1:2010

Thermal insulation products for buildings -- In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products -- Part 1: Specification for the loose-fill products before installation

 

1. 12. 2010.

1. 12. 2011.

HRN EN 14080:2013

Drvene konstrukcije -- Lijepljeno lamelirano drvo i lijepljeno cjelovito drvo -- Zahtjevi

EN 14080:2013

Timber structures -- Glued laminated timber and glued solid timber -- Requirements

HRN EN

14080:2006

(EN 14080:2005)

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 14081-1:2011

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći -- 1. dio: Opći zahtjevi

EN 14081-1:2005+A1:2011

Timber structures -- Strength graded structural timber with rectangular cross section -- Part 1: General requirements

HRN EN 14081-1:2006

(EN 14081-1:2005)

1. 10. 2011.

31. 12. 2011.

HRN EN 14178-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/ Norma za proizvod

EN 14178-2:2004

Glass in building -- Basic alkaline earth silicate glass products -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 14179-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 14179-2:2005

Glass in building -- Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1. 3. 2006.

1. 3. 2007.

HRN EN 14188-1:2005

Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 1. dio: Specifikacije za vruće brtvene mase

EN 14188-1:2004

Joint fillers and sealants -- Part 1: Specifications for hot applied sealants

 

1. 7. 2005.

1. 1. 2007.

HRN EN 14188-2:2005

Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 2. dio: Specifikacije za hladne brtvene mase

EN 14188-2:2004

Joint fillers and sealants -- Part 2: Specifications for cold applied sealants

 

1. 10. 2005.

1. 1. 2007.

HRN EN 14188-3:2007

Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 3. dio: Specifikacije za predgotovljene brtve

EN 14188-3:2006

Joint fillers and sealants -- Part 3: Specifications for preformed joint seals

 

1. 11. 2006.

1. 11. 2007.

HRN EN 14190:2015

Dodatno obrađene gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14190:2014

Gypsum board products from reprocessing -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN

14190:2008

(EN 14190:2005)

13. 2. 2015.

13. 2. 2016.

HRN EN 14195:2007

Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 14195:2005

Metal framing components for gypsum plasterboard systems -- Definitions, requirements and test methods

 

1. 1. 2006.

1. 1. 2007.

EN 14195:2005/AC:2006

 

1. 1. 2007.

1. 1. 2007.

HRN EN 14209:2017

Predgotovljeni gipsani elementi -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14209:2017

Preformed plasterboard cornices -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 14209:2008

(EN 14209:2005)

9. 3. 2018.

9. 3. 2019.

HRN EN 14216:2015

Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline hidratacije

EN 14216:2015

Cement -- Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements

HRN EN 14216:2006

(EN 14216:2004)

8. 4. 2016.

8. 4. 2017.

HRN EN 14229:2010

Konstrukcijsko drvo -- Drveni stupovi za nadzemne vodove

EN 14229:2010

Structural timber -- Wood poles for overhead lines

 

1. 9. 2011.

1. 9. 2012.

HRN EN 14246:2006

Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja

EN 14246:2006

Gypsum elements for suspended ceilings -- Definitions, requirements and test methods

 

1. 4. 2007.

1. 4. 2008.

HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008

EN 14246:2006/AC:2007

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2008.

HRN EN 14250:2010

Drvene konstrukcije -- Zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske elemente sastavljene utisnutim metalnim ježastim pločama

EN 14250:2010

Timber structures -- Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners

HRN EN 14250:2006

(EN 14250:2004)

1. 11. 2010.

1. 11. 2010.

HRN EN 14296:2008

Sanitarni uređaji -- Zajednička korita za pranje

EN 14296:2005

Sanitary appliances -- Communal washing troughs

 

1. 3. 2006.

1. 3. 2008.

HRN EN 14303:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne (MW) vune -- Specifikacija

EN 14303:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification

HRN EN 14303:2010

(EN 14303:2009)

1. 11. 2013.

1. 11. 2013.

HRN EN 14304:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) -- Specifikacija

EN 14304:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products -- Specification

HRN EN 14304:2010

(EN 14304:2009)

1. 11. 2013.

1. 11. 2013.

HRN EN 14305:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izraženi proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija

EN 14305:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification

HRN EN 14305:2010

(EN 14305:2009)

1. 11. 2013.

1. 11. 2013.

HRN EN 14306:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od kalcijevog silikata (CS) -- Specifikacija

EN 14306:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made calcium silicate (CS) products -- Specification

HRN EN 14306:2010

(EN 14306:2009)

1. 11. 2013.

1. 11. 2013.

HRN EN 14307:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija

EN 14307:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products -- Specification

HRN EN 14307:2010

(EN 14307:2009)

1. 11. 2013.

1. 11. 2013.

HRN EN 14308:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene -- Specifikacija

EN 14308:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made rigid polyurethane foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products -- Specification

HRN EN 14308:2010

(EN 14308:2009)

1. 11. 2013.

1. 11. 2013.

HRN EN 14309:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija

EN 14309:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made products of expanded polystyrene (EPS) -- Specification

HRN EN 14309:2010

(EN 14309:2009)

1. 11. 2013.

1. 11. 2013.

HRN EN 14313:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija

EN 14313:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made polyethylene foam (PEF) products -- Specification

HRN EN 14313:2010

(EN 14313:2009)

1. 11. 2013.

1. 11. 2013.

HRN EN 14314:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija

EN 14314:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification

HRN EN 14314:2010

(EN 14314:2009)

1. 11. 2013.

1. 11. 2013.

HRN EN 14315-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje

EN 14315-1:2013

Thermal insulating products for buildings -- In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products -- Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation

 

1. 11. 2013.

1. 11. 2014.

HRN EN 14316-1:2008

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi ekspandiranog perlita (EP)- – 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradnje

EN 14316-1:2004

Thermal insulation products for buildings -- In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products -- Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

 

1. 6. 2005.

1. 6. 2006.

HRN EN 14317-1:2009

Toplinski izolacijski prozvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) -- 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradbe

EN 14317-1:2004

Thermal insulation products for buildings -- In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products -- Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

 

1. 6. 2005.

1. 6. 2006.

HRN EN 14318-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje

EN 14318-1:2013

Thermal insulating products for buildings -- In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products -- Part 1: Specification for the rigid foam dispensed system before installation

 

1. 11. 2013.

1. 11. 2014.

HRN EN 14319-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacije za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje

EN 14319-1:2013

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations -- In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products -- Part 1: Specification for the rigid foam dispensed system before installation

 

1. 11. 2013

1. 11. 2014.

HRN EN 14320-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje

EN 14320-1:2013

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations -- In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products -- Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation

 

1. 11. 2013

1. 11. 2014.

HRN EN 14321-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 14321-2:2005

Glass in building -- Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1. 6. 2006.

1. 6. 2007.

HRN EN 14339:2007

Podzemni protupožarni hidranti

EN 14339:2005

Underground fire hydrants

 

1. 5. 2006.

1. 5. 2007.

HRN EN 14342:2013

Drvene podne obloge -- Značajke, ocjena sukladnosti i označivanje

EN 14342:2013

Wood flooring and parquet -- Characteristics, evaluation of conformity and marking

HRN EN

14342:2008

(EN 14342:2005+

A1:2008)

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

Klauzula 4.4. norme EN 14342:2013 isključuje se iz područja primjene objavljenog upućivanja.

HRN EN 14351-1:2016

Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- 1.dio: Prozori i vanjska pješačka vrata

EN 14351-1:2006+A2:2016

Windows and doors -- Product standard, performance characteristics -- Part 1: Windows and external pedestrian doorsets

HRN EN 14351-1:2010

(EN 14351-1:2006+A1:2010)

1. 11. 2016.

1. 11. 2019.

Rečenica o »sposobnosti ispuštanja« u klauzuli 1., području primjene (norme EN 14351-1:2006+A2:2016) isključuje se iz područja primjene upućivanja.

HRN EN 14353:2010

Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14353:2007+A1:2010

Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 14353:2008

(EN 14353:2007)

1. 11. 2010.

1. 11. 2010.

HRN EN 14374:2006

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo -- Zahtjevi

EN 14374:2004

Timber structures -- Structural laminated veneer lumber -- Requirements

 

1. 9. 2005.

1. 9. 2006.

HRN EN 14384:2007

Nadzemni protupožarni hidranti

EN 14384:2005

Pillar fire hydrants

 

1. 5. 2006.

1. 5. 2007.

HRN EN 14388:2007

Barijere za zaštitu od buke s cesta -- Specifikacije

EN 14388:2005

Road traffic noise reducing devices -- Specifications

 

1. 5. 2006.

1. 5. 2007.

HRN EN 14388:2007/Ispr.1:2008

EN 14388:2005/AC:2008

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 14396:2008

Učvršćene ljestve za okna

EN 14396:2004

Fixed ladders for manholes

 

1. 12. 2004.

1. 12. 2005.

HRN EN 14399-1:2015

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 1. dio: Opći zahtjevi

EN 14399-1:2015

High strength structural bolting assemblies for preloading -- Part 1: General requirements

HRN EN 14399-1:2008

(EN 14399-1:2005)

8. 4. 2016.

8. 4. 2017.

HRN EN 14411:2012

Keramičke pločice -- Definicije, razredba, značajke, ocjena sukladnosti i označivanje

EN 14411:2012

Ceramic tiles -- Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking

HRN EN 14411:2008

(EN 14411:2006)

1. 7. 2013.

1. 7. 2014.

HRN EN 14428:2008

Stijenke tuš kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 14428:2004+A1:2008

Shower enclosures -- Functional requirements and test methods

EN 14428:2004

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 14449:2005

Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 14449:2005

Glass in building -- Laminated glass and laminated safety glass -- Evaluation of conformity/Product standard

 

1. 3. 2006.

1. 3. 2007.

HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008

EN 14449:2005/AC:2005

 

1. 6. 2006.

1. 6. 2006.

HRN EN 14471:2015

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s plastičnim dimovodnim cijevima -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14471:2013+A1:2015

Chimneys -- System chimneys with plastic flue liners -- Requirements and test methods

HRN EN 14471:2013

(EN 14471:2013)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 14496:2008

Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvučno izolacijske kompozitne panele i gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 14496:2005

Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and plasterboards -- Definitions, requirements and test methods

 

1. 9. 2006.

1. 9. 2007.

HRN EN 14509:2013

Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- Tvornički izrađeni proizvodi -- Specifikacije

EN 14509:2013

Self-supporting double skin metal faced insulating panels -- Factory made products -- Specifications

HRN EN

14509:2008

(EN 14509:2006)

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 14516:2010

Kade za upotrebu u kućanstvu

EN 14516:2006+A1:2010

Baths for domestic purposes

 

1. 5. 2011.

1. 5. 2012.

HRN EN 14527:2010

Tuš-kade za upotrebu u kućanstvu

EN 14527:2006+A1:2010

Shower trays for domestic purposes

 

1. 5. 2011.

1. 5. 2012.

HRN EN 14528:2008

Bidei -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 14528:2007

Bidets -- Functional requirements and test methods

EN 14528:2005

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 14545:2008

Drvene konstrukcije -- Neštapasti spojni elementi -- Zahtjevi

EN 14545:2008

Timber structures -- Connectors -- Requirements

 

1. 8. 2009.

1. 8. 2010.

HRN EN 14566:2010

Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14566:2008+A1:2009

Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 14566:2008

(EN 14566:2008)

1. 5. 2010.

1. 11. 2010.

HRN EN 14592:2012

Drvene konstrukcije -- Štapasta spajala -- Zahtjevi

EN 14592:2008+A1:2012

Timber structures -- Dowel-type fasteners -- Requirements

HRN EN 14592:2008

(EN 14592:2008)

1. 3. 2013.

1. 7. 2013.

HRN EN 14604:2008

Uređaji za javljanje dimnog alarma

EN 14604:2005

Smoke alarm devices

 

1. 5. 2006.

1. 8. 2008.

EN 14604:2005/AC:2008

 

1. 8. 2009.

1. 8. 2009.

HRN EN 14647:2006

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 14647:2005

Calcium aluminate cement -- Composition, specifications and conformity criteria

 

1. 8. 2006.

1. 8. 2007.

HRN EN 14647:2006/AC:2007

EN 14647:2005/AC:2006

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2008.

HRN EN 14680:2008

Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi koje nisu pod pritiskom -- Specifikacije

EN 14680:2006

Adhesives for non-pressure thermoplastic piping systems -- Specifications

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 14688:2008

Sanitarni uređaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 14688:2006

Sanitary appliances -- Wash basins -- Functional requirements and test methods

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 14695:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake s uloškom za hidroizolaciju betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina -- Definicije i značajke

EN 14695:2010

Flexible sheets for waterproofing -- Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete -- Definitions and characteristics

 

1. 10. 2010.

1. 10. 2011.

HRN EN 14716:2008

Rastezljivi stropovi -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14716:2004

Stretched ceilings -- Requirements and test methods

 

1. 10. 2005.

1. 10. 2006.

HRN EN 14782:2008

Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi

EN 14782:2006

Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining -- Product specification and requirements

 

1. 11. 2006.

1. 11. 2007.

HRN EN 14783:2013

Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi

EN 14783:2013

Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining -- Product specification and requirements

HRN EN

14783:2008

(EN 14783:2006)

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 14800:2008

Sigurnosna savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih plinskih uređaja

EN 14800:2007

Corrugated safety metal hose assemblies for the connection of domestic appliances using gaseous fuels

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 14814:2008

Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi za kapljevine pod pritiskom -- Specifikacije

EN 14814:2007

Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure -- Specifications

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 14843:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stube

EN 14843:2007

Precast concrete products -- Stairs

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 14844:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Okvirni propusti

EN 14844:2006+A2:2011

Precast concrete products -- Box culverts

HRN EN 14844:2008

(EN 14844:2006+

A1:2008)

1. 9. 2012.

1. 9. 2013.

HRN EN 14846:2008

Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Elektromehaničke brave i otpuštajuće pločice -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 14846:2008

Building hardware -- Locks and latches -- Electromechanically operated locks and striking plates -- Requirements and test methods

 

1. 9. 2011.

1. 9. 2012.

HRN EN 14889-1:2007

Vlakna za beton -- 1. dio: Čelična vlakna -- Definicije, specifikacije i sukladnost

EN 14889-1:2006

Fibres for concrete -- Part 1: Steel fibres -- Definitions, specifications and conformity

 

1. 6. 2007.

1. 6. 2008.

HRN EN 14889-2:2008

Vlakna za beton -- 2. dio: Polimerna vlakna -- Definicije, specifikacije i sukladnost

EN 14889-2:2006

Fibres for concrete -- Part 2: Polymer fibres -- Definitions, specifications and conformity

 

1. 6. 2007.

1. 6. 2008.

HRN EN 14891:2012

Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom -- Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje

EN 14891:2012

Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives -- Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation

 

1. 3. 2013.

1. 3. 2014.

HRN EN 14891:2012/Ispr.1:2013

EN 14891:2012/AC:2012

 

1. 3. 2013.

1. 3. 2013.

HRN EN 14904:2006

Površine sportskih terena -- Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu -- Specifikacija

EN 14904:2006

Surfaces for sports areas -- Indoor surfaces for multi-sports use -- Specification

 

1. 2. 2007.

1. 2. 2008.

Napomena 1. iz Priloga ZA.1 normi EN 14904:2006 isključuje se iz područja primjene objavljenog upućivanja.

HRN EN 14909:2012

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke

EN 14909:2012

Flexible sheets for waterproofing -- Plastic and rubber damp proof courses -- Definitions and characteristics

HRN EN 14909:2008

(EN 14909:2006)

1. 3. 2013.

1. 7. 2013.

HRN EN 14915:2013

Zidne i stropne obloge od cjelovitoga drva -- Značajke, ocjena sukladnosti i označivanje

EN 14915:2013

Solid wood panelling and cladding -- Characteristics, evaluation of conformity and marking

HRN EN

14915:2008

(EN 14915:2006)

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 14933:2008

Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija

EN 14933:2007

Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications -- Factory made products of expanded polystyrene (EPS) -- Specification

 

1. 7. 2008.

1. 7. 2009.

HRN EN 14934:2008

Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija

EN 14934:2007

Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications -- Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) -- Specification

 

1. 7. 2008.

1. 7. 2009.

HRN EN 14963:2008

Krovne obloge -- Neprekinuti plastični svjetlarnici nosivih profila ili bez njih -- Klasifikacija, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14963:2006

Roof coverings -- Continuous rooflights of plastics with or without upstands -- Classification, requirements and test methods

 

1. 8. 2009.

1. 8. 2012.

HRN EN 14964:2008

Krute podloge za prekidano pokrivanje krovova -- Definicije i značajke

EN 14964:2006

Rigid underlays for discontinuous roofing -- Definitions and characteristics

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 14967:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke

EN 14967:2006

Flexible sheets for waterproofing -- Bitumen damp proof courses -- Definitions and characteristics

 

1. 3. 2007.

1. 3. 2008.

HRN EN 14989-1:2008

Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja -- 1. dio: Vertikalni završetci za zrak i dimovod za uređaje za loženje C6

EN 14989-1:2007

Chimneys -- Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications -- Part 1: Vertical air/flue terminals for C6-type appliances

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 14989-2:2008

Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja -- 2. dio: Kanali za odvod dima i dovod zraka u zatvorenim prostorima

EN 14989-2:2007

Chimneys -- Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications -- Part 2: Flue and air supply ducts for room sealed appliances

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 14991:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za temelje

EN 14991:2007

Precast concrete products -- Foundation elements

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 14992:2012

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za zidove

EN 14992:2007+A1:2012

Precast concrete products -- Wall elements

HRN EN 14992:2008

(EN 14992:2007)

1. 4. 2013.

1. 7. 2013.

HRN EN 15037-1:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 1. dio: Nosači

EN 15037-1:2008

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 1: Beams

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2011.

HRN EN 15037-2:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 2. dio: Betonski blokovi

EN 15037-2:2009+A1:2011

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 2: Concrete blocks

 

1. 12. 2011.

1. 12. 2012.

HRN EN 15037-3:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 3. dio: Glineni blokovi

EN 15037-3:2009+A1:2011

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 3: Clay blocks

 

1. 12. 2011.

1. 12. 2012.

HRN EN 15037-4:2013

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 4. dio: Blokovi od ekspandiranog polistirena

EN 15037-4:2010+A1:2013

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 4: Expanded polystyrene blocks

HRN EN

15037-4:2010

(EN 15037-4:2010)

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 15037-5:2013

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 5. dio: Lagani blokovi za jednostavnu oplatu

EN 15037-5:2013

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 5: Lightweight blocks for simple formwork

 

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 15048-1:2008

Konstrukcijski vijčani spojevi bez predopterećenja -- 1. dio: Opći zahtjevi

EN 15048-1:2007

Non-preloaded structural bolting assemblies -- Part 1: General requirements

 

1. 1. 2008.

1. 10. 2009.

HRN EN 15050:2012

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za mostove

EN 15050:2007+A1:2012

Precast concrete products -- Bridge elements

HRN EN 15050:2008

(EN 15050:2007)

1. 12. 2012.

1. 12. 2012.

HRN EN 15069:2008

Sigurnosni plinski zaporni uređaji za savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih plinskih uređaja

EN 15069:2008

Safety gas connection valves for metal hose assemblies used for the connection of domestic appliances using gaseous fuel

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

HRN EN 15088:2008

Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija u graditeljstvu -- Tehnički uvjeti za pregled i isporuku

EN 15088:2005

Aluminium and aluminium alloys -- Structural products for construction works -- Technical conditions for inspection and delivery

 

1. 10. 2006.

1. 10. 2007.

HRN EN 15102:2011

Dekorativni zidni pokrovi -- Role i ploče

EN 15102:2007+A1:2011

Decorative wall coverings -- Roll and panel form

HRN EN 15102:2008

(EN 15102:2007)

1. 7. 2012.

1. 7. 2012.

HRN EN 15129:2011

Protupotresne naprave

EN 15129:2009

Anti-seismic devices

 

1. 8. 2010.

1. 8. 2011.

HRN EN 15167-1:2007

Mljevena granulirana zgura visoke peći za upotrebu u betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 15167-1:2006

Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout -- Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2009.

HRN EN 15250:2008

Aparati na kruta goriva s akumulacijom topline -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 15250:2007

Slow heat release appliances fired by solid fuel -- Requirements and test methods

 

1. 1. 2008.

1. 1. 2010.

HRN EN 15258:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za potporne zidove

EN 15258:2008

Precast concrete products -- Retaining wall elements

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2011.

HRN EN 15274:2015

Adhezivi opće namjene za konstrukcijske sklopove -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 15274:2015

General purpose adhesives for structural assembly -- Requirements and test methods

HRN EN 15274:2008

(EN 15274:2007)

13. 11. 2015.

13. 11. 2016.

HRN EN 15275:2015

Adhezivi za konstrukcije -- Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni sklop u zgradama i građevinskim konstrukcijama

EN 15275:2015

Structural adhesives -- Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures

HRN EN 15275:2008

(EN 15275:2007)

13. 11. 2015.

13. 11. 2016.

HRN EN 15283-1:2010

Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 1. dio: Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog voala

EN 15283-1:2008+A1:2009

Gypsum boards with fibrous reinforcement -- Definitions, requirements and test methods -- Part 1: Gypsum boards with mat reinforcement

HRN EN 15283-1:2008

(EN 15283-1:2008)

1. 6. 2010.

1. 6. 2011.

HRN EN 15283-2:2010

Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 2. dio: Gipsanovlaknaste ploče

EN 15283-2:2008+A1:2009

Gypsum boards with fibrous reinforcement -- Definitions, requirements and test methods -- Part 2: Gypsum fibre boards

HRN EN 15283-2:2008

(EN 15283-2:2008)

1. 6. 2010.

1. 6. 2011.

HRN EN 15285:2008

Kameni aglomerat -- Modularne pločice za podove i stube (unutrašnje i vanjske)

EN 15285:2008

Agglomerated stone -- Modular tiles for flooring and stairs (internal and external)

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2010.

EN 15285:2008/AC:2008

 

1. 1. 2009.

1. 1. 2009.

HRN EN 15286:2013

Kameni aglomerat -- Ploče i pločice za oblaganje zidova (unutarnje i vanjsko)

EN 15286:2013

Agglomerated stone -- Slabs and tiles for wall finishes (internal and external)

 

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 15322:2013

Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva

EN 15322:2013

Bitumen and bituminous binders -- Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders

HRN EN

15322:2010

(EN 15322:2009)

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 15368:2010

Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene -- Definicija, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 15368:2008+A1:2010

Hydraulic binder for non-structural applications -- Definition, specifications and conformity criteria

 

1. 9. 2011.

1. 9. 2012.

HRN EN 15381:2008

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u kolnicima i asfaltnim presvlakama

EN 15381:2008

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in pavements and asphalt overlays

 

1. 1. 2010.

1. 1. 2011.

HRN EN 15382:2013

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji objekata prometne infrastrukture

EN 15382:2013

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in transportation infrastructure

HRN EN

15382:2008

(EN 15382:2008)

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 15435:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Betonske blok oplate od običnih i laganih agregata -- Svojstva proizvoda i izvedba

EN 15435:2008

Precast concrete products -- Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks -- Product properties and performance

 

1. 2. 2009.

1. 2. 2010.

HRN EN 15497:2014

Konstrukcijsko zupčasto spojeno cjelovito drvo -- Zahtjevi za izvedbu i minimalni zahtjevi proizvodnje

EN 15497:2014

Structural finger jointed solid timber -- Performance requirements and minimum production requirements

 

10.10.2014.

10.10.2015.

HRN EN 15498:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Oplatni blokovi od betona s drvenim strugotinama -- Svojstva proizvoda i izvedba

EN 15498:2008

Precast concrete products -- Wood-chip concrete shuttering blocks -- Product properties and performance

 

1. 2. 2009.

1. 2. 2010.

HRN EN 15501:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EP) i ljuskastog vermikulita (EV) -- Specifikacija

EN 15501:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated vermiculite (EV) products -- Specification

 

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 15599-1:2010

Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ekspandirano-perlitnih (EP) proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje

EN 15599-1:2010

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products -- Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

 

1. 4. 2011.

1. 4. 2012.

HRN EN 15600-1:2010

Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ljuskasto-vermikulitnih (EV) proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje

EN 15600-1:2010

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products -- Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

 

1. 4. 2011.

1. 4. 2012.

HRN EN 15650:2010

Ventilacija u zgradama -- Protupožarne zaklopke

EN 15650:2010

Ventilation for buildings -- Fire dampers

 

1. 9. 2011.

1. 9. 2012.

HRN EN 15651-1:2012

Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 1. dio: Brtvila za elemente pročelja

EN 15651-1:2012

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -- Part 1: Sealants for facade elements

 

1. 7. 2013.

1. 7. 2014.

HRN EN 15651-2:2012

Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 2. dio: Brtvila za staklene stijene

EN 15651-2:2012

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -- Part 2: Sealants for glazing

 

1. 7. 2013.

1. 7. 2014.

HRN EN 15651-3:2012

Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 3. dio: Brtvila za spojeve sanitarija

EN 15651-3:2012

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -- Part 3: Sealants for sanitary joints

 

1. 7. 2013.

1. 7. 2014.

HRN EN 15651-4:2012

Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 4. dio: Brtvila za pješačke staze

EN 15651-4:2012

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -- Part 4: Sealants for pedestrian walkways

 

1. 7. 2013.

1. 7. 2014.

HRN EN 15681-2:2017

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog aluminij silikatnog stakla -- 2. dio: Norma za proizvod

EN 15681-2:2017

Glass in Building -- Basic alumino silicate glass products -- Part 2: Product standard

 

11. 8. 2017.

11. 8. 2018.

Treća rečenica odjeljak 4.2.2.10. isključena je iz opsega objavljene referencije.

HRN EN 15682-2:2013

Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 15682-2:2013

Glass in building -- Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 15683-2:2014

Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrij-kalcij-silikatno sigurnosno U-staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 15683-2:2013

Glass in building -- Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

8. 8. 2014.

8. 8. 2015.

HRN EN 15732:2012

Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u građevinarstvu (CEA) – Proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline (LWA)

EN 15732:2012

Light weight fill and thermal insulation products for civil engineering applications (CEA) -- Expanded clay lightweight aggregate products (LWA)

 

1. 8. 2013.

1. 8. 2014.

HRN EN 15743:2015

Supersulfatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 15743:2010+A1:2015

Supersulfated cement -- Composition, specifications and conformity criteria

HRN EN 15743:2010

(EN 15743:2010)

13. 11. 2015.

13. 11. 2016.

HRN EN 15814:2015

Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju -- Definicije i zahtjevi

EN 15814:2011+A2:2014

Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing -- Definitions and requirements

HRN EN 15814:2012

(EN 15814:2011+

A1:2012)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 15821:2010

Višestruko ložene peći za saune ložene cjepanicama prirodnog drveta -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 15821:2010

Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs -- Requirements and test methods

 

1. 7. 2011.

1. 7. 2012.

HRN EN 15824:2017

Specifikacije za vanjske i unutarnje žbuke na osnovi organskih veziva

EN 15824:2017

Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders

HRN EN 15824:2009

(EN 15824:2009)

9. 3. 2018.

9. 3. 2020.

HRN EN 16034:2014

Vrata za pješake, industrijska, komercijalna, garažna vrata i prozori koji se mogu otvarati -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- Otpornost na požar i/ili kontrola propusnosti dima

EN 16034:2014

Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows -- Product standard, performance characteristics -- Fire resisting and/or smoke control characteristics

 

1. 11. 2016.

1. 11. 2019.

NAPOMENA: Norma EN 16034:2014 primjenjuje se samo zajedno s normom EN 13241-1:2003+A2:2016 ili s normom EN 14351-1:2006+A2:2016.

HRN EN 16069:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija

EN 16069:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of polyethylene foam (PEF) -- Specification

HRN EN 16069:2012

(EN 16069:2012)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 16153:2015

Prozirne ravne višeslojne polikarbonatne (PC) trake za unutrašnju i vanjsku upotrebu na krovovima, zidovima i stropovima -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 16153:2013+A1:2015

Light transmitting flat multiwall polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings -- Requirements and test methods

HRN EN 16153:2013

(EN 16153:2013)

10. 7. 2015.

10. 7. 2016.

HRN EN 16240:2014

Prozirne ravne krute polikarbonatne ploče (PC) za unutarnju i vanjsku uporabu na krovovima, zidovima i stropovima -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 16240:2013

Light transmitting flat solid polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings -- Requirements and test methods

 

10. 3. 2017.

10. 3. 2018.

HRN EN 16510-2-1:2023

Uređaji na kruta goriva za kućanstva -- Dio 2-1: Grijalice prostora

EN 16510-2-1:2022

Residential solid fuel burning appliances -- Part 2-1: Roomheaters

HRN EN 13240:2004

(EN 13240:2001)

HRN EN 13240:2004/

A2:2008

(EN 13240:2001/

A2:2004)

HRN EN 13240:2004/

Ispr.1:2008

(EN 13240:2001/

AC:2006)

HRN EN 13240:2004/A2:

2008/Ispr.2:2008

(EN 13240:2001/

A2:2004/

AC:2007)

9. 11. 2023.

9. 11. 2025.

HRN EN 16510-2-2:2023

Uređaji na kruta goriva za kućanstva -- Dio 2-2: Ugradbeni kamini uključujući kamine s otvorenim ognjištem

EN 16510-2-2:2022

Residential solid fuel burning appliances -- Part 2-2: Inset appliances including open fires

HRN EN 13229:2004

(EN 13229:2001)

HRN EN 13229:2004/

A1:2008

(EN 13229:2001/

A1:2003)

HRN EN 13229:2004/

A2:2008

(EN 13229:2001/

A2:2004)

HRN EN 13229:2004/

Ispr.1:2008

(EN 13229:2001/

AC:2006)

HRN EN 13229:2004/

A2:2008/

Ispr.2:2008

(EN 13229:2001/

A2:2004/

AC:2007)

9. 11. 2023.

9. 11. 2025.

HRN EN 16510-2-3:2023

Uređaji na kruta goriva za kućanstva -- Dio 2-3: Štednjaci

EN 16510-2-3:2022

Residential solid fuel burning appliances -- Part 2-3: Cookers

HRN EN 12815:2004

(EN 12815:2001)

HRN EN 12815:2004/

Ispr.1:2008

(EN 12815:2001/

AC:2006)

HRN EN 12815:2004/

A1:2008/

Ispr.2:2008

(EN 12815:2001/

A1:2004/

AC:2007)

HRN EN 12815:2004/

A1:2008

(EN 12815:2001/

A1:2004)

9. 11. 2023.

9. 11. 2025.

HRN EN 16510-2-4:2023

Uređaji na kruta goriva za kućanstva -- Dio 2-4: Samostojeći kotlovi -- Nazivna toplinska snaga do 50 kW

EN 16510-2-4:2022

Residential solid fuel burning appliances -- Part 2-4: Independent boilers -- Nominal heat output up to 50 kW

HRN EN 12809:2008

(EN 12809:2001+

A1:2004+

AC:2006+

A1:2004/

AC:2007)

9. 11. 2023.

9. 11. 2025.

HRN EN 16510-2-6:2023

Uređaji na kruta goriva za kućanstva -- Dio 2-6: Grijalice prostora, ugradbeni kamini i štednjaci s automatskom dobavom drvenih peleta

EN 16510-2-6:2022

Residential solid fuel burning appliances -- Part 2-6: Mechanically by wood pellets fed roomheaters, inset appliances and cookers

HRN EN 14785:2008

(EN 14785:2006)

9. 11. 2023.

9. 11. 2025.

HRN EN 50575:2014

Energetski, upravljački i komunikacijski kabeli -- Kabeli za opću uporabu pri gradnji koji podliježu zahtjevima zaštite od požara

EN 50575:2014

Power, control and communication cables -- Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

 

10. 6. 2016.

1. 7. 2017.

HRN EN 50575:2014/A1:2016

EN 50575:2014/A1:2016

 

10. 6. 2016.

1. 7. 2017.

 

 

 

 

Napomena:

– Upućivanja na ispravke ».../AC:YYYY« objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

PRILOG 2

POPIS EUROPSKIH DOKUMENATA ZA OCJENJIVANJE

 

Uputa na europski dokument za ocjenjivanje i naziv tog dokumenta

Uputa na zamijenjeni europski dokument za ocjenjivanje i naziv tog dokumenta

Opaske

1.

EAD 010001-00-0301: Povezani predgotovljeni betonski zid sa spojnicama

 

 

2.

EAD 010003-00-0301: Predgotovljeni balkonski elementi od betona vrlo visokih svojstava armiranog vlaknima (UHPFRC)

 

 

3.

EAD 010013-00-0301: Lagana ploča izrađena od cementnog morta i granuliranog EPS-a armirana mrežicom od staklenih vlakana i unutarnjim čeličnim šipkama

 

 

4.

EAD 010028-00-0103: Sklop za plitko temeljenje laganih konstrukcija za višekratnu uporabu

 

 

5.

EAD 020001-01-0405: Sklopovi višeosovinskoga skrivenog zgloba

020001-00-0405

 

6.

EAD 020002-00-0404: Sustav ostakljivanja balkona (i terasa) bez okomitih okvira

 

 

7.

EAD 020011-00-0405: Krovni, podni, zidni i stropni otvori za omogućavanje pristupa ili za uporabu kao evakuacijska vrata/vatrootporni ili bez vatrootpornosti

 

 

8.

EAD 020029-00-1102: Unutrašnja jednokrilna ili dvokrilna prolazna čelična vrata vatrostalna i/ili nepropusna za dim

 

 

9.

EAD 020062-00-1102: Kompleti jednokrilnih i dvokrilnih protupožarnih i/ili protudimnih vrata izrađeni od specijalnih profila od čeličnih okvira

 

 

10.

EAD 030016-00-0402: Valovite bitumenske pločice i ploče

 

 

11.

EAD 030019-00-0402: Krovna hidroizolacija na bazi polisiloksana za nanošenje u tekućem stanju

 

 

12.

EAD 030065-00-0402: Kompozitni hidroizolacijski sustav za krovove

 

 

13.

EAD 030092-00-0605: Mineralno nefleksibilno brtveno blato na bazi cementa

 

 

14.

EAD 030155-00-0402: Jednokomponentna bitumen-poliuretanska smola za hidroizolacijske membrane

 

 

15.

030218-01-0402: Membrane za upotrebu kao krovne ili zidne podloge ili oboje

 

 

16.

EAD 030219-00-0501: Zaštitni akustični premaz koji se nanosi raspršivanjem na osnovi organskih veziva na bazi vode

 

 

17.

EAD 030271-00-0605: Folije kao parna brana za regulaciju pare ovisno o vlažnosti

 

 

18.

EAD 030295-00-0605: Fleksibilni debeli mineralni premaz modificiran polimerom

 

 

19.

EAD 030350-00-0402: Sklopovi za krovnu hidroizolaciju za nanošenje u tekućem stanju

ETAG 005

 

20.

EAD 030351-00-0402: Sustavi mehanički pričvršćenih savitljivih krovnih vodonepropusnih cerada

ETAG 006

 

21.

EAD 030352-00-0503: Vodonepropusni pokrivni sklopovi za tekuću primjenu za podove i/ili zidove vlažnih prostorija

ETAG 022-1

 

22.

EAD 030378-00-0605: Potpuno prianjajuća, prethodno nanesena fleksibilna traka za hidroizolaciju

 

 

23.

EAD 030400-00-0605: Sklop za hidroizolaciju na bazi polimernih membrana za unutarnje i vanjske zidove i podove vlažnih područja i plivačkih bazena

 

 

24.

EAD 030436-00-0503: Vodonepropusni pokrivni sklopovi na bazi fleksibilnih folija za podove i/ili zidove vlažnih prostorija

ETAG 022-2

 

25.

EAD 030437-00-0503: Vodonepropusni pokrivni sklopovi na bazi inherentno vodonepropusnih ploča za podove i/ili zidove vlažnih prostorija

ETAG 022-3

 

26.

EAD 030675-00-0107: Sklopovi za hidroizolaciju mostova koji se nanose u tekućem stanju

 

 

27.

EAD 040005-00-1201: Tvornički proizvedeni proizvodi od biljnih ili životinjskih vlakana za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju

 

 

28.

EAD 040007-00-1201: Toplinsko-izolacijski proizvod za zgrade s komponentom koja reflektira toplinsko zračenje

 

 

29.

EAD 040010-00-1201: Izolacijski proizvod od ekspandiranog perlita (EPB)

 

 

30.

EAD 040011-00-1201: Vakuumski izolacijski paneli (VIP) s tvornički nanesenim zaštitnim slojevima

 

 

31.

EAD 040012-00-1201: Termoizolacijska ploča od mineralnog materijala

 

 

32.

EAD 040016-01-0404: Staklena mrežica za armiranje cementnih žbuka ili žbuka na bazi cementa

040016-00-0404

 

33.

EAD 040036-00-0501: Stropne ploče od mineralne vune sa zaštitnim slojem

 

 

34.

EAD 040037-00-1201: Kompozitne ploče od mineralne vune i dodataka aerogela s niskom lambda vrijednošću

 

 

35.

EAD 040048-01-0502: Gumena podloga za zvučnu izolaciju

040048-00-0502

 

36.

EAD 040049-01-0502: Podloga od poliuretanske (PU) pjene ili podloga od poliesterskih vlakana za izolaciju od buke koraka

040049-00-0502

 

37.

EAD 040057-00-1201: Toplinskoizolacijska ploča od mikroporoznog silicijevog dioksida

 

 

38.

EAD 040065-00-1201: Ploče za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju na bazi ekspandiranog polistirena i cementa

 

 

39.

EAD 040083-00-0404: Kompozitni sustavi vanjske toplinske izolacije (ETICS) sa žbukom

ETAG 004

 

40.

EAD 040089-00-0404: Vanjski termoizolacijski spregnuti sustavi sa žbukama za uporabu na zgradama s drvenom konstrukcijom

 

 

41.

EAD 040090-00-1201: Tvornički proizvedene ploče i proizvodi oblikovani kalupnim lijevom polilaktične kiseline (E-PLA) za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju

 

 

42.

EAD 040138-01-1201: Nevezani toplinsko – i/ili zvučno-izolacijski proizvodi od biljnih vlakana oblikovani na mjestu primjene

040138-00-1201

 

43.

EAD 040146-00-1201: Toplinska izolacija za zgrade od bala slame

 

 

44.

EAD 040287-00-0404: Sklopovi za vanjske toplinskoizolacijske kompozitne sustave (ETICS) s pločama kao toplinskoizolacijskim proizvodom i nekontinuiranim oblogama kao vanjskim omotačem

 

 

45.

EAD 040288-00-1201: Tvornički proizvedene toplinske i zvučne izolacije od poliesterskih vlakana

 

 

46.

EAD 040313-00-1201: Sipki proizvod za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju od granuliranog ekspandiranog pluta za ispunu oblikovan na mjestu primjene

 

 

47.

EAD 040369-01-1201: Izolacija izrađena od sipkog ili kompleksnog granuliranog ekspandiranog pluta ili sipkog granuliranog prirodnog pluta i gume

040369-00-1201

 

48.

EAD 040394-00-1201: Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla

 

 

49.

EAD 040419-00-1201: Termoizolacijska ploča od prešane tvrde poliuretanske pjene

 

 

50.

EAD 040427-00-0404: Sklopovi za vanjske toplinskoizolacijske kompozitne sustave (ETICS) sa žbukom kao toplinskoizolacijskim proizvodom i žbukama ili nekontinuiranim oblogama kao vanjskim omotačem

 

 

51.

EAD 040456-00-1201: Nasipni toplinski i/ili zvučni izolacijski materijal izrađen od životinjskih vlakana koji se oblikuje na licu mjesta

 

 

52.

EAD 040461-00-1201: Nasipni toplinsko-izolacijski proizvod od ekspandiranog perlita

 

 

53.

EAD 040465-00-0404: Kompleti za vanjske termoizolacijske spregnute sustave (ETICS) sa žbukama na jednoslojnim ili višeslojnim drvenim zidovima

 

 

54.

EAD 040635-00-1201: Toplinska i/ili zvučna izolacija na bazi vezanog nasipnog materijala od ekspandiranog polistirena

 

 

55.

EAD 040643-00-1201: Toplotna izolacija od silicijevog aerogela pojačana vlaknima

 

 

56.

EAD 040650-00-1201: Ekstruzijski pjenjene ploče od polistirolske tvrde pjene kao noseći sloj i/ili toplinska izolacija izvan brtvljenja

 

 

57.

EAD 040708-00-0402: Zvučna izolacija za zaštitu od buke koraka s dodatnom funkcijom odvodnje kišnice i zaštite vanjskih vodonepropusnih slojeva

 

 

58.

EAD 040729-00-1201: Toplinska izolacija izrađena od rastresite mineralne vune (MV)

 

 

59.

EAD 040759-00-0404: Kompozitni sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) sa žbukom, na izolacijskom materijalu od cementno vezanog polistirena

 

 

60.

EAD 040773-00-1201: Ploče od ekspandirane polistirenske tvrde pjene kao nosivi sloj i toplinska izolacija izvan hidroizolacije

 

 

61.

EAD 040777-00-1201: Ploče od pjenastog stakla kao nosivi sloj i toplinska izolacija izvan hidroizolacije

 

 

62.

EAD 040831-00-1201: Gotova tvornička kompozitna pjena za uporabu kao zvučna i toplinska izolacija

 

 

63.

EAD 040914-00-0404: Sklopovi za oblaganje – gotove jedinice za izolaciju vanjskih zidova i njihova pričvrsna sredstva

ETAG 017

 

64.

EAD 041125-00-1201: Nosivi proizvodi od biljnih vlakana za nasipavanje na licu mjesta namijenjeni za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju u podnim konstrukcijama

 

 

65.

EAD 041369-00-1201: Izolacijske ploče od recikliranog poliuretana za zvučnu i toplinsku izolaciju

 

 

66.

EAD 041389-00-1201: Ploče od aglomeriranog prirodnog pluta za toplinsku i zvučnu izolaciju

 

 

67.

EAD 041499-00-1201: Poliuretanski elementi za uporabu kao okvir za toplinsku izolaciju oko PVC-U prozora

 

 

68.

EAD 041559-00-1201: Toplinska izolacija i žbuka za zvučnu izolaciju

 

 

69.

EAD 041561-00-1201: Toplinska izolacija oblikovana na licu mjesta izrađena od pjene na bazi minerala

 

 

70.

EAD 050001-00-0301: Nosivi toplinskoizolacijski elementi za prekid toplinskih mostova između balkona i unutarnjih stropnih ploča

 

 

71.

EAD 050003-00-0301: Lončasti ležaj sa specijalnom unutarnjom brtvom za povećana opterećenja

 

 

72.

EAD 050004-00-0301: Sferični i cilindrični ležaj sa specijalnim kliznim materijalom od polietilenskog vlakna visoke molekularne gustoće (UHMWPE)

 

 

73.

EAD 050009-00-0301: Cilindrično-valjkasti ležaj sa specijalnim kliznim materijalom od fluoropolimera

 

 

74.

EAD 050013-00-0301: Kalotni i cilindrični ležajevi s posebnim kliznim materijalom od punjenog PTFE-a s krutim mazivom i armirajućim vlaknima

 

 

75.

EAD 050019-00-0301: Tiple za konstrukcijske spojeve pod statičkim i kvazistatičkim opterećenjem

ETAG 030

 

76.

EAD 060009-00-0802: Sklop za sustav peći i dimnjaka koji se sastoji od sklopa dimnjaka s glinenom/keramičkom dimovodnom cijevi i integrirane jedinice peći

 

 

77.

EAD 060011-00-0802: Kompleti za dimnjake otporne na čađu s glinenim/keramičkim dimnjačkim kanalom, koji rade u vlažnim uvjetima i pod negativnim/pozitivnim tlakom

060001-00-0802, 060003-00-0802 i 060008-00-0802

 

78.

EAD 060012-01-0802: Sklop koji se sastoji od unutarnje cijevi dimnjaka, izrađene od staklenih vlakana, mineralnih i organskih tvari i pribora

060012-00-0802

 

79.

EAD 060013-00-0802: Sklop za sistemske dimnjake s vanjskom stijenkom izrađenom od betona i glinene/keramičke dimovodne cijevi u kombinaciji s plastičnom ili metalnom dimovodnom cijevi i dodatnim oknom

 

 

80.

EAD 060014-00-0802: Građevinski proizvod za prodore kroz zidove i podove komponenti za transportiranje proizvoda izgaranja

 

 

81.

EAD 070001-01-0504: Gipsane ploče za nosivu primjenu

070001-00-0504

 

82.

EAD 070002-00-0505: Traka od staklenih vlakana za gipsane ploče

 

 

83.

EAD 080001-00-0403: Geokompozit za drenažne sustave

 

 

84.

EAD 080002-00-0102: Heksagonalna geomreža bez pojačanja za stabilizaciju nepovezanih zrnastih slojeva povezivanjem s agregatom

 

 

85.

EAD 080009-00-0301: Geosintetičke cementno-kompozitne membrane i barijere

 

 

86.

EAD 080013-00-0102: Pravokutna geomreža za stabilizaciju nevezanih granuliranih materijala pod primijenjenim opterećenjem

 

 

87.

EAD 090001-00-0404: Predgotovljene prešane ploče od kamene vune s organskim ili anorganskim zaštitnim slojem i specificiranim pričvrsnim sustavom

 

 

88.

EAD 090010-00-0404: Sklopovi za lijepljeno ostakljenje

 

 

89.

EAD 090017-00-0404: Točkasto oslonjeno vertikalno staklo

 

 

90.

EAD 090019-00-0404: Sklopovi za ventilirane vanjske zidne obloge od laganih ploča na potkonstrukciji sa žbukom koja se nanosi na licu mjesta s toplinskom izolacijom ili bez toplinske izolacije

 

 

91.

EAD 090020-00-0404: Sklopovi za obloge vanjskih zidova od aglomeriranog kamena

 

 

92.

EAD 090034-00-0404: Sklop koji se sastoji od potkonstrukcije i pričvršćenja za elemente obloge te vanjskih zidnih elemenata

 

 

93.

EAD 090035-00-0404: Izolacijska staklena jedinica s točkasto oslonjenom konstrukcijskom brtvom

 

 

94.

EAD 090040-00-0404: Konzolna ograda/balustrada od građevinskog stakla

 

 

95.

EAD 090058-00-0404: Sklop ventilirane obloge vanjskih zidova koji se sastoji od metalne saćaste ploče i pripadajućih pričvršćenja

 

 

96.

EAD 090062-00-0404: Sklopovi za vanjske zidne obloge s mehaničkim pričvršćivanjem

ETAG 034

 

97.

EAD 090101-00-0404: Križni nosač ostakljenja za korištenje u ovješenim pročeljima

 

 

98.

EAD 090119-00-0404: Sklopovi za obloge vanjskih zidova od mineralnih ploča sa žbukom koja se nanosi na licu mjesta

 

 

99.

EAD 090120-00-0404: Sklopovi za sustave nenosivih vanjskih zidova s mineralnim pločama

 

 

100.

EAD 100002-00-1106: Automatski protupožarni sprinkler za rano suzbijanje požara, brzi odziv (ESFR), K240 do 480, stojeća i viseća izvedba

 

 

101.

EAD 100012-00-1106: Fleksibilno crijevo za prskanje s krajnjim spojnicama

 

 

102.

EAD 120001-01-0106: Mikropriznatične retro-reflektirajuće folije

120001-00-0106

 

103.

EAD 120003-00-0106: Čelični rasvjetni stupovi

 

 

104.

EAD 120011-00-0107: Fleksibilne dilatacije za cestovne mostove s fleksibilnom masom za ispunu na bazi sintetičkog polimera kao veziva

 

 

105.

EAD 120093-00-0107: Dilatacijske naprave s fleksibilnim asfaltnim umetkom za cestovne mostove

ETAG 032-3

 

106.

EAD 120109-00-0107: Prijelazne dilatacijske naprave za cestovne mostove

ETAG 032-4

 

107.

EAD 120110-00-0107: Prijelazne naprave s matom za cestovne mostove

ETAG 032-5

 

108.

EAD 120111-00-0107: Konzolne dilatacijske naprave za cestovne mostove

ETAG 032-6

 

109.

EAD 120112-00-0107: Poduprte dilatacijske naprave za cestovne mostove

ETAG 032-7

 

110.

EAD 120113-00-0107: Modularne dilatacijske fuge za cestovne mostove

ETAG 032-8

 

111.

EAD 130002-00-0304: Ploče na osnovi masivnog drva – element od drvenih dasaka spojenih mehaničkim spajalima za uporabu u zgradama kao nosivi element

 

 

112.

EAD 130005-00-0304: Ploče na osnovi masivnog drva za uporabu u zgradama kao nosivi element

 

 

113.

EAD 130010-01-0304: Lijepljeno lamelirano drvo od listača – Konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo od bukve

130010-00-0304

 

114.

EAD 130011-00-0304: Predgotovljeni element drvene ploče od mehanički spojenih kvadratno piljenih drvenih elemenata za uporabu u zgradama kao nosivi element

 

 

115.

EAD 130012-00-0304: Konstrukcijsko drvo razvrstano prema čvrstoći – trupci kvadratnog presjeka obrađenih rubova – kesten

 

 

116.

EAD 130013-00-0304: Ploče na osnovi masivnog drva za uporabu u zgradama kao nosivi element – element od drvenih dasaka spojenih utorom i perom

 

 

117.

EAD 130019-00-0603: Štapasta spajala sa zaštitnim slojem na bazi smole

 

 

118.

EAD 130022-00-0304: Drvene monolitne ili lamelirane grede i trupci za zidove

 

 

119.

EAD 130031-00-0304: Grede i stupovi s metalnom mrežom

 

 

120.

EAD 130033-00-0603: Čavli i vijci za primjenu u čavlanim pločama u drvenim konstrukcijama

 

 

121.

EAD 130082-00-0603: Sustav za pričvršćivanje pročelja – plastični držač za pričvršćivanje drva ili elemenata na bazi drva za potkonstrukciju

 

 

122.

EAD 130087-00-0204: Modularni konstrukcijski sustav

 

 

123.

EAD 130089-00-0304: Konstrukcijsko puno drvo spojeno mokro i/ili hladno lijepljenim klinastim spojem

 

 

124.

EAD 130090-00-0303: Spregnuti sustav drvo-beton s pričvrsnim elementima tipa spajala

 

 

125.

EAD 130118-01-0603: Vijci i navojne šipke za uporabu kod drvnih konstrukcija

130118-00-0603

 

126.

EAD 130166-00-0304: Konstrukcijsko drvo razvrstano prema čvrstoći – pareno puno drvo pravokutnog poprečnog presjeka sa zupčastims pojem ili bez zupčastog spoja – četinari

 

 

127.

EAD 130167-00-0304: Konstrukcijsko drvo razvrstano prema čvrstoći – trupci kvadratnog presjeka obrađenih rubova – četinjače

 

 

128.

EAD 130186-00-0603: Trodimenzionalni spojni kutnici za spojeve čavlima

ETAG 015

 

129.

EAD 130191-00-0304: Predgotovljeni pločasti drveni element izrađen od spojenih elemenata unakrsno laminiranih greda, za uporabu kao konstrukcijski element u zgradama

 

 

130.

EAD 130196-00-0304: Masivne drvene ploče za plošnu konstrukcijsku uporabu s profilima preklapajućih rubova

 

 

131.

EAD 130197-00-0304: Lijepljeno lamelirano drvo izrađeno od parenog punog drva pravokutnog poprečnog presjeka – četinari

 

 

132.

EAD 130287-00-0603: Profilirani aluminijski čavao za uporabu u drvenim konstrukcijama

 

 

133.

EAD 130308-00-0304: Nosivi kompozitni drvni proizvod: lamelirano drvo od slojevitog iverja (LSL)

 

 

134.

EAD 130320-00-0304: Lijepljene laminirane drvene grede od pune bjelogorice

 

 

135.

EAD 130321-00-0304: Nosive daske spojene lastinim repom sortirane prema čvrstoći sa zatvorenom bazom spoja – crnogorica

 

 

136.

EAD 130323-00-0304: Predgotovljeni drvni pločasti element proizveden od mljevenog drva četinjara namijenjen korištenju kao konstrukcijski element u zgradama

 

 

137.

EAD 130324-00-0603: Umetci za uporabu u drvenim konstrukcijama

 

 

138.

EAD 130336-00-0603: Točkasti spojni element – lastin rep od šperploče za unakrsno laminirano drvo

 

 

139.

EAD 130348-00-0304: Laminirano segmentno drvo pravokutnoga poprečnog presjeka proizvedeno od radijalno rezanih trupaca

 

 

140.

EAD 130367-00-0304: Kompozitne grede i stupovi na bazi drva

ETAG 011

 

141.

EAD 130484-00-0304: Vlačno otporno nosivo zupčasto spojeno konstrukcijsko puno drvo, koje se može obrađivati u lijepljeno laminirano drvo i lijepljeno puno drvo

 

 

142.

EAD 130661-00-0304: Lijepljeno laminirano drvo zupčasto spojeno duž čitavog poprečnog presjeka

 

 

143.

EAD 140015-00-0304: Zidovi, krovovi i stropovi od OSB ploča međusobno zalijepljenih punom površinom

 

 

144.

EAD 140022-00-0304: Gotovi nosivi drveni sendvič paneli

ETAG 019

 

145.

EAD 150001-00-0301: Cement na bazi kalcijeva sulfoaluminata

 

 

146.

EAD 150002-00-0301: Vatrostalni cement na bazi kalcijevog aluminata

 

 

147.

EAD 150003-00-0301: Cement visoke čvrstoće

 

 

148.

EAD 150004-00-0301: Brzovezajući kalcijev sulfoaluminatni cement otporan na sulfate

 

 

149.

EAD 150007-00-0301: Portlandski cement s pucolanskim dodatkom za uporabu u tropskim uvjetima

 

 

150.

EAD 150008-00-0301: Brzovezujući cement

 

 

151.

EAD 150009-01-0301: Metalurški cement CEM III/A s procjenom sulfatne otpornosti (SR) i opcionalno s niskim efektivnim sadržajem alkalija (LA) i/ili niskom toplinom hidracije (LH)

150009-00-0301

 

152.

EAD 150036-00-0301: Fluoroaluminatni brzovezujući cement

 

 

153.

EAD 160003-00-0301: Sidra s dvostrukom glavom za povećanje otpornosti na proboj ravnih AB ploča ili temelja i temeljnih ploča

 

 

154.

EAD 160004-00-0301: Sklopovi za naknadno prednapinjanje za prednapete konstrukcije

ETAG 013

 

155.

EAD 160011-00-0301: Sklop za armiranobetonske elemente s betonskim čelikom velike čvrstoće, no ograničene primjene za vlačne sile

 

 

156.

EAD 160012-01-0301: Čelične armaturne šipke s glavom

160012-00-0301

 

157.

EAD 160027-00-0301: Posebne mase za ispunu za sklopove za naknadno prednapinjanje konstrukcija

ETAG 013

 

158.

EAD 160055-00-0301: Rešetkasti nosači za povećanje otpornosti na probijanje ravnih stropova i stupova

 

 

159.

EAD 160057-00-0301: Metalni limovi u obliku slova L ili Z za povećanje probojne otpornosti ravnih stropova ili temelja i temeljnih ploča

 

 

160.

EAD 160071-00-0102: Sklop za geotehnička sidra s čeličnim užetom za prednaprezanje

 

 

161.

EAD 160124-00-0301: Nenavojna čahura za mehaničko spajanje armaturnih šipki bočnom kompresijom

 

 

162.

EAD 160129-00-0301: Spojnice za mehanička nastavljanja armaturnih čeličnih šipki

 

 

163.

EAD 170005-00-0305: Zidarski blokovi od reciklirane opeke

 

 

164.

EAD 170006-00-0305: Blokovi za zidanje od agregatnog betona sa specifičnim faktorom preračunavanja za ravnotežni sadržaj vlage Fm

 

 

165.

EAD 170008-00-0604: Armatura ležajne fuge za konstrukcijsku uporabu

 

 

166.

EAD 170010-00-0305: Zidarski elementi od polistirenskog betona i sklopovi izrađeni od tih jedinica

 

 

167.

EAD 170011-00-0305: Izolacijski građevinski element za zidane zidove

 

 

168.

EAD 70012-00-0404: Građevinski blokovi od cigala s jezgrom od celularnog stakla

 

 

169.

EAD 170018-00-0305: Toplinsko-izolacijski nosivi blok izrađen od celularnog stakla

 

 

170.

EAD 180003-00-0704: Kanalizacijski pokrovi i pokrovi okana izrađeni od poliamida (PA) za vanjske površine namijenjene prometu vozila i pješaka

 

 

171.

EAD 180008-00-0704: Slivnik s taložnicom – uklonjiv – mehaničko zatvaranje

 

 

172.

EAD 180018-00-0704: Fleksibilne spojnice za gravitacijske i tlačne kanalizacijske i odvodne cijevi

 

 

173.

EAD 180020-00-0704: Suhi sifon za podne izljeve

 

 

174.

EAD 180022-00-0704: Predgotovljena plastična spojnica izrađena od reciklirane otpadne plastike, namijenjena za drenažu u poljoprivredi i građevinarstvu

 

 

175.

EAD 180023-00-0704: Okomiti centrifugalni regulator protoka oborinske vode

 

 

176.

EAD 180025-00-0704: Predgotovljeni pogoni za pročišćavanje otpadnih voda za najmanje 51 do 500 stanovnika

 

 

177.

EAD 190002-00-0502: Sklop suhomontažnog plivajućeg poda na osnovi predgotovljenih povezanih elemenata od keramičkih pločica i gumenih podloga

 

 

178.

EAD 190005-00-0402: Sklop za prekrivanje terasa

 

 

179.

EAD 190010-00-0502: Podloga izrađena od granulirane poliuretanske pjene s granuliranim plutom ili bez njega

 

 

180.

EAD 190013-00-0502: Sustavi suhih estriha za toplinsku i zvučnu izolaciju s predgotovljenim elementima estriha

 

 

181.

EAD 190019-00-0502: Estrisi na bazi cementa za unutarnje i vanjske primjene

 

 

182.

EAD 200001-00-0602: Predgotovljena žičana užad od čelika i nehrđajućeg čelika s krajnjim priključcima

 

 

183.

EAD 200002-00-0602: Sustav vlačnih šipki

 

 

184.

EAD 200005-00-0103: Konstrukcijski čelični piloti sa šupljim presjecima i krutim spojevima

 

 

185.

EAD 200012-00-0401: Sklopovi razmačnika za višeslojne metalne krovove i obloge zidova

 

 

186.

EAD 200014-01-0103: Spojevi i stope za betonske pilote

200014-00-0103

 

187.

EAD 200017-00-0302: Vruće valjani proizvodi i konstrukcijske komponente od čelika oznaka Q235B, Q235D, Q345B i Q345D

 

 

188.

EAD 200019-00-0102: Heksagonalno pletene gabionske košare i mreže

 

 

189.

EAD 200020-00-0102: Gabionske kutije i madraci od zavarene žičane rešetke

 

 

190.

EAD 200022-00-0302: Termo-mehanički valjani čelični proizvodi od posebnog zavarljivog sitnozrnatog konstrukcijskog čelika

 

 

191.

EAD 200026-00-0102: Sustavi čelične mreže za ojačanje nasipa

 

 

192.

EAD 200032-00-0602: Predgotovljeni sustavi vlačnih šipki sa specijalnim krajnjim spojnicama

 

 

193.

EAD 200033-00-0602: Čavlana posmična spojnica

 

 

194.

EAD 200035-00-0302: Krovni i pročeljni sustavi sa skrivenim pričvrsnim elementima

 

 

195.

EAD 200036-00-0103: Sklop za mikrošipove – Sklop sa šupljim šipkama za samobušive mikrošipove – Šuplje šipke od bešavnih čeličnih cijevi

 

 

196.

EAD 200039-00-0102: Pocinčane heksagonalno pletene gabionske košare i mreže

 

 

197.

EAD 200043-01-0103: Cijevi pilota od duktilnog željeza

200043-00-0103

 

198.

EAD 200050-02-0102: Gabionske košare, madraci i vrećasti gabioni izrađeni od heksagonalno pletene metalne mreže od normalno uvijene žice prevučene zaštitnim slojem, s dodatnim organskim zaštitnim slojem ili bez njega

200050-01-0102

 

199.

EAD 200059-00-0302: Čelične komponente za sustave paletnih regala

 

 

200.

EAD 200086-00-0602: Proizvodi za spajanje žičanim prstenom

 

 

201.

EAD 200089-00-0302: Element za oblikovanje trajnog spoja za ploče betonirane »in situ«

 

 

202.

EAD 200112-00-0301: Čelični opružni elementi

 

 

203.

EAD 200207-00-0302: Sklop za nosive vanjske i pregradne zidove

 

 

204.

EAD 210004-00-0805: Modularni element za građevinske usluge

 

 

205.

EAD 210005-00-0505: Oprema za unutarnje pregrade koja se upotrebljava kao nenosivi zidovi

ETAG 003

 

206.

EAD 210012-00-0504: Gipsani elementi za završnu obradu unutarnjih zidova

 

 

207.

EAD 210020-00-0402: Tvornički proizvedeni samonosivi kompozitni metalni lim s izolacijom od PUR/PIR pjene za pokrivanje krovova, vanjsku i unutarnju oblogu

 

 

208.

EAD 210024-00-0504: Cementno vezane ploče

 

 

209.

EAD 210046-00-1201: Tanki metalni kompozitni lim

 

 

210.

EAD 210058-00-0504: Kompozitne ploče na bazi drva za dizajn unutarnjih zidova ili stropova ili oboje

 

 

211.

EAD 210134-00-1202: Ploče za zvučnu izolaciju/suhi estrih i nosive trake od valovitog kartona punjenog kvarcnim pijeskom

 

 

212.

EAD 210138-00-0504: Ploče od reciklirane ambalaže za napitke za uporabu u građevinarstvu

 

 

213.

EAD 220006-00-0402: Krovna šindra od polipropilena, vapnenca i punila

 

 

214.

EAD 220007-00-0402: Nenosivi limovi i trake od bakrene legure za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje

 

 

215.

EAD 220008-00-0402: Okapni profili za terese i balkone

 

 

216.

EAD 220009-00-0401: Sklop za zelene krovove

 

 

217.

EAD 220010-01-0402: Ravne plastične krovne ploče od reciklirane plastike za samonosive i/ili potpuno poduprte nekontinuirane krovne pokrove i/ili vanjske obloge

220010-00-0402

 

218.

EAD 220013-01-0401: Samonosivi svjetlarnik na sljemenu krova

220013-00-0401

 

219.

EAD 220018-00-0401: Decentralna energetski učinkovita niskotlačna ventilacijska jedinica s naizmjeničnim protokom i rekuperacijom topline

 

 

220.

EAD 220020-00-0402: Bitumenska šindra s malim udjelom bitumena, laminirana ili nelaminirana, s mineralnim ili sintetičkim ojačanjem

 

 

221.

EAD 220021-00-0402: Cjevasti uređaji za dnevnu svjetlost (TDD)

 

 

222.

EAD 220022-00-0401: Polikarbonatni snjegobrani za krov

 

 

223.

EAD 220025-00-0401: Ostakljene konzolne konstrukcije (nadstrešnica/krov)

 

 

224.

EAD 220062-00-0401: Krovni svjetlarnik s lijepljenim ili mehanički pričvršćenim pokrovnim staklom

 

 

225.

EAD 220069-00-0402: Ravni i profilirani plastični crijepovi od recikliranog materijala za krovopokrivanje na šalungu

 

 

226.

EAD 220089-00-0401: Samonosivi prozirni krovni sklopovi s pokrovom od plastičnih ploča

ETAG 010

 

227.

EAD 220116-00-0401: Fiksni vatrootporni krovni prozor

 

 

228.

EAD 230004-00-0106: Paneli od prstenaste žičane mreže

 

 

229.

EAD 230005-00-0106: Paneli od mreže od žičane užadi

 

 

230.

EAD 230008-00-0106: Dvostruko uvijena čelična žičana mreža, ojačana pomoću užadi ili bez ojačanja

 

 

231.

EAD 230011-00-0106: Proizvodi vodoravne prometne signalizacije

 

 

232.

EAD 230012-01-0105: Aditivi za proizvodnju asfalta – granule bitumena od recikliranog bitumenskog sloja za krovove

230012-00-0105

 

233.

EAD 230025-00-0106: Fleksibilni sustavi oblaganja za stabilizaciju pokosa i zaštitu od odrona kamenja

 

 

234.

EAD 230064-00-0106: Cestovne oznake – retroreflektivni elementi s visokim referaktivnim indeksom

 

 

235.

EAD 230145-00-0105: Masa za bitumen i bitumenske smjese izrađena od praha recikliranih guma

 

 

236.

EAD 260001-00-0303: Konstrukcijski dijelovi od polimera ojačanih vlaknima (FRP/kompozitni materijali ojačani staklenim vlakanima)

 

 

237.

EAD 260002-00-0301: Alkalno otporna staklena vlakna koja sadrže cirkonijev dioksid za uporabu u betonu

 

 

238.

EAD 260006-00-0301: Polimerni dodatak betonu

 

 

239.

EAD 260007-00-0301: Tip I dodatak betonu, mortu i estrihu – vodena otopina

 

 

240.

EAD 260009-00-0301: Obrađeni pepeo s dna peći iz gradskih spalionica krutog otpada kao aditiv tipa II za proizvodnju betona, morta i morta za zalijevanje

 

 

241.

EAD 260014-00-0301: Kalcinirani slojni silikat kao dodatna tvar za beton tipa II.

 

 

242.

EAD 260017-00-0301: Elastične šuplje mikrokuglice kao dodatak betonu

 

 

243.

EAD 260020-00-0301: Kalcijev karbonat u sitnozrnatom prahu kao aktivni dodatak s katalitičkim veznim učinkom za beton

 

 

244.

EAD 260024-00-0301: Polimerna makrovlakna ojačana alkalno otpornim staklenim vlaknima za uporabu u betonu

 

 

245.

EAD 260026-00-0301: Dodatak za nepropusnost betona

 

 

246.

EAD 260035-00-0301: Prirodni kalcinirani pucolan kao dodatak za beton tipa II

 

 

247.

EAD 260048-00-0301: Agregat za ispunu od kalcij-karbonata s dodatnim svojstvima

 

 

248.

EAD 260067-00-0301: Polimerna makrovlakna armirana bazaltnim vlaknima za uporabu u betonu

 

 

249.

EAD 280001-00-0704: Predgotovljeni element za drenažu i infiltraciju

 

 

250.

EAD 280004-00-0702: Prirubnički balansirajući ventili

 

 

251.

EAD 280005-00-0702: Termostatski radijatorski ventili

 

 

252.

EAD 280015-00-0701: Sustav za transport hladne i tople vode unutar zgrada

290001-00-0701

corrigendum

253.

EAD 300002-00-1202: Staklene ploče, pločice i mozaik

 

 

254.

EAD 300007-00-0404: Specijalna zrcala

 

 

255.

EAD 300010-00-0505: Specijalno ravno vučeno staklo

 

 

256.

EAD 320001-00-0605: Traka za brtvljenje fuga na bazi predkomprimirane fleksibilne poliuretanske pjene za brtvljenje fuga oko prozora i na fasadama

 

 

257.

EAD 320002-02-0605: Lim sa zaštitnim premazom za pukotine u spojevima konstrukcije i dilatacijama vodootpornog betona

320002-00-0605

320002-01-0605

 

258.

EAD 320008-01-0605: Bubriva brtvena traka za fuge na bazi različitih materijala za građevinske spojeve u vodonepropusnom betonu

320008-00-0605

 

259.

EAD 320014-00-0605: Brtveni profil za fuge od EPDM-a za brtvljenje fuga u konstrukcijama od betonskih segmenata obloge tunela

 

 

260.

EAD 330001-00-0602: Razuporni konstrukcijski vijčani spojevi za slijepo pričvršćivanje

 

 

261.

EAD 330008-03-0601: Sidreni profili

330008-02-0601

 

262.

EAD 330011-00-0601: Prilagodljivi vijci za beton

 

 

263.

EAD 330012-01-0601: Ubetonirano sidro s naglavkom s unutrašnjim navojem

330012-00-0601

 

264.

EAD 330014-00-0601: Mehanička razuporna tipla za uporabu u autoklavirnom porobetonu

 

 

265.

EAD 330030-00-0601: Spajala za vanjske obloge zidova

 

 

266.

EAD 330046-01-0602: Pričvrsni vijci za metalne elemente i limove

330046-00-0602

 

267.

EAD 330047-01-0602: Pričvrsni vijci za sendvič panele

330047-00-0602

 

268.

EAD 330075-01-0601: Podizni uređaj za dizala

330075-00-0601

 

269.

EAD 330076-01-0604: Metalna injekcijska sidra za uporabu u zidarstvu

330076-00-0604

 

270.

EAD 330079-00-0602: Sklopovi za pričvršćivanje za pod za uporabu u rebrastom limu ili otvorenoj šipkastoj rešetci

 

 

271.

EAD 330080-00-0602: Sklop stezaljke s velikom otpornošću na klizanje (HSR)

 

 

272.

EAD 330083-03-0601: Spojni element koji se zabija pomoću alata s potisnim punjenjem za višestruku uporabu u betonu za nekonstrukcijsku primjenu

330083-02-0601

 

273.

EAD 330084-00-0601: Čelična ploča sa zalivenim sidrima

 

 

274.

EAD 330087-01-0601: Sustavi za armaturne priključke naknadno montirani s pomoću žbuke

330087-00-0601

 

275.

EAD 330153-00-0602: Spojni element koji se zabija pomoću alata s punjenjem za spajanje tankostijenih čeličnih elemenata i limova

 

 

276.

EAD 330155-00-0602: Samoprilagodljivi stezni sklop

 

 

277.

EAD 330196-01-0604: Plastična sidra od nerecikliranog ili recikliranog materijala za pričvršćivanje povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju sa žbukom

330196-00-0604

ETAG 014

 

278.

EAD 330232-01-0601: Mehanička spajala za uporabu u betonu

330232-00-0601

 

279.

EAD 330232-01-0601-v01: Ekspanzijska spajala s kontroliranim momentom za uporabu u betonu s promjenjivim vijekom trajanja do 50 godina

 

 

280.

EAD 330250-00-0601: Naknadno montirana spajala u betonu izloženom cikličkom naprezanju koje dovodi do zamora materijala

 

 

281.

EAD 330284-00-0604: Plastična sidra za redundantne nenosive sustave u betonu i zidanim zidovima

ETAG 020

 

282.

EAD 330340-00-0606: Tvornički proizvedeno konstrukcijsko sidro za pričvršćivanje osobne zaštitne opreme za zaštitu od pada, namijenjeno trajnom i potpunom spajanju s višeslojnim sustavom za hidroizolaciju krovova

 

 

283.

EAD 330387-00-0601: Spojnice od kompozita ojačanog vlaknima, za uporabu u sendvič zidovima i predgotovljenim zidovima od betona

 

 

284.

EAD 330389-00-0601: Točkasta spojnica od polimera armiranog staklenim vlaknima za sendvič zidove

 

 

285.

EAD 330499-01-0601: Prijanjajući pričvrsni elementi za uporabu u betonu

ETAG 001-5

330499-00-0601

 

286.

EAD 330667-00-0602: Vruće valjani montažni profil

 

 

287.

EAD 330747-00-0601: Pričvrsni elementi za uporabu u betonu za višestruku primjenu za nenosive sustave

ETAG 001-6

 

288.

EAD 330924-01-0601: Umetnuti sidreni vijak

330924-00-0601

 

289.

EAD 330965-01-0601: Svornjak s eksplozivnim punjenjem za pričvršćivanje vanjskih termoizolacijskih kompozitnih sustava (ETICS) u betonu

330965-00-0601

 

290.

EAD 331072-00-0601: Sidrene naprave za pričvršćivanje sustava osobne zaštitne opreme za zaštitu od pada s visine za betonske konstrukcije

 

 

291.

EAD 331433-00-0601: Injektirano sidro za ploče za toplinsku izolaciju

 

 

292.

EAD 331565-00-0602: Klinaste sigurnosne podloške za nosive vijčane sklopove

 

 

293.

EAD 331668-00-0601: Stakleni, bazaltni, aramidni, karbonski, PBO i čelični roving za šiljke sidra ojačane vlaknima

 

 

294.

EAD 331846-00-0603: Sidreni uređaji za pričvršćivanje sustava osobne zaštite od pada na drvenim potkonstrukcijama

 

 

295.

EAD 331852-00-0102: Sidro za spiralno uže

 

 

296.

EAD 331924-00-0602: Kompleti za pričvršćivanje obloga

 

 

297.

EAD 332001-00-0602: Stezni sustav za spajanje predgotovljenih betonskih elemenata

 

 

298.

EAD 332229-00-0602: Točkasta spajala od nehrđajućeg čelika za staklene obloge

 

 

299.

EAD 332277-00-0601: Spajalo za tlačno-vlačne potpornje za gotove elemente zidova i stupova

 

 

300.

EAD 332347-00-0601: Spojnica za ojačavanje postojećih betonskih konstrukcija površinskim betonskim slojem

 

 

301.

EAD 332589-00-0601: Sustav žičanih omči za spajanje predgotovljenih betonskih elemenata i betonskih elemenata lijevanih na licu mjesta

 

 

302.

EAD 332795-00-0601: Spajala koja se pričvršćuju vijcima za uporabu u betonu

 

 

303.

EAD 333220-00-0601: Predmontirano sidro za pričvršćivanje betonskih fasadnih elemenata

 

 

304.

EAD 340002-00-0204: Paneli od čeličnih žica s ugrađenom toplinskom izolacijom za cijelu konstrukciju

 

 

305.

EAD 340006-00-0506: Predgotovljeni sklopovi stubišta

ETAG 008

 

306.

EAD 340020-00-0106: Fleksibilni sklopovi za zadržavanje debritnog toka i plitkih klizišta/otvorenog debritnog toka

 

 

307.

EAD 340025-00-0403: Sklop potkonstrukcije za grijane zgrade

 

 

308.

EAD 340037-00-0204: Lagani čelični/drveni nosivi krovni elementi

 

 

309.

EAD 340059-00-0106: Sklopovi za zaštitu od odrona kamenja

ETAG 027

 

310.

EAD 340109-00-0106: Sklop za fleksibilnu zaštitu od lavine

 

 

311.

EAD 340179-00-0203: Komplet za građevinske panele

 

 

312.

EAD 340210-00-0104: Sklop od SRP-a (polimer ojačan čelikom) izrađen od čeličnih mikrožica, staklene mrežice i epoksidnog ljepila

 

 

313.

EAD 340225-00-1109: Plastične komore za podzemne aplikacije pristupa mreži instalirane ispod vrhova šahtova

 

 

314.

EAD 340275-00-0104: Vanjski spajani kompozitni sustavi s anorganskom matricom za ojačavanje betonskih i zidanih konstrukcija

 

 

315.

EAD 340287-00-0203: Sustav armiranih konstrukcijskih ploča od ekstrudiranog polistirena visoke gustoće za građevinske jedinice

 

 

316.

EAD 340308-00-0203: Građevni sklopovi od drvne građe

ETAG 007

 

317.

EAD 340309-00-0305: Nenosivi trajni oplatni sklopovi/sustavi koji se temelje na šupljim blokovima ili pločama od izolacijskih materijala i ponekad betona

ETAG 009

 

318.

EAD 340383-00-0203: Modularni predgotovljeni konstrukcijski elementi za groblja

 

 

319.

EAD 340392-00-0104: Mort armiran kompozitnim materijalima (CRM) za ojačavanje betonskih i zidanih konstrukcija

 

 

320.

EAD 340452-00-0204: Građevinski sklop na bazi masivnih ploča s metalnom okvirnom konstrukcijom

 

 

321.

EAD 350003-01-1109: Sklop za vatrootporne servisne kanale, koji se sastoji od predgotovljenih spojnih dijelova (izrađenih od čeličnog lima s intumescentnim premazom ili oblogom) i pribora

350003-00-1109

 

322.

EAD 350005-00-1104: Intumescentni proizvodi za požarno brtvljenje i zaustavljanje požara

 

 

323.

EAD 350022-01-1107: Sklop za sustav zatvaranja za transportne sustave

350022-00-1107

 

324.

EAD 350134-00-1104: Vatronepropusni sifon s intumescentnom požarnom brtvom (u kombinaciji s prodorom podnog slivnika od nehrđajućeg čelika)

 

 

325.

EAD 350140-00-1106: Žbuke i sklopovi žbuka za vatrootporne primjene

ETAG 018-1

ETAG 018-3

 

326.

EAD 350141-00-1106: Brtve linijskih spojeva i šupljina

ETAG 026-1

ETAG 026-3

 

327.

EAD 350142-00-1106: Protupožarne ploče, proizvodi i sklopovi

ETAG 018-1

ETAG 018-4

 

328.

EAD 350402-00-1106: Reaktivne prevlake za protupožarnu zaštitu čeličnih elemenata

ETAG 018-1

ETAG 018-2

 

329.

EAD 350454-00-1104: Penetracijske brtve

ETAG 026-1

ETAG 026-2

 

330.

EAD 350454-00-1104-v01: Kombinirane penetracijske brtve za protupožarne zaklopke

 

 

331.

EAD 350865-00-1106: Proizvodi za usporavanje požara

ETAG 028

 

332.

EAD 360001-01-0803: Ventilacijski sustav od mineralne vune s vanjskom i unutarnjom oblogom

360001-00-0803

 

333.

EAD 360005-00-0604: Limeni profili za odvođenje vode i vlage

 

 

334.

EAD 360027-00-0101: Drenažni sustav za uporabu u podzemnim stjenovitim kavernama

 

 

335.

EAD 360032-00-0803: Unutarnja cijev, proizvedena od stakloplastike, mineralnih i organskih tvari, koja se koristi za saniranje ventilacijskih okana

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić