Kazneni zakon

NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22

na snazi od 01.01.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

 

Ovaj zakon stupa na snagu na snazi od 01.01.2023., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Trenutno važeći zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić