Pristupanje sadržaju

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja – pročišćeni tekst
Za pristup ovom sadržaju morate biti prijavljeni te imati aktivnu pretplatu