Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 155/2023 (22.12.2023.), Odluka o dopuni Odluke o dodacima na osnovnu plaću u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane

2375

Na temelju članka 113. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18 i 70/19) i uz prethodnu suglasnost ministra financija te na temelju članka 139.a Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19), donosim

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O DODACIMA NA OSNOVNU PLAĆU U MINISTARSTVU OBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o dodacima na osnovnu plaću u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 92/18) iza točke II. dodaje se točka II.a koja glasi:

»II.a

Iznimno, državnim službenicima i namještenicima raspoređenim u službu u Ministarstvo obrane odnosno na radna mjesta u Oružanim snagama Republike Hrvatske za koja je utvrđen koeficijent složenosti poslova od 0,601 do 1,115 dodatak na osnovnu plaću iz točke I. ove Odluke odnosno uvećanje osnovne plaće iz točke II. ove Odluke iznosi 20 %.«

II.

Ova Odluka primjenjuje se počevši s plaćom za prosinac 2023., koja se isplaćuje u siječnju 2024.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/23-03/1 Urbroj: 512-01-23-1188 Zagreb, 21. prosinca 2023.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić