NN 158/2023 (29.12.2023.), Odluka o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2511

Na temelju članka 5. stavka 6. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 31/23., 74/23., 107/23. i 122/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2023. donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU IZNOSA RAZLIKE IZMEĐU JEDINIČNIH CIJENA ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE I ZATVORENE TOPLINSKE SUSTAVE U ODNOSU NA KRAJNJE CIJENE ISPORUČENE TOPLINSKE ENERGIJE

I.

Ovom Odlukom određuje se iznos razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije određenih sukladno članku 5. stavcima 2. i 4. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije za krajnje kupce u centralnim i zatvorenim toplinskim sustavima.

II.

Iznos razlike između jediničnih cijena u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije iz točke I. ove Odluke određuje se po energetskim subjektima za centralne toplinske sustave, za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. kako slijedi:

 

Energetski subjekt

Centralni toplinski sustav

Tarifni model

Iznos razlike

EUR/kWh (kn/kWh)

Energo d.o.o.

Rijeka

GORNJA VEŽICA

TM1

TM2

0,0229 (0,1727)

0,0194 (0,1460)

VOJAK

TM1

TM2

0,0121 (0,0915)

0,0121 (0,0909)

Gradska toplana d.o.o.

Karlovac

TINA UJEVIĆA

TM1

TM2

0,0355 (0,2677)

0,1079 (0,8131)

Brod-plin d.o.o.

Slavonski Brod

SLAVONIJA

TM1

TM2

0,0253 (0,1908)

0,0391 (0,2948)

Tehnostan d.o.o.

Vukovar

BOROVO NASELJE

TM1

TM2

0,00 (0,0000)

0,00 (0,0000)

OLAJNICA

TM1

TM2

0,00 (0,0000)

0,00 (0,0000)

HEP – Toplinarstvo d.o.o.

Zagreb

ZAGREB

TM1

TM2

TM3

0,00 (0,0000)

0,00 (0,0000)

0,00 (0,0000)

OSIJEK

TM1

TM2

TM3

0,00004 (0,0003)

0,0004 (0,0033)

0,4390 (3,3076)

SISAK

TM1

TM2

0,00 (0,0000)

0,00 (0,0000)

SAMOBOR

TM1

TM2

0,0067 (0,0501)

0,0075 (0,0568)

VELIKA GORICA

TM1

TM2

0,0125 (0,0942)

0,0145 (0,1094)

 

 

III.

Iznos razlike između jediničnih cijena iz točke I. ove Odluke određuje se po energetskim subjektima za zatvorene toplinske sustave, za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. ožujka 2024. kako slijedi:

 

Energetski subjekt

Zatvoreni toplinski sustav

Tarifni model

Iznos razlike EUR/kWh (kn/kWh)

Energo d.o.o.

Rijeka

Krnjevo, Kozala, Škurinje, Podmurvice, PO-48, V-44, Zamet, Malonji i Srdoči

TM1

TM2

0,0250 (0,1884)

0,0283 (0,2136)

Gradska toplana d.o.o.

Karlovac

Bašćinska cesta 41

TM1

0,0199 (0,1502)

Brod-plin d.o.o.

Slavonski Brod

Mikrorajon i Kralj Tomislav

TM1

TM2

0,0432 (0,3256)

0,0478 (0,3602)

Tehnostan d.o.o.

Vukovar

D2, D6 i INTERNATI

TM1

TM2

0,0000 (0,0000)

0,0000 (0,0000)

HEP – Toplinarstvo d.o.o.

Zagreb

Zagreb

TM1

TM2

0,0070 (0,0530)

0,0147 (0,1108)

Osijek

TM1

TM2

0,0051 (0,0381)

0,0099 (0,0746)

 

Samobor

TM1

TM2

0,0080 (0,0602)

0,0092 (0,0696)

Zaprešić

TM1

TM2

0,0102 (0,0769)

0,0117 (0,0884)

Velika Gorica

TM1

TM2

0,0066 (0,0496)

0,0077 (0,0580)

Vartop d.o.o. Varaždin

Zagrebačka 19A i Trakošćanska b.b.

TM1

TM2

0,00 (0,00)

0,00 (0,00)

Poslovni park d.o.o. Virovitica

»P+7« Pejačevićeva 3, »P+5« Trg bana Josipa Jelačiča 10, »Obrtnik« Ferde Rusana 1, »Slavonija« Tomaša Masaryka b.b. i »P+8« Antuna Mihanovića 1

TM1

TM2

0,00 (0,00)

0,00 (0,00)

Komunalac d.o.o. Požega

Požega: V. Nazor i M. Krleža

TM1

0,0545 (0,4104)

SKG d.o.o. Ogulin

V. I. Marinkovića 13 i Ljudevita Gaja 4

TM1

TM2

0,0197 (0,1489)

0,0165 (0,1242)

GTG d.o.o. Vinkovci

Kotlovnica »A«, A. Starčevića 4

TM1

TM2

0,0103 (0,0775)

0,0107 (0,0806)

Kotlovnica »S-122«, A. B. Šimića 17

TM1

TM2

0,0294 (0,2214)

0,0326 (0,2457)

Kotlovnica »S-103«, Kneza Mislava 5

TM1

TM2

0,0285 (0,2148)

0,0328 (0,2475)

Kotlovnica »S-108«, J. J. Strossmayera

TM1

0,0273 (0,2058)

Kotlovnica »S-96«, Kneza Mislava 13

TM1

TM2

0,0277 (0,2090)

0,0316 (0,2378)

Kotlovnica »HŽ-CIK-CAK«, A. Starčevića 64

TM1

TM2

0,0275 (0,2074)

0,0318 (0,2394)

 

 

 

IV.

Energetski subjekti iz točaka II. i III. ove Odluke, osim energetskih subjekata Tehnostan d.o.o. Vukovar (za centralne i zatvorene toplinske sustave), HEP – Toplinarstvo d.o.o. Zagreb (za centralne toplinske sustave u Zagrebu i Sisku), Poslovni park d.o.o. Virovitica i Vartop d.o.o. Varaždin za zatvorene toplinske sustave, dužni su na mjesečnoj razini krajnjim kupcima toplinske energije ispostavljati račune za isporučenu toplinsku energiju, na način da se iskaže jedinična razlika iz točaka II. i III. ove Odluke i umanji račun za ukupni iznos umnoška jedinične razlike (EUR/kWh) i isporučene toplinske energije u kWh.

Energetski subjekti iz stavka 1. ove točke, po isteku obračunskog mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, dostavljaju Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za energetiku, zahtjev za naknadu razlike iz stavka 1. ove točke, u elektroničkom formatu, putem adrese elektroničke pošte: [email protected] ili fizičkom dostavom putem prijenosnog podatkovnog medija, kojem zahtjevu su dužni priložiti obračun po svakom obračunskom mjernom mjestu i uredno ispunjenu tablicu zahtjeva za naknadu razlike iz stavka 1. ove točke.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će predložak tablice iz stavka 2. ove točke, na svojim mrežnim stranicama u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/499 Urbroj: 50301-05/31-23-4 Zagreb, 28. prosinca 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić