Baza je ažurirana 15.09.2019. zaključno sa NN 83/19

Mi pratimo Narodne Novine i Službeni list Europske unije za Vas!

08.05.2019. - NN 46/19
06.05.2019. – Informator.hr  

    4. lipanj 2019. (utorak), u 9,30 sati Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2  

Seminar je namijenjen poslovnim subjektima koji izdaju račun za potrebe javne nabave, ali i primateljima računa u okviru javne nabave kako bi se lakše prilagodili zakonskoj obvezi izdavanja i slanja elektroničkog računa koja stupa na snagu 1. srpnja 2019. Na seminaru će biti riječi i o razmjeni elektroničkog računa u gospodarstvu (poslovnom sektoru) što može subjektima uvelike olakšati administrativno poslovanje.  

Maja Radišić Žuvanić, mag. iur., voditeljica Službe za digitalno gospodarstvo, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  

mr. sc. Mirjana Mahović-Komljenović, viši upravni savjetnik - koordinator za porez na dodanu vrijednost, Područni ured Zagreb, Porezna uprava

KLIKNI ZA VIŠE
29.04.2019. – Informator.hr Broj 6572-6573       Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 94/18) stupio je na snagu 1. studenoga 2018. Zakon je u potpunosti usklađen s nacionalnim zakonima i propisima koji uređuju područje izdavanja i razmjenu papirnatih računa i računa u elektroničkom obliku. U članku prikazujemo i analiziramo odredbe toga Zakona, s naglaskom na novine koje su njime uvedene i izuzeća od njegove primjene. Autorica posebno upozorava da obveza izdavanja eRačuna za izdavatelje/dobavljače u postupcima javne nabave počinje od 1. srpnja 2019. Autorica: Maja Radišić-Žuvanić mag. iur.* Voditeljica Službe za digitalno gospodarstvo u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta
QUOD ARRAE NOMINE DATUR, ARGUMENTUM EST EMPTIONIS ET VENDITIONIS CONTRACTAE

Prijedlog za provedbu ovrhe na dionici za koju nije izdana isprava o dionici

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Mišljenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

»Biološka oporuka« u pravu osobnosti i medicinskom pravu

Prethodno pitanje u parničnom postupku

Zapošljavanje umirovljenika i obveze iz njihovih primitaka

Vremeplov: Istarski razvod – 5. svibnja 1325.

Abecedarij upravnog postupka: Stranka u upravnom postupku (čl. 4. st. 1. ZUP-a)

PRILOG: Krivotvorenje diplome/svjedodžbe u sudskoj praksi

KLIKNI ZA VIŠE
22.04.2019. – Informator.hr Broj 6571       Ustavni sud Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Ustavni sud) u svoje je dvije nedavne odluke podrobno obrazložio važnost ustavnog prava na štrajk za pravni poredak Republike Hrvatske, njegova ograničenja i važnost sudske kontrole prethodne dopustivosti takvih industrijskih akcija. U članku ćemo dati prikaz načelnih stajališta, kao i činjeničnih te pravnih aspekata tih dvaju slučajeva. Autor: dr. sc. Robert Peček

 

PROBATIO VINCIT PRAESUMPTIONEM

Sporazum o privremenom ustupanju radnika u povezano društvo

Novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Može li Ovršni zakon biti socijalna mjera?

Napredovanje državnih službenika

Novi Zakon o Državnom uredu za reviziju (Nar. nov., br. 25/19)

Vremeplov: Grčka vojna hunta – 21. travnja 1967.

Abecedarij upravnog postupka: Primjena ZUP-a (čl. 3. st. 2. i 3. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
15.04.2019. – Informator.hr Broj 6570

      Postupak uređenja međe jedan je od najčešćih izvanparničnih postupaka vezanih uz susjedska prava u sudskoj praksi. Unatoč tome i danas se u praksi javljaju nepravilnosti vezane uz uređenje međe, ali i različita sudska praksa. U ovom članku upozorit ćemo na neke nepravilnosti koje smo uočili u drugostupanjskom postupku. Posebno ćemo obraditi postupak uređenja međe kad je jedna od parcela cesta te različitu praksu sudova o tome je li uopće moguće urediti među između dviju nekretnina od kojih je jadna cesta.  Autor: Zinka Bulka, Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici

MANIFESTA NON INDIGENT PROBATIONE

Rješenje o prijmu drugog kandidata u službu

Porezni postupci poslije obavljenog poreznog nadzora (2. dio)

Upravni spor u novoj regulaciji osobnih podataka

Kapitulacije iz Santa Fea – 17. travnja 1492.

Mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u području javne nabave

Ovlasti povjerenika Vlade RH

Reguliranje rada pomoćnika u nastavi

Abecedarij upravnog postupka: Primjena ZUP-a (čl. 3. st. 1. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
08.04.2019. – Informator.hr Broj 6569       Travanj je, a to je obično razdoblje godine kada brojni radnici počinju koristiti preostali pripadajući godišnji odmor iz prethodne godine - tzv. »stari« godišnji odmor. U članku ćemo objasniti tko i do kada ima pravo koristiti godišnji odmor iz prošle godine i pod kojim uvjetima, uz prikaz nekih učestalih primjera iz prakse. Stoga je svrha ovoga članka upoznati radnike i poslodavce s njihovim pravima i obvezama kad je u pitanju korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine. Autor: Biljana Barjaktar, dipl. iur.
DARE IN SOLUTUM EST VENDERE

Tužba radi naknade štete zbog ozljede na radu

Porezni postupci poslije obavljenog poreznog nadzora (1. dio)

Vremeplov: Anin statut – 5. travnja 1710.

Povlačenje tužbe u parnici između Scile i Haribde

Tumačenje pojma »upotreba« vozila u kontekstu otvaranja vrata parkiranog vozila

Europski izbori u Republici Hrvatskoj

Abecedarij upravnog postupka: Upravna stvar (čl. 2. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
29.03.2019. - NN 32/19
22.03.2019. - NN 28/19
25.03.2019. – Informator.hr Broj 6567       Prijavitelji nepravilnosti - »zviždači« od 1. srpnja 2019. bit će zaštićeni Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Nar. nov. br. 17/19). Intencija zakonodavca prilikom donošenja tog Zakona bila je objedinjavanje pravnih standarda njihove zaštite u jedan poseban zakon, kako bi se olakšalo »zviždanje« i zaštita »zviždača« te podigla svijest građana o nužnosti podnošenja prijava zbog nepravilnosti i zaštitio javni interes. Autor: Marijana Dedić-Lokma, dipl. iur.
KLIKNI ZA VIŠE
20.03.2019. - NN 27/19
18.03.2019. – Informator.hr Broj 6566       Bitne novine koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov, br. 14/19), ponajprije, usmjerene su na potpuno usklađivanje toga Zakona s Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi te na unaprjeđenje pojedinih materijalnih i prekršajnih odredaba Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov, br. 41/14 i 110/15), na koje je, prije svega, upozorila praksa tijekom dosadašnje primjene. U ovom članku dajemo prikaz bitnih izmjena i dopuna, kroz usporedbu s prije važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Autor: Željko Kudrić, dipl. iur.
KLIKNI ZA VIŠE
15.03.2019. - NN 26/19
13.03.2019. - NN 25/19
11.03.2019. – Informator.hr Broj 6565       U članku autor razmatra i kritički se osvrće na novo uređenje revizije u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Zalaže se da se zadrži kombinacija redovne i izvanredne revizije, čime bi se osigurala jedinstvena primjena prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni i u javnom i u privatnom interesu. mr. sc. Antun Šagovac* Odvjetnik u Velikoj Gorici
KLIKNI ZA VIŠE
04.03.2019. – Informator.hr Broj 6564       Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom propisivao je da su ništetni ugovori o kreditu i drugi pravni poslovi koji su nastali kao posljedica ili se temelje na ugovoru o kreditu sklopljeni između dužnika i neovlaštenih vjerovnika, i to čak u slučaju kada su sklopljeni prije stupanja na snagu tog Zakona, od trenutka njihova sklapanja, s posljedicama da je svaka ugovorna strana dužna vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju ništetnog ugovora, a ako to nije moguće ili ako se priroda onoga što je ispunjeno protivi vraćanju, treba se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke
KLIKNI ZA VIŠE
27.02.2019. - NN 20/19
25.02.2019. - NN 19/19
25.02.2019. – Informator.hr Broj 6563       Budući da je vrlo izvjesno da će Velika Britanija izaći iz članstva Europske unije (EU) bez ikakvog sporazuma, Europska komisija za područje koordinacije sustava socijalne sigurnosti pripremila je prijedlog uredbe, koja bi se primjenjivala za tu situaciju, vodeći, prije svega, računa o pravima građana Unije i Velike Britanije iz socijalne sigurnosti (osiguranja).
KLIKNI ZA VIŠE
18.02.2019. – Informator.hr Broj 6562       Budući da je vrlo izvjesno da će Velika Britanija izaći iz članstva Europske unije (EU) bez ikakvog sporazuma, Europska komisija za područje koordinacije sustava socijalne sigurnosti pripremila je prijedlog uredbe, koja bi se primjenjivala za tu situaciju, vodeći, prije svega, računa o pravima građana Unije i Velike Britanije iz socijalne sigurnosti (osiguranja).
KLIKNI ZA VIŠE
15.02.2019. - NN 16/19
29.01.2019. - NN 10/19
e-Savjetovanja
22.01.2019. - NN 07/19
09.01.2019. - NN 02/19
02.01.2019. - NN 01/19
02.01.2019. - e-Savjetovanja

 

SRETNA NOVA 2019 :)

27.12.2018. - NN 118/18
21.12.2018. - NN 116/18
20.12.2018. - NN 115/18
19.12.2018. - NN 114/18
17.12.2018. Informator.hr Broj 6553     Pravo na spajanje obitelji azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom Izbjegličkom krizom kakvoj danas svjedočimo na granicama Europske unije, posebno je pogođena obitelj, kao prirodna i temeljna društvena jedinica, koja ima pravo na zaštitu društva i države. Ovim radom člankom obuhvatit ćemo se osnovna pitanja prava na spajanje obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom, koji su zaštićeni nizom nacionalnih zakona i međunarodnih propisa.
13.12.2018. – Informator.hr        Novine u propisima, ogledni primjeri, tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18) i pročišćeni tekst Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – ispr. Odluke USRH, 22/06 i 68/18)
12.12.2018. - NN 111/18
11.12.2018. – Informator.hr        Radionica je namijenjena geodetima, poreznim savjetnicima, revizorima, agentima za promet nekretnina, referentima u imovinsko-pravnim službama, referentima u poreznim upravama. Radionica je uvrštena u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. (bodovi ukupno/regulativa: 2/2).
10.12.2018. – Informator.hr Broj 6552      Na 10. sjednici Hrvatskog sabora, koja je održana 21. studenoga 2018., usvojen je niz izmjena i dopuna poreznih propisa, kao nastavak porezne reforme. Izmjene i dopune poreznih propisa objavljene su u Narodnim novinama, broj 106/18 i najvećim dijelom primjenjuju se već od 1. siječnja 2019. S obzirom na opsežnost ove materije, novine koje donose ti propisi prikazat ćemo u tri nastavka. U ovom broju Informatora pišemo o novinama iz područja Općeg poreznog zakona, kao temeljnog poreznog zakona te novinama s područja prometa nekretnina i oporezivanja dobiti. U sljedećim brojevima pisat ćemo o novinama iz ostalih poreznih područja. Autor: Marica Houška

KLIKNI ZA VIŠE

07.12.2018. - Službeni list EU L311-312
05.12.2018. – Informator.hr

      Savjetovanje je namijenjeno načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.

28.11.2018. – Informator.hr - redakcijski pročišćeni tekst Zakona s napomenama uz pojedine odredbe

- opširno pojmovno kazalo

SAZNAJTE VIŠE
27.11.2018. – Informator.hr

      Savjetovanje je namijenjeno načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.

26.11.2018. – Informator.hr Broj 6550       Državljanstvo, kao posebna i trajna veza između pojedinca i države, koja nastaje i prestaje na određene načine, važno je, ali i osjetljivo pravno pitanje za sve države svijeta. Da je tako, potvrđuje i Zakon o hrvatskom državljanstvu iz 1991., koji je Hrvatski sabor donio dan nakon donošenja povijesne Ustavne odluke o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. Zakon je doživio nekoliko izmjena, među kojima je zadnja iz 2015. Dana 3. studenoga 2018. dovršen je postupak e-savjetovanja o prijedlogu novih izmjena ovog Zakona, koji predviđa novi pristup u načinu stjecanja i mogućnosti gubitka hrvatskog državljanstva. O njemu u nastavku svoj kritički osvrt daje izv. prof. dr. sc. Frane Staničić. Autor: izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

KLIKNI ZA VIŠE

23.11.2018. - e-Savjetovanja
21.11.2018. - Službeni list EU L295-L294
20.11.2018. – Informator.hr

      Savjetovanje je namijenjeno načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.

19.11.2018. – Informator.hr Broj 6549      Utjecaj globalizacije i razvoj modernih tehnologija doveli su do znatnih promjena na tržištu rada. U takvim okolnostima fokus se sve više stavlja na fleksibilnije atipične oblike zapošljavanja, koji na taj način stječu dominantan položaj na tržištu rada, a koji posebice dolaze do izražaja u Republici Hrvatskoj. Jedan od takvih oblika zapošljavanja su i studentski poslovi, koji studentima tijekom stjecanja akademskog obrazovanja omogućavaju ostvarivanje dohotka za poboljšanje studentskog standarda. Autor: Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. public.

KLIKNI ZA VIŠE

16.11.2018. - NN 101/18
16.11.2018. – Informator.hr        Savjetovanje je namijenjeno trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem te umjetničkim predmetima i antikvitetima.
15.11.2018. – Informator.hr        Radionica je namijenjena geodetima, poreznim savjetnicima, revizorima, agentima za promet nekretnina, referentima u imovinsko-pravnim službama, referentima u poreznim upravama. Radionica je uvrštena u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. (bodovi ukupno/regulativa: 2/2).
14.11.2018. – Informator.hr

      Savjetovanje je namijenjeno načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.

07.11.2018. – Informator.hr Novine u propisima, ogledni primjeri, tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18) i pročišćeni tekst Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – ispr. Odluke USRH, 22/06 i 68/18) Autori: Josip Bienenfeld, Dragica Kemeter i Milan Ivanović
06.11.2018. – Informator.hr Savjetovanje je namijenjeno pravnicima i ostalim zaposlenicima koji rade na poslovima primjene Zakona o komunalnom gospodarstvu i usklađivanju akata jedinica lokalne samouprave (općine, gradovi i županije), pravnicima u komunalnom gospodarstvu, korporativnim pravnicima, odvjetnicima te pravnicima koji sudjeluju u upravnim postupcima, sudcima i stručnim osobama koje sudjeluju u poslovima upisa u katastar i zemljišne knjige.
21.09.2018. - e-Savjetovanja
12.09.2018. - e-Savjetovanja
10.09.2018. - e-Savjetovanja
04.08.2018. - NN 71/18
20.07.2018. - NN 66/18
19.07.2018. - NN 65/18
13.07.2018. - e-Savjetovanja
27.06.2018. - NN 57/18
01.06.2018. - NN 50/18
25.05.2018. - NN 48/18
18.05.2018. - NN 46/18
09.05.2018. - NN 42/18
27.04.2018. - NN 39/18
23.03.2018. - e-Savjetovanja
14.03.2018. - NN 25/18
02.03.2018. - e-Savjetovanja
19.01.2018. - NN 07/18

 

SRETNA NOVA 2018 :)

22.12.2017. - NN 129/17
21.12.2017. - NN 128/17
25.10.2017. - NN 104/17

Ove izmjene stupaju na snagu 02.11.2017., a glavne su:

- preciznije definiran predstečajni razlog i tko ga čini vjerojatnim – čl. 4

- dužnik može pokrenuti stečajni postupak i ako učini vjerojatnom da svoje već postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću – dakle novi stečajni razlog – čl.5

- Ako je pokrenut stečajni postupak, nije dopušteno pokretanje predstečajnoga postupka – čl. 15

- Prijedlog za otvaranje predstečajnoga/stečajnog postupka može se povući do donošenja rješenja o otvaranju predstečajnoga/stečajnog postupka odnosno donošenja rješenja o odbacivanju prijedloga – čl. 16

Predstečaj

- nove isprave uz prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka – čl. 26

- izmjena obveznog sadržaja Prijedloga plana restrukturiranja – čl. 27

- produženi rokovi za prijavu tražbina odnosno očitovanje na prijavljene tražbine – čl. 34

- proširena definicija vjerovnika u predstečajnom postupku – čl. 35

- dužnost razlučnih i izlučnih vjerovnika – čl. 38

- izmjene plana restrukturiranja – čl. 52 - novo: Preuzimanje novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja – čl. 62.a

- Predstečajni postupak mora se završiti najkasnije u roku od 300 dana od dana otvaranja predstečajnoga postupka – čl. 63 - promijenjeni razlozi za obustavu postupka – čl. 64

Stečaj

- mogućnost da se stečajni upravitelj sam privremeno izuzme od izbora – čl. 84

- brisano ugraničenje u pogledu osobe člana odbora vjerovnika – čl. 96

- brisana presumpcija koji dokaza čine vjerojatnim postojanje tražbine vjerovnika – čl. 109

- brisana obveza da dužnika pojedinca da osobno podnosi prijedlog za otvaranje stečaja – čl. 109

- tražbine prvog višeg isplatnog reda (obuhvaćeni doprinosi i druga davanja na plaću) – čl. 138

- prava protivnika pobijanja pravnih radnji – čl. 213

- obračun troškova – čl. 254

- brisane odredbe o stečaju povezanih društava – čl. 391

Ovim se Zakonom uređuje područje regulacije tržišta željezničkih usluga i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, nadležnost i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela u područjima regulacije tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, postupci pred nacionalnim regulatornim tijelom i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor željezničkom prijevozniku radi zaštite svojih prava koja su koja su propisana Uredbom (EZ) br. 1371/2007

Ovim Pravilnikom se propisuje način dodjeljivanja, određivanja, korištenja i poništavanja registracijskog i identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (EORI broj – engl. »Economic Operators Registration and Identification number«; u daljnjem tekstu: EORI broj), obrazac zahtjeva za EORI broj, sadržaj potvrde o EORI broju, strukturu EORI broja, sadržaj evidencije o EORI brojevima te korištenje podataka koji se prikupljaju i razmjenjuju u postupku dodjele EORI broja za primjenu sustava uspostavljenog u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.)

18.10.2017. - NN 102/17

Ovim se Zakonom propisuje odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja tijekom korištenja, što uključuje zaštitu njihova života, zdravlja i dobrobiti, način postupanja sa životinjama, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, izvođenju zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima i drugim predstavama, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe.

Izmjene iz NN 102/17 stupaju na snagu 26.10.2017., a glavne se odnose na:

- Novi europski istražni nalog - je odluka koju izdaje ili potvrđuje nadležno pravosudno tijelo države članice radi izvršenja jedne ili više dokaznih radnji u drugoj državi članici, odnosno radi pribavljanja već postojećih dokaza od druge države članice – čl. 1, 42.a-42.ap + Prilog 14A (umjesto: Europski nalog za pribavljanje dokaza – čl. 50.-62.), čime je promijenjen i Nalog za osiguranje imovine – čl. 44.-49.

- definiciju imovine – čl. 2

- troškove izvršenja čl. 13

- pravne lijekove čl. 14

- pravo na branitelja čl. 17.a

- prava tražene osobe čl. 24

- postupak pred sucem istrage čl. 24.a

- prekid postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga i privremena predaja tražene osobe čl. 33 - načelo specijalnosti čl. 38

12.10.2017. - NN 101/17

Ovim Zakonom uređuje se stambeno potrošačko kreditiranje, a osobito pružanje usluga stambenoga potrošačkog kreditiranja, ugovori o stambenom potrošačkom kreditu, informacije, prava i postupci u svezi sa stambenim potrošačkim kreditima, procjena kreditne sposobnosti potrošača, pristup kreditnim registrima, pružanje usluga kreditnog posredovanja i savjetodavnih usluga, nadzor nad vjerovnicima i kreditnim posrednicima i zaštita prava potrošača.

Ovim Zakonom se uređuje: 1. mjerodavno pravo za privatnopravne odnose s međunarodnim obilježjem 2. nadležnost sudova i drugih tijela Republike Hrvatske u pravnim stvarima čiji su predmet odnosi iz točke 1. ovoga članka i pravila postupka 3. priznanje i ovrha stranih sudskih odluka u pravnim stvarima čiji su predmet odnosi iz točke 1. ovoga članka.

Relevantno za pitanja prava osobnog statusa, stvarnog prava, obveznog prava, prava intelektualnog vlasništva, nasljednog i obiteljskog prava. Stupa na snagu 29.01.2019.g.

Ovim Zakonom uređuju se pravila i postupak uzajamne pomoći i suradnje nadležnih tijela država članica u prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni koje je donijelo nadležno tijelo ili potvrdilo upravno tijelo ili sud države članice, izrečenoj pružatelju usluga s poslovnim nastanom u jednoj državi članici zbog povrede prava upućenih radnika, odnosno kršenja pravila o upućivanju radnika.

Izmjene stupaju na snagu 20.10.2017.g., a glavne su:

- izmjene kod rada za opće dobro (čl. 55)

- novi opisi kaznenih djela Zloporabe povlaštenih informacija (čl. 259) i Zloupotrebe tržišta kapitala (čl. 260)

- postrožena kazna zatvora kod kaznenih djela Nedozvoljene proizvodnje (čl. 263), Nedozvoljene trgovine (čl. 264), Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma (čl. 326) te Nedozvoljenog posjedovanja, izrada i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari (čl. 331)

- prijelazne odredbe o izvršenju kaznenopravnih sankcija te uvjetnom otpustu

Brisane odredbe o porezu na nekretnine :)

02.10.2017. - e-Savjetovanja
20.09.2017. - NN 94/17

U kontroli akata koje utvrđuje i izdaje Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora utvrđeno je da je u pročišćenom tekstu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 81/15.) učinjena izmjena članka 71. umjesto članka 73. kako je to propisano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 79/06.).

Pročišćeni tekst objavljen na Zakon.hr nije imao tu grešku, a možete ga preuzeti ovdje.

15.09.2017. - Službeni list EU ​L237
13.09.2017. - NN 92/17

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osoba koje obavljaju ili su odgovorne za primjenu zaštitnog pregleda, kontrole pristupa ili drugih zaštitnih kontrola u zaštitno ograničenom području i za druge kategorije osoba određene Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj obrasca na kojem se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca temeljem Zakona o osiguranju radničkih tražbina, propisuje način podnošenja zahtjeva i dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj i način podnošenja obrasca zahtjeva za prisilnu naplatu, zbirnog zahtjeva za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i naloga za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu te obavijesti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije i Agencije za osiguranje radničkih tražbina središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu.

Odluka Ustavnog suda kojom je ukinut članak 26. stavak 3. ovog Pravilnika.

11.09.2017. - NN 91/17

Odluka Ustavnog suda kojom se ukidaju članci 12. i 13. ovog pravilnika.

31.03.2017. - NN 29/17
08.03.2017. - NN 20/17
27.01.2017. - NN 08/17
12.10.2016. - NN 91/16
06.08.2016. - NN 72/16
03.08.2016. - NN 71/16
08.06.2016. - NN 53/16
13.05.2016. - NN 45/16
11.05.2016. - NN 44/16
30.04.2016. - NN 40/16
22.04.2016. - NN 37/16
15.04.2016. - NN 33/16

 

PODZAKONSKI PROPISI

Organizirali smo podzakonske propise koje sad objavljujemo uz svaki zakon, desno, u dijelu 'Zanimljivi linkovi'.

28.09.2015.
29.06.2015.
16.01.2015.

 

Sretna Nova 2015 !!!

23.06.2014.
16.04.2014.

Copyright © Ante Borić