NN 12/2024 (31.1.2024.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede

214

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede ­donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA OČUVANJE PROIZVODNJE PRASADI NA PODRUČJU ZONE OGRANIČENJA ZBOG IZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 141/23) u članku 8. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka za dane držanja svinja u objektima korisnika koji se nalaze u zoni ograničenja proglašenom zbog izbijanja afričke svinjske kuge u razdoblju od 1. studenoga 2023. godine do 1. veljače 2024. godine, podnosi se u razdoblju od 1. veljače do 15. veljače 2024. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 326-01/23-06/6

Urbroj: 525-13/862-24-13

Zagreb, 24. siječnja 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić