Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 32/2024 (15.3.2024.), Odluka o nastavku provedbe mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

495

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O NASTAVKU PROVEDBE MJERE ZA SMANJENJE UTJECAJA PORASTA CIJENA ENERGENATA NA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Pružateljima socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, boravka, usluge pomoći u kući – aktivnost pripreme i dostave obroka te udomiteljskim obiteljima, u razdoblju od dana stupanja na snagu ove Odluke do 30. rujna 2024. osiguravaju se sredstva za naknadu troškova električne energije, toplinske energije i plina, kojom se ublažava udar od porasta cijena energenata.

II.

Na temelju ove Odluke ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijet će odluku o produženju mjere za pružatelje socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, boravka, usluge pomoći u kući – aktivnost pripreme i dostave obroka koji su bili obuhvaćeni mjerom sukladno Odluci o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 31/22.) i Odluci o nastavku provedbe mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 31/23.).

Za pružatelje socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, boravka, usluge pomoći u kući – aktivnost pripreme i dostava obroka, koji nisu bili obuhvaćeni Odlukama iz stavka 1. ove točke, raspisat će se javni poziv na temelju kojeg će ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijeti odluku o proširenju popisa korisnika mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata.

Za socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijet će odluku temeljem službenih podataka iz Registra udomitelja.

III.

Financijska sredstva za provedbu mjere iz točke I. ove Odluke, u visini od 2.029.000,00 eura, osigurat će se preraspodjelom sredstava unutar financijskog plana Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

IV.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Financijska agencija.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2024.

Klasa: 022-03/24-04/112

Urbroj: 50301-04/25-24-2

Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić