Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 19/2024 (16.2.2024.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

313

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 9. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21 i 83/23), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. veljače 2024. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/22), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. lipnja 2024., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (€/kWh)

Opskrbna naknada [€/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

 

0,131857

0,077563

4,645

Srednji napon

 

0,125287

0,073698

4,645

Niski napon

Crveni

 

0,122408

0,072005

4,645

Bijeli

 

0,140398

0,082587

4,645

Plavi

0,121940

 

 

4,645

Žuti

0,095432

 

 

0,000

 

 

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

 

Tarifni modeli

Tarifne stavke za radnu energiju (€/kWh)

Opskrbna naknada [€/mjes.]

ENJT

ENVT

ENNT

Visoki napon

 

0,149800

0,088100

4,645

Srednji napon

 

0,142400

0,083700

4,645

Niski napon

Crveni

 

0,139100

0,081800

4,645

Bijeli

 

0,159500

0,093800

4,645

Plavi

0,138600

 

 

4,645

Žuti

0,108400

 

 

0,000

 

 

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2024. godine.

Klasa: 391-35/24-01/1

Urbroj: 371-06-24-4

Zagreb, 13. veljače 2024.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća mr. sc. Željko Vrban, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić