Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 8/2024 (19.1.2024.), Odluka o iznosu osnovice za određivanje prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za 2024. godinu

Vlada Republike Hrvatske

142

Na temelju članka 163. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2024. donijela

ODLUKU

O IZNOSU OSNOVICE ZA ODREĐIVANJE PRAVA IZ ZAKONA O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2024. GODINU

I.

Osnovica za određivanje prava iz članaka 59. i 109. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.) za 2024. godinu iznosi 500,00 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/13

Urbroj: 50301-29/23-24-2

Zagreb, 18. siječnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić