Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 21/2024 (23.2.2024.), Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

343

Na temelju članka 7. stavka 6., članka 36. stavka 6. i članka 40. Zakona o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/22 i 154/22), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O MJERAMA KONTROLE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 8/24) u članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Troškovi proizašli iz provedbe mjera ove Naredbe i to provedbe popisa, uzorkovanja, dostave uzoraka, dijagnostičkog pretraživanja, kliničkih pregleda, preliminarne i završne dezinfekcije, usmrćivanja svinja, pregleda objekata te troškovi i naknade vezano za divlje svinje koji uključuju prijem i dostavu uzoraka za testiranje na afričku svinjsku kugu, pregled uzoraka od odstrijeljenih divljih svinja na trihinelozu, osim uzoraka uzetih u okviru post mortem pregleda tijekom službene kontrole u odobrenim objektima za stavljanje mesa divljači u javnu potrošnju, naknada lovoovlaštenicima po uzorkovanoj i pretraženoj lešini divlje svinje i naknada za dojavu o nađenoj lešini divlje svinje fizičkoj osobi, podmiruju se iz državnog proračuna.«.

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/23-01/60

Urbroj: 525-09/560-24-161

Zagreb, 16. veljače 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić