Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 10/2024 (26.1.2024.), Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike ostvarenih iz rada i po osnovi rada temeljem granskih kolektivnih ugovora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

195

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. donijela

ODLUKU

O ISPLATI MATERIJALNIH I NEMATERIJALNIH PRAVA TE DRUGIH NAKNADA ZA ZAPOSLENIKE OSTVARENIH IZ RADA I PO OSNOVI RADA TEMELJEM GRANSKIH KOLEKTIVNIH UGOVORA

I.

Sva materijalna i nematerijalna prava koja su zaposlenici u ustanovama socijalne skrbi, kulture, osnovnoškolskim ustanovama, srednjoškolskim ustanovama te u sustavima zdravstva i visokog obrazovanja i znanosti ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem:

– Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 61/18. i 3/19. – ispravak) i Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 60/22.)

– Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 46/18.) i Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture (»Narodne novine«, broj 60/22.)

– Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 51/18. i 122/19.) i Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 60/22.)

– Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 51/18. i 122/19.) i Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 60/22.)

– Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 29/18., 35/19., 78/19., 92/19., 56/20. i 3/23.) i Odluke o primjeni prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja nakon isteka produžene primjene za zaposlenike u sustavu zdravstva (»Narodne novine«, broj 68/23.)

– Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (»Narodne novine«, br. 9/19., 122/19. i 52/20.) i Dodatka I. (»Narodne novine«, broj 9/19.) te Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti (»Narodne novine«, broj 22/23.)

i dalje će se priznavati i primjenjivati u istom opsegu, počevši od 1. siječnja 2024.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a važi do sklapanja novih kolektivnih ugovora kojima se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenih u ustanovama iz točke I. ove Odluke, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), a najkasnije do 1. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-04/26 Urbroj: 50301-01/08-24-4 Zagreb, 25. siječnja 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić