Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 33/2024 (20.3.2024.), Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u povećanju autoriziranog temeljnog kapitala Europske banke za obnovu i razvoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

511

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 8. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj (»Narodne novine«, broj 25/93.) i člankom 4. stavkom 3. i člankom 5. stavkom 3. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 4/93., 4/04., 3/12. i 11/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U POVEĆANJU AUTORIZIRANOG TEMELJNOG KAPITALA EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

I.

Prihvaća se sudjelovanje Republike Hrvatske u povećanju autoriziranog temeljnog kapitala Europske banke za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: EBRD) sukladno Rezoluciji Odbora guvernera EBRD-a broj 265: »Povećanje autoriziranog temeljnog kapitala i upis dionica«, usvojenoj 15. prosinca 2023.

Povećanje autoriziranog temeljnog kapitala EBRD-a iznosi 4.000.000.000,00 eura, a provest će izdavanjem novih 400.000 dionica. Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 10.000,00 eura. Povećanje kapitala postat će efektivno 31. prosinca 2024. Rok za upis dionica je 30. lipnja 2025., a Odbor izvršnih direktora EBRD-a može produljiti rok do 31. prosinca 2025.

II.

Na temelju Rezolucije Odbora guvernera EBRD-a iz točke I. ove Odluke, Republika Hrvatska ostvaruje pravo upisa 1.470 novih dionica EBRD-a čime bi održala svoj udio glasačke snage u EBRD-u od 0,368 %.

Upisom novih dionica iz stavka 1. ove točke nastaje izravna financijska obveza za Republiku Hrvatsku u iznosu od 14.700.000,00 eura koja je plativa u pet jednakih godišnjih obroka od po 2.940.000,00 eura koji dospijevaju do 2029. godine.

III.

Sredstva potrebna za sudjelovanje Republike Hrvatske u povećanju kapitala EBRD-a osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva financija.

IV.

Ovlašćuje se ministar financija da potpiše instrument o upisu dionica Republike Hrvatske u pripadajućem iznosu povećanja kapitala iz točke II. ove Odluke te da instrument o upisu dostavi mjerodavnim tijelima EBRD-a, radi ispunjenja uvjeta za sudjelovanje u povećanju autoriziranog temeljnog kapitala EBRD-a.

V.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa i uprave da izda dokument kojim se potvrđuje da je instrument upisa dionica iz točke IV. ove Odluke, odobren ili potvrđen, te izvršen od strane Republike Hrvatske i kao takav predstavlja valjanu i zakonsku obvezu Republike Hrvatske na temelju važećeg zakonodavstva Republike Hrvatske te provedivu u skladu s uvjetima iz instrumenta.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/100 Urbroj: 50301-05/31-24-3 Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić