NN 22/2024 (26.2.2024.), Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

352

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

UREDBU

O RASPONIMA KOEFICIJENATA U PLATNIM RAZREDIMA U JEDINSTVENOJ PLATNOJ LJESTVICI U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se rasponi koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama.

Platna ljestvica

Članak 2.

(1) Platnu ljestvicu čini 16 platnih razreda.

(2) Koeficijenti za obračun plaće u platnoj ljestvici određuju se u rasponu od 1,00 do 8,00.

Rasponi koeficijenata u platnim razredima

Članak 3.

Rasponi koeficijenata u platnim razredima su:

 

Platni razred

Raspon koeficijenata

1.

1,00

1,20

2.

1,21

1,38

3.

1,39

1,49

4.

1,50

1,69

5.

1,70

1,79

6.

1,80

1,89

7.

1,90

2,00

8.

2,01

2,29

9.

2,30

2,49

10.

2,50

2,80

11.

2,81

3,39

12.

3,40

3,69

13.

3,70

4,19

14.

4,20

4,70

15.

4,71

5,99

16.

6,00

8,00

 

 

 

Koeficijenti za obračun plaće

Članak 4.

Nakon provedenog postupka vrednovanja i razvrstavanja radnih mjesta u platne razrede u skladu sa zakonom, posebnom uredbom utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće radnih mjesta unutar raspona koeficijenata platnih razreda u koja su radna mjesta razvrstana.

Stupanje na snagu Uredbe

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-03/24 Urbroj: 50301-21/32-24-2 Zagreb, 22. veljače 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić