Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 126/2023 (27.10.2023.), Plan prijma vježbenika u pravosudna tijela u 2023.

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1767

Na temelju članka 43. stavka 2. točke b) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) te članka 4. stavka 1. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj 14/19 i 30/23) Ministarstvo pravosuđa i uprave utvrđuje

PLAN

PRIJMA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNA TIJELA U 2023.

I.

Ovim Planom prijma u državnu službu za pravosudna tijela (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam vježbenika u pravosudna tijela u Republici Hrvatskoj u 2023.

II.

Planom se utvrđuju pravosudna tijela u kojima se planira prijam vježbenika u 2023., broj slobodnih sistematiziranih radnih mjesta sudački/državnoodvjetnički vježbenik u tim pravosudnim tijelima na dan 20. listopada 2023. te planirani broj osoba za prijam na navedena radna mjesta.

III.

Pravosudna tijela u kojima se planira prijam vježbenika utvrđena su sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Planom je utvrđen prijam ukupno 40 vježbenika u 38 pravosudnih tijela, sukladno Tablici 1., Tablici 2., Tablici 3., Tablici 4. Tablici 5. i Tablici 6. koje čine sastavni dio Plana.

IV.

Plan stupa na snagu s danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama« te na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Klasa: 119-03/23-05/05

Urbroj: 514-08-03-04/01-23-02

Zagreb, 20. listopada 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

Tablica 1. Plan prijma vježbenika u općinske sudove u 2023.

 

Redni broj

Pravosudno tijelo

Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački vježbenik na dan 20. 10. 23.

Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik

1.

Općinski sud u Crikvenici

1

1

2.

Općinski sud u Dubrovniku

2

1

3.

Općinski sud u Đakovu

2

1

4.

Općinski sud u Koprivnici

2

1

5.

Općinski sud u Novom Zagrebu

2

1

6.

Općinski sud u Osijeku

2

1

7.

Općinski sud u Rijeci

1

1

8.

Općinski sud u Sisku

3

1

9.

Općinski sud u Virovitici

2

1

10.

Općinski sud u Zadru

3

1

11.

Općinski radni sud u Zagrebu

3

1

 

Ukupno

23

11

 

 

 

Tablica 2. Plan prijma vježbenika u županijske sudove u 2023.

 

Redni broj

Pravosudno tijelo

Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački vježbenik na dan 20. 10. 23.

Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik

1.

Županijski sud u Osijeku

3

1

2.

Županijski sud u Puli – Pola

3

1

 

Ukupno

6

2

 

 

Tablica 3. Plan prijma vježbenika u trgovačke sudove u 2023.

 

Redni broj

Pravosudno tijelo

Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački vježbenik na dan 20. 10. 23.

Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik

1.

Trgovački sud u Splitu

2

1

2.

Trgovački sud u Zagrebu

2

1

 

Ukupno

4

2

 

 

Tablica 4. Plan prijma vježbenika u upravne sudove u 2023.

 

Redni broj

Pravosudno tijelo

Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu sudački vježbenik na dan 20. 10. 23.

Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto sudački vježbenik

1.

Upravni sud u Zagrebu

2

1

 

Ukupno

2

1

 

 

Tablica 5. Plan prijma vježbenika u općinska državna odvjetništva u 2023.

 

Redni broj

Pravosudno tijelo

Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu državnoodvjetnički vježbenik na dan 20. 10.23.

Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto državnoodvjetnički vježbenik

1.

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

2

1

2.

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu

2

1

3.

Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću

1

1

4.

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu

1

1

5.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku

1

1

6.

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu

2

1

7.

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi

1

1

8.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci

2

1

9.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu

3

1

10.

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku

1

1

11.

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici

2

1

12.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru

2

1

13.

Općinsko građansko državno odvjetništvo u Zagrebu

1

1

14.

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu

1

1

15.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru

4

1

 

Ukupno

26

15

 

 

 

Tablica 6. Plan prijma vježbenika u županijska državna odvjetništva u 2023.

 

Redni broj

Pravosudno tijelo

Broj slobodnih sistematiziranih izvršitelja na radnom mjestu državnoodvjetnički vježbenik na dan 20. 10. 23.

Broj izvršitelja planiran za prijam na radno mjesto državnoodvjetnički vježbenik

1.

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

2

1

2.

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku

2

1

3.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci

2

1

4.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu

2

1

5.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu

2

1

6.

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici

2

1

7.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu

4

3

 

Ukupno

16

9

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić