Povezani zakoni

Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje

prestao važiti

NN 82/12, 88/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 06.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

Copyright © Ante Borić