Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Na temelju članka 30. stavka 5., članka 32. stavka 1. i članka 33. stavka 1. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18. i 18/22.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA

pročišćeni tekst NN 27/22, 24/23

I. (NN 24/23)

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine (u daljnjem tekstu: osnovica) i iznosi:

– 270 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života

– 200 % osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe.

Zaposlenom i samozaposlenom tradicionalnom udomitelju za djecu koji koristi pravo na udomiteljski dopust sukladno propisu kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore naknada za rad udomitelja iz stavka 1. uvećava se za iznos od 600 % osnovice za dijete za koje je ostvario pravo na udomiteljski dopust za vrijeme dok traje pravo na udomiteljski dopust.

II.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo iznosi 800 % osnovice.

III.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu određuje se u odnosu na osnovicu i iznosi:

– 900 % osnovice udomitelju sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem

– 1200 % osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem

– 1500 % osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za rad udomitelja (»Narodne novine«, broj 9/19.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 24/23

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić